사용자 삽입 이미지


Instalita de Paz

Skribu Aldonaĵon

Kiu donis al Ŝtato rajton por rabi simplan sonĝon vivi homece

사용자 삽입 이미지

Yongsan, kie mi loĝis (eldonejo Bori)

Lastatempe mi legis kartunan libron titolitan de "Yongsan, kie mi loĝis". Forpelitaj loĝantoj de distrikto Yongsan en Seulo kaj alilokaj forpelintoj estis brulmortigitaj en la 20a de Januaro, 2009. Tio okazis, kompreneble, pro perforta subpremado de polica sturmataĉmento. Tamen en tribunalo mortigintoj kaj mortigitoj subite inversiĝis kaj forpelinta filo, kiu perdis sian patron, estis kondamnita. La kadavroj de mortintaj forpelintoj malliberitaj en frosta fridejo povis havi funebran ceremonion post 355 tagoj de la mizera afero. Sed detala esploro por malkaŝi la veron, kiun familoj de postlasitaj de mortintoj postulis, ankoraŭ ne estas farita, la respondeculoj de la subpremado ne estas punitaj, kontraŭe oni demandas krimecon al forpelintoj, kiuj estis forpelitaj de sia loko.

Ĉiutage okazas similaj aferoj kiel Yongsan en pli ol 300 rekonstruadaj lokoj en Seulo. Rekonstruada politiko de seula loka registaro forpelas malriĉajn homojn el Seulo. Ŝanco por laboro, edukado, kulturo estas koncentriĝita al Seulo. En ĉi tia situacio des pli Seulo ŝanĝiĝas al klasa urbo monopilita de riĉaj klasoj. La problemo estas ĉi tia: do kiu donis al ŝtato rajton por rabi simplan sonĝon vivi homece, dementi konstitucian rajton vivi feliĉe en siaj loĝejoj.

Ni ne nescias la fakton, ke najbaraj ordinaraj homoj batalintaj por gardi siajn domojn kaj vendejojn estas murdataj, kio estas ĉiutaga vivo en superba Seulo. Ĉi tiu libro, tial,  suferigas nian konsciencon kaj finfine plorigas nin pro simpatio pri vivo kaj morto de simile vivantaj homoj kun ni. 

사용자 삽입 이미지

Rekonstruadaj lokoj en Seulo(Origina foto: Hankyeore21)


[서평] 내가 살던 용산

누가 국가에게 인간답게 살려는 소박한 꿈을 빼앗을 권리를 주었는가

최근에 "내가 살던 용산"이라는 제목의 만화책을 읽었습니다. 서울 용산의 철거민들과 다른 지역의 철거민들이 2009년 1월 20일에 불태워져 죽임을 당했습니다. 그것이 경찰 특공대의 강경 진압 때문임은 물론입니다. 하지만 법정에서 가해자와 피해자는 순식간에 뒤바뀌어 아버지를 잃은 아들에게 실형이 선고되었습니다. 차가운 냉동고에 갇혀 있던 철거민들의 주검은 355일이 지나서야 장례를 치를 수 있었습니다. 그러나 유가족이 요구하는 진상 규명은 이뤄지지 않았고, 책임자에 대한 처벌은 없었으며, 오히려 살던 곳에서 쫓겨난 사람들에게 죄를 묻고 있습니다.

서울지역의 300개가 넘는 재개발 지역에서는 용산과 비슷한 일이 매일 벌어지고 있습니다. 서울시의 재개발 정책은 가난한 사람들을 서울에서 쫓아내고 있지요. 일자리와 교육, 문화의 기회가 서울에 집중되어 있는 상황에서 점점 더 서울은 부유한 계급이 독점하는 계급적인 도시로 변모하고 있습니다. 문제는 역시 인간답게 살고자 하는 소박한 꿈, 자신의 주거 공간에서 행복하게 살 수 있도록 보장하는 헌법적 권리를 부인하고 그것을 빼앗을 권리를 도대체 누가 국가에게 부여해 주었는가 하는 것입니다.

이웃의 평범한 사람들이 자신의 집과 가게를 지키려고 싸우다가 살해당하는 것이 화려한 서울의 끔찍한 일상임을 우리는 모르지 않습니다. 이 책은 그래서 우리의 양심을 괴롭히고 우리와 다르지 않게 살고 있는 사람들의 서러운 삶과 죽음에 대한 공감으로 끝내 눈물짓게 합니다.

Instalita de Paz

Skribu Aldonaĵon

Varbas Simbolan Markon por Komuna Esperanto-Kongreso de Japanio kaj Koreio

Ni okazigos Korean Kongreson kaj Japanan Kongreson kune en Busano (Koreio) en oktobro 2011. Ĝia komuna temo ankoraŭ ne fiksiĝis, sed proponata por profundigi interamikiĝon de koreaj kaj japanaj esperantistoj, interalie "Esperanta amikeco kaj interkompreniĝo trans la maro".

Nun ni varbas simbolan markon de la komuna kongreso, kiu simbolas valoron de la komuna okazigo. Bonvenas via originala desegnaĵo el la mondo, inkluzive Koreion kaj Japanion. Ni petas vian reagon.

[Premio]
La elektito rajtas partopreni en la komuna kongreso sen partoprena kotizo.
[Elektos]
Korea-japanaj komunaj komisiitoj (TEKO-anoj krom la sekretario). La komisiitoj elektos sensciinte kiuj desegnis.
[Detale]
 • Formo:
  Cirklo aŭ kvadrato. Kolorigita.
  Komputila grafikaĵo (grandeco: 400 x 400)
  aŭ paper-formo (grandeco: 10cm x 10cm).
 • Necesas inkluzivi jenajn 3 frazojn:
  1. Komuna Esperanto-Kongreso de Japanio kaj Koreio
  2. Busano
  3. 7-9 de oktobro 2011
 • Limdato: 28a de februaro 2010
 • Bv. sendu al: Nakamura Daishin
  Rete: dsn (ĉe) k2.dion.ne.jp
  Aŭ poŝte: ĉe Japana Esperanto-Instituto
  JP-162-0042, Wasedamati 12-3, Sinzyuku-ku, Tokio, Japanio.
 • Referenco:
  Bonvenas via unika desegnaĵo, kiu simbolas valoron de la komuna okazigo.
  (Ne necesas profesia nivelo. Ni atendas vian mane-faritan sed unikan desegnaĵon.)
  Jen estas nur por referenco al kelkaj markoj de pasintaj kongresoj:
  JEK 2009 / UK 2007

Se vi havas demandon, kontaktu retpoŝte al la sekretario, Nakamura Daishin (dsn (ĉe) k2.dion.ne.jp).


한일 공동에스페란토 대회의 심볼 마크를 모집합니다.

우리는 한국 대회와 일본 대회를 부산에서 2011년 10월에 함께 개최할 것입니다. 그 대회의 공동 주제는 아직 확정되지 않았습니다. 그러나 한일 에스페란티스토들의 상호 우애, 특히 "에스페란토의 우정과 바다를 넘어선 상호 이해“를 깊게 하기 위해 제안되었습니다.

지금 우리는 공동 개최의 가치를 상징하는 공동 대회의 심볼 마크를 모집합니다. 한국과 일본을 포함해서 전 세계에서 당신의 원본 디자인을 환영합니다. 우리는 당신의 답변을 요청합니다.

[상]
선발된 분은 참가비 없이 공동 대회에 참여할 권리를 갖습니다.

[선발]
한일 공동 위원회 (사무국장을 제외한 TEKO위원들). 그 위원들은 누가 디자인을 했는지 알지 못한 채 선발합니다.

[세부내용]
형식:
원형 또는 정사각형. 채색된 것.
컴퓨터 그래픽 (크기 400 × 400 픽셀?)
또는 종이인쇄 형태 (크기 10cm x 10cm).
아래의 3 문장을 포함해야 합니다.
Komuna Esperanto-Kongreso de Japanio kaj Koreio
Busano
7-9 de oktobro 2011

제출기한: 2010년 2월 28일까지
접수자: 나카무라 다이신
이메일: dsn (골뱅이) k2.dion.ne.jp
또는 우편: Japana Esperanto-Instituto
JP-162-0042, Wasedamati 12-3, Sinzyuku-ku, Tokio, Japanio.
참조:
공동 개최의 가치를 상징하는 당신의 독특한 디자인 작업을 환영합니다.
(전문가 수준이 필요하지는 않습니다. 우리는 당신의 수작업으로 이뤄진 그러나 독특한 디자인을 기대합니다.)
여기에 단지 참조용으로 지난 대회들의 마크가 있습니다: 일본에스페란토대회 2009 / 세계대회 2007
만일 질문이 있으면, 나카무라 다이신에게 이메일로 접촉하세요. (dsn (골뱅이) k2.dion.ne.jp)

Instalita de Paz

Skribu Aldonaĵon

Solidareca Mesaĝo por Internacia Virina Tago 2010 en Hiroŝimo
 
Karaj anoj de Plenuma Komitato por Internacia Virina Tago 2010 en Hiroŝimo,
unue ni sendas pacan kaj solidarecan mesaĝon el Koreio.
 
Nuntempe tutmonde disvastiĝas kolopodo por redukti nukleajn armilojn, kiuj minacas sekurecon de la homaro, kaj realigi pozitivan pacon. Al ni estas absoluta tezo por sekureco de la homaro, ke milita uzado de nukleo perfekte devu malaperigi trans klopodo por redukti nukleajn armilojn. Antaŭ 65 jaroj en Hiroŝimo kaj Nagasako post la unuaj uzoj de atombomboj, ĝi kiom rezultas teruron, kion la 2a kaj 3a generacio de atombombitaj vikitimoj pruvas per siaj suferantaj vivoj. Tial ĝi estas nuna problemo. Ankaŭ ni bone scias, ke malhumana situacie nekalkuleblaj nombraj infanoj havis leŭkemion kaj pereis pro la uzado de forkonsumitaj uraniaj municioj en lasta milito de Usono kaj ligitaj landoj por okupi Irakon.
 
Krome ni lernis de historio, ke ni neniel povas kredi la sloganon 'pacan uzon de nuklea energio'. Ĉar ni konsciis, ke kiom nuklea energio havas teruran detruan povon pro akcidento de fandiĝo de nuklea reaktoro ĉe Three Mile Island en Usono 1979 kaj eksploda katastrofo de atomcentralo Chernobyl en Ukrajno 1986. Post la akcidentoj eliro el nukleo kaj kreo de alternativa energio leviĝis kiel homara interesiĝo. Kiam ni kosideras tutan homaran vivon kaj sekurecon ol profito de entreprenoj, tiam ĉiuj povas konsenti tian direkton kiel venonta energia politiko. 
 
Sed korea registaro intencas venki sian politikan malsukceson kaj ekonomian krizon per formo eksporti atomcentralojn. Ataŭigante patriotisman ideon, kio enhavas eksporti korean atomteknikon eksterlanden, ĝi intencas danĝereblan aferon por estonta homaro kaj eĉ dubindan por ekonomia efiko. Ni kontraŭas ĉi tian registaran sintenon kaj postulas praktike ŝanĝi plitikon por eliri el nukleo kaj pacon.  
 
Kaj koncepto de 'pozitiva paco', same kiel parolo de pacologo Johan Galtung, ne estas koncepto de malmilita situacio, sed pozitiva aktivado por elimini konfliktajn elementojn kiel malriĉeco, malsato, malsano, socia diskriminacio, ktp. La unua Internacia Virina Tago okazis en 1911. Kaj ĉi foje atingos jam la 99an. Ni aplaŭdas je klopodo por paco de Plenuma Komitato por Internacia Virina Tago 2010 en Hiroŝimo, kaj ni esprimas, ke ni kune solidariĝos kaj batalos por fruktodonan paŝon de la homaro al paco.
 
Rondo de Koreaj Membroj de Sennacieca Asocio Tutmonda(SAT)
Paca Solidareco de Esperanto


2010 히로시마 세계 여성의 날에 보내는 연대 메시지
 
친애하는 히로시마 세계 여성의 날 집행위원회 여러분,
먼저 한국에서 평화와 연대의 인사를 보냅니다.
 
오늘날 전 세계적으로 인류의 안전을 위협하는 핵무기 감축과 적극적 평화를 위한 노력이 확산되고 있습니다. 인류의 안보를 위해서는 핵무기를 감축하는 노력을 넘어 핵의 군사적 이용이 완전히 사라져야 한다는 것은 우리에게 놓인 절대 명제입니다. 65년 전 히로시마와 나가사키에서 최초의 원자폭탄 사용 이후 그것이 얼마나 무시무시한 결과를 낳는지 원폭 피해자 2세, 3세들은 자신의 고통스러운 삶으로 증언하고 있습니다. 그래서 그것은 지금 현재의 문제입니다. 또한 미국과 동맹군의 지난 이라크 점령 전쟁에서 열화 우라늄탄을 이용한 총포의 사용으로 수많은 어린이들이 백혈병에 걸리고 죽음을 맞이했던 비인도적인 상황을 우리는 잘 알고 있습니다.
 
게다가 ‘핵 에너지의 평화적 이용’이라는 구호조차 우리는 결코 믿을 수 없는 것임을 역사를 통해 배웠습니다. 1979년 미국의 드리마일 원전 노심 융용 사고와 1986년 우크라이나의 체르노빌 원자력 발전소 폭발 사고를 통해 핵 에너지가 미칠 수 있는 파괴력이 얼마나 무서운 것인가를 깨달았기 때문에 그 사고들 이후 탈핵, 대안에너지 개발이라는 것이 인류적인 관심사로 떠올랐습니다. 기업의 이윤보다 인류 전체의 생명과 안전을 고려했을 때, 앞으로의 정책은 그러한 방향으로 가야 한다는 것을 누구나 동의할 수 있을 것입니다.
 
그러나 한국 정부는 자신의 정치적 실패와 경제의 위기를 외국으로의 원전 수출이라는 형태로 극복하려고 하고 있습니다. 한국의 원자력 기술을 외국에 수출한다는 애국주의적 발상을 앞세워 미래의 인류에게 위험이 될 지도 모를, 그 경제성조차도 의심스러운 일을 하려는 것입니다. 우리는 이러한 정부의 태도에 반대하며 탈핵과 평화를 위한 실질적인 조치로 정책을 전환할 것을 촉구합니다.
 
또한 ‘적극적 평화’라는 개념은 평화학자 요한 갈퉁이 설파한 것처럼 전쟁 상태의 반대 개념으로서가 아니라 빈곤과 굶주림, 질병, 사회적 차별 등 갈등 요소를 제거해 나가는 적극적인 행위일 것입니다. 1911년 세계 여성의 날 대회가 처음으로 개최된 이래, 99년을 맞이하는 이때에 2010년 히로시마 세계 여성의 날 집행위원회가 펼치고 있는 평화를 위한 노력에 박수를 보내며, 평화를 위한 인류의 발걸음이 큰 수확을 거둘 수 있도록 함께 연대하며 함께 싸워나갈 것임을 밝힙니다.
 
전세계무민족성협회(SAT) 한국 회원 모임
에스페란토 평화연대

Instalita de Paz

Skribu Aldonaĵon

Solidareca mesaĝo el Koreio
한국에서 연대 메시지

Mi dankas pro via multa konstanta laboro por la kunveno de Internacia Virina Tago en Hirosima pli pacigi la mondon. Internacia Virina Tago estas signifoplena, ĉar proponinto Clara Zetkin aktivis internacie kontraŭmilitan movadon. Fakte virinoj ĉiam spertis pli kruelan ekspluatadon en kapitalisma sistemo. Ni devu rememori la manifestaciojn de la virinaj laboristoj en Novjorko 19~20a jarcento kaj sekva internacia batalo por homaj rajtoj.
저는 세계를 더 평화롭게 하려는 히로시마 세계 여성의 날 집회를 위한 여러분의 지속적이고 많은 노고에 감사의 말씀을 드립니다. 세계 여성의 날은 뜻 깊은 날입니다. 왜냐하면 제안자 클라라 체트킨이 세계적인 반전 운동을 했기 때문입니다. 사실 자본주의 시스템에서 여성들은 늘 더 가혹한 착취를 경험했습니다. 우리는 19~20세기 뉴욕에서 여성 노동자들의 시위와 그에 뒤따른 인간의 권리를 위한 국제적인 투쟁을 기억해야만 할 것입니다.

Bedaŭrinde ankoraŭ nun la mondo ne estas sufiĉe paca por homaro vivi sane, feliĉe, sekure... Lastajare armeoj de Usono kaj NATO(Norda Atlantika Traktata Organizaĵo) rejdis plurfoje Afganion. Ili insistis, ke ili nur atakis membrojn de Taliban, sed kelkcentaj nearmitaj popolanoj estis bunditaj kaj mortigitaj. Tamen korea registaro denove decidis resendi armeon al Afganio en la 26a de Oktobro, 2009.
유감스럽게도 지금까지도 세계는 인류가 건강하고 행복하고 안전하게 살기에 충분히 평화롭지 않습니다. 지난해 미국과 나토(북대서양조약기구)의 군대들이 아프가니스탄을 여러 번 공습했습니다. 그들은 그들이 오로지 탈레반 회원들만을 공격했다고 주장했습니다. 그러나 수백 명의 비무장 민간인들이 다치고 죽었습니다. 그런데도 한국 정부는 2009년 10월 26일에 다시 아프가니스탄에 군대를 파병하겠다고 결정했습니다.

En 2007, 23 koreoj estis kaptitaj de Taliban kaj finfine 2 homoj estis mortigitaj. Post la afero korea registaro promesis evakui korean armeon. Sed nuntempe korea registaro denove planas sendi armeon al Afganio malprave, ĉar batalsoldato ne bezonas en Afganio por rekonstrui detruitajn domojn kaj necesajn konstruaĵojn. Ĉiujare kelkdek miliardaj koreaj ŭonoj bezonos por kosto sendi armeon. Se ni uzos tiun koston por rifuĝintoj evitinte militon el Afganio, ni povos savi vivon de la homoj kaj realigi pacon. Do mi volas aserti, ke Usono kaj NATO tuj forlasu okupi Afganion kaj retiri armeon, korea registaro ne resendu stulte armeon al Afganio.
2007년에 23명의 한국인들이 탈레반에 납치되었고 결국 2명이 목숨을 잃었습니다. 그 일이 있은 뒤 한국 정부는 한국 군대를 철수하겠다고 약속했습니다. 그러나 요즘 한국 정부는 부당하게도 다시 아프가니스탄에 군대를 보내려고 계획하고 있습니다. 그것이 부당한 이유는 전투병이 아프가니스탄에서 파괴된 집과 필요한 건축물을 복구하는 데 불필요하기 때문입니다. 매년 수백억 원의 비용이 파병에 필요할 것입니다. 만일 우리가 그 비용을 아프가니스탄에서 전쟁을 피해 나온 난민들을 위해 사용한다면, 우리는 사람들의 생명을 구하고 평화를 실현할 수 있을 것입니다. 그래서 저는 미국과 나토가 아프가니스탄 점령을 포기하고 군대를 철수할 것을, 한국 정부가 어리석게 아프가니스탄에 재파병 하지 않을 것을 주장하고 싶습니다.

Ni daŭre kunlaboru por fari senmilitan, sennukleaarmimilan, senekspluatan, sendiskriminacian mondon!
우리는 계속 전쟁 없는, 핵무기 없는, 착취 없는, 차별 없는 세계를 만들기 위해 협력합시다!

solidarece
Paz
연대의 마음으로
파즈

Instalita de Paz

Skribu Aldonaĵon

Mesaĝo por Internacia Virina Tago 2010

2010 세계 여성의 날을 위한 메시지

Karaj virinoj en la mondo,
전 세계의 친애하는 여성들이여,


Nome de kunveno en Hirosima por la Internacia Virina Tago 2010 ni sendas al vi elkoran saluton de amikeco.
2010 세계 여성의 날을 위한 히로시마 모임의 이름으로 우리는 진심으로 우정의 인사를 보냅니다.


Ni plenuma komitato konsistas el 19 organizoj kiuj ĉiutage aktivas en diversaj medioj por egalrajtoj inter viroj kaj virinoj, altigo de virina posteno en la socio, konstruo de la socio de komuna partopreno de geviroj, kaj paco.
우리 19개 단체로 구성된 집행위원회는 매일 다양한 환경에서 남성들과 여성들의 동등한 권리, 사회에서 여성 지위의 향상, 남녀의 공동 참여에 의한 사회 건설과 평화를 위해 활동하고 있습니다.


Ni havos kunvenon por la Internacia Virina Tago en la 8a, marto, 2010.
우리는 2010년 3월 8일에 세계 여성의 날 집회를 개최할 것입니다.


Nun internacie leviĝas altaj ondoj por "la mondo sen nuklearmiloj" kordezirata de ni en Hirosima okaze de enoficiĝo de s-ro Obama kiel usona prezidento, kaj la ŝanĝo de japana registaro.
지금 세계적으로 오바마의 미국 대통령 당선과 일본 정부의 변화를 계기로 히로시마의 우리가 염원했던 “핵무기 없는 세계”를 위한 높은 파도가 솟아오르고 있습니다.


Sed, samtempe kreskas pli da danĝeroj, dislokiĝoj de nuklearmiloj kaj ties ebloj de uzado, kaj riskas Pakton de Ne-disvastigo de Nukleaj armilo (NPT), solan internacian kanalon klopodi al redukto de nuklearmiloj.
그러나 동시에 핵무기의 확산과 그것의 사용 가능성 등 위험은 더욱 늘어나고 있고, 핵무기 감축을 향한 노력의 유일한 국제적 채널인 핵무기 확산 금지 조약(NPT)은 위험에 처해 있습니다.


Nun ni staras ĉe vojkruco por grava elekto cele al realigo de paca la mondo.
지금 우리는 평화로운 세계의 실현을 목표로 중요한 선택의 기로에 서있습니다.


La 6an de aŭgusto, 2009, la urboestro de Hirosima en sia Paca Deklaro apelis "Perspektivon 2020" realigi nuligon de nuklearmiloj ĝis la jaro 2020, kordeziron de hibakŝoj "Neniu aliaj havu vivon de atombombitoj."
2009년 9월 6일, 히로시마 시장은 자신의 평화 선언에서 2020년까지 핵무기의 폐지를 실현하고자 하는 “2020년 전망”을, “다른 어느 누구도 피폭자의 삶을 살지 않게 해야 한다”라는 히바쿠샤(원폭 피해자)들의 열망을 촉구했습니다.


La Monda Konferenco de Urboestroj al Paco, al kiu pli ol 3000 urboj apartenas el tuta mondo, klopodas por ke la kunveno de reekzameno de NPT adoptu en la jaro 2010 la Protokolon de Hirosima-Nagasaki, kiu konkretigas la "Perspektivon 2020."
전 세계 3000개 이상의 도시가 참여하는 평화를 향한 세계 시장단 회의는 “2020년 전망”을 구체화하는 히로시마-나가사키 조약을 NPT 재심 위원회가 2010년에 채택하게 하기 위해 노력하고 있습니다.


Ni el Hirosima responde al ĝi luktas levi ondojn de internaciaj voĉoj realigi nuligon de nuklearmiloj sur la tero.
히로시마의 우리는 그것에 응답하여 지구상에서 핵무기의 폐지를 실현하기 위한 국제적인 여론의 파고를 높이기 위해 싸우고 있습니다.


Ni petas vin bonvole doni vian mesaĝon, kiun ni en la kunveno de la Virina Tago ekspozicios, kaj kune kun voĉoj el Hirosima portos al la kunveno de reekzameno de Pakto de Ne-disvastigo de Nukleaj armiloj en majo, 2010, en Novjorko, Usono.
우리는 여성의 날 집회에서 우리가 전시할, 그리고 히로시마의 여론과 함께 2010년 5월 미국 뉴욕에서 열리는 핵무기 확산 금지 조약의 재심 위원회에 보낼 당신의 메시지를 기꺼이 보내주실 것을 요청합니다.


S-ino ABE Kyoko, Prez. de la plenuma komitato.
아베 쿄코, 집행위원장.
Plenuma Komitato por Internacia Virina Tago 2010, kaj Municipo Hirosima 2010
세계 여성의 날 집행위원회, 히로시마 지방 정부


Kun guberniaj kaj urbaj organizoj:
현과 시 단위 조직들과 함께:
Arko de Hirosima/ Ligo de WE-palaco/ Kina karavano/ Novjapana virina asocio/ Tutlanda ligo de vartistoj/ Hirosima Esperanto-Centro/ Ligo de medicinaj sindikatoj/ Emerita sindikato/ Instruista laborsindikato/ Ligo de solaj patrino k infano (gubernia kaj urba)/ Laborsindikato de municipaj oficistoj/ Laborsindikato de urbaj oficistoj/ Ligo de patrinoj/ Ligo de lokaj virinaj asocioj de Hirosima/ Ligo de virinaj asocioj WE-Net/ Ligo de komercistoj/ Virina demokrata klubo/ YMCA.
히로시마의 활/ WE-궁전 연맹/ 극장 카라반/ 신일본 여성 협회/  전국 보육인 연맹/ 히로시마 에스페란토 센터/ 의료 노동조합 연맹/  명예퇴직자 조합/ 교사 노동조합/ 독신 어머니와 아이의 연맹(히로시마 현과 시)/ 지자체 사무원 노동조합/ 시청 사무원 노동조합/ 어머니들의 연맹/ 히로시마 지방 여성 협회 연맹/ WE-Net 여성 협회 연맹/ 상인 연맹/ 여성 민주주의회/ YMCA.


Kontaktoadreso: OSIOKA Taeko  osioka@mail.goo.ne.jp
연락처: 오시오카 타에코
osioka@mail.goo.ne.jp
Oogonzantyo 7-15, Minami-ku, Hirosima, 734-0041 Japanio
오오곤잔툐 7-15, 미나미 구, 히로시마, 734-0041 일본


Limdato kaj aliaj: ĝis la 20a, feb. 2010.
마감일과 기타: 2010년 2월 20일까지.

Maksimume sur unu leterpapero. Ankaŭ viroj rajtas skribi al ni. Nome de organizo tre bonvenaj.
최대한 편지지 한 장 위에 써주세요. 남성들도 우리에게 편지를 보낼 권리가 있습니다. 조직의 이름으로 보내는 것도 매우 환영합니다.

Notoj petataj: nomo, sekso, aĝo se eble, profesio, loĝloko (urbonomo)
기재 요청 항목: 이름, 성별, 나이(가능하다면), 직업, 사는 곳 (도시 이름)


Antaŭdankojn al vi,
s-ino OSIOKA Taeko
osioka@mail.goo.ne.jp
당신에게 미리 감사의 말씀을 전합니다.
오시오카 타에코 
osioka@mail.goo.ne.jp

Instalita de Paz

Skribu Aldonaĵon


Mia artikolo pri Esperanto aperis sur la korea infana gazeto <Pensemulo>(생각쟁이)  N-ro. 134, Januaro, 2010, eldonita de Kompanio Woongjin ThinkBig.

웅진씽크빅에서 발행하는 어린이 잡지 <생각쟁이> 2010년 1월호에 에스페란토 기사가 실렸습니다.

Propagandi Esperanton por infanoj mi alkroĉas la paĝojn sur reto permesite de redaktisto.

어린이들에게 에스페란토를  홍보하는데 좋을 것 같아 편집자 님의 허락을 받아 올려 둡니다.

Pro mia malbona skanilo la paĝoj ne tre bone videblas. ^^;

저희 집 복합기가 싸구려여서 스캔 받은 이미지가 별로 안 좋게 나왔네요. ^^;
Instalita de Paz

Skribu Aldonaĵon

 1. 2010.05.11 18:38 신고
  댓글 주소 수정/삭제 댓글
  Mi portas gxin al mia blogo~
 2. 2010.05.11 21:42 신고
  댓글 주소 수정/삭제 댓글
  Dankon por via interesigxo pri mia artikolo~* ^^

Sovaĝanseroj

2009. 11. 14. 00:24

Sovaĝanseroj

- Mary Oliver (verkis) / Paz (tradukis)

Vi ne devas iĝi bona.
Vi ne devas rampi per viaj genuoj
por kelkcent mejloj tra la dezerto, pentante.
Vi nur devi lasu la molan animalon de via korpo
amu kion, tion ĝi amas.
Diru min pri malespero, vies, kaj mi diros al vi mian.
Dumtempe la mondo daŭras.
Dumtempe la suna kaj la klaraj ŝtonetoj de la pluvo
estas moviĝanta trans la pejzaĝoj, 
super la prerioj kaj la profundaj arboj,
la montoj kaj la riveroj.
Dumtempe la sovaĝanseroj, alte en la pura blua aero,
estas direkti hejmen denove.
Kiu ajn vi estas, ne gravas kiom soleca,
La mondo ofertas mem laŭ via imago,
vokas al vi kiel la sovaĝanseroj, brute kaj ekscite--
pli ol pli anoncante vian lokon
en la familio de aĵoj.


기러기

- 메리 올리버 (지음) / 김연수 (옮김)

착해지지 않아도 돼.
무릎으로 기어다니지 않아도 돼.
사막 건너 100마일, 후회 따윈 없어.
몸속에 사는 부드러운 동물, 사랑하는
것을 그냥 사랑하게 내버려두면 돼.
절망을 말해보렴, 너의.
그럼 나의 절망을 말할 테니.
그러면 세계는 굴러가는 거야.
그러면 태양과 비의 맑은 자갈들은
풍경을 가로질러 움직이는 거야.
대초원들과 깊은 숲들, 산들과 강들
너머까지.
그러면 기러기들, 맑고 푸른 공기 드높이,
다시 집으로 날아가는 거야.
네가 누구든, 얼마나 외롭든, 너는 상상하는
대로 세계를 볼 수 있어.
기러기들, 너를 소리쳐 부르잖아,
꽥꽥거리며 달뜬 목소리로 --
네가 있어야 할 곳은 이 세상 모든 것들
그 한가운데라고.


Wild Geese

- Mary Oliver

You do not have to be good.
You do not have to walk on your knees
for a hundred miles through the desert, repenting.
You only have to let the soft animal of your body
love what it loves.
Tell me about despair, yours, and I will tell you mine.
Meanwhile the world goes on.
Meanwhile the sun and the clear pebbles of the rain
are moving across the landscapes,
over the prairies and the deep trees,
the mountains and the rivers.
Meanwhile the wild geese, high in the clean blue air,
are heading home again.
Whoever you are, no matter how lonely,
the world offers itself to your imagination,
calls to you like the wild geese, harsh and exciting--
over and over announcing your place
in the family of things.

* Mary Oliver : Reta Poemo
http://www.english.illinois.edu/Maps/poets/m_r/oliver/online_poems.htm

* Biografio de Mary Oliver
http://www.poetryconnection.net/poets/Mary_Oliver

Instalita de Paz

Skribu Aldonaĵon

Maldungo estas Mortigo!

2009. 8. 22. 17:49

Maldungo estas Mortigo!
- La krio de laboritoj de Ssangyong Aŭtomobila Kompanio.

해고는 살인이다!
- 쌍용자동차 노동자들의 외침

사용자 삽입 이미지

Arestita laboristo LEE Changgeun

Laboristoj kaj entreprenistoj de Ssangyong Aŭtomobila Kompanio(sub. Ssangyong) interkonsentis, ke ili akceptu maldungon de 52% da laboristoj kaj sensalajran provizoran eksiĝon de 48% en la 6a de Aŭgusto, 2009. Kaj la striko okupacianta fabrikon dum 77 tagoj longedaŭrintaj finiĝis. Mia amiko LEE Changguen(projekta fakestro de Laborsindikato de Ssangyong) kaj ĉirkaŭ 100 laboristoj estas tuj arestitaj de policanoj. Nuntempe 68 laboristoj estas enkarcerigitaj.

Iu maldungiĝita laboristo provis sinmortigi, kiu ricevis severan esploron de polico en la 20a de Aŭgusto. Ĉar lia spleno malboniĝis pro subprema esploro de polico daŭrinta ĝis tagiĝo. Dum la periodo de striko 6 laboristoj kaj familianoj perdis siajn vivojn.

지난 2009년 8월 6일 쌍용자동차 노사가 52%의 정리해고와 48%의 무급휴직을 받아들이기로 합의했다. 그리고 77일간 이어진 공장점거 파업은 종료되었다. 우리의 친구 이창근(쌍용차 노조 기획부장)을 비롯한 100여 명의 노동자들이 곧바로 경찰에 체포되었고, 현재 68명의 노동자가 구속되어 구치소에 수감 중이다.

8월 20일에는 경찰조사를 받던 쌍용차 해고노동자는 자살 기도를 하기도 했다. 새벽까지 계속되는 강압적 경찰조사에 우울증이 악화되었기 때문이다. 파업기간 중에 극심한 스트레스로 6명의 노동자와 가족들이 목숨을 잃었다. 

La kaŭzo estas malfidela forvendado de korea registaro kaj kreditoraro

사용자 삽입 이미지
Shanghai Aŭtomobila Industria Korporacio(sub. Shanghai) de Ĉinio transprenis la Ssangyong-n. Ĉar Daewoo Grupo, kiu estis la patrina grupo de Ssangyong, bankrotis kaj volis vendi ĝin. Korea registaro kaj kreditoraj bankoj decidis ne laŭ kontrolpovo de Ssangyong, sed laŭ pagopovo. Do ili forvendis ĝin al spekula kapitalo, kiu plej multe pagas monon. Rezulte post transpreno dum 4 jaroj Shanghai maldungis ĉirkaŭ 2,000 laboristojn tute ne inventante novan aŭton. Ili ne interesiĝis pri normaligo de Ssangyong, sed interesiĝis pri forŝteli teknikojn de Ssangyong. Finfine Shanghai forrifuzis administran rajton de Ssangyong en Januaro, 2009. Kaj Ssangyong subiris sub laŭleĝa kontrolo en Februaro. Entreprenistaro de Ssangyong publikigis restrukturadan planon, kiu maldungas 2,646 laboristojn(37% de tutaj laboristoj en Ssangyong) en la 8a de Aprilo, 2009. Laborsindikato de Ssangyong postulis garantii totalan dungon per dividi laboron, invento de novan aŭton, peto al Korea Disvoloviĝa Banko por urĝa financa subteno, ktp. Sed oni eĉ ne konsideris postulon de laborsidikato. Post forrifuzo de administra rajto de Shanhai ekde tiam laboristoj ne gajnis salajron dum 5 monatoj ĝis Majo.  

사태의 원인은 정부와 채권단의 부실 매각
지난 2004년 중국의 상하이자동차가 쌍용자동차를 인수했다. 모기업인 대우그룹이 파산하면서 쌍용자동차를 매각처분하기로 했기 때문이다. 쌍용차의 채권은행단과 정부는 쌍용차의 운영능력을 기준으로 인수 업체를 선정하지 않고, 매각대금을 가장 많이 지불하는 투기자본에 쌍용차를 팔아넘겼기 때문이다. 결국 인수 후 4년 동안 상하이자동차는 노동자 2000여 명을 해고하면서 새로운 차는 한 대도 개발하지 않았다. 쌍용자동차의 기술만 빼돌리고 경영정상화에는 관심이 없었던 것이다. 급기야 2009년 1월 상하이자동차는 쌍용자동차의 경영권 포기를 선언하고 2월에는 쌍용자동차가 법정관리에 들어갔다. 지난 2009년 4월 8일 사측에서는 전체 인력의 37%에 해당하는 2,646명을 해고하는 구조조정안을 발표했다. 쌍용자동차 노동조합은 일자리 나누기를 통한 총고용 보장과 신차 개발, 주 채권자인 산업은행의 긴급 자금 요청 등 대책을 제시했다. 그러나 노동조합의 요구는 검토조차 되지 않았다. 상하이차가 경영권 포기 선언 이후 5월까지 노동자들은 5개월간 월급도 받지 못한 상태였다.
    

Perforto de polico kaj kompania kanajlo

사용자 삽입 이미지
Entreprenistaro de Ssangyong deklaris maldunga plano de 2,405 laboristoj ne kunsentante kun laboristoj en la 8a de Majo. Kaj laboristoj sinĵetis en striko en la 21a de Majo. Laborsidikato postulis, ke korea registaro enĵetu publikan financon al Ssangyong kaj faru publikan kompanion same kiel en Usono prezidento Obama enĵetis pubikan financon al GM kaj faris publikan kompanion. Sed ankaŭ ĉi tiu postulo estis ignorita. Kaj sekvis polica perforto. Laboristoj okupaciis fabrikon kaj sinfermadante strikis. Post unu monato entreprenistaro de Ssangyong obstrukcis liveradon de akvo, gaso, elektro al laboristoj kaj eĉ blokis eniradon de kuracista teamo ekde la 20a de Junio. Batalpolicanoj pafis TASER GUN(pafilo de elektroŝoko, kiu estas danĝera por homa vivo)-n al vizaĝoj de laboristoj. Polico elverŝis larmigan likvon, kiu forfandas eĉ STYROFOAM(ŝaŭmita plastikaĵo)-n, per helikoptero al laboristoj. Multaj laboristoj estis vunditaj. Iu laborista piedo ekputris pro diabeto, ĉar kuracista teamo kaj medikamentoj ne povis eniri.

경찰과 용역직원의 폭력
지난 5월 8일 회사 측이 노동자들과 협의도 하지 않고 생산직 노동자 2405명의 해고계획을 신고하면서 5월 21일 막다른 벼랑 끝으로 몰린 노동자들은 총파업에 돌입했다. 노조는 미국의 오바마 대통령이 GM에 공적자금을 투입하여 공기업화한 것처럼 쌍용차도 정부가 공적자금을 투입하여 공기업화하라고 요구했다. 그러나 이 요구도 묵살되었다. 그리고 이어진 것은 경찰의 폭력이었다. 노동자들이 공장을 점거하고 농성을 벌인 지 한 달 째 되던 6월 20일부터 회사 측은 물과 가스, 전기 공급을 차단하고 의료진의 출입마저도 막았다. 경찰은 노동자의 얼굴에 테이저건을 쏘는가 하면 헬기를 동원해 농성중인 노동자들에게 스티로폼까지 녹이는 최루액을 살포하기 시작했다. 수많은 노동자들이 부상당하고 의약품과 의료진이 들어가지 못해 당뇨병에 걸린 노동자가 발이 썩어 들어가는 상황까지 벌어지기도 했다.

Kial nur laboristoj devas fariĝi kiel viktimoj?

사용자 삽입 이미지
Plejmulto de amaskomunikiloj emfazis nur la scenon de rezistantaj laboristoj per katapulto kaj flambotelo. Tamen ili silentis pri, ke entreprenistaro mobilizis kompaniajn kanajlojn kaj uzis perforton. Kaj neniu inter policanoj kaj la kanajloj estis punitaj. Laboristoj spertas la plej grandan malliberiĝon post 1997. Krome polico eĉ procesis kontraŭ laboristoj pri kompenso de la perdoj, kiu postulas 548,000,000 koreaj uxonoj(ĉirkaŭ 440,000 Usonaj Dolaroj aŭ 307,000 Eŭroj). Kial ne respondecas registaro kaj kreditoraro, kiu malfidele forvendis Ssangyong-n al Shanghai? Kial nur laboristoj ĉiam davas maldugigxi kaj fariĝi kiel viktimoj?

왜 노동자만 희생해야 하는가?
대다수의 언론은 노동자들이 새총과 화염병을 사용하여 격렬히 저항하는 장면을 부각시켰지만, 회사 측에서 용역직원을 동원하여 폭력을 행사하는 것에는 침묵했다. 또한 경찰과 용역직원들의 폭력에 대해서는 아무런 처벌도 없었다. 노동자들은 지난 1997년 이후 최대의 구속 사태를 경험하고 있다. 게다가 경찰은 5억 4800만원 가량의 손해배상 청구 소송까지 제기했다. 상하이자동차에 쌍용자동차를 부실매각한 정부와 채권은행단은 왜 책임을 지지 않는가? 왜 항상 노동자만 잘리고, 희생해야 하는가?


Instalita de Paz

Skribu Aldonaĵon

Protesto de japanaj civitanoj pri masakro en Yongsan

Kashima sendis al mi videon pri aktivo en Tokio.
Japanaj civitanoj protestis pri masakro en Yongsan ĉirkaŭ korea ambasadorejo kontraŭ korea registaro.
Ili ja scias pri forpelado kaj brulmortigo de loĝantoj fare de registaro en Yongsan distrikto en Seulo kaj solidarece agadis!Vi povas vidi la videon ĉe suba retpaĝo.
http://mediachampon.net/ko

Instalita de Paz

Skribu Aldonaĵon


BLOG main image
Blogo de Paz

공지사항

Kategorio

Vidu Ĉiun Kategorion (89)
Spektaklo (1)
Filmo (7)
Kurso (6)
Libro (11)
Taglibro (10)
Socia Movado (21)
Vidpunkto (3)
Muziko (1)
Manifestacio (2)
Kunsido (8)
Intervjuo (2)
Artikolo (8)
Literaturo (2)
Belarto (1)
Socia Problemo (2)
Vojaĝo (4)
Totalo : 148,391
Hodiaŭ : 0 Hieraŭ : 3