Instituto Zamenhof en Togolando

*Ĉef-instruisto GBEGLO Koffi de Instituto Zamenhof prezentis sian lernejon por Internacia Konferenco de Demokratia Edukado 2009 en Koreio. Li kaj studento povos partopreni en IKDE 2009, se ni kolektos plian monhelpon por inviti ilin.  

사용자 삽입 이미지
La 13an de septembro 2004 malfermiĝis la pordoj de Instituto Zamenhof(IZo). De tiam ĝis nun la lernejo glate funkcias, sekvante instruprogramojn ŝtatajn kaj ankaŭ instruante Esperanton. Nun finiĝas la kvina jaro lerneja en IZo, kaj certe estus bone, ke pli da homoj tra la mondo havu klarajn ideojn pri ĝi.

Instituto Zamenhof estas lernejo kun du gradoj: la elementa kaj meza (dua) niveloj.
- La studado en la elementa nivelo daŭras ses jarojn. La gelernantoj, kiuj sukcese lernis dum tiuj jaroj daŭrigas la lernadon en la dua grado.
- La gelernantoj devas lerni dum kvar jaroj en la duagrada nivelo. Kiuj sukcesis la finan ekzamenon en tiu ĉi nivelo, tiuj daŭrigas la lernadon en la triagrada lernejo, liceo. Tiun ĉi trian grandan ne havas IZo.

Notindas, ke gelernantoj povas ripeti klasojn, kaj tiel pasigos pli da jaroj ol necesas en ĉiu grado. Diplomon de finstudo ricevas ĉiu lernanto, kiu sukcesis la ekzamenon ŝtatan  en la lasta klaso de ĉiu grado. Multaj gejunuloj jam diplomiĝis en IZo, kaj aliaj nun estas en preparo.

Dum la lerneja jaro 2008-09  estas ĉirkaŭ kvarcent gelernantoj en IZo. Iuj loĝas en la

사용자 삽입 이미지
kvartalo kie troviĝas IZo, dum ceteraj en aliaj kvartaloj. Pro la efika laboro en IZo multe da gepatroj ŝatus, ke iliaj gefiloj lernu en tiu ĉi lernejo. Ne nur la lecionoj ŝtatprogramaj estas disponigitaj al la gelernantoj, sed ili lernas pri aliaj aferoj.

Instituto Zamenhof havas sian komputilan ĉambron. Tie la gelernantoj lernas pri informadiko. En tiu ĉi ĉambro ili povas ankaŭ retumi. Ekster la kurŝoroj ankaŭ loĝantoj de la kvartalo vizitas la komputilan ĉambron por retumi kaj tial enspezigi la lernejon. Iuj el tiuj kvartalanoj lernas ankaŭ Esperanton. Tiu ĉi lingvo estas nedeviga lernobjekto en IZo. ĉiuj lernantoj de la unua ĝis la tria klaso de la duagrada nivelo lernas ĝin. Tiel IZo kontribuas al la pliigo de Esperantisto en Togolando, kaj cetere en Afriko kaj en la mondo.

사용자 삽입 이미지
IZo gastigas Afrikan Centron Esperantistan, kiu zorgas pri la disvastigo de Esperanto en Afriko. Laborantoj de IZo korerspondas kun afrikaj esperantistoj, al kiuj ili disponigas diversgradajn kursojn Esperantajn kaj ankaŭ lernilojn.

La lerneja jaro 2008-09 estas jubilea por IZo. Esperindas, ke ĝia funkciado iros pli kaj pli glate kaj tiel certigos la estontecon ne nur de togolandaj infanoj kaj junuloj, sed ankau de la esperanto-movado en Afriko.


토고 자멘호프학교

*자멘호프학교의 교장 코피 선생님이 한국에서 열리는 2009 세계대안학교대회를 위해 학교 소개를 보내왔습니다. 우리가 그들을 초청하기 위한 재정후원을 조금 더 한다면, 코피 선생님과 학생이 참여할 수 있을 것입니다.


자멘호프학교는 2004년 9월 13일에 개소하였습니다. 그때부터 지금까지 학교는 순조롭게 기능하고 있으며 국정 교과목들과 에스페란토도 가르치고 있습니다. 현재 자멘호프학교는 5학년도를 마쳤습니다. 전 세계의 더 많은 사람들이 자멘호프학교에 대해 분명히 알도록 하는 것이 확실히 좋을 것입니다.

사용자 삽입 이미지


자멘호프학교는 초등과 중등 두 개의 과정을 함께 하는 학교입니다. 초등과정은 6년을 진행하고, 그 동안 성공적으로 배운 남녀학생들은 중등과정으로 진학합니다. 중등과정에서 학생들은 4년 동안 배워야 합니다. 이 과정에서 졸업시험에 합격한 학생들은 세 번째 등급인 고등과정의 학습을 계속합니다. 자멘호프학교에 이 고등과정은 없습니다.


주목할 만한 것은 학생들이 학급을 반복해서 다닐 수 있고, 모든 과정에서 필요한 것보다 더 여러 해동안 다닐 수 있다는 것입니다. 모든 과정의 마지막 학년 때 국가시험에 합격한 학생들은 졸업장을 받습니다. 이미 많은 학생들이 자멘호프학교에서 수료했고, 일부는 준비를 하고 있습니다.


2008~2009년 동안 자멘호프학교에는 약 400명의 학생들이 다녔습니다. 자멘호프학교가 있는 지역에서 거주하는 학생들도 있고, 다른 지역에 거주하는 학생들도 있습니다. 효과적인 교육 과정으로 인해 아이들이 자멘호프학교에서 배우는 것을 많은 부모님들이 좋아하고 있습니다. 학생들은 주어진 국정 교과목을 배울 뿐만 아니라 다른 것들에 대해서도 배우고 있습니다.


자멘호프학교에는 컴퓨터 교실이 있습니다. 그곳에서 학생들은 정보학에 대해 배웁니다. 이 교실에서 그들은 인터넷도 이용할 수 있습니다. 학생들 이외에 지역 주민들 역시 인터넷을 이용하여 학교의 재정수입을 만들기 위해 방문합니다. 그 지역주민들 가운데 일부도 역시 에스페란토를 배웁니다. 이 언어는 자멘호프학교의 의무교과목은 아닙니다. 중등과정의 1학년생부터 3학년생까지의 모든 학생들은 에스페란토를 배웁니다. 그렇게 자멘호프학교는 토고 내에서뿐만 아니라 그밖에 아프리카에서, 세계에서 에스페란티스토가 늘어나는데 기여하고 있습니다.

사용자 삽입 이미지

자멘호프학교는 아프리카에서 에스페란토의 확산을 위해 노력하고 있는 아프리카 에스페란티스토 센터를 운영하고 있습니다. 자멘호프학교의 교직원들은 다양한 등급의 에스페란토 강습의 운영과 교재를 개발하기 위해 아프리카 에스페란티스토들과 서신교환을 합니다.


2008-2009학년도는 자멘호프학교를 위한 기념비적인 해입니다. 자멘호프학교가 더 원활하게 운영될 것이고, 토고의 어린이와 청년들뿐만이 아니라 아프리카의 에스페란토 운동이 점점 더 확고한 미래를 갖도록 희망을 품을 만하기 때문입니다.

Instalita de Paz

Skribu Aldonaĵon


BLOG main image
Blogo de Paz

공지사항

Kategorio

Vidu Ĉiun Kategorion (89)
Spektaklo (1)
Filmo (7)
Kurso (6)
Libro (11)
Taglibro (10)
Socia Movado (21)
Vidpunkto (3)
Muziko (1)
Manifestacio (2)
Kunsido (8)
Intervjuo (2)
Artikolo (8)
Literaturo (2)
Belarto (1)
Socia Problemo (2)
Vojaĝo (4)
Totalo : 148,391
Hodiaŭ : 0 Hieraŭ : 3