Printempa Esperanto-Kurso komenciĝis por komencantoj

La 14an de Marto, 2007, Printempa Esperanto-Kurso komenciĝis. Lud estas la nova instruisto de la

사용자 삽입 이미지

Nova Esperanta Kurso de LUD

baza kurso. En Multituda Reta Centro(http://waam.net), jam 3 foje okazis sezona baza Esperanto-kurso. Ĝis la 2a de Majo la kurso daŭriĝos havante 8 fojajn lecionojn.

La unua baza kurso estis okazita ekde la 14a de Junio ĝis la 16a de Aŭgusto en 2006, de Paz, ĉiu merkrede tute enhavante 10 fojajn lecionojn. Tiam 11 lernantoj kunlernis Esperanton. La unua lernolibro estis "Esperanto 1,2"(Doksu Eldonejo) verkita de D-ro PARK giŭan. Post la kurso, 4 homoj(Seimo(Baka), Hohosen, Lud, Paz) partoprenis en Komuna Seminario inter orient-aziaj junuloj en Pekino.

Jene vi povos vidi videojn pri la KS en Pekino filmita de Zhu Xin.
http://cgakorea.org/cgafiles/Paz/sinprezento_plena.wmv
https://www.youtube.com/watch?v=ce5IJTR2r4E

La dua estis Aŭtuna Kurso kun seminario por legi "Nudpieda Gen"-n. Tiam ni unue nur havis seminarion. Tamen membroj de anarkiistaj Punk-muzikbandoj nomiĝitaj "La Eksplodo" kaj "La Furioza Pugno" haste venis kaj volis lerni Esperanton. Do mi devis malfermi neformalan bazan kurson por instrui ilin ĉiu ĵaŭde dum ekde la 28a de Septembro ĝis la 14a de Decembro, 2006. Ekde tiam mi uzis novajn 2 lernolibrojn titolitajn de "Rapida vojo de Esperanto" verkita de D-ro LEE ĝongjong kaj "Elementa kurslibro de Esperanto" verkita de s-ro CHO sungho por komencantoj.

Poste la tria kurso okazis ekde la 18a de Decembro, 2006, ĝis la 26a de Februaro, 2007. Mi adiciis plian materialon por instrui. Tio estis scenaro de "Gerda Malaperis" verkita de Claude Piron. La rakonto de "Gerda Malaperis" estis sufiĉe interesa por mi kaj 13 kunlernantoj.

Nu, jam 15 kunlernantoj partoprenis en nova printempa kurso gvidata de Lud. Mi sentas, ke nia Esperanto-movado en Koreio iom pli iom kreskas. Kaj poste la komencantoj aktuale uzos Esperanton por siaj propraj celoj. Mi esperas, ke homoj pli multe interparolu PER Esperanto por interkompreni tutmonde kaj kunlaboru por batali kontraŭ novliberalisma malboniga intenco de niaj viv-kondiĉoj fare de nunaj kapitalistoj kaj regantaroj.
 

Instalita de Paz

Skribu Aldonaĵon

 1. lud
  2007.03.22 22:44
  댓글 주소 수정/삭제 댓글
  estas mi!!!
  paz mi revenos baldauxe hehehehe
 2. 2007.03.22 22:52 신고
  댓글 주소 수정/삭제 댓글
  Dankon por via intereso!

Libro-donaco el Japanio

2007. 3. 21. 08:37

사용자 삽입 이미지

Libro-donaco el Japanio

La 13an de Marto, mi ricevis kelkajn gravajn japanlingvajn librojn pri Esperanto,kiujn Viola donace sendis al mi en Februaro.

Jen estas la listo de la libroj.

- "La Danĝera Lingvo"(Japanlingva Versio) verkita de Ulich Lins : Studo pri la persekutoj kontraŭ Esperanto

- "Revuo - La Floro de Piro(梨の花通信)" pri Nakano Shigeharu(中野重治)

- Katalogo de libro-butiko de Viola kun amikaj librovendejoj

- "Historio de Esperanta movado en Japanio"(日本エスペラント運動史)

- "

사용자 삽입 이미지

Kontraŭ reĝima historio de Japana Esperanto

Historio de La Kontraŭreĝima Esperanto-Movado"(反体制エスペラント運動史), verkita de Ooshima Yoshio japanlingve.

La lasta libro estas eble plej grava por studi maldekstreman historion de Esperanto en Japanio laŭ mencio de Viola. Bedaŭrinde mi ne povas legi japanan lingvon ankoraŭ nun.

La unua libro estas donacita kaj lastaj du libroj pruntedonitaj por mia eldoneja projekto por publikigi "La Danĝera Lingvo"(Korealingva versio)-n.

Translandlima kunlaboro estas la plej forta kuraĝigo por disvastigi nian efikan movadon.

Instalita de Paz

Skribu Aldonaĵon

사용자 삽입 이미지

Sokyoung rigardas ĝongin amoplene

[Filmo] Tiu Jara Somero (그해 여름, Once In A Summer, 2006)

"Venontfoje neniam maltenu ĉi manon..."

En tiu somero, 1969. Tiam Astronaŭto Neil Armstrong surteriĝis en Luno kaj estis severa epoko en Koreio. Prezidento PARK ĝonghui(박정희; 朴正熙), kiu estis militista diktatoro en Sud-Koreio tiutempe, intencis amendon de konstitucio(3선개헌; 三選改憲). Ĉar li volis fariĝi trifoje elektita prezidento. La amendo de konstitucio estis turnopunkto de ĉu longtempa diktatoreco aŭ demokratio. Kaj tio estis prologo de la renovigita diktatora reĝimo(유신독재; 維新獨裁). Do tiutempe universitataj studentoj rezistis kontraŭ la amendo de konstitucio.

Dum 4 monatoj ĉirkaŭ 157,000 studentoj partoprenis en la kontraŭbatalon tutlande el 55 universitatoj, 37 altlernejo, tamen finfine la batalo ne sukcesis. Sed post la malsukceso koreaj studentoj studis pri korea socio kaj organizis klubojn de la sociaj sciencoj. Kaj ili ekkonis ke la popolamaso inkluzive laboristoj kaj kamparanoj estas la subjekto de la historia revolucio.

Jen estas la skeleto de la Tiu Jara Somero.

En ĉi filmo profesoro YUN sokyoung rememoras sian unuan amon. En somero, 1969, seulaj studentoj alvenis en kamparavilaĝo Sunaeri por helpi kamparajn aferojn. S-ro YUN enamiĝis kun vilaĝa bibliotekisto f-ino SO ĝongin. Gepatroj de f-ino SO estis komunistoj kaj ili iris en Nordan Koreion trans la armistica linio, plue tiam la atmosfero de socio estis kontraŭ-komunisma. Do ŝi estis soleca homo. Post kampara servo, ili kune iris al Seulo. Tamen en universitato studenta tumulto okazis. Kaj batalpolicanoj arestis ilin. Policanoj perforte ekzamenis ilin. Kaj s-ro YUN devis diri ke ŝi estas nekonatulo por eviti fariĝata sin kiel spiono-

사용자 삽입 이미지

El karcero revidas du amatoj

suspektato. Sed ŝi enkarceriĝis de policanoj per spionsuspekto. Fakte, tiutempe viktimoj reale ekzistis implika sistemo(연좌제; 緣坐制) de Ŝtat-defenda Leĝo(국가보안법; 國家保安法). Se iuj estis komunistoj, iliaj familianoj ankaŭ estis punitaj. Tio estis mizero de la korea moderna historio.

La rakonto de ĉi filmo estis simila kiel la Erotika Romano(연애소설; 戀愛小說) verkita de Kaneshiro Kazuki(金城一記). Post longtempo la junultempa amo reaperas kun larmoj en la okuloj.

Instalita de Paz

Skribu Aldonaĵon

 1. 2008.10.25 11:55
  댓글 주소 수정/삭제 댓글
  Gratulon pro la bela blogo - Aktuala Esperanto en la Vivo-. La filmo "Tiu Jara Somero" vekis mian intereson. La aŭtoro de la libro estas Kaneshiro Kazuki, sed kiu estas la reĝisoro? Tiu informo certe helpos min trovi tiun titolon en brazila filmluejo.
  Jozefo Lejte
 2. 2008.12.04 23:48 신고
  댓글 주소 수정/삭제 댓글
  Kara Jozefo Lejte,
  La filmo "Tiu Jara Somero" estas ne fontita de la romano de Kaneshito Kazuki. Nur similas kun la romano. La reĝisoro de "Tiu Jara Somero" estas s-ro ĜO Geun-Sik. Tamen mi ne certas, ke vi povos trovi en brazila filmluejo.

Hieraŭvespere(la 8an de Marto), ni decidis novan programon de nia seminario.
Kvankam ankoraŭ restas nekunlegitaj paĝoj de [Lasu min paroli plu], ni finu la tekston.
Ĉar pri la teksto kelkaj homoj sentas enuon.

Venonta ĵaŭde(la 15an de Marto) la 7a(vespere) kaj duone, ni kune spektos spektaklon de muzik-bando(SHE취미 밴드) de Lud.
La titolo de la spektaklo estas "Ni ne povas akomodi je via gago(늬들 개그에 적응이 안 돼)."

Jen estas la skiza klarigo de la spektaklo.

Ni ne povas akomodi je via gago.

*SHE취미 밴드 sola spektaklo
*Dato: Vespere la 7a kaj duono, en la 15a de Marto(ĵaŭdo), 2007
*Loko: Sinrim metro-stacidomo(2a linio de Seula Metroo) 유림합주실(Jurim koncerto-ĉambro)
*Kiel trovi la lokon: Eliru el Sinrim metro-stacidomo Elirejo N-ro. 2. Poste iru direkte al Seula Nacia Universitato. Kaj vi unue vidos maldekstre McDonald tujpreta-manĝejon kaj poste vidos SK benzinstacion. Post trovi la benzinstacion, iru plu 30 metrojn kaj vi vidos subteran koncertejon Jurim.
*Enirprezo: 3,000 ŭnoj, 1 senpaga trinkaĵo


Ekde post-venonta ĵaude ni(la 22an de Marto) seminarios per "Manifesto de la Sennaciistoj (kaj Dokumentoj pri Sennaciismo)" verkita de E. Lanti. Mi bindigos la libron ĝis venonta semajno kaj post spektaklo de muzik-bando de Lud mi disdonos al ĉiuj partoprenantoj. Post-spektaklo ni diskutu libere pri programo de nia seminario.

Do, bonvole proponu bonan programon, se vi havus bonan ideon aŭ bonan tekston aŭ ion ajn!
Instalita de Paz

Skribu Aldonaĵon

Rezista Festo

2007. 3. 5. 00:44
Rezista Festo
사용자 삽입 이미지

Ludo de muzika grupo Arĝenta Nubo


Rezista Festo, jen mia stilo

Solidariĝu per danco kaj kanto

Rezista Festo 'stas mia stilo

Nevideblajn perfortojn ĉiuj rezistu


Mia rimo, hiphopa arbo, hiphopo branĉiĝu

Ĝis la fino, la pinto, la ĉiel'

Arĝenta nubo, hiphopa arbo, hiphopo branĉiĝu

Ĝis la fino, la pinto, la ĉiel'


En ord', ne 'stas rakonto nur pri mi kaj vi

Diru pri rakonto inter ni kaj mondo

Etendita mondmapo, kiel vasta 'stas nia mondo

Malfacile videbla mondo


Rastante sovaĝe terglobon, rastile por dolaroj

Kelkjarcentajn tropikajn plantojn oni segis elektre senkompate

Ne verŝu kokakolaon en la festo

Instalita de Paz

Skribu Aldonaĵon

 1. 2007.03.05 07:42
  댓글 주소 수정/삭제 댓글
  Vekas SE I MO-n.
 2. 2007.03.05 11:22
  댓글 주소 수정/삭제 댓글
  Mi jam sendis la MP3-dosieron al Vinilkosmo.
  Kaj mi tremtreme atendas reagon de s-ro Flo, kiu estas prizorgulo de Vinilkosmo.
  La etoso de la muziko estas iom timiga, ĉu ne?
 3. 2007.09.12 20:08
  댓글 주소 수정/삭제 댓글
  Saluton !

  Bonega rep,
  Vivu argenta nubo !

  Vizitu nia retpagxo :
  http://www.myspace.com/lapafklik

Simple dirite mi pensas, ke Nord-Koreio estas simila kiel antikva epoka reĝlando.

사용자 삽입 이미지
Ĉar la ŝtato de Nord-Koreio estas diktatora reĝimo. S-ro KIM ilsong, kiu estis prezidanto de la lando, abdikis sian postenon al sia filo same kiel princo. Tial KIM gxongil, kiu estas ĉefo de Nacidefenda Komitato de Nord-Koreio, nun estas nova reĝo. La potenca grupo de Nord-Koreio distordis historion de komunisma movado en Koreio. S-ro PARK honjong, kiu estis ĉefo de Gxoson Komunista Partio en 1945 kaj estis ankaŭ Esperantisto kiel propagandisto de Gxoson Esperanto Asocio, estis poste nomita de la potenca grupo kiel perfidulo kaj spiono de Usona Imperio. Kaj finfine post korea milito, li estis ekuzekutita de KIM ilsong en la epoko de kontraŭ-sektisma batalo, 1955.
사용자 삽입 이미지

En Koreio, komunisma movado eliminiĝis ambaŭ norda parte kaj suda parte. Fakte, post dua mondmilito, kiam Koreio liberiĝis de Japana Imperio. Kaj Norde Armea Registaro de la Sovetio de Rusio regis, Sude Armea Registaro de la Usono regadis popolamason. Tial malvarma milito kovris tutan Koreion.

Nuntempe Nord-Korea registaro volas igi sian landon kiel fortega lando militista. Lastatempa eksperimento de nuklea bombo en Nord-Koreio montras ĝin efektive (Mi singarde pensas pri tiu temo, ĉar unue Usono, Rusio, grande havanta lando de nuklea armilo devos abolicii ĝin por riproĉi al Nord-Koreio) . Tamen aliflanke ili intencas pragmatisman diplomation en la 6-landa konferenco inter Nord-Koreio, Sud-Koreio, Usono, Ĉinio, Rusio, Japanio.

Laŭ mia penso, Nord-Korea Registaro post nelongjare sekvos politikon de reformo kaj ekonomia malfermo por fremdlandaj rilatoj. Tio estos malsama kiel la Ĉina kaj Rusa Metodo. Sed tamen ili ne povas eviti premadon de nuntempa monda merkato.

사용자 삽입 이미지

Se iu nova kaj alternativa vojo ekzistus, mi ne volas, ke Nord-Koreio integriĝi aŭ sorbiĝi en tutmonda kapitalisma reĝimo. Deziro kaj forto de Multitudo rilate la monda sistemo decidos la situacion de Nord-Koreio.


Instalita de Paz

Skribu Aldonaĵon

 1. 2007.03.04 23:31
  댓글 주소 수정/삭제 댓글
  Jam la homoj, kiuj eskapis de norda Koreio, PARTE ekdecidas la sorton de Kim ĝongil registaro.
 2. 2007.03.05 01:06 신고
  댓글 주소 수정/삭제 댓글
  Ja tiel homoj moviĝas!

사용자 삽입 이미지

Aoi Juu - Rolo de Tanigawa Kimiko

[Filmo] Dancantaj Knabinoj(フラガ-ル: Hula Girls, 2006)

"En la nokto nevidebla stelon fermu okulojn kaj vidu sonĝon"

La filmo estas direktita de LEE SANG-IL, kiu estas koreo rezidanta en Japanio. Ri estas samaĝano kun mi. Ri naskiĝis en Niigata regiono de Japanio, 1974.

Rakonto estas jena.

1965, en iu vilaĝo de karbomino en Fukuŝimo knabinoj Sanae kaj Kimiko rigardas hazarde flugfolion, kie estas skribita varbi dancistinojn modajn de Havajano. La epoko eniras en la kulmino de la fino de minkarbo. Karba kompanio decidas konstrui la centron de Havajano. Tamen laborsindikato kaj viliĝanoj rezistas kontraŭ malpliigo de karbominaj laboristoj.

Dancinstruistino Madoka alvenas al la vilaĝo el Tokio. Knabinoj de la vilaĝo eksonĝas alian sonĝon kompare iliaj gepatraj generacioj. Sed tamen estas malfacile elturni sin el la vilaĝa profesia tradicio kaj vivkutimo. Malgraŭ tia kondiĉo, knabinoj ne rezignas ilian revon.

Pri ĉi tia filmo mi ne volas trakti socian konflikton. 1960 jardekoj venis kvazaŭ heroldo de la libero el ŝtata aŭ socia aŭ familia aŭtoritato, peza atmosfero, rigideco, ktp. Mi penas ke ĉiam la krizo de la vivo estas venanta kiel strio da lumo en obskureco kiel peĉa nigro. Mi ŝatis ridon kaj ploron de la knabinoj. Tie estas novgeneracia novpasio. La filmo ĵetas al ni ĉi tian mesaĝon. "Faru nun vian deziregon!"

Instalita de Paz

Skribu Aldonaĵon

사용자 삽입 이미지

Manifestacio por rememori viktimojn(origina foto de la brodkestejo de migrint-laboristo)

Homrajto Ne Ekzistis Tie!

En la 11a de Feb. 2007, brulego okazis en koncentrejo de fremduloj en urbo Jeosu. Pro tio 10 homoj mortis kaj 18 homoj estis vundita. Tiam oficistoj de la koncentrejo intencis bloki eskapon de la migrintaj laboristoj. Post 3 tagoj de la akcidento ili eĉ alkatenis la vunditajn laboristojn per mankateno en hospitalo. Kaj post kuracado registaro denove sendis la laboristojn en alia koncentrejo en urbo Ĉeongĝu por malliberigi. En la 23a, registaro ekzilis 17 laboristojn el Koreio.

Socia Diskriminacio al Migrintoj

Nuntempe pli ol 200,000 migrintaj laboristoj ne estas registrita de ministrejo de justico en Koreio. Ekzemple, s-ro Kim songnam, kiu estas mortinto de la tragedia akcidento, estas tipa homo de la neregistrita migrint-laboristoj. Li malliberiĝis en koncentrejo, ĉar nur li laboris en malpermesita speco de industrio. Kaj li havis 7,000,000 koreajn ŭonojn(ĉirkaŭ 7,500 dolaroj aŭ 5,650 eŭroj) da nepagita salajro. Do li devis elteni koncentrejan vivon por ricevi la monon.
Tamen registaro kaj plejmulte da koreaj amaskomunikiloj alkondutis la aferon kiel nur neatendita afero. Kaj ili volis igi la kialon de la akcidento kiel kaŭzita incendio de migrint-laboristoj.

Manifestacio kontraŭ Subpremada Politiko al Migrintoj

En la 26a de Feb. proksimume 500 homoj kolektiĝis kaj manfestaciis ĉe placo de Seula fervoja stacidomo. La manifestacio okazis por rememori viktimojn kaj mallaŭdi registaron.
Laŭ parolado de S-ro I guangmin, kiu estas estro de plenumkomitato de Komuna Komitato pri Jeosu Akcidento, antaŭe familioj de postlasita de mortintoj planis partopreni en la manifestacio. Tamen registaro minacis ilin, ke se ili partoprenus en la manifestacio, ili ne povus ricevi monkompenson.

Partoprenantoj postulis subajn.
1. Esplori detale fakton de la brulakcidento kaj retiriĝi ministro de justica fako
2. Liberigi tuj vunditajn migrint-laboristojn
3. Aboli koncentrejon malhomecan kaj preventi denovan akcidenton
4. Leĝigi entute neregistritan migrint-laboristojn

Batalpolicoj intencis bari marŝon de manifestaciantoj. Tiu tempe kolizio okazis kaj 3 partoprenantoj vundiĝis.

사용자 삽입 이미지

Migrintoj en Manifestacio (origina foto de la brodkestejo de migrint-laboristoj)


Migrintoj ne estas krimuloj. Tamen antaŭjuĝo de la socio kaj subpremado de registaro traktas ilin kiel akuzatoj. Diskriminacio pro diferenco de naciecoj kaj haŭtkoloroj ankoraŭ forte ekzistas ne nur en Koreio. Do ni kiel kaj kion faru?

Instalita de Paz

Skribu Aldonaĵon

 1. 2007.03.02 05:21
  댓글 주소 수정/삭제 댓글
  Vi traktis gravan socian aferon, laŭ mia penso. Korea registaro kaj aliaj fremdaj registaroj plejmulte same subpremas migrintlaboristojn. Kial? La plej grava el multe da kialoj estus profitigo per regado, kiu dividas inter nacia laboristoj kaj nenacia laboristoj. Kaj krome en nacia bordo ili dividas inter regula laboristoj kaj neregula laboristoj. Tiel diversaj dividado-manieroj estas uzata por regi multitudon. En ĉi tia kunteksto, la esprimo "migrintlaboristoj" estas iomete danĝera. Ĉar ĝi inkluzivas la dividon inter laboristoj kaj nelaboristoj. Kiam ĉiaj migrantoj ne estas laboristoj, la subpremo kontraŭ ili permesos? Krome mi volas adicii ke la perspektivo de homrajtoj, kiu superfortas lastatempe, ne sufiĉe rajtas.... Tamen de komenco, iĝas al tro longa komento...do jene rapide finigos.
 2. 2007.03.02 11:32
  댓글 주소 수정/삭제 댓글
  Ankaŭ mi pensas same kiel vi pri la divide regado al la Multitudo!
  Tamen esprimo pri migrint-laboristoj mi ĉefe konsideris pri laboristoj en la brulego de Jeosu Koncentrejo. Ja mi neniam pensis, ke migrintaj nelaboristoj estas ne subpremata. Mi nur volis esprimi pli konkretan aferon de la mizera akcidento ol teorio aŭ principa tendenco en nuna kapitalismo.
  Ĉiaokaze koran dankon por via komentario kaj intereso al mia blogo! ^^

Mi komencas uzi blogon por pli bone komuniki tutmonde.

Mi nun uzas Esperantilon, kiu estas komputila programo por redakti Esperant-lingvajn dokumentojn.

Ĉirkaŭ mi, ekzistas novaj viglaj Esperantistoj.

Do mi decidis uzi ĝin iom pli iom aktuale.

Tial mi nomigis ĉi blogon "Aktuala Esperanto en la Vivo".

Ĉar tiam mi eklernis Esperanton, mi vere trovis tutmondan mondon.  


Instalita de Paz

Skribu Aldonaĵon


BLOG main image
Blogo de Paz

공지사항

Kategorio

Vidu Ĉiun Kategorion (89)
Spektaklo (1)
Filmo (7)
Kurso (6)
Libro (11)
Taglibro (10)
Socia Movado (21)
Vidpunkto (3)
Muziko (1)
Manifestacio (2)
Kunsido (8)
Intervjuo (2)
Artikolo (8)
Literaturo (2)
Belarto (1)
Socia Problemo (2)
Vojaĝo (4)
Totalo : 148,391
Hodiaŭ : 0 Hieraŭ : 3