Maldungo estas Mortigo!

2009. 8. 22. 17:49

Maldungo estas Mortigo!
- La krio de laboritoj de Ssangyong Aŭtomobila Kompanio.

해고는 살인이다!
- 쌍용자동차 노동자들의 외침

사용자 삽입 이미지

Arestita laboristo LEE Changgeun

Laboristoj kaj entreprenistoj de Ssangyong Aŭtomobila Kompanio(sub. Ssangyong) interkonsentis, ke ili akceptu maldungon de 52% da laboristoj kaj sensalajran provizoran eksiĝon de 48% en la 6a de Aŭgusto, 2009. Kaj la striko okupacianta fabrikon dum 77 tagoj longedaŭrintaj finiĝis. Mia amiko LEE Changguen(projekta fakestro de Laborsindikato de Ssangyong) kaj ĉirkaŭ 100 laboristoj estas tuj arestitaj de policanoj. Nuntempe 68 laboristoj estas enkarcerigitaj.

Iu maldungiĝita laboristo provis sinmortigi, kiu ricevis severan esploron de polico en la 20a de Aŭgusto. Ĉar lia spleno malboniĝis pro subprema esploro de polico daŭrinta ĝis tagiĝo. Dum la periodo de striko 6 laboristoj kaj familianoj perdis siajn vivojn.

지난 2009년 8월 6일 쌍용자동차 노사가 52%의 정리해고와 48%의 무급휴직을 받아들이기로 합의했다. 그리고 77일간 이어진 공장점거 파업은 종료되었다. 우리의 친구 이창근(쌍용차 노조 기획부장)을 비롯한 100여 명의 노동자들이 곧바로 경찰에 체포되었고, 현재 68명의 노동자가 구속되어 구치소에 수감 중이다.

8월 20일에는 경찰조사를 받던 쌍용차 해고노동자는 자살 기도를 하기도 했다. 새벽까지 계속되는 강압적 경찰조사에 우울증이 악화되었기 때문이다. 파업기간 중에 극심한 스트레스로 6명의 노동자와 가족들이 목숨을 잃었다. 

La kaŭzo estas malfidela forvendado de korea registaro kaj kreditoraro

사용자 삽입 이미지
Shanghai Aŭtomobila Industria Korporacio(sub. Shanghai) de Ĉinio transprenis la Ssangyong-n. Ĉar Daewoo Grupo, kiu estis la patrina grupo de Ssangyong, bankrotis kaj volis vendi ĝin. Korea registaro kaj kreditoraj bankoj decidis ne laŭ kontrolpovo de Ssangyong, sed laŭ pagopovo. Do ili forvendis ĝin al spekula kapitalo, kiu plej multe pagas monon. Rezulte post transpreno dum 4 jaroj Shanghai maldungis ĉirkaŭ 2,000 laboristojn tute ne inventante novan aŭton. Ili ne interesiĝis pri normaligo de Ssangyong, sed interesiĝis pri forŝteli teknikojn de Ssangyong. Finfine Shanghai forrifuzis administran rajton de Ssangyong en Januaro, 2009. Kaj Ssangyong subiris sub laŭleĝa kontrolo en Februaro. Entreprenistaro de Ssangyong publikigis restrukturadan planon, kiu maldungas 2,646 laboristojn(37% de tutaj laboristoj en Ssangyong) en la 8a de Aprilo, 2009. Laborsindikato de Ssangyong postulis garantii totalan dungon per dividi laboron, invento de novan aŭton, peto al Korea Disvoloviĝa Banko por urĝa financa subteno, ktp. Sed oni eĉ ne konsideris postulon de laborsidikato. Post forrifuzo de administra rajto de Shanhai ekde tiam laboristoj ne gajnis salajron dum 5 monatoj ĝis Majo.  

사태의 원인은 정부와 채권단의 부실 매각
지난 2004년 중국의 상하이자동차가 쌍용자동차를 인수했다. 모기업인 대우그룹이 파산하면서 쌍용자동차를 매각처분하기로 했기 때문이다. 쌍용차의 채권은행단과 정부는 쌍용차의 운영능력을 기준으로 인수 업체를 선정하지 않고, 매각대금을 가장 많이 지불하는 투기자본에 쌍용차를 팔아넘겼기 때문이다. 결국 인수 후 4년 동안 상하이자동차는 노동자 2000여 명을 해고하면서 새로운 차는 한 대도 개발하지 않았다. 쌍용자동차의 기술만 빼돌리고 경영정상화에는 관심이 없었던 것이다. 급기야 2009년 1월 상하이자동차는 쌍용자동차의 경영권 포기를 선언하고 2월에는 쌍용자동차가 법정관리에 들어갔다. 지난 2009년 4월 8일 사측에서는 전체 인력의 37%에 해당하는 2,646명을 해고하는 구조조정안을 발표했다. 쌍용자동차 노동조합은 일자리 나누기를 통한 총고용 보장과 신차 개발, 주 채권자인 산업은행의 긴급 자금 요청 등 대책을 제시했다. 그러나 노동조합의 요구는 검토조차 되지 않았다. 상하이차가 경영권 포기 선언 이후 5월까지 노동자들은 5개월간 월급도 받지 못한 상태였다.
    

Perforto de polico kaj kompania kanajlo

사용자 삽입 이미지
Entreprenistaro de Ssangyong deklaris maldunga plano de 2,405 laboristoj ne kunsentante kun laboristoj en la 8a de Majo. Kaj laboristoj sinĵetis en striko en la 21a de Majo. Laborsidikato postulis, ke korea registaro enĵetu publikan financon al Ssangyong kaj faru publikan kompanion same kiel en Usono prezidento Obama enĵetis pubikan financon al GM kaj faris publikan kompanion. Sed ankaŭ ĉi tiu postulo estis ignorita. Kaj sekvis polica perforto. Laboristoj okupaciis fabrikon kaj sinfermadante strikis. Post unu monato entreprenistaro de Ssangyong obstrukcis liveradon de akvo, gaso, elektro al laboristoj kaj eĉ blokis eniradon de kuracista teamo ekde la 20a de Junio. Batalpolicanoj pafis TASER GUN(pafilo de elektroŝoko, kiu estas danĝera por homa vivo)-n al vizaĝoj de laboristoj. Polico elverŝis larmigan likvon, kiu forfandas eĉ STYROFOAM(ŝaŭmita plastikaĵo)-n, per helikoptero al laboristoj. Multaj laboristoj estis vunditaj. Iu laborista piedo ekputris pro diabeto, ĉar kuracista teamo kaj medikamentoj ne povis eniri.

경찰과 용역직원의 폭력
지난 5월 8일 회사 측이 노동자들과 협의도 하지 않고 생산직 노동자 2405명의 해고계획을 신고하면서 5월 21일 막다른 벼랑 끝으로 몰린 노동자들은 총파업에 돌입했다. 노조는 미국의 오바마 대통령이 GM에 공적자금을 투입하여 공기업화한 것처럼 쌍용차도 정부가 공적자금을 투입하여 공기업화하라고 요구했다. 그러나 이 요구도 묵살되었다. 그리고 이어진 것은 경찰의 폭력이었다. 노동자들이 공장을 점거하고 농성을 벌인 지 한 달 째 되던 6월 20일부터 회사 측은 물과 가스, 전기 공급을 차단하고 의료진의 출입마저도 막았다. 경찰은 노동자의 얼굴에 테이저건을 쏘는가 하면 헬기를 동원해 농성중인 노동자들에게 스티로폼까지 녹이는 최루액을 살포하기 시작했다. 수많은 노동자들이 부상당하고 의약품과 의료진이 들어가지 못해 당뇨병에 걸린 노동자가 발이 썩어 들어가는 상황까지 벌어지기도 했다.

Kial nur laboristoj devas fariĝi kiel viktimoj?

사용자 삽입 이미지
Plejmulto de amaskomunikiloj emfazis nur la scenon de rezistantaj laboristoj per katapulto kaj flambotelo. Tamen ili silentis pri, ke entreprenistaro mobilizis kompaniajn kanajlojn kaj uzis perforton. Kaj neniu inter policanoj kaj la kanajloj estis punitaj. Laboristoj spertas la plej grandan malliberiĝon post 1997. Krome polico eĉ procesis kontraŭ laboristoj pri kompenso de la perdoj, kiu postulas 548,000,000 koreaj uxonoj(ĉirkaŭ 440,000 Usonaj Dolaroj aŭ 307,000 Eŭroj). Kial ne respondecas registaro kaj kreditoraro, kiu malfidele forvendis Ssangyong-n al Shanghai? Kial nur laboristoj ĉiam davas maldugigxi kaj fariĝi kiel viktimoj?

왜 노동자만 희생해야 하는가?
대다수의 언론은 노동자들이 새총과 화염병을 사용하여 격렬히 저항하는 장면을 부각시켰지만, 회사 측에서 용역직원을 동원하여 폭력을 행사하는 것에는 침묵했다. 또한 경찰과 용역직원들의 폭력에 대해서는 아무런 처벌도 없었다. 노동자들은 지난 1997년 이후 최대의 구속 사태를 경험하고 있다. 게다가 경찰은 5억 4800만원 가량의 손해배상 청구 소송까지 제기했다. 상하이자동차에 쌍용자동차를 부실매각한 정부와 채권은행단은 왜 책임을 지지 않는가? 왜 항상 노동자만 잘리고, 희생해야 하는가?


Instalita de Paz

Skribu Aldonaĵon

Nova milit-rifuzanto : Eunguk
Eunguk rifuzis soldat-servi en la militanta ŝtato.

사용자 삽입 이미지
Hodiaŭ matene okazis intervjuado por amaskomunikiloj pri nova milit-rifuzanto Eunguk. Lia patrino kaj multaj amikoj subtenis lian kuraĝan pacan agon kontraŭ milito.

En Marto de 2003, li vizitis Irakon aktivi por neokazigi militon laŭ sia kredo. La kredo estas, ke plej antaŭe ni solidariĝu kun plej subpremato. Kaj li iris ankaŭ al Palestino. Post la vizito al Palestino li konkludis, ke ĉiu koncentriĝo de aŭtoritata potenco estas malbono. Ĉar israelanoj traktas palestinanojn same kiel nazioj faris al ili.

Li deklaris rifuzi milit-servon. Do li iros al malliberejo. Li rifuzis devigan konskripciadon laŭ sia konscienco. Sed ŝtato enĵetos lin al prizono. Tio estas ŝtata perforto.

Instalita de Paz

Skribu Aldonaĵon

Ligo pri Anarkiismo en Orient-Azio

사용자 삽입 이미지
Lastatempe aperis dosiero pri anarkiismo en "Le monde diplomatique". Tiu dosiero estas pri Anarkiismo en Orient-Azio verkita de prof. Cho Se-hyun kaj tradukita de Vilhelmo Lutermano(el la franca). Toño menciis la artikolon pri Anarkiismo en SAT-diskuto por plia tradukado de ankoraŭ ne tradukitaj dosieroj.

Jen estas ligo pri Anarkiismo en Orient-Azio.
http://eo.mondediplo.com/article1453.html
Instalita de Paz

Skribu Aldonaĵon

Ligo pri Greka Ribelo

2009. 2. 18. 12:10

Ligo pri Greka Ribelo

Estas enretigita esperanta traduko de artikolo pri la ribelo en Grekio verkita de Yannis Androulidakis.
Informita de Jordi Alcàsser i Iber el SAT-Diskuto.

사용자 삽입 이미지
http://www.enxarxa.com/esperanto/ANDROULIDAKIS%20Ribelo%20en%20Grekio.pdf

Supre povas elŝuti PDF-dosieron titolitan de Grekio bruliĝas.

Instalita de Paz

Skribu Aldonaĵon

- Kontraŭstaro G8 internacia forumo -

< G8 kontraŭstaro internacia foruma horaro >

La 30an de Junio (Lundo) 13:00 ~17:00 centro universitato [surukatai] monumento 

                  18: 30 ~20:00 30 Meiji Universitato [LIBETY]  halo ( 1a etaĝo) Julio 1a (Jx명o) 18: 30 ~20:00 30 Meiji

                  Universitato [LIBETY] splitturo, 12 etaĝa klasĉambro Asscessmapo


< Cxefaforumo > - Dokumentlibro : 500 yenoj -

Tutmondigxo kun ebleco de kontraŭstaro teorio Intertempe

 2008 Junio 30a (Lundo) 18: 30~20: 30

Forumejo: Meiji universitato [LIBETY] splito halo ([LIBETY] splito turo 1a etaĝo) Prezidanto : UKAJCHOL ( [HITOCBASH]universitato, Franca literaturo kaj ideologio) - Zezeadajsatoko ([OCHNOMIZ] virina(j) universitato, ekonomiko)

- JON Holoway ([PUEBLA] Memstara universitato, nacia teorio)

- Respondanto :  Michael Heart (Duko universitato, politika filozofio)

                         Iwasakimiruno (Tokia Universitato de Fremdaj Studoj, politika penso)

- 대항 G8 국제포럼-

<G8대항 국제 포럼·스케줄>

6월 30일(월) 13시~17시 중앙 대학 스루가타이 기념관

             18시 30분 ~20시 30 메이지대학 리버티 홀(리버티 타워 1층)

7월 1일(화) 18시 30분 ~20시 30 메이지대학 리버티 타워 12층 교실 액세스 맵


<메인·포럼>- 자료집대 : 500엔

- 글로벌리제이션과 대항 이론의 가능성

  일시: 2008년 6월 30일(월)18:30~20:30

  포럼장: 메이지 대학 리버티 홀(리버티 타워 1층)

 사회 우카이철(히토츠바시 대학, 프랑스 문학·사상)

 제제아다치진사토코(오차노미즈 여자대학, 경제학)

 존·홀로웨이(푸에블라 자치 대학, 국가 이론)

 응답자 마이클·하트(듀크 대학, 정치 철학)

 이와사키 미노루(도쿄 외국어대학, 정치사상)

메인 포럼에서는, feminist의 경제학자, 아다치진사토코가 「재생산 영역의 글로벌화」를 단면으로서 임금노동 그 자체가 지금 멜트 다운 천도하고 있는 심각한 사태를 해명한다. 또, 일본 방문하는 지식인의 혼자 존·홀로웨이는, 부정하고 불평등한 사회에 대한 구체적 경험을 수반한 「절규」로부터 시작되는, 새로운 변혁의 이미지를 제시한다. 우카이철의 사회의 아래에서, 거기에 마이클·하트와 이와사키 미노루가 더해져, 대항 이론의 가능성을 모색한다.


<패널·토론>

- 일시/ 장소

 6월 30일(월) : 13시~17시 중앙 대학 스루가타이 기념관 (560·570·680 교실)

 7월 1일(화) :18시 30분 ~20시 30 메이지대학 리버티 타워(12층, 1121·1122·1127·1128 교실)프레카리티는 창조한다

「좀비의 나라」에서 생각하는 연대의 조건──글로벌·정의 운동, 고유성, 마르치츄드

공공적인가 코먼인가?──서미트 체제와 내일의 조건없는 대학

전술의 다양성을 둘러싸고

아키하바라에서 일어난 것──비정규 대학 「지하 대학 도쿄」

반전반기지──군사화에 저항한다

지구적 조직의 미래

반자본주의를 위한 자본주의론

등을 예정하고 있습니다.


<초청자>

마씨모·데·안제리스 / 흐랑코·베랄디(비포) / 마크·드리스 콜 / 데이브·에덴 / 리사·피시안 / 짐·프레밍 / 데이비드·그레이 바 / 안드레·그르바팃치 / 하리·하얼삔 / 마이클·하트 / 하리·하르트니안 / 존·홀로웨이 / 브란돈·조던 / 고병권 / 마우리지오·랏트라트 / 마리안·막케르바그 / 마리나·시트린 / 데이비드·솔 니트 / 이진경 / 우카이철 / 아다치진사토코 / 이와사키 미노루

<현재, 해외에서는, 마이클·하트(Duke University), 데이비드·그레이 바(Goldsmith University of London), 존·홀로웨이(The Autonomous University of Puebla), 마씨모·데·안제리스(University of East London), 하리·하르트니안(New York University), 안드레·그르바팃치(San Francisco New College), 마리나·시트린(San Francisco New College) 각 여러분 등이 참가 예정입니다>


프레카리티는 창조한다

일시:6월 30일(월)13:00~15:00

장소:중앙대학·스루가다이 기념관 560 교실


자본주의는 지금 세계대로 확대한 생산의 네트워크를 그 필요에 따라서 묶어 맞추어 제품이나 서비스를 공급하는 체제로 이행하고 있다. 시장의 시그널에 따라 빈번히 네트워크를 새로 짜넣어 보다 낮은 코스트의 노동력의 흡수와 폐기를 반복하고 있다. 그 뿐만 아니라 변화에 유연에 대응하는 사람의 능력조차 거기에 짜넣고, 다국적화한 기업은 부를 집중계속 시키고 있다. 그러므로 기업은 제멋대로의 방자를 향수해, 한편, 노동이나 생활에 관해, 우리에게는 막대한 불안정성이 초래되고 있다. 하나의 최소한이 「자유」라면, 그 한편의 극히에는 우리의 「불안정」이 있다는 것이다. WTO이나 IMF 등 국제기관뿐만 아니라, 서미트도 또, 이러한 기업의 「자유」에 누르는 봐 다 해를 준다.

이러한 조건아래, 불안정하게 적응하는 것이 존재의 제일 조건에마저 되어 있다. 하지만, 이라고 해도 가슴이 답답하게 몸을 통째로 기업에 맡겨 「안정」하는 것만이 우리의 소망인가. 생각해 보면 「불안정」인 것 그 자체는, 원래 그러던 중 「자유」를이나 제도하고는 있지 않든지인가. 우리는 기업의 헤게모니아래에 그것을 계속 받아들일 필요도 없는 것이다. 프레카리티? 항쇄를 부수어, 불안정성을 스스로의 것으로 해, 그것을 유동성으로 바꾸는 것도 있을 수 있지 아니겠는가. 그리고 그것을 생의 새로운 구상으로 접속하는 것도 가능할지도 모른다. 본세션에서는, 그 전망을, G8을 응시하면서 각 패널리스트와 함께 찾는 것으로 하고 싶다.

-------------

「좀비의 나라」에서 생각하는 연대의 조건──글로벌·정의 운동, 고유성, 마르치츄드

일시:6월 30일(월)13:00~15:00

장소:중앙대학·스루가다이 기념관 570 교실


 죠지·A·로메로의 좀비 영화 「랜드·오브·더·데드」(2005)은 우리가 사는 세계를 그리고 있다.대부분의 인간이 좀비화한 가까운 미래 사회.좀비로부터 피한 인간들은 요새 도시를 쌓아 올린다.하지만 그들은 힘을 합하고 좀비와 싸우고 있는 것은 아니다.중심부의 콘도미니엄에서는 한 줌의 사람들이 사치스러운 생활을 하고 있어, 나머지의 사람들은 거기로부터 배척되어 주위의 슬램 지대에서 좀비로부터의 공격의 불안에 무서워하면서 착취와 빈곤하게 허덕인다.

 현대의 일본 사회를 생각해 보자.한편의 극히, 즉 요새의 중심부에는 지배계급의 면면이 있다(아마 그들과 같은 사람은 어느 나라에도 내려 그 대표가 모이는 회의가 G8라고 생각해서).그리고 이제(벌써) 한편의 극히에는 정규 고용의 세계로부터 배제된 사람들(프리타)이 있어 그 중에서도 빈곤 상태에 빠진 사람들은 워킹프아로 불리고 있다.그러나 그 뿐만 아니라, 양자의 중간 지대에는 서비스 잔업이나 장시간 노동에 괴로워하는( 「이름뿐」) 정사원 노동자들의 두꺼운 층이 있다.

 영화에서는 좀비와 싸우는 것은 중간 지대의 사람들이다.하지만 그들은 주체적으로 싸우고 있는 것이 아니라, 콘도미니엄의 거주권이라고 하는 먹이에 끌려 싸우는 용병에 지나지 않는다.그리고 용병은 지배자들에게 계속 배신당할 것이다.여기 일본에서도 같은 사태가 생기고 있다.정사원은 불안정하고 저소득의 비정규 고용이 되는 것을 무서워한 나머지, 장시간 노동을 거절할 수 없는 용병이 된다.비정규 노동자는 용병에 의해서 경시되는 것과 동시에 두려워 해 양자의 이해는 마치 대립하고 있는 것 같이 생각되고 있다.

 그러나 다음과 같은 의념이 일어나지 않을 수 없다.양자는 정말로 대립하고 있는 것일까.즉 한편에 있어서의 비정규 노동자의 「수탈」이나 「배제」, 한편에 있어서의 정규 노동자의 「착취」나 「포섭」은 하나의 프로세스의 뒤와 겉(표)에 지나지 않는 것이 아닐까.(이)라고 하면 양자의 문제의 접속을 어떻게 생각하면 좋은 것일까.

 이 질문은 글로벌인 확대를 가진다.선진국의 사람들의 노동 착취와 제3세계의 사람들에 대한 폭력적 수탈의 공존, 단적으로 시장원리와 폭력이 모순된 공존이라고 해도 괜찮을지도 모른다.본세션으로 우리는, 일견 모순되어 대립하는 여러 문제의 카테고리를 접속시키는 것에 의해서, 글로벌·정의 운동 혹은 오르타그로바리제이션 운동으로 불리는 운동의 경험을 통해서??그리고 물론 우리 자신의 일상생활의 씁쓸한 경험에의 고찰을 통해서??고유성을 존중하면서 연대할 가능성을 생각하고 싶다.


패널리스트 데이브·에덴(오스트레일리아 국립대학)

전문은 정치학, 현대의 아우트노미아 운동의 가능성이 주요 테마.자신도 활동가로 무정부주의자계 판크스.

논문:"Treasonous Minds: Capital & Universities, the Ideology of the Intellectual and the Desire for Mutiny" in Ephemera: Theory and Politics in Organization Volume 5, Number 4(November 2005) http://www.ephemeraweb.org/

"Black Sails in the Corridor; Treasonous Minds 1.5" in Constituent Imagination: Militant Investigations, Collective Theorization eds Stevphen Shukaitis David Graeber, and Erika Biddle (Oakland; AK Press,2007)

하리·하얼삔(Edinburgh 대학)

테크놀로지와 복잡 시스템의 관계성을 주목적으로, 미디어론, 인공 두뇌, 인지 과학을 연구하는 것과 동시에, 2001년 이후, Edinburgh 지구에 Indymedia 설립을 추진.또 세계 각지의 글로벌·정의·무브먼트에 참가.몇개의 논문은 다음의 자신의 홈 페이지에서 읽을 수 있다.http://www.ibiblio.org/hhalpin/publications.html

브란돈·조던(영상 작가)

사회 시부야 노조무(치바 대학)

--------------------

자율 미디어는 증식 한다!

일시:6월 30일(월)13:00~15:00

장소:중앙대학·스루가다이 기념관 680 교실

 우리의 가장 은밀할 것의 지각이나 감정도 구석구석까지 관리할려고도 검은 빛, 「세계」를 날조 계속 하는 매스 미디어.이 세계를 「매상」에 의해서 가치 평정하는 것으로 「다수파」의 환상을 비대화시켜, 「세계」를 상대화해 거기로부터 피하는 길을 봉해 도는, 매스 미디어의 유기적 지식인들.여기에서는 프랑스의 포스트구조 주의와 뉴욕의 실천, 미국의 마이너 문학이나 사상을, 급진적으로 충돌계속 시켜 대항 글로벌리제이션에 이르는 이론적·실천적 그 지방을 재빨리 그려 온 뉴욕의 독립 출판사 Autonomedia의 짐·프레밍을 둘러싸, 일본에서 지금 펼칠 수 있고 있는, 자극적인 실험을 부딪쳐 보고 싶다.


패널리스트 짐·프레밍(Autonomedia)

나리타 케이스케 (Irregular Rhythm Asylum)

사토 유미코(트랜지스터·프레스)

카토 켄이치(기류사)

사회 사카이 타카시(오사카부립대학)

------------

지하 대학 도쿄──아키하바라에서 일어난 것──


일시:7월 1일(화)18:30~20:30

장소:메이지 대학 리버티 타워 1122 교실

 6월 7일(토)보다 , 코엔지·아마추어의 란 12호점에서 개교중

6월 8일의 대낮, 아키하바라 츄우오토리의 노상에서는 도대체 무엇이 일어났는지?

120초의 사이에, 잔혹한 형태로 교착한 것은 무엇이었는가?


아오모리에서 태어나 각지의 파견 「합숙소」를 전전한 끝에, 시즈오카로부터 그 거리에 나타난 K는,정확히 40년전에 4명을 사살해, 결국 형사 한 N를 귀환시켰다.

그의 「무지의 눈물」이 읽혀지고 있다고 한다.


「그 장소」는, 왜 2킬로서쪽에 있는 스이도교·토요타 도쿄 본사는 아니었던 것일까?

혹은 3킬로남의 마루노우치·미츠비시마을에서도, 5킬로서쪽의 신쥬쿠·도쿄도청도 아니었던 것일까?


오사카에서는, 야숙 하는 사람들이나 일용 노동자에게의 부당한 체포가 잇따르는 중,

솥이 기로 경찰과의 소규모 전투가 계속 되고 있다.

90년전, 토야마의 미나토쵸·우오츠에서 여자들이 살기 위해서 요네쿠라고를 덮친 것은 더운 7월이다.그 투쟁은 「미 소동」이라고 불렸다.


그리고 목숨을 잃은 사람들의 한 명, 도쿄 예술대학의 여학생은, 3월에 행해졌다

네그리 초빙(미수) 이벤트를 알고 있었을 것이다.


──그 장소에 온 K와 거기서 살해당한 사람들에게

집중한 모든 동선과 거기로부터 성장해 가는 것에 임해서

철저 토론하고 싶다.


패널리스트 카나타 사토시(져널리스트 / 작가) 외

사회 히라이현(음악 비평)

지하 대학──비정규 대학 「지하 대학 도쿄」를 위해서

말은 빼앗기고 있다.

노래는 빼앗기고 있다.

사상 등, 묻는 것 옛날에 사라져서 없어졌다.


하지만 지금, 식노래째에는, 적어도 죽는 그 날까지 살아가기 위해서는,

한 덩어리의 말이 필요하다.지금의 이 자신은, 어떤 물질로 되어 있는 것인가.

왜, 어째서, 나 질/와타시타치의 생은 이런 형태가 되었는지?

그리고 도대체, 지금부터 어떻게 되어 간다는 것인가?


TV는, 사람을 후려갈기는 둔기이다.그러니까, 그것을 모두 깨부수고,

말을 만들어 내지 않으면, 만들어진 말을 탐내 식등 함정구라고는,

죽는 것 조차 할 수 없을 것이다.


하지만, 그러한 말이 태어나 가만히 자 혹은 익혀 세울 수 있어

씁쓸하고 단 술과 같이 발효시키는 「장소」는 빼앗겼다.


광장은 빼앗겼다.극장은 빼앗겼다.신문은 빼앗겼다.공원은 빼앗겼다.

거리는 도둑맞았다.불─시─트도, 단보─르도, 드야도, 강가의 제방도,

가─드하도, 카페의 한쪽 구석도, 모두 빼앗기려 하고 있다.

조합도, 교회도, 집마저 사라지려 하고 있다.


그리고 특히, 온갖 「학교」가 죽었다.

대학은, 지금 gated city (요새 도시)화했다.

그것은, 국가와 기업에 봉사하는 개나, 그 아래에서 혹사 당해 구제된다

쥐들의 제조소이다.거기서 가르칠 수 있는 「지식」이나 「기술」이나

「교양」은, 개를 연결하는 쇠사슬이며, 쥐를 취하는 철의 이빨이다.


───그리고,【지하 대학】이 시작된다.


거기서 말해지는 것은, 쇠사슬을 자르는 「지식」이며, 철의 이빨을 부수는 「기술」

이다.교양 주의를 파괴하는 「교양」이다.


그것은, 대항 심포지엄을, 대학의 밖에, 거리에, 밤에, 밀어 여는 시도이다.

일찌기 소련 지배하의 동쪽요─롭파에, 얀·파트치카들의 지하 대학이 있었다.

데리다들의 「조건없는 대학」의 시도가 있었다.

지금, 한국에 「수유=노모」가 있어, 라틴 아메리카에는 유목민 대학이 있다.


【지하 대학】은, 신음이 소리가 되어, 소리가 노래가 되는, 그 일보직전에 단념할 것이다.

왜냐하면, 노래는 빼앗기고 있기 때문에.

【지하 대학】은, 밤의 거리, 그 수렁을 방황TAZ(일시적 자율 공간)가 될 것이다.

왜냐하면, 장소는 빼앗기고 있기 때문에.


지하 대학 도쿄@코엔지

6/7 (토)준비 집회 【지하 대학】을 위한 RAP/TAZ ──히라이현

6/14(토)문화 게릴라전 교정 ──이르코몬즈+사카이 타카시

이하, 7월 이후에는 월 1회로 속행 예정.


21 세기 아나운서─키즘을 향해서

「꿈」에의 미움

문학 도둑──지하 문학의 보학

되살아나는 미 소동──지하의 역사

대어 장소의 두더지 서──청취·일용 열전

키타칸토 유목민 공간을 달린다

후리─타─를 과잉 긍정한다

포스트모던·냉소주의를 파괴한다

지제크 사상을 현실화한다

음악으로서의 유물론

etc. etc.

19시부터 2시간

500엔+던져 주는 돈

@코엔지·아마추어의 란 12호점


----------------------

군사화에 저항한다

일시:7월 1일(화)18:30~20:30

장소:메이지 대학 리버티 타워 1127 교실

 홋카이도 토우야호에 모이는 나라들이, 아메리카 합중국을 필두로 거대한 군사력을 가지고 있는 것은 주지의 사실이다.이번 회장이 되고 있는 홋카이도, 2000년의 서미트의 회장이 되고 있던 오키나와는, 두 지방역 모두 자위대 기지, 미군 기지가 존재해, 여러가지 저항 운동을 하고 있는 장소다. 군대, 기지 건설, 기지의 유지에 의해, 많은 자연이 부수어져 광대한 토지가 빼앗겨 왔다.군사력의 존재가 환경 파괴를 진행시키고 있는 것에도 불구하고, 또 참가 각국은 온 세상에서 군사력을 행사해 왔음에도 불구하고, 거기에 시선을 향하지 않게, 토우야호 서미트에서는 환경 문제가 의제의 중심이 되려 하고 있다.

 오키나와현의 북부에 위치하는 타카에에서는, 이 세션을 할 예정의 7월 1일, 신기지 건설을 향한 공사 착공일로 되어 있다(6월 4일 현재, 주민의 회라는 약속을 깨고, 공사 업자가 기지 건설 예정지에 들어가고 있는 것이, 현장에 들어앉고 있는 동료로부터 전해졌다).헤노코에서는, 날마다 조사 작업선에 대한 저지 행동을 하고 있다.확실히 군사화는 진행되려고 하고 있어, 그것을 현지에서 필사적으로 세우고 있는 동료가 있다.현지에서 들어앉는 행위에, 혼자라도 1시간이라도 참가해 주었으면 하는 지금, 멀어진 장소에서 무엇이 가능하는 것인가.무엇을 해야 하는 것인 것일까.유효적인 저항 운동이 지금 구할 수 있고 있어 시급하게 행동해야 한다.

 본세션에서는, 각지에서 저항 운동에 관련되고 있는 스피커에 이야기를 받아, 현실에 일어나고 있는 군사화와 군사화에의 저항을 공유해, 거기로부터 보다 현실적인 저항의 형태를 상상해 나가고 싶다.

패널리스트 매화나무 숲 히로미치(NPO 법인 피스 창고 대표)

김·디온(연구 공간 수유+너머)

저항 운동에 관련되고 있는 사람

사회 이사 유키(히토츠바시 대학)

========

아우트노미아와 미디어 운동

일시:7월 1일(화)18:30~20:30

장소:메이지 대학 리버티 타워 1128 교실

 아우트노미아 운동의 대변인으로서 알려져 이탈리아 첫 자유 라디오 「아리 최」이래, 가타리와의 협동을 거쳐 최근의 텔레 스트리트에 이르기까지, 항상 현대 미디어를 자극해 온 실천적 사상가 흐랑코·베랄디(bifo).라디오·아티스트/이론가로서 세계의 미디어 운동에 다대한 영향을 주는 코가와 테츠오와의 대화.

패널리스트 흐랑코·베랄디(미디어 이론/활동가)

코가와 테츠오(라디오 아티스트, 미디어 비평가)

Instalita de Paz

Skribu Aldonaĵon

Pri la Striko de Kamionistoj en Koreio, 2008

La striko komencis je meznokto en la 13a de Junio.
Kaj la striko finiĝis je la 19a vespere en la 19a de Junio.
 

사용자 삽입 이미지

Kamionistoj kuŝas sur ŝoseo por protesti kontraŭ policoj, kiuj gardas anstataŭan transporton / Origina Foto: Yonhap


Unue, plejmulto de popolaro en Koreio subtenis kaj subtenas la strikon.
Ĉar kamionistoj rifuzis porti bovaĵojn importitajn de Usono.
Nuntempe en Koreio granda kandel-manifestacio okazis pro publikigo de registaro importi usonajn bovaĵojn.
Oni suspektas ke la bovaĵoj estas danĝera pri malsano de freneza bovo(angle Bovine Spongiform Encephalopathy).
Do kamionistoj rifuzis transporti la bovaĵojn.
Kaj nuntempe kelkdekaj miloj da homoj ĉiutage manifestacias kontraŭ diktatora registaro subtenante strikojn de laboristoj.
Fakte multaj civitanoj vizitis oficejon de labrosindikato por subteni strikon kaj ili donis manĝaĵojn kaj monojn por tio.
 
Due, multaj kamionistoj(pli ol 1,300) nove membriĝis al laborsindikato de kamionistoj dum 10 tagoj ĉirkaŭ striko.
Lastatempe la kosto de oleo por kamiono subite leviĝis multe.
Do kamionistoj en Koreio ne povis vivteni sin kaj siajn familianojn bone.
Samtempe laborpago ne leviĝis sufiĉe.
Tial furiozo de kamionistoj eksplodis.
Kaj multaj nemembriĝitaj kamionistoj memvole partoprenis en la striko.
 
Trie, registaro kaj kapitalistoj cedis iomete post striko.
Kamionistoj postulis "Regula Laborpaga Sistemo por Transporto"n, kiu limigas plej malalta laborpago, kaj registaro promesis tion per prova administro venontjare kaj ŝanĝi leĝon poste.
Kapitalistoj de Kontenero levis laborpagojn por eksterurba linio kaj enurba linio aprte 19%, 10%.
 
Sed tamen multaj gravaj problemoj ankoraŭ ne estas solvitaj.
Antaŭe promesoj de registaro ne realiĝis, do ree kamionistaj strikoj okazis.
Kaj leĝa rajto de laboristoj por kamionistoj ankoraŭ ne legaliziĝis.
Tial oni nomas kamionistojn kiel speciale dungiĝitaj laboristoj(reale ili estas laboristoj, tamen leĝe ili estas privataj mastroj de entrepreno por si mem).
Do laborleĝo ne protektas kamionistojn. 
 
Laŭ mia penso, ĉi foja striko gajnis kelkajn cedojn de registaro kaj kapitalistoj.
Sed fundamentaj problemoj ankoraŭ ne estas solvitaj.
Tial similaj strikoj kaj bataloj denove okazos nelonge.

Kamionistoj devas akiri rajton kiel laboristoj.

Instalita de Paz

Skribu Aldonaĵon

Raporto pri Ĝenerala Kunsido de HKMKN kaj Vintra Tendumo


사용자 삽입 이미지
En la 15 ~ 16a de Decembro, 2007, okazis Ĝenerala Kunsido de HKMKN kaj Vintra Tendumo, en Insulo Ganghŭa, Koreio. Ĉirkaŭ 40 homoj partoprenis en la evento. El eksterlandoj, s-ro Alfredo(Ganao, Afriko), s-ro Naoto(Japanio), s-ro Keisuke(Japanio) partoprenis.

Tie ni establis novan organizon HKMKN-n. Ni kune proklamis Prospekton, Detalan Regulon, kaj venontjaran planon de HKMKN. Ankaŭ ni elektis mastrumantojn de HKMKN kiel respondeculoj. Jen estas mastrumantoj, Paz(Kurso), Graco(Seminario), uGonG(Publiko), Kara(Solidarado).

Poste ni havis forumon kiel ĉeftemo de Vintra Tendumo. Ni diskutis pri Rilato inter Esperanto-Movado kaj Socia Movado.

Unue Sandor Horvath prezentis la temo de "Kial ni bezonas komunan lingvon?". En la temo

사용자 삽입 이미지
li emfazis kelkajn punktojn kiel kialoj bezonataj de komuna lingvo. ekzemple, la punktoj estas egaleco, utileco, facileco, neŭtraleco, protekto por malgrandaj lingvoj, por migrintaj laboristoj, amuzo, plezuro, ĝojo, amikeco, boneco por homaro, ktp.

Due MIYAZAWA Naoto prezentis pri G8 Pinta Konferenco kaj Rolo de Esperantistoj. Li klarigis, ke G8 Pinta Koferenco baziĝas sur ideo de Novliberalismo. La G8 landoj pli larĝigas diferencon de riĉuloj kaj malriĉuloj. Kaj ili maskas sian maldemokratecon, intencas trompi mondajn popolojn. Poste li proponis kontraŭstaran movadon kontraŭ G8 Pinta Konferenco kaj emfazis rolon de Esperantistoj. Li proponis 4 punktojn. La 1a estas konstrui simbolon de egaleco kaj internaciismo. La 2a estas kune havi informaĵon. La 3a estas reciproke kompreni kaj respekti spertojn kaj ideojn. La 4a estas internacia komuna batalo.

Post la diskuto ni kune havis gajan tempon. Dancante, ludante, kantante, drinkante, babilante ni pasigis la nokton de Vintra Tendumo.

En la 16a de Decembro, ni havis programon por prezenti diversajn Esperanto-aktivojn. Alfredo prezentis pri Familia Fokuso Internacia(Neregistara Organizo; http://www.ffigh.org ) en Ganao. Kara prezentis pri Paca Solidareco de Esperanto( http://solidareco.cafe24.com ; http://solidareco.ohpy.com ). Dekmil prezentis pri IKEK(Internacia Komunista Esperantista Kolektivo) kaj SAT(Sennacieca Asocio Tutmonda; http://www.satesperanto.org ). Ĵeĵe prezentis pri Esperanta Rondo de Gŭangĵu. Lumi prezentis pri Lernejo Botari( http://cafe.naver.com/pottari ). Kaj fine Paz prezentis pri kursoj kaj seminarioj de HKMKN, Eldonejo Galmuri.

Mi havis vere bonan etoson en la Vintra Tendumo. Ĉiuj partoprenintoj kune kunlaboros por disvastigi Esperanto-Movadon kiel Socia Movado. Ĉi foja evento donis al mi tian fidon.

Se vi volas vidi pliajn fotojn, vizitu subajn ret-paĝojn.

http://solidareco.ohpy.com/120969/29
http://solidareco.ohpy.com/120969/28
http://solidareco.ohpy.com/120969/27

 

사용자 삽입 이미지

Instalita de Paz

Skribu Aldonaĵon

ALVOKO AL MONDA POPOLO

2007. 10. 23. 00:12

Same kiel subo, k-do MIYAZAWA Naoto sendis al mi la alvokon kontraŭ G8 konferenco al Monda Popolo.
Mi volas disvastigi ĝin kaj kunlabori kun aktivistoj kontraŭ kapitalisma tutmondigo.
Bonvole legu suban enhavon, kaj se vi konsentas ĝin, kune subtenu ĉi tian alvokon.

--

NE! G8 PINTA KONFERENCO (SUMMIT) en 2008
INTERNACIISME, REKTAGADE NI BATALU

Ni, LIBERA ESPERANTO-ASOCIO en HOKKAJDO, kun amikoj batalantaj en Hokkajdo, Japanio, disvokas al esperantisoj, esperantaj lernantoj kaj amikoj en la mondo aliĝi al la batalo kontraŭ G8 PINTA KONFERENCO (SUMMIT) en 2008. La batalo estos ne nur ĉi tie en Hokkajdo internaciece, sed ankaŭ en la tuta mondo.

Oni decidis, ke de la 7a ĝis la 9a de julio en la venonta jaro 2008 la gvidantoj de ok potencaj landoj superregantaj la mondon (Usono, Kanado, Britio, Francio, Germanio, Italio, Rusio kaj Japanio) kunvenos apud Lago Toya en Hokkajdo en Japanio por G8 Pinta Konferenco (Summit). La G8 konferenco estas fermita kunveno por profito de internaciaj kapitaloj kaj akcelas „globalization“ (tutmondigo: mondskala disvolvado de grandega kapitalaro). Tiu tutmondigo „globalization“ kaŭzas suferojn de laboristoj, kamparanoj, civitanoj kaj indiĝenoj en la tuta mondo.

Hokkajdo, la okazonta loko de la G8 konferenco, estas unu el la kolonioj daŭre posedataj de Japanio eĉ post la dua mondmilito. Tie indiĝena nacio, Aino, kiu loĝadis longe antaŭ la atingo de japanoj, suferis kaj suferas pro kruela asimiligo de japana politiko. Japana registaro ĝis nun ne agnoskas Ainon kiel indiĝena nacio. Malgraŭ tio, la registaro eĉ intencas utiligi ainan kulturaĵon por la konferenco. (Se ĝi volas utiligi la kulturaĵon, almenaŭ ĝi agnosku ekziston kaj rajton de indiĝena nacio!)

Dum la tiel nomata bonŝanĝa politiko de japana registaro kondukas ekonomian bonstaton al Tokio, samtempe malbonstaton severan al Hokkajdo. Verdire la japana bonŝanĝa politiko estas la „globalization“, tutmondigo, kies rezulto estas la disklasiganta socio. La laboristoj, kamparanoj, fiŝistoj, komercistoj kaj fabrikistoj en Hokkajdo havas aŭ havos plu grandan malfacilecon. La popoloj en Hokkajdo kaj alilokaj japanaj tamen ankoraŭ ne povas trovi la rilaton inter siaj problemoj kaj la „globalization“ tutmondigo.

Nun dezirata en Hokkajdo kaj en Japanio estas internacia batalo kontraŭ G8 kontraŭ „globalism“ tutmondigismo. Ni formigu unuiĝintan fronton vastan kaj plurtavolan, ĉirkaŭ la akso de internaciismo kaj rekta agado de popoloj. De nun, de ĉi tie ni proponas la kunbatalon de tutumondaj kamaradoj kaj amikoj por konstrui internacian kaj lokan fronton kontraŭ „globalism“ tutmondigismo vaste faritan de laboristoj, kamparanoj, intelektuloj, junuloj lokaj loĝantoj, kaj indiĝenoj.

En Hokkajdo esperantistoj el tuta mondo estos atendataj kiel interpretantoj kaj funkciuloj de internacia komunikado. Krome se eblos, ni volas formi propran internacian trupon esperantistan por rekta agado kontraŭ G8 en Hokkajdo.
 
la 16a de oktobro, 2007

LIBERA ESPERANTO-ASOCIO en HOKKAJDO
 
1-3-13Asabu, Kitaku, Sapporo, JAPANIO, JP001-0045
TEL/FAKS  +81-(0)11-717-4189     retadreso  naoto_5esperanto@ybb.ne.jp


Kio estas LIBERA ESPERANTO-ASOCIO en HOKKAJDO (LEA/H)

LEA/H agadas utiligi Esperanton por popolaj bataloj. Kiel la unua ago, ni decidis lanĉi la ALVOKON AL MONDA POPOLO kontraŭ la G8 konferenco apud Lago Toya en Hokkajdo en 2008. En tiu batalo kontraŭ G8, LEA/H havas interkomunikadon ne nur kun esperantistoj sed ankaŭ kun diversaj internaciaj aktivuloj. Kaj ni ĉiam intencas ke la batalo disvolviĝu internaciece. Membroj de LEA/H konsistas el esperantistoj kaj subtenantoj de Esperanto, kiuj aprobas la ALVOKON AL MONDA POPOLO, loĝantaj en Hokkajdo aŭ rilataj al Hokkajdo. Dume, ties reprezentanto estas s-ro MIYAZAWA Naoto. LEA/H funkcias de memvoloj kaj kunlaboro de individuoj. La oficejo havas la adreson : 1-3-13Asabu, Kitaku, Sapporo, JP001-0045.

LIBERA ESPERANTO-ASOCIO en HOKKAJDO

Ni esperas al vi disdoni suprajn dokumentojn esperante aŭ traduke. Antaŭdankas vin.     kamaradece via    MIYAZAWA Naoto

Instalita de Paz

Skribu Aldonaĵon

 1. Raoni'
  2007.10.23 10:54
  댓글 주소 수정/삭제 댓글
  Ho! Mi ne sciis, pri la ainoj.
  Mi ĵus dissendis la tekston al amikoj.
  Bondezirojn al tiuj, kiuj povos agadi loke.
 2. 2007.10.23 12:35 신고
  댓글 주소 수정/삭제 댓글
  Dankon Raoni por via kunlaboro!
  Ne nur Ainoj sed ankaŭ Okinavaj loĝantoj, kaj aliaj minoritatoj suferas pro registara persekuto.
  Ĉi tio estas monda problemo ne nur japana, laŭ mia penso.
  Mi korealingve tradukis la dokumenton kaj disvastigas ĝin.
  Ni agadu daŭre transloke.

Titolo: Mi petas restigon de dissendo de Esperanto kaj Minoritataj lingvoj en Itala Radio.

Karaj Vic-ministro Ricardo Franco Levi kaj Direktoro Piero Badaloni!

Mi ĵus aŭdis, ke Itala Radio intencas ĉesigi radian dissendon de
Esperanto, kaj aliajn fremdlingvajn dissendojn.
Mi tre bedaŭras pro la decido, ĉar tio estas malbonega decido por mi
kaj miaj geamikoj, kiuj lernas Esperanton, kaj por aliaj
fremdlandanoj, kiuj volas kompreni Italan socion kaj kulturon per
Esperanto aŭ sia propra lingvo.
Bonvole rekonsideru pri la decido!
Kaj mi deziras, ke Itala Radio restigu retajn dissendojn de Esperanto
kaj aliaj minoritataj lingvoj, mi petas.
Nun koreaj esperantistoj preparas "La 39a Korea Kongreso de Esperanto"-n.
Kaj la ĉeftemo de la kongreso estas "La Vojo al Diverskultura Komunumo".
Tio signifas, ke ne nur fortaj landaj lingvoj aŭ kulturoj sed ankaŭ
minoritataj lingvoj kaj kulturoj havas rajton ekzisti.
Mi pensas, ke ankaŭ Itala Socio volas direkti al diverskultura komunumo.
Do, vivu Esperanto kaj lingvoj minoritataj!

sincere Paz(JUNG Hyunsoo)

--

Sube estas Peto de Renato Corsetti

Jen peto dissendita fare de Renato Corsetti:
La Itala Radio decidis ĉesigi la radiajn dissendojn en fremdaj
lingvoj per mallongaj ondoj. Tio inkluzivas Esperanton. Restas
momente nur la dissendoj en la itala, angla kaj franca, kaj nenio
estas klara pri eventuala daŭrigo de la dissendoj per la interreto.
La italaj esperantistoj petas vin, ke vi subtenu nin per mesaĝo al:

- Vic-ministro Ricardo Franco Levi <levi_r@camera.it>
- Direktoro Piero Badaloni <
p.badaloni@rai.it>

Bonvolu skribi MALLONGE kaj diri, ke vi bedaŭras, ĉar vi ne plu
povas informiĝi en Esperanto aŭ en aliaj naciaj lingvoj pri la
itala socio kaj pri la itala kulturo. Esprimu la deziron ke la
dissendoj estu daŭrigataj almenaŭ rete.
Bonvolu aldoni tradukon de la mesaĝo en via nacia lingvo.

Transdonu ĉi tiun informon al via landaj kaj lokaj esperantistoj.

Instalita de Paz

Skribu Aldonaĵon

Korea Paca Movado

2007. 7. 26. 03:51

Korea Paca Movado

사용자 삽입 이미지
- Temo: La paca agado kontraŭ milito en Koreio (Pri Kontraŭ Milito de Irako, Palestino, Libano invadita de Usono kaj aliancaj landoj)
- Tempo: Merkrede 1-Aŭg-07 Ptm.14:00-15:30
- Loko: Ĉambro 1 de 6a etaĝo, domo A2 “La paca agado kontraŭ milito en Koreio”
- Resumo: En Sud-Koreio junaj soci-movadantoj kontraŭas militon okazitan en Irako, Palestino, Libano post 2003. Ĉar Usono, Britio, Koreio kaj aliancaj landoj invadis Irakon por gajni politikan kaj ekonomian profiton. Tio estas tute maljusta. Kaj Korea registaro sendis la trian grandan trupon en Irako. Ni intencas revenigi la senditajn soldatojn hejmen. Ankaŭ en 1964~1975 Korea militista diktatora registaro sendis trupon al Vjetnamio pro premo de Usono kaj por profito. Ekde 1999 koreaj civitanoj disvolvis movadon por pardonpeti al Vjetnamio pri la masakro en tiama milito. Ktp..


Ekde 2003 pacamaj Esperantistoj aktivas en Koreio

En la 20a de Marto, 2003, Iraka Milito okazis. Post tiam tutmonda atmosfero de kontraŭ milito leviĝis. Dumtempe pacamaj Esperantisoj en Koreio memvole kolektiĝis kaj organizis <Paca Solidareco de Esperanto(http://solidareco.ohpy.com/)>-n. Do, en la 25a de Oktobro, 2003, lanĉiĝis agado de la <Paca Solidareco de Esperanto>.

Pro Milito en Irako pereis irakaj civitanoj, ĉefe multaj infanoj, inoj, maljunuloj, kripluloj, malfortuloj, ktp. Ankaŭ en aliaj ĉiaj militoj ni facile observas terure multajn senkulpajn viktimojn. Tial ni celis kontraŭi tutan militon en la mondo. Kaj ni volas antaŭe preventi militon, kiu okaziĝi tra la mondo. Do nia afero estas konkreta agado obstrukci(bloki) militon kun mondaj pacaj aktivistoj, kun Esperantistoj. Kaj ni volas helpi rifuĝintoj de milito kaj plialtigi homaran interkomprenon. Ni sciigis nian agadon al eksterlandaj Esperantistoj per ret-gazeto la Solidareco(http://solidareco.cafe24.com/).
 
Post 2003, ni daŭre lanĉis diversajn kampanjojn, manifestaciojn, kunsidojn por paco. Ankoraŭ ĝis nun Korea Registaro sendis la 3an grandan armeon al Irako. Ĝi ĉikanas, ke la armeo estas por paco kaj rekonstruo de Irako. Tamen korea prezidento Roh Mu-hyeon sendis armeon pro premado de Usona BUSH administracio. Kaj korea armeo mem faras gardi kaj subteni usonan armeon kiel helptrupo aŭ depoto aŭ postgvardio. Do plejmulto de koreaj civitanoj opoziciis sendi trupon al Irako. Ĉar kiel la 9a artikolo de Japana konstitucio, ankaŭ en korea konstitucio la 5a artikolo diras, ke "Korea Respubliko klopodas por teni internacian pacon kaj neas ĉian invadecan militon."


Masakrado en Vjetnamio fare de korea armeo, 1964-1975

"10 mil generacioj memoros la krimegon, kiu atingas al ĉielo. Koreaj trupoj apenaŭ atingi ĉe ĉi malgranda tero faris kruelajn kaj suferplenajn aferojn. Ili masakris kelkajn milojn da popoloj, kaj brulegis domojn, tombejojn, kaj vilaĝojn..."
- el la malama monumento de Long Binh Vilaĝo

Ne nur Long Binh Vilaĝo, sed ankaŭ multaj aliaj vilaĝoj suferis pro simila situacio.
Sube estas kelkaj lokoj, kie okazita masakrado fare de korea armeo.

- Tinh Phu Yen, Huyen Tuy hoa, Xa Hoa Hiep Nam, (Lang Vung Tau)
- Tinh Phu Yen, Huyen Tuy An, xa An Linh, (lang Phong Thai, Lang Vinh Xuan, lang Phong Lanh)
- Tinh Binh Dinh, Huyen Tay Son, Xa Tay Binh, thon An Binh, (lang Go Chai, lang An Khanh)
- Tinh Binh Dinh, Huyen Tuy Phuoc, xa Phuc Hoa, (thon Tan Dang)
- Tinh Binh Dinh, Huyen Tuy Phuoc, Xa Phuc Hung, (Lang Nho Lam)
- Tinh Quang Ngai, Huyen Vinh Son, Xa Vinh hoa, (lang An Phuc, lamh Xom Cau, Lang Long Binh)
- Tinh Quang Ngai, Huyen Son Tinh, xa Tinh Son, (Thon Phuc Binh)
- Tinh Quang Ngai, Huyen Son Tinh, Xa Son Chau, (thon Vinh loc)
- Tinh Quang Ngai, Huyen Son Tinh, Xa Tinh Thien, (Thon Khanh Lam)
- Tinh Quang Nam, Huyen Dien Ban, xa Dien Tho, (Thon Thuy Bo)
- Tinh Quang Nam, Huyen Dien Ban, Xa Dien Duong, (thon Ha My)


Nuntempe Irako, Palestino, Libano same suferas pro milito

[Kanto] Pardonon Vjetnamio!

Park ĉi-eum : teksto kaj komponaĵo
Park ĉi-eum, Kim youngnam, Armnara infanoj : kanto

Ni renkontiĝus bele kun vi
Estis morna azia batalkampo, kie ni renkontis vizaĝe al vi
Ni estis kiel violetulo, vi estis kiel viktimo
Je ombro de historio ĵetante sonĝon de morgaŭ

Eĉ per ia ajna pravigo eĉ per ia ajna vorto de konsolo
Ni scias ke ni ne povos kuraci vian doloran vundon
Sed ni elkore deziras, ke
Paca rivero fluus laŭ profunda valo de via vundo

Ni volas vivi en senmilita mondo
Interprenante manojn kun amikoj, ni volas kanti pacon
Inter komprenante reciproke helpante
Sub la brilega suno disvolviĝu morgaŭan sonĝon

[Refreno]
pardonon Vjetnamio pardonon Vjetnamio
En mallumo ĉiu marko de via disverŝita larmo
En mallumo ĉiu spuro de nia restigita fiaĵo
pardonon Vjetnamio
pardonon Vjetnamio


Klopodo por malŝlosi veron publikiĝis ekde 1999 jaro en korea socio pri kaŝiĝita masakro fare de korea armeo en Vjetnam-milito. Partopreno de korea armeo 'Zaytun' en Irak-milito restigos nekuraceblan vundegon al viktim-landanoj je venonta epoko kiel en Vjetnam-milito. Mi esperas ke vjetnama hieraŭ memoriĝus kiel klopodo por ĉesigi hodiaŭan militon.

La kanto fare de : Korea Vero-komitato Masakro al popolanoj en Vjetnam-milito

Aŭskuti la kanton "pardonon Vjetanamio"

Pardonon Irako, Palestino, Libano, Afganio!

Lastatempe 23 koreaj junuloj kaptiĝis de Taleban en Afganio. Ĉefe tio koncernas pri sendi soldatojn al Afganio. Koreaj civitanoj volas sekuran revenon de la junuloj kaj tujan retiriĝon de Korea Armeo el Afganio.

Instalita de Paz

Skribu Aldonaĵon


BLOG main image
Blogo de Paz

공지사항

Kategorio

Vidu Ĉiun Kategorion (89)
Spektaklo (1)
Filmo (7)
Kurso (6)
Libro (11)
Taglibro (10)
Socia Movado (21)
Vidpunkto (3)
Muziko (1)
Manifestacio (2)
Kunsido (8)
Intervjuo (2)
Artikolo (8)
Literaturo (2)
Belarto (1)
Socia Problemo (2)
Vojaĝo (4)
Totalo : 148,391
Hodiaŭ : 0 Hieraŭ : 3