Kontraŭ G20 Pinta Konferenco neegaleca nedemokrata!
G20 imputas al popolaro respondecon kaj koston de financa krizo kaŭzita de Ŝtatoj kaj Entreprenoj, kaj minacas homan vivon por profito de kapitalo.
- Raporto pri Korea kaj Japana Aktivista Kunsido de Esperanto 2010 kaj konversacio kontraŭ G20

사용자 삽입 이미지
Ekde la 19a ĝis 21a de Marto, 2010, dum 3 tagoj okzis Korea kaj Japana Aktivista Kunsido de Esperanto kaj konversacio kontraŭ G20 en Popolamasa Domo en Mangwon-dong, Mapo-gu, Seulo. El Japanio 10 aktivistoj kaj ĉirkaŭ 30 koreaj aktivistoj partoprenis. Ĉi tiu evento jam havas kelkjaran historion. En 2007, japanaj aktivistoj proponis komunan batalon kontraŭ G8 Pinta Konferenco en Esperanto-kunsido. Kaj en 2008 ĉirkaŭ 15 koreaj aktivistoj partoprenis en batalo kontraŭ G8 okazita en Japanio. Ekde tiam oficiale komenciĝis solidareca agado. Post tiam japanaj aktivistoj organizis protestan agadon kontraŭ korea ambasadorejo en Tokio nome de 'Ne pardonas masakron en Yongsan' pri la tragedio en Yongsan, 2009. Kaj sekve koreaj aktivistoj protestis kontraŭ forpelada politiko de senhejmuloj el Parko Miyasita en Tokio pro la privatigado de la parko al entrepreno Nike. Surbaze de ĉi tia solidareca aktivado inter koreaj kaj japanaj aktivistoj, ĉi foja kunsido okaziĝis por palpserĉi komunan batalon kontraŭ G20 Pinta Konferenco okazota en Seulo, en la 11a ~ 12a de Novembro, 2010, kaj APEC Pinta Konferenco okazota en Jokohamo, en la 13a ~ 14a.

Aŭskultis la sperton de kontraŭbatalo kontraŭ G8 Pinta Konferenco okazita en Hokkajdo, 2008

사용자 삽입 이미지
Aktivisto de Sangafratina Solidareco, Dopehead Zo, kiu partoprenis kontraŭbatalo kontraŭ G8 el Koreio, prezentis "La Kontraŭbatalo kontraŭ al G8 pinta konferenco, kio estis bazitaj kun amikeco kaj solidareco"-n kaj komenciĝis konversacio. Mi ne publikigos nomojn de japanaj aktivistoj ĉi tie. Japanaj aktivistoj preparis diverse pli ol 1 jaro antaŭ G8 Pinta Konferenco en Hokkajdo, 2008. Eksterlande ili organizis informan turneon vizitante kelkdekajn landojn por propagandi batalon kontraŭ G8, aktivis por konstrui tendumon internacian brigadan ĉirkaŭ lago Toya, kie estis Pinta Konferencejo, administris komunikilan centron de G8, faris propagandaĵojn, financis kaj provizis nutraĵojn, ktp. La plej malfacilaj partoj en ilia sperto estis pri polica subpremado kaj agada taktiko en la loko. En la procezo de la agado sekvis aresto, rifuzo de enlandigo, malliberigo. Kaj post aresto maksimume 23 taga enkarcerigo eblas en Japanio, do en tia situacio eĉ kverelo okazis inter japanaj aktivistoj kaj eŭropaj aktivistoj. Mi povis aŭdi aflikton de japanaj aktivistoj, kiuj ne estis aktive liberaj en polica ŝtato, Japanio. Iu aktivisto devis sole prepari internacian agadan manifestacion, kaj ĉiuj superhome devis fari pli multajn laborojn ol mem fareblajn adekvatajn laborojn. Post farado de ĉi tiuj laboroj multis sekvaj simptomoj, tamen ĉiuj fieris, ke ili faris internacian komunan agadon kontraŭ G8 Pinta Konferenco, kiu neas demokraton, kontraŭ novliberalismo, kiu disvastigas malriĉecon kaj teruron.   

Palpserĉo por egaleca interkomunikado, Aktivista Kunsido de Esperanto

사용자 삽입 이미지
En la procezo de kontraŭbatalo kontraŭ G8 Pinta Konferenco diversaj problemoj estis rimarkitaj, tamen interili precipe malegaleca interkomunikado estis indikita. En la tendumo de kontraŭ G8 Pinta Konferenco estis uzita oficial anglaligvo kaj japanalingvo. Se iuj ne povas uzi la lingvojn aŭ ne lertaj, nature ili estis fremdigitaj el batalo aŭ devis ludi pasivajn rolojn. Tial en venontaj internaciaj movadoj ni proponis uzi esperanton por pli egalecan interkomunikadon.
Paz parolis, ke Esperanto estas monda komuna lingvo, kaj faris simplan gramatikan prelegon anoncante metodon por lerni kaj uzi esperanton, kiu estas konsistita de facilaj kaj senesceptaj reguloj. Kamaradonaoto de Libera Esperanto-Asocio en Hokkajdo parolis, ke ĉiuj lingvoj estu egalrajtaj. Kaj li proponis, ke tiam palorantoj kun aliaj patrolingvoj komunikadas, kiam estas prefere, ke ili parolu la trian lingvon. Precipe li traktis pri sperto, tiam eŭropaj partoprenintoj en movado kontraŭ G8 parolis siajn insistoj per 'vireca anglalingvo', kiam pri tio oponintoj ne povis paroli opiniojn pro nur lingva problemo. Kara parolis pri historio de interŝanĝo kaj movado inter esperantistoj de Koreio, Japanio, Ĉinio en 1920 ~ 40 jardekoj. En ĉi tiu historio ni povis lerni, ke per Esperanto en orientazio vigla aktivista solidareco fariĝis jam en la epoko de Japana Imperiismo.
La 20a de Marto estis la 7a rememora tago de Iraka Milito, do okazis kontraŭmilita koncerto "Milito ne plu!". Ni direktis al kontraŭmilita koncertejo antaŭ universitato Hongik kunprenante stangetojn skribitajn esperante, japanalingve, korealingve. Sed en tiu tago, kiam tro blovis flava sablvento, arestominaco de policoj pri japanaj aktivistoj kaj polica obstaklo de la evento tre kolerigis nin. Sed ni ĝisfino partoprenis en la evento kaj iris al eta Yongsan antaŭ univ. Hongik 'Duriban' kaj partoprenis sabatan muzikfeston. Kaj japanaj aktivistoj ludis gitaron kaj drumon kantante por transdoni solidarecan mesaĝon.

Komuna agado kontraŭ G20, ekde nun komencas!

사용자 삽입 이미지
Post komuna batalo kontraŭ G8 tiutempa G8 Komunikila Reto ŝanĝiĝis kiel Azia Komunikila Aktivista Reto "Champon". Dojong kaj japana komunikila aktivisto kune klarigis, ke kiel komunikilaj aktivistoj evoluigis solidarecan aktivon kune okazigante ĉiujaran tendumon. Ankoraŭ nun aktivo estas ne tre forta, tamen Azia Komunikila Aktivista Reto faras debaton por komuna kontraŭbatalo kontraŭ G20 kaj APEC.
Sekve politika planulo de Popola Solidareco de Sociprogreso, KU Ĝun Mo prezentis historion de G20 Pinta Konferenco, temon de la Seula G20 Pinta Konferenco 2010, proponon de batala direkto. Li proponis, ke enlande oni faru popolan batalon kontraŭ financa tutmondigo kaj novliberalismo, kaj en sfero de orientazio oni plilarĝigu solidarecon inter alternativaj tutmondigaj movadoj.
Ĝenerala Sekretario de Popolamasa Domo, AN Seong Min klarigis pri reto de loka baza(herboradika) movado en distrikto Mapo. Li rakontis pri Seongmisan Maeul(pseŭda vilaĝo), Kandelluma Solidareco en Mapo, Sendependa Artista Asocio, Rekonstruada problemo kiel Duriban, Okcidenta Neregula Laborista Centro, Laborista Reto post striko de supermerkato Homever, loka elekto en Junio kaj elekto por edukestro, ktp.
Fine ni faris diskuton, demandon kaj respondon pri konversacio dum 3 tagoj. Mi skribas jene nur kelkajn el diversaj opinioj.
1. Faru sistemon de interŝanĝi aktivistojn en alternativaj spacoj Popolamasa Domo, Gastodomo Malplena Domo, k.a.
2. Por komuna kontraŭbatalo kontraŭ G20 kaj APEC inter Koreio kaj Japanio en ambaŭ landoj oni devos okazigi grandan manifestacion.
3. Kun rekta agado bezonas klopodo por akiri subtenon de lokaj loĝantoj.
4. Batalantoj bezonas planon kaj direkton por informi sin per sendependaj komunikiloj. La video pri aresta procezo de polico kaj arestitoj estas ĉefa solidareca agado de komunikilaj aktivistoj.      
5. Necesas slogano pri G8, G20, k.s. donas kian influon en la vivo de ordinaraj popoloj. Interacia slogano, enlanda slogano, loka slogano devas organike kunmetiĝi.
  
Komuna batalo kontraŭ G20 ankoraŭ nenio estas decidita. Tamen ĝuste de nun ni konstatas kontraŭpopolecon kaj maldemokratecon de G20 tutmonde kaj komenciĝas agado. El nia koro!


불평등, 비민주주의의 G20 정상회담 반대!
G20은 국가 기업이 초래한 금융위기의 책임과 비용을 민중에게 전가하고, 자본의 이윤을 위해 인간의 삶을 위협한다.
- G20 대응을 위한 한국-일본 활동가 간담회 및 2010 한일 에스페란토 활동가 대회 보고

2010년 3월 19일부터 21일까지 3일간 서울 마포구 망원동 민중의 집에서 G20 대응을 위한 한국-일본 활동가 간담회가 열렸다. 일본에서 10명의 활동가들과 한국에서 약 30명의 활동가들이 참여했다. 이번 행사는 이미 몇 년의 역사를 갖고 있다. 지난 2007년에 한국에서 열린 에스페란토 합숙 행사에서 G8 정상회담에 대한 공동투쟁이 제안되었고, 2008년 일본에서 열린 G8 반대 투쟁에 약 15명의 한국 활동가들이 참여하면서부터 본격적인 연대 활동이 시작되었다. 그 후 2009년 용산 참사에 대해 ‘용산 학살을 용서하지 않다’라는 이름으로 일본의 활동가들이 한국대사관 항의 행동을 조직하였고, 도쿄 미야시타 공원의 나이키(Nike)로의 민영화에 따른 노숙인 추방 정책에 반대하는 한국 활동가들의 항의도 이어졌다. 이러한 한일 양국 활동가들의 연대활동의 경험을 바탕으로 이번 간담회는 2010년 11월 11~12일 서울에서 개최되는 G20 정상회담과 13~14일 일본 요코하마에서 열리는 APEC 정상회담에 대응하는 공동 투쟁을 모색하는 자리로 개최되었다.

2008년 홋카이도에서 열린 G8 정상회담 반대 투쟁의 경험을 듣다

한국에서 G8 반대 행동에 참가했던 피자매연대 조약골의 “애정과 존중의 연대의식으로 뭉친 G8 반대 투쟁” 발제를 시작으로 간담회가 시작되었다. 여기서 일본 활동가들의 이름은 밝히지 않겠다. 일본 활동가들은 2008년 홋카이도에서 열린 G8 정상회담 이전에 1년이 넘는 다양한 준비를 했다. 외국에서 G8 반대 투쟁 선전을 위한 수십 개국을 방문하는 인포투어를 조직했는가하면, 정상회담장인 토야호 주변에서 국제여단의 캠프를 구축하기 위한 활동, G8 미디어 센터 운영, 선전물 제작, 자금 조달과 식료품 조달 등등. 그들의 경험 속에서 가장 어려웠던 부분은 경찰의 탄압과 현장에서의 행동 전술에 대한 것이었다. 행동의 과정에서 체포와 입국거부, 구속이 이어졌으며, 체포 이후 최대 23일간의 구류가 가능한 상황에서 심지어 일본 활동가들과 유럽 활동가들 간의 분쟁도 발생했다. 경찰국가인 일본에서 행동이 자유로울 수 없었던 일본 활동가들의 고민을 들을 수 있었다. 어떤 활동가는 국제적인 행동의 집회를 혼자서 준비해야 했고, 모두가 자신이 맡을 수 있는 일보다 많은 일을 초인적으로 해내야만 했다. 이 모든 일들을 마치고 난 뒤에는 후유증도 많았지만, 그들은 빈곤과 공포를 확산하는 신자유주의, 그리고 민주주의를 부정하는 G8 회담에 맞서 국제적인 공동 행동을 이뤄낸 것을 모두 자랑스러워하고 있었다.

평등한 소통을 위한 모색, 에스페란토 활동가 대회

G8 정상회담 반대 투쟁의 과정에서는 여러 가지 문제가 지적되었지만, 그 중에서도 특히 불평등한 의사소통의 문제가 제기되었다. G8 회담 반대 투쟁의 캠프에서는 영어와 일본어가 공식적으로 사용되었다. 그 두 가지 언어를 사용하지 못하거나 능숙하지 않은 사람들은 자연스럽게 투쟁으로부터 소외되거나 소극적인 역할에 머물러야 했던 것이다. 그래서 앞으로의 국제연대 운동에서 더욱 평등한 소통을 이뤄가기 위해 에스페란토를 사용하자고 제안했다.
Paz는 에스페란토가 세계 공통어이며, 간단한 문법 강의와 함께 쉽고 예외 없는 규칙으로 이뤄진 에스페란토를 배워 쓰기 위한 방법에 대해 이야기했다. 홋카이도 자유 에스페란토 협회의 카마라도나오토 씨는 모든 언어가 평등한 권리를 가져야 하며, 다른 모국어 사용자들과 소통할 때 제3의 언어를 사용하여 소통하자고 제안했다. 특히 유럽의 G8 반대 운동 참가자들이 ‘남성적인 영어’로 자신의 주장을 이야기할 때, 그것에 대해 반대 의사를 가진 사람들이 오로지 언어적인 문제 때문에 의견을 말할 수 없었던 경험을 이야기했다. Kara는 1920~40년대 한국, 일본, 중국 사이에서 이뤄진 에스페란티스토들의 교류와 운동의 역사에 대해 이야기했다. 이 운동의 역사에서 우리는 이미 일본제국주의 시절에 동아시아에서 에스페란토를 통해 활발한 활동가들의 연대가 이뤄지고 있었음을 배울 수 있었다.
3월 20일은 이라크 전쟁 7주년을 맞는 날이었기 때문에 반전 콘서트 “전쟁은 이제 그만!”이 열렸다. 우리는 에스페란토, 일본어, 한국어로 쓴 피켓을 들고 홍대 앞 반전 콘서트 장으로 향했다. 그러나 황사가 몹시 불던 그날, 경찰들의 일본 활동가들에 대한 체포 협박과 행사 방해가 우리를 몹시 화나게 했다. 그러나 우리는 끝까지 행사를 마치고 나서 홍대 앞 작은 용산 ‘두리반’으로 가서 토요일 공연에 참석했고, 일본 활동가들은 연대의 메시지를 전하는 공연도 했다.

G20 대응을 위한 공동행동, 이제부터 시작이다!

G8 반대 공동투쟁 이후에 당시의 G8 미디어 네트워크는 아시아 미디어 활동가 네트워크 “짬뽕”으로 변화했다. 도영과 일본 미디어 활동가가 함께 미디어 활동가들이 함께 매년 캠프를 진행하면서 어떻게 미디어 활동가들의 연대 활동을 발전시켜 왔는지를 설명했다. 아직은 활동이 느슨한 편이지만 아시아 미디어 활동가 네트워크는 G20과 APEC 공동대응을 위한 논의를 진행하고 있다고 한다.
이어서 사회진보연대 구준모 정책위원이 G20 정상회담의 역사, 2010년 서울 G20 정상회담의 의제, 투쟁 방향에 대한 제안에 대하여 발제했다. 그는 국내에서는 금융세계화와 신자유주의에 대한 대중적 투쟁을 만들고, 동아시아 차원에서 대안세계화 운동 간의 연대를 확장하자고 제안했다.
민중의 집 안성민 사무국장은 마포지역 풀뿌리 운동의 네트워크에 대하여 설명했다. 그는 성미산 마을, 마포촛불연대, 독립예술가협회, 두리반 등 재개발문제, 서부비정규노동자센터, 홈에버 파업 이후 노동자 네트워크, 6월 지방선거 및 교육감 선거 등의 의제와 단체 활동에 대해 이야기했다.
마지막으로 3일간 진행된 간담회에 대해 질의응답과 토론이 진행되었다. 여기서 나온 여러 가지 의견들을 몇 가지만 적어본다.
1. 대안적인 공간 민중의 집, 게스트하우스 빈집 등에서 교환활동가 제도를 만들어보자.
2. G20과 APEC 한일 공동 대응을 위해 양국에서 대규모 집회가 이뤄져야 한다.
3. 직접행동과 함께 지역 주민들의 지지를 얻기 위한 노력이 필요하다.
4. 투쟁하는 사람들이 독립 미디어를 통해 자신을 알리기 위한 방침이 필요하다. 경찰의 체포 과정과 체포된 사람들에 대한 영상은 미디어 활동가들의 주요한 연대활동이다.
5. 보통사람들의 생활 속에서 G8, G20 등이 어떤 영향을 미치는지에 대한 슬로건이 필요하다. 국제적 슬로건, 국내적 슬로건, 지역적 슬로건이 유기적으로 결합되어야 한다.
G20 대응을 위한 공동행동은 아직 결정된 것이 아무것도 없다. 하지만 바로 지금부터 우리는 G20의 세계적인 반민중성과 비민주성을 확인하였고 행동은 시작되고 있다. 우리의 마음속으로부터!

 

Instalita de Paz

Skribu Aldonaĵon

사용자 삽입 이미지


Instalita de Paz

Skribu Aldonaĵon

Raporto pri Vintra Kunloĝado por vigligi Esperanto-movadon

사용자 삽입 이미지

Memorfoto de Vintra Kunloĝado

En la 6a-7a de Decembro, 2008, okazis Vintra Kunloĝado por vigligi Esperanto-movadon en Malplena Domo(Gastodomo) Namsan en Seulo, Koreio. Ĉirkaŭ 30 homoj partoprenis en la evento kaj 4 homoj partoprenis el Japanio. Paca Solidareco de Esperanto(PSE) kaj koreaj membroj de Sennacieca Asocio Tutmonda kune preparis la eventon por utiligi Esperanton praktike en socia movado.

Joseph gvidis bazan kurson de Esperanto por komencantoj. Eble 7 aŭ 8 komencantoj ĉeestis en baza kurso laŭ mia memoro. Post la kurso loĝantoj en Malplena Domo decidis lerni Esperanton por utiligi en siaj aktiveco.

Miyazawa prezentis kiel povas instrui kaj ludi per Esperanto. Li faris ordonon al alia homo per Esperanto. Poste la ordonita homo devas fari la ordonon kompreninte Esperantan ordonon. La ordonito sinsekve ordonas al alia homo per Esperanto. Ĉi tio estas praktiki Esperanton tiel nomata de Miyazawa-metodo. La metodo ridigis, kantigis, paroligis homojn Esperante.

사용자 삽입 이미지

Esperanton per Miyazawa-Metodo

Paz tradukis kune kun kelkaj partoprenintoj dokumenton pri venonta Monda Socia Forumo en Belemo, Brazilo. Per la tradukado ni povis kompreni kio estas difinitaj 10 agoceloj de la MSF 2009. Krome ni povis kompreni kiel la agoceloj ŝanĝiĝis post la MSF 2007 en Najrobo (Kenjo). La tendenco de agoceloj post MSF 2007 certe pli diversiĝis komprenante la seksajn, (nov)koloniajn, malriĉajn, minoritatajn rajtojn kaj vidpunkton de media justeco.

Kara prezentis pri Vojaĝo al Afriko por establi Justan Komercadon. Inter Ganao kaj Koreio jam komenciĝis Justa Komercado. El Koreio Esperantistoj kaj kunlaborantoj sendis uzitajn komputilojn al Ganao kaj el Ganao oni sendis lignajn skulptaĵojn. Kara klarigis ke poste por establi socian solidarecan firmaon iom pli iom ni disvastigos la sferon de Justa Komercado(flanke de komercaĵo ekz. organika sapo, flanke de aktivo ekz. seminario por komprenigi spiriton de Justa Komercado). Li prezentis multajn fotojn de homoj, fabrikoj, plantoj de Ganao kaj Togolando.

Kashima prezentis fotojn kaj videojn pri aktivado de anktivistoj en Koenji en Tokio. En la fotoj japanaj aktivistoj manifestaciis per muziko kaj danco. Ili nomis tion kiel SOUND DEMO(Sona Demonstracio). En la manifestacio oni vestis kostumojn de japana animada filmo kaj kriis kontraŭ japana registaro por gajni rajton de neregulaj laboristoj(Freeter). Ili aktivas ankaŭ por kontraŭ milito kaj paco en Irako, Palestino kaj konfliktaj lokoj.  

Ne nur socian problemon, sed ankaŭ multajn interesajn ludojn kaj interbabiladojn ni havis. Ni kune drinkis sakeon el Japanio, bieron memfaritan de loĝantoj de Malplena Domo. Ni longe

사용자 삽입 이미지

Bazakurso de Esperanto

havis bankedon, tamen la nokto estis tro mallonga por kontentigi nin en nia neĉesa rakonto. Post bankedo ni povis pli bone kompreni reciproke.

En la 7a de Decembro, matene ni kune promenadis al la Turo sur la monto Namsan. Tiam bedaŭrinde pro mia familia afero mi devis reveni al hejmo. Mi dankas al organizintoj, ĉiuj partoprenintoj en la Vintra Kunloĝado. Certe pere de la evento nia amikeco pliprofundiĝis kaj kelkaj komencantoj eklernas Esperanton. Ankaŭ por komencintoj la evento stimulis siajn aktivadojn pli ol pasinteco.


Pri la celo de Vintra Kunloĝado bonvole vidu suban tekston.

Kial ni havis kunloĝadon?

Nuntempa mondo estas iom pli iom tutmondiĝanta. Tial nuntempa socia problemo estas ne nur loka, sed ankaŭ tutmonda. Ni sentas bezonon de tutmonda solidareco kaj kunbatalon kontraŭ subpremo, ekspluatado al proletaroj, malriĉuloj, kamparanoj, indiĝenoj, kripluloj, seksaj minoritatoj, k.a. de kapitalistoj laŭ kapitalisma tutmondiĝo. La solidareco kaj kunbatalo jam komenciĝis. Nun ni povas prezenti du ekzemplojn.

사용자 삽입 이미지

Interbabilado kun Teo

Lastasomere en Japanio okazis G8 Pinta Konferenco. Dek kelkaj koreaj aktivistoj partoprenis manifestacion kontraŭ G8. Kompreneble ankaŭ multaj aliaj aktivistoj de la mondo kolektiĝis tie. Sed ne tutaj partoprenintoj povis interparoli sufiĉe bone seninterpretado. De tiam ili lernis, ke Esperanto estas bonega metodo por aktualigi solidarecon kaj kunbatalon kontaŭ kapitalista malbonagado.

En Afriko ĝis nun multaj malriĉaj kamparanoj suferas pro malsatego. Ili ĉiam estas ekspluatata de grandaj multnaciaj entreprenoj. Ankaŭ ili bezonas egalan komunikadon plibonigi sian vivon. Nun ni ja bezonas pli justan mondon, pli justan komercadon.
Ni kredas eblecon de alia mondo. Ni diskutis diversajn sociajn problemojn kaj fartis dum du tagoj ĉefe por utiligi Esperanton.

          La Preparkomitata Organizaĵoj de Kunloĝado :
              - Paca Solidareco de Esperanto (PSE)
              - Membroj de Sennacieca Asocio Tutmonda en Koreio (SATanoj_en_K)
          La Subtena Grupo - Membroj de Malplena Gastodomo


 

Instalita de Paz

Skribu Aldonaĵon

La lasta tago kun Sandor Horvath

Nia amiko Sandor reiris al Aŭstralio en la 28a de Januaro, 2008. Antaŭ foriro li proponis al mi

사용자 삽입 이미지

Adiaŭa foto kun Sandor ĉe eldonejo Galmuri

adiaŭan kunsidon. Do, Amelano, Kara, uGonG kaj mi kune vespermanĝis kaj s-ro Yi yunseong, Dodo, Bak Minĉeol, Kim Mjeonghui, Kim Seokĝong, Graco kune drinkis bieron post kurso de Moderneco kaj formiĝo de korpo kun Sandor en la 24a de Januaro.
Sandor multe partoprenis en nia evento. Lasta jare li prezentis temon de "Angla lingvo, kio estas problemo?" pri marksismo kaj Esperanto en Markskomunale. Kaj li prezentis temon de "Kial ni bezonas komunan lingvon?" en vintra tendumo de HKMKN en insulo Ganghŭa. Kaj tiel plu.
Li sendis al mi lastan mesaĝon kun dankesprimo same kiel subo.

Speciale mi dankas vin por
- via gastameco... vi gastigis min trifoje, kvankam vi nur havas malgrandan apartamenton.
- la bonajn, interesajn vesperojn en via centro. Vi ĉiam aloge bonvenigis min/nin.
- la diversajn alogajn kunmanĝaĵojn.
- via kuraĝigo kaj helpo antaŭ kaj dum Marx Communale.
- viaj invitoj al diversaj eventoj (Artista vespero, Ganghwa, ....)

Tamen fakte mi volas esprimi dankon por lia partoprenemo, kontribuemo kaj helpemo. Poste mi sopiros lin pro lia foresto. Sed nia amikeco daŭros eterne kaj ni povos kontakti per reto. Mi esperas, ke iam poste mi viziti lian komunumon en Aŭstralio.

Instalita de Paz

Skribu Aldonaĵon

2008, la 1a SAT-kunsido en Koreio

Dato: ptm 2a, la 19an(sabato) de Januaro, 2008
Loko: kunsidejo de Agado Kontraŭ Tutmondiĝo (
http://cgakorea.org )


S-ro Jerry(ĝenerala sekretario de AKT) ne povis partopreni en la kunsido pro familia afero,

사용자 삽입 이미지

2008, la 1a SAT-kunsido de koreaj membroj

peranto Dekmil, Kara, ĈeVia, Paz partoprenis. Kaj Salo partoprenis kiel observanto.

Ni traktis multajn diversajn aferojn, tamen mi nur raportas kernajn aferojn.

1. Pri plano por okazigi SAT-Kongreson en orient-Azio, kion K-do Masakato en Japanio proponis, ni konsideru pozitive. Kaj post adstringado de opinioj de japanaj, ĉinaj kamaradoj ni intencu por realigi tion en 2010.

2. Traduku la kernan parton de SAT-hejmpaĝo al korea lingvo: peranto Dekmil tradukos ĝin.

3. En la perspektivo por kunligi socian movadon kaj esperantan movadon ni multigu la membrojn de SAT.

4. Ni kunlaboru por abundigi partoprenojn kaj diversecojn de enhavo en La Solidareco(Ret-Gazeto de Paca Solidareco de Esperanto).

5. Anonco por pagi la jarkotizon de 2008

Ni diskutis supran enhavon. Mi esperas multajn partoprenojn de interesantoj pri SAT, Socia Movado, kaj Esperanto.

Instalita de Paz

Skribu Aldonaĵon

Gaja tempo kun Hirundo kaj Viola

사용자 삽입 이미지

Viola, Hirundo, kaj Kosma

Du ĉinaj amikoj vizitis en Koreio por partopreni en la 26a Komuna Seminario(KS) inter junularoj okazita en Urbo Iksan. Antaŭ KS, post KS ili loĝis en domo de Kosma. En la 1a de Novjaro, Kosma preparis por ni supon de rizkuko. Fakte ili planis reveni al Ĉinio en la 1a de Novjaro. Tamen pro vetera problemo ili ne povis reveni tiam. Tial ni povis havi plian tempon kune interparoli kaj ludi.

Unu amiko Yan(Hirundo) estas sekretario de Junulara Komitato de Zaozhuana-a Esperanto Asocio(ZEA). Jarfine de 2005, mi vojaĝis al urbo Zaozhuang kaj mi renkontis ŝin. Tiam ŝi estis komencanto, tamen nun ŝia lingva kapablo mirinde evoluis. Alia amiko Hui(Viola) estas angla instruisto de Universitato Zaozhuang. Ankoraŭ ŝi estas komencanto, do ni havis multajn reciprokajn sekretojn. Tamen ankaŭ ŝi jam tre bone povas paroli esperante. 

사용자 삽입 이미지

Tostu! Per suko(por Alfredo) kaj soĝuo

Alfredo kaj mi vizitis domon de Kosma. Kaj ni multe interbabilis kaj manĝis. Vespere en la 1a de Novjaro, ni vespermanĝis kune kaj vizitis en urbocentro(rivereto Ĉeonggje, placo de urbodomo, ktp). Nokte en la 2a de Novjaro, s-ino Salo gastigis Alfredo kaj du ĉinajn amikojn. Kompreneble Alfredo laŭte ronkis dumnokte. Kaj aliaj sendormante babilante tranoktis.

Hirundo donacis al mi koverton de ZEA kaj poŝtkartojn de Verda Majo(Hasegawa Teru; 1912~1947, Internacia Batalantino), kiu estas tre fama en Ĉinio kiel japana rezistanto kontraŭ Japana Imperiismo en Ĉinio. Mi prezentis al ŝi la aŭtobiografion de Oosugi Sakae, kiu estas tre fama kiel anarkiisto, esperantisto, kaj tradukinto de diversaj gravaj libroj.

사용자 삽입 이미지

Tostu la 2a!

Kaj Viola rakontis interesan epizodon. Iu amiko(aŭ amato?) de ŝi lernis korean lingvon kaj instruis al ŝi '이뻐요!(Bele!)' kaj '멋있어요!(Ŝike!)'. Tamen la prononco de koreaj vortoj estas sama kiel ĉinaj vortoj '一包肉(unu bulo da viando)' kaj '毛稀少(senharulo, rare ekzistas hararoj). La epizodo estis tre interesa por mi.

Iam poste mi volas viziti denove en Ĉinio. Kaj precipe mi esperas ekskursi kun ĉinaj amikoj en Monto Tai(泰山). Tiam ni rememoros lastan gajan renkontiĝon de ni.  

사용자 삽입 이미지

En magazeno por aĉeti kelkajn manĝaĵojn

Instalita de Paz

Skribu Aldonaĵon

2007 Vintra Tendumo de HKMKN

2007. 11. 5. 00:35

2007 Ĝenerala Kunsido por establi HKMKN-n kaj Vintra Tendumo

15-16 DECEMBRO 2007

사용자 삽입 이미지


0. Celo

Tutmondaj Esperantistoj disvastigas signifon de Esperanta Movado per diversaj eventoj ĉiu jare en la 15a de Decembro por rememorigi la naskiĝtago de Lazaro Ludoviko Zamenhof, kiu kreis Esperanton por realigi egalecan kaj pacan lingvuzadon. En venonta la 148a Zamenhofa Tago ni volas okazigi Ĝeneralan Kunsidon por establigi Esperanto-Reto HKMKN(Homaranisma Komunlingva Movado Kontraŭ Novliberalismo)-n, kiu estis proponita ekde julio, 2007, en Koreio. Samtempe ni volas okazigi Vintran Tendumon de organizaĵoj kaj individuoj, kiuj celas Esperantan Movadon ne nur kiel lingva movado, sed ankaŭ solide ligitan kun diversaj sociaj movadoj.
Ni intencas disvolvi agadon kontraŭ kapitalisma tutmondiĝo subpremanta homaran kreecan potencon, klopodante por ke tutmondaj individuoj havu reciproke pli multajn komunajn rilatojn kaj realigu potencialon homarecan.
Ni esperas vian multan intereson kaj partoprenon.

1. Dato, Loko

Dato: La 15a(Sabato)~16a(Dimanĉo) de Decembro, 2007
Loko: Lernejo Mari en Insulo Ganghŭa, Urbo Inĉeon, Koreio

2. Programo
(La Programo estas ankoraŭ ne fiksita, do vi povos kontribui programon.)

La 1a Parto: Ĝenerala Kunsido por establi HKMKN-n
- Prezento pri Prospekto kaj Progreso de HKMKN
- Diskuto pri Regulo de HKMKN
- Diskuto pri Aktivplano en 2008
- Informo pri Radio-Elsendo de HKMKN
- Elekto de Farantoj(plenumkomitato) de HKMKN

La 2a Parto: Forumo kaj Eventoj
- Forumo : Rilato inter Esperanto-Movado kaj Socia Movado
Prezenttemo(Ankoraŭ nefiksita)
1) Kial necesas Komunlingva Movado (Sandor Horvath)
2) 2008 G8 Pinta Konferenco kaj Rolo de Esperanto-Movado (Miyazawa Naoto)
Totala Diskuto
- Kantu Esperante
- Spekti Esperanto-Teatraĵon
- Spekti Espernato-Filmon([Gerda Malaperis] aŭ [Patro])
- Esperanto-Ludo(Kartludo, Sekvi finan vorton, Legi fabelon, ktp)
- Esperanto Kvizo (diveni nomojn de legomoj)
- Libro Servo

La 3a Parto: Prezento de Diversaj Esperanto-Aktivoj
- Paca Solidareco de Esperanto
- Korea Rondo de SAT
- Rondo de Esperanto-Studo de Migrintaj Laboristoj el Urbo Osan
- Rondo de Esperanto-Studo el Urbo Gŭangĝu
- Rondoj de HKMKN(Seminarianoj de "La Aventuroj de Alicio en Mirlando", Seminarianoj de "La Eta Princo", Lernantoj de Baza Kurso de Esperanto)
- La Paka lernejo
- Kaj Aliaj Rondoj kaj Individuoj

3. Detala Tempo-Tablo
 

Tempo Dato  15-DEC-2007(Sabate)  16-DEC-2007(Dimanĉe)
08:00  Ekiri al Eventejo  Matenmanĝo
09:00    Prezento de Diversaj Esperanto-Aktivoj
 - Paca Solidareco de Esperanto
 - Korea Rondo de SAT
 - Rondo de Esperanto-Studo de Migrintaj Laboristoj el Urbo Osan
 - Rondo de Esperanto-Studo el Urbo Gŭangĝu
 - Rondoj de HKMKN(Seminarianoj de "La Aventuroj de Alicio en Mirlando", Seminarianoj de "La Eta Princo", Lernantoj de Baza Kurso de Esperanto)
 - La Paka lernejo
 - Kaj Aliaj Rondoj kaj Individuoj
11:00  Atingi al Eventejo  Spekti Espernato-Filmon
12:00  Tagmanĝo  Tagmanĝo
14:00  Ĝenerala Kunsido de HKMKN  Adiaŭo
16:00  Promenado de Insulo Ganghŭa  
18:00  Vespermanĝo  
19:00  Forumo: Rilato inter Esperanto-Movado kaj Socia Movado

 1. Kial necesas Komunlingva Movado  (Sandor Horvath)

 2. 2008 G8 Pinta Konferenco kaj Rolo de Esperantistoj (Miyazawa Naoto)

 Totala Diskuto

 
   Simpla Esperanto-Lernejo  
21:00  Interkona Vespero

 - Sinprezento de Partoprenantoj
 - Kantu Esperante
 - Spekti Esperanto-Teatraĵon
 - Esperanto-Ludo(Kartludo, Sekvi finan vorton, Legi fabelon, ktp)
 - Esperanto Kvizo (diveni nomojn de legomoj)
 - Libro Servo

 
23:00  Post kunsido, Dormo  

*Ni povos ŝanĝi supran programon laŭ situacio.

4. Kotizo
(Bonvole pagu ĉe la eventejo surloke)

- Kotizo: 30,000 Koreaj Ŭonoj (23 Eŭroj / 33 Dolaroj / 3,800 Jenoj)
- Rememoraĵo: HKMKN T-ĉemizo (donaceto)
(*Se vi bezonas plian, bonvole mendu kaj aĉetu surloke)

5. Aliĝilo por Vintra Tendumo kaj Ĝenerala Kunsido de HKMKN

- Nomo:             (Kromnomo:             )
- Naskiĝtago:       jaro        monato       tago (Ekz. 1986/01/15)
- Kapabla Lingvo: 
- Ret-adreso:
- Hejmpaĝo/Blogo:
- Telefon-numero:
- Adreso:
- Program-kontribuo: Jes / Ne
(Se jes, kio estas enhavo de via programo:                  )
- Aldona Parolo pri vi:

6. Bonvole sendu vian aliĝilon al:

Ĉefa Ret-adreso: hkmkn@waam.net

Respondeculoj
- Paz: paze23@gmail.com +82-10-3226-2780
- Salo: salolee@paran.com +82-19-387-3263
- Kara: kara12345@gmail.com +82-10-7999-9857
- Kosma: ttabi@hanmail.net +82-10-4260-0426

HKMKN
Sungji-B/D 101, Seokyo-dong 375-13,
Mapo-gu, Seoul, Korea (KR121-839)

 

사용자 삽입 이미지

Instalita de Paz

Skribu Aldonaĵon

Kunsido kun Esperanto-parolanto Donald Gasper el Hongkongo

사용자 삽입 이미지

Brita E-isto Don Gasper

La 17an de Marto, 2007. Grava gasto vizitis ĉe ni. Lia nomo estas s-ro Donald Gasper. Antaŭe li estis Britano. Tamen nun loĝas en Hongkongo. Li loĝis en Hongkongo ekde 1994. Kaj li estis membro de SATEB(sennacieca Asocio Tutmonda en Britio) antaŭ loĝi en Honkongo. Antaŭe li estis ĵurnalisto kaj iatempe reprezentanto de pluraj eldonejoj. Nun li instruas ĵurnalismon en Shuren universitato en Hongkongo. Li jam 9 foje vizitis Koreion. Do li tre bone komprenis pri situacio de Koreio.

Ĉi foje korea branĉo de IFĴ(Internacia Federacio de Ĵurnalistoj) invitis lin. IFĴ estas internacia sindikato de ĵurnalistoj kaj ĉefa oficejo ekzistas en Belgio, laŭ lia diro. Kaj korea branĉo invitis lin por partoprenigi en konferencon, kiu temis pri "Paco, interkompreniĝo de korea duoninsulo, k.a.". La konferenco okazis en Seulo kaj Kumkang Monto(en Nord-Koreio). 60 landaj 170 ĵurnalistoj partoprenis en la konferenco.

En kunsido kun li, ni diskutis pri nuntempa situacio de Nord-Ko

사용자 삽입 이미지

Gary kaj Gasper

reio. Li diris, ke li estis surpriziĝita pri manko de bazaj scioj en la Sudo pri la
Nordo en korea duoninsulo. Fakte, ambaŭ flankaj registaroj blokas rekte interparoli inter nordaj kaj sudaj popolamasoj per malbona leĝo de Ŝtat-sekureco. Kaj li rakontis pri sia vizito al Kumkang Monto kaj Gaesung industria komplekso. Laŭ lia ideo, tie jam estis unuiĝinta Koreio. Ĉar multaj nordaj kaj sudaj laboristoj ĉiu tage kontaktis tie.

Mi demandis al li. "Antaŭe mi aŭdis de prof. Holger heide, kiu estas ekonomika faka profesoro de Bremen universitato, pri unuiĝo de Germanio. Li diris, ke malriĉuloj pli mizeriĝis post unuiĝo de Germanio kaj ambaŭ flanka regintoj gajnis profiton post unuiĝo. Fakte, proporcio de maldungiĝo estas plimultiĝis post unuiĝo. Kompare de germana sperto, kiel vi pensas pri unuiĝo de Koreio?"

사용자 삽입 이미지

Partoprenantoj en Manifestacio de kontraux-milito gaje ludas

Kaj li respondis. "La unuiĝo de Koreio estas necesa kiel eksprezidento de Sud-Koreio KIM daeĝung diris tion. Ĉar nepre necesas mildigi streĉon en korea duoninsulo. Usona prezidento BUSH diris, ke "Nord-koreio estas akso de Diablo!". Tio estas tre danĝera situacio en Korea duoninsulo. Fakte en Germanio post unuiĝo la ratio de maldungiĝo multiĝis. Tamen tio estas problemo rilate rapideco de unuiĝo. Malrapide iom pli iom puŝi unuiĝon inter popoloj."

Krome partoprenintoj en kunsido multe demandis kaj diskutis, tamen bedaŭrinde pri detalo mi ne bone memoras nun. Sed li diris emfazante, ke la situacio de Korea duoninsulo estas pliboniĝanta. Ekzemple, 6 landa konferenco inter Nord-Koreio, Sud-Koreio, Usono, Ĉinio, Rusio, Japanio lastatempe alportis epokfarantan ŝanĝon al korea duoninsulo.

Post la kunsido, kun Gasper ni kune partoprenis manifestacion kontraŭ-milito, kiu estis internacia komuna

사용자 삽입 이미지

Ĝonghjon(E-isto kaj anarkiisto) partoprenis

agado en la 17a de Marto. S-ro Gasper daŭre fotis kaj intersiĝis pri la manifestacio. Tie, fakte, estis pli ol 20 lernant(int)oj de Esperanto. Ili prenis verdan flagon sia mane. Ni marŝis ekde Seula Fervoja Stacidomo ĝis Ĝonggak(Sonorilturo).

Post la manifestacio, ni kune vespermanĝis ĝoje babilante, kaj post vespermanĝo renkontis kun amaso de anarkiistoj. Ni kunfluante iris al drinkejo kaj drinkis bieron laŭte babilante. Bedaŭrinde tiu taga nokte mi devis partopreni en funebra ceremonio de patro de mia amiko. Do mi devis fruvespere adiaŭis al Gasper. Mi esperas, ke iam poste ni denove renkontiĝi, ĉu en Hongkongo, ĉu en Koreio.


Instalita de Paz

Skribu Aldonaĵon


BLOG main image
Blogo de Paz

공지사항

Kategorio

Vidu Ĉiun Kategorion (89)
Spektaklo (1)
Filmo (7)
Kurso (6)
Libro (11)
Taglibro (10)
Socia Movado (21)
Vidpunkto (3)
Muziko (1)
Manifestacio (2)
Kunsido (8)
Intervjuo (2)
Artikolo (8)
Literaturo (2)
Belarto (1)
Socia Problemo (2)
Vojaĝo (4)
Totalo : 148,391
Hodiaŭ : 0 Hieraŭ : 3