ALVOKO
AL ĈUJ PARTOPRENANTOJ
DE LA KOMUNA KONGRESO

ATOMCENTRALO ESTAS
MALAMIKO DE
MONDA POPOLO

Ĉiuj partoprenantoj de la KOMUNA ESPERANTO-KONGRESO de Koreio kaj Japanio!

Japana socio ricevis afablan helpon de monda popolo kiam grandega tertremo atakis Nordorientan kaj Kantoan regionojn de Japanio en la 11-a de marto ĉi-jare. Ni, membroj de LIBERA ESPERANTO-ASOCIO en HOKKAJDO precipe ne forgesas ke multaj civitanoj de Koreio kiel najbaraj amikoj kore kuraĝigas japanan popolon. Ni, membroj de la asocio kore dankas tion.

Sed popolanoj en la damaĝitaj regionoj daŭre suferas. Precipe La akcidento de la Unua atomcentralo de Fukusima ankoraŭ ne finiĝas. Radioaktiva cezio kies duoniĝtempo estas 30 jaroj (post 30 jaroj radioaktiveco apenaŭ malfortiĝas duone, post 60 jaroj kvarone) falis multe sur ĉefe Fukusima, kaj aliaj regionoj de nordorienta parto de Japanio. La vasteco de areo de deviga rifuĝo ĉirkaŭ la atomcentralo estas duona de Tokio aŭ 1.3-obla de Seulo. Cent mil homoj vivas rifuĝante for de la hejmloko.

En norda parto de gubernio Fukusima kie kvankam oni ne rifuĝas devigite, la malpurigado estas severa. En la urbo Fuksima troviĝas radioaktiveco 20-obla de kutima nivelo, ĉe kelkaj lokoj 50-oblaj. Tio signifas saman nivelon kiel administrata areo pri radioaktiveco, ekzemple sama kiel radiografia ĉambro en malsanulejo. La aktivecoj de infanoj ekster domoj estas limigataj pro radioj, ĉar ili havas pli da sentemo de radioaktiveco ol plenkreskuloj.  Nun oni faras operaciojn por malpluigi radioaktivecon en lernejoj, parkoj k.t.p. Sed neniu povas purigi la tutan areon de komunumoj.

 Ne tiel en Fukusima, de loko al loko en Nordorienta regiono en Japanio troviĝas „varmaj lokoj“ kie kvantoj de radioaktiveco estas loke altaj. Oni trovas radioaktivan cezion el terproduktaĵoj, viandoj, eĉ laktoj de lerneja manĝoservo. En diversaj urboj radioaktivaĵoj, kiun pluvakvo portas, akumuliĝas en akvopurigaj stacioj. Kontraŭ tio la urboj ne scias kion fari.

Damaĝoj de radioj ekaperos post 5 aŭ 10 jaroj. Ĉefe infanoj en la lokoj de alta radioaktiveco eble malsanuiĝos de kancero, leŭkemio, kormalsano, k.t.p. En tiu situacio, patrinoj de Fukusima stariĝas por gardi sanon de infanoj, postulas malaltigon de radioaktiveco de lernejoj kaj helpon al rifuĝo. Alie patrinoj en tutlanda Japanio organizas reton kantraŭ malpurigado de manĝaĵoj kaj lernejaj manĝoservoj.


Junuloj saltas straten kriante „Ni ne bezonas atomcentralon!“. Post aprilo preskaŭ ĉiumonate la manifestacioj aperas sur stratoj kaj foje kun pli ol dek mil partoprenantoj. OOE Kenzaburoo, SAKAMOTO Ryuichi kaj aliaj intelektuloj alvokis grandan manifestacion en la 19-a de septembro. Ankaŭ progresaj partianoj kaj laborsindikatanoj partoprenis en tiu manifestacio kiu nombras 60 mil partoprenantojn. Ĉi tiu estas la plej granda manifestacio post 1980-aj jaroj.


Tamen la japana registaro de la komenco de la akcidento, kaŝas informojn pri vastiĝo de radioaktivaj substancoj. Tiel kaj alimaniere, la registaro pligrandigas damaĝojn rezulte. Por la registaro, profito de entreprenistoj pligravas ol popola sano. Nuna japana ĉefministro intencas refunkciigi tutlandajn atomcentralojn kaj daŭre traktadas kun la vjetnama registaro pri eksporto de atomcentralo, kvankam la reala situacio de la akcidento ankoraŭ ne estas klara. Plie ĝi pripensas planon trudi al Mogolio akcepton de neprocedebla radioaktiva rubaĵo kiun atomcentraloj produktas. Japana polico estas pli kaj pli subprema al manifestacioj kontraŭ atomcentralo kaj arestas partoprenantojn de la manifestacioj. En la 11-a de septembro, la policanoj arestas 12 partoprenantojn inter kiuj estas juna esperantisto, kvankam la manifestacio estas tre paca.


Gesamideanoj!

En Three mile (1978), Ĉernobilo (1986) kaj Fukusima, atomcentraloj plurfoje akcidentiĝis serioze dum nur kelkdek jaroj. Homoj ankoraŭ ne povas loĝi ĉirkaŭ Ĉernobilo. Tio estas kvazaŭ “mortanta urbo”. Ankaŭ en Koreio atomcentraloj eblas akcidentiĝi. Se atomcentralo Kori akcidentiĝos, la urboj Busan kaj Fukuoka iĝos “mortantaj urboj”. Jam iu ajn lando en la tuta mondo ne funkciigu atomcentralon.

Potencoj kiuj gajnas monon per atomcentralo –registaroj precipe posedantoj de atombombo kaj internaciaj kapitalegoj havas firman solidarecon internacian. Radioaktiveco pro la akcidento facile flugas tra la landolimo. Pro tio batalo nuligi atomcentralon, liberigi estontecan generacion el grandega ŝuldo ankaŭ devas stari sur internacia popola solidareco.

Al esperantistoj en Koreio kaj Japanio, al monda popolo ni, membroj de la asocio petas ke vi postulu jenajn tri aferojn al japana registaro.

1. Ĉesu subpremon al manifestacioj kontraŭ atomcentralo.

2. Plej eble rapide prenu rimedojn ekzemple esplorojn, montron de informoj, evakuojn de junaj loĝantoj k.t.p. por plej eble malmultigi eksponiĝon de monda popolo, precipe loĝantoj en gubernio Fukusima kaj laboristoj en la atomcentralo.
3. Haltigu kaj nuligu ĉiun atomcentralon en Japanio.

(Kabineto de japana registaro)  http://www.cao.go.jp/goiken.html
(Ministrejo pri Ekonomio, Komerco kaj Industrio)
https://wwws.meti.go.jp/honsho/comment_form/comments_send.htm
(Nacia Polica Buroo)  https://www.npa.go.jp/goiken/

Speciale japanaj esperantistoj havas nune farendan rolon. De la 11-a de marto, popolo kiu loĝas en Japanio spertas historie neordinaran situacion. Por japana esperanta movado estas respondeco raporti sperton kaj konigi timecon de atomcentralo al la mondo. Japanaj esperantistoj dissendu informojn aktive, per brila armilo, Esperanto.

KONTRAŬ ATOMCENTRALO!
NE EKSPORTU ATOMCENTRALON KAJ RADIOAKTIVAN RUBAĴON!
NULIGU ĈIUN ATOMCENTRALON EN LA TUTA MONDO!

La 7-a de oktobro en 2011
LIBERA ESPERANTO-ASOCIO en HOKKAJDO
MIYAZAWA Naoto, KASHIMA Juichi

subtenas
NAKAJIMA Masakazu, TOKUNAGA Risa, HUZIMAKI Ken’iti, KAWABATA Erkin, Esaman, Nonomura Yo, KaraAn, Paz, VeraAn, Kenzzang, Sonĝo, OD

에스페란토 대회 참가자에 호소한다 ― 원전은 세계 민중의 적이다!

한일 에스페란토 대회에 모인 여러분!

3월 11일에 일본의 토호쿠・관동지방을 덮친 대지진이 일어났을 때 일본 사회는 세계  사람들의 따뜻한 지원을 받았습니다. 특히 이웃나라인 한국의 많은 사람들로부터 진심으로 응원받은 것을 우리는 잊지 않습니다. 정말로 감사합니다.
그러나 재해지역에서는 사람들의 고난이 아직 계속되고 있습니다. 특히 후쿠시마 제일 원자력 발전소 사고는 아직 끝나지 않았습니다. 이 사고에서는 반감기(방사능이 반으로 감소하는 시간) 30년이라는 세슘(Cesium)이 후쿠시마를 중심으로 동일본에 대량으로 내리 퍼부었습니다. 원전 주변에서 강제 피난 지역의 면적은 도쿄의 약 절반, 서울 특별시의 1.3배나 됩니다. 10만 명의 사람들이 고향을 떠나 피난 생활을 계속하고 있습니다.

피난 지역 밖인 후쿠시마현(福島県) 북부에서도 방사능 오염이 심각하고 후쿠시마시(福島市)에서는 통상의 20배, 장소에 따라서는 50배의 방사능이 검출되고 있습니다. 이것은 방사선 관리 구역, 즉 병원의 X레이실과 같은 레벨입니다. 어른보다 방사선 감수성이 높은 아이들은 야외에서의 활동이 제한되고 있습니다. 학교나 공원의 방사능 제거 공사가 진행되고 있습니다만 지역 전체의 방사능 제거는 불가능에 가까운 일입니다.

후쿠시마 정도는 아니지만 동일본 각지에 “핫 스포트(hot spot)”라고 불리는 국지적으로 방사선량이 많은 지역이 점재하고 있습니다. 농작물이나 고기로부터, 그리고  학교급식 우유로부터 세슘이 검출되고 있습니다. 각지 하수처리장에는 비로 흘러든 방사성 물질이 대량으로 축적되고 지방자치체가 어찌할 바를 모르고 있습니다.
방사능 피해는 5년~10년 후에 나타납니다. 방사선량이 많은 지역에서는 아이를 중심으로 암이나 백혈병, 심장 질환 등의 병이 발생할 가능성이 있습니다. 이러한 사태를 겪고 후쿠시마의 엄마들이 아이들 건강을 지키기 위해 일어서, 학교의 방사능 오염 저감이나 피난 지원 등을 요구하고 있습니다. 또, 전국 각지의 엄마들도 학교급식이나 음식으로부터 방사능 피폭을 막기 위해서 연락 조직을 만들었습니다.

젊은이들이 “이제 원자력 발전은 필요 없다!”라고 외치고 가두에 뛰쳐나왔습니다. 4월 이래 매월 같이 행해지고 있는 데모는 1만 명을 넘기도 합니다. 9월 19일에는 오에 겐자부로(大江健三郎), 사카모토 류이치(坂本龍一)등 지식인의 호소로 진보계 정당, 노동조합도 합류해 6만 명이 데모를 했습니다. 이것은 일본에서는 1980년대 이후, 최대 규모의 데모입니다.

그렇지만 일본 정부는 사고 당초부터 방사능 확산 정보를 은폐하여 피해를 확대시키는 등, 주민의 건강보다 재계의 이익을 지키는 것에 시종일관하고 있습니다. 일본의 현 정권(노다 정권)은 사고 실태 해명도 아직 할 수 없는 단계인데도 전국의 원전을 모두 재가동시키려 하고 있고 베트남으로 원전 수출을 위한 교섭을 계속하고 있습니다. 또 원전으로부터 만들어지는 처리 불가능한 방사성 폐기물을 몽골이 유치하도록 강요할 계획마저 검토하고 있습니다. 원전 반대 데모에 대해서도 경찰이 점차 고압적으로 대응하게 되어, 데모마다 체포된 사람들이 있습니다. 9월 11일에는 평화적인 데모였는데도 12명이 체포되었습니다. 그 안에는 젊은 에스페란티스토도 포함되어 있습니다.

여러분.

쓰리 마일(78년), 체르노빌(86년), 후쿠시마 원전은 단 수십 년 간에 반복해서 큰 사고를 일으켜 왔습니다. 체르노빌 주변은 아직껏 사람이 살 수 없는 “죽음의 마을”입니다. 한국에서도 원전의 큰 사고는 일어날 가능성이 있습니다. 고리 원자력 발전소가 사고를 내면 부산이나 후쿠오카시도 또 “죽음의 마을”이 됩니다. 이제 온 세계 어떤 나라에서도 원전을 계속해서는 안 됩니다.

원전으로 돈을 벌고 있는 세력―핵 보유국을 필두로 하는 각국 정부나 국제적인 대자본은 국제적인 단결을 자랑하고 있습니다. 또 사고로 유출된 방사능도 가볍게 국경을 넘어서 갑니다. 그렇다면 원전을 폐지해 미래 세대를 부채로부터 해방하는 투쟁도 또한 국제적인 민중의 연대 위에 서지 않으면 안 됩니다.
우리는 한국・일본 에스페란티스토 그리고 전 세계 사람들에게 일본 정부에 다음의 세 가지 사항을 요구할 것을 호소합니다.

1. 원전반대 데모 탄압을 즉시 중단할 것.
2. 후쿠시마 현민이나 원전 노동자를 위시하여 세계 사람들의 피폭을 최소한으로 하기 위한 조사・정보공개・피난 등의 대책을 최대한 신속하게 취할 것.
3. 일본의 모든 원전을 정지하고 폐지할 것.

일본정부 내각부 http://www.cao.go.jp/goiken.html
경제 산업부 https://wwws.meti.go.jp/honsho/comment_form/comments_send.htm
경찰청 https://www.npa.go.jp/goiken/

특히 일본의 에스페란티스토들은 지금 짊어져야 하는 역할이 있습니다. 3월 11일 이래, 일본에 사는 우리가 경험하고 있는 것은, 세계사에 남을 비상 사태입니다. 이 경험을 세계의 사람들에게 전해 원자력 발전 사고의 무서움을 알리는 것은, 일본 에스페란토 운동의 중요한 책무입니다. 에스페란토라고 하는 훌륭한 무기를 사용해, 적극적으로 알려 나갑시다.

원전 반대!
원전・핵폐기물 수출 반대!
온 세상의 모든 원전을 폐지하라!

2011년10월7일
홋카이도 자유 에스페란토 협회
미야자와 나오토,  카시마 주이치

참동인
나카지마 마사카즈/토쿠나가 리사/후지마키 켄이치/카와바타 에루킨
/Esaman/노노무라 요 / 카라 안 / 파즈 / 베라 안 / 켄짱 / 꿈이 / 오디

Instalita de Paz

Skribu Aldonaĵon

Solidareca Mesaĝo por Internacia Virina Tago 2011 en Hiroŝimo

 

Karaj anoj de Plenuma Komitato por Internacia Virina Tago 2011 en Hiroŝimo,

unue ni sendas pacan kaj solidarecan mesaĝon el Koreio.

 

Post okazigo de la Kongreso de Internacia Virina Tago en 1911, vi okazigas la 100 jaran kongreson por paco. Tial ni dankas pro tio. En 2010, ni insistis per solidareca mesaĝo, ke Usono kaj aliancaj landoj ne uzu forkonsumitajn uraniajn municiojn, Korea Registaro ne eksportu atomcentralojn, nuligu malriĉecon, malsaton, socian diskriminacion por pozitiva paco. Ĉi tiaj insistoj estas ankoraŭ efika ĝis nun kaj ni klopodos realigi ĉi tion.

 

Lastjare Korea Registaro decidis sendi armeojn al Afganio kaj Unuiĝintaj Arabaj Emirlandoj kiel kosto de la mendo de atomcentralo de Unuiĝintaj Arabaj Emirlandoj. Krome Korea Registara Partio sole rezoluciis la akton por sendi armeojn kun akton de novjara budĝeto en Parlamento maldemokratie.

 

La 5a artikolo de la Korea Konstitucio difinas, ke "①Koreio klopodas teni internacian pacon kaj rifuzas invadan militon. ②La Celo de Korea Armeo estas dependi sekurecon de la ŝtato kaj lando kiel sankta devo kaj la politika neŭtraleco observigxas". Kaj la 2a artikolo(difino) de la Instrukcio pri sendtasko de Korea Armeo difinas, ke "Sendi armeon al Eksterlando signifas, ke sendi Korean Trupon aŭ Soldatojn, kiuj partoprenas en Aktivo por gardi pacon de Unuiĝintaj Nacioj kaj multlandaj pacaj agadoj al eksterlando laŭ postulo de Unuiĝintaj Nacioj, Loka Sekureca Organizaĵo, Specifika Lando". Tial nenie estas la leĝa bazo por sendi armeon al eksterlando pro ekonomia kialo sur Korea Konstitucio kaj leĝo.

 

Sendi armeon por la kosto de mendo de danĝera atomcentralo estas same kiel uzi Korean Armeon kiel Internacia Komercado ne por dependi popolaron. Plie truposendo ĉiam tramplis virinajn rajtojn kaj personecojn en la truposendita loko en historio. Ni pensas, ke Korea Registaro devas redukti nukleajn armilojn kaj militpotencon. Lastjara decido por sendi aremeon estas tro honta afero. Do ni postulas tuj nuligi la decidon.

 

Ni subtenas virinojn, kiuj batalas por paco renkonte al 2011 Internacia Virina Tago en Hirosximo. Kaj ni aperigos pacan voĉon kontraŭante militon en Koreio. Ni antaŭeniru al plipacan mondon.

 

La 2a de Februaro, 2011

 

Rondo de Koreaj Membroj de Sennacieca Asocio Tutmonda(SAT)

Paca Solidareco de Esperanto

[韓國語]

2011 히로시마 세계 여성의 날에 보내는 연대 메시지

 

친애하는 2011 히로시마 세계 여성의 날 집행위원회 여러분,

먼저 한국에서 평화와 연대의 인사를 보냅니다.

 

1911년에 세계 여성의 날 대회가 개최된 이래, 100년을 맞이하는 올해 평화를 기원하는 세계 여성의 날 대회를 개최하는 여러분에게 감사드립니다. 2010년에 우리는 연대 메시지를 통해 핵무기 감축을 위한 미국과 동맹국의 열화 우라늄탄 사용 금지, 한국 정부의 원자력발전소 수출 반대, 적극적 평화를 위해 빈곤, 굶주림, 사회적 차별의 해소를 주장했습니다. 이러한 주장은 지금도 유효하며 우리는 이를 위해 노력할 것입니다.

 

지난 해 한국 정부는 아프가니스탄에 파병을 결정했을 뿐만 아니라 아랍 에미리트 연합국에 원자력 발전소 수주 대가로 파병하기로 했습니다. 게다가 정부 여당은 국회에서 아랍 에미리트 연합국으로의 파병안을 2011년 예산안과 함께 날치기 통과하였습니다.

 

대한민국 헌법 제5조는 “①대한민국은 국제평화의 유지에 노력하고 침략적 전쟁을 부인한다. ②국군은 국가의 안전보장과 국토방위의 신성한 의무를 수행함을 사명으로 하며, 그 정치적 중립성은 준수된다라고 규정합니다. 또한 국군의 해외파병 업무 훈령 제2(정의)해외 파병이란 국제연합, 지역안보기구, 특정국 등의 요청에 따라 국제연합 평화유지활동 및 다국적 평화활동에 참여하는 국군부대 또는 군요원을 해외로 파견하는 것을 말한다라고 규정하고 있습니다. 따라서 대한민국의 헌법과 법령 어디에도 경제적 이유로 파병을 할 수 있는 근거는 없습니다.

 

위험한 핵 발전소 건설 공사 수주의 대가로 파병하는 것은 국제 비즈니스를 목적으로 국민의 방위를 담당하여야 할 국군을 용병으로 활용하는 것과 같습니다. 게다가 역사 속에서 파병은 언제나 파병 지역 여성들의 권리와 인격을 짓밟았습니다. 우리는 한국 정부가 핵무기와 군사력을 축소하고 평화를 위해 노력해야 한다고 생각합니다. 따라서 지난해에 있었던 파병은 매우 부끄러운 일이며 즉각 이를 철회할 것을 촉구합니다.

 

2011년 히로시마 세계 여성의 날을 맞이하여 평화를 위해 싸우는 여성들의 노력을 지지하며 한국에서 부당한 파병과 전쟁을 반대하고 평화의 목소리를 내겠습니다. 더 평화로운 세계를 향해 한걸음씩 전진합시다.

 

2011 2 1

 

전세계무민족성협회(SAT) 한국 회원 모임

에스페란토 평화연대

 

Instalita de Paz

Skribu Aldonaĵon

 1. 2011.04.26 16:52
  댓글 주소 수정/삭제 댓글
  It’s very rare that you find the relevant information on the net but your article did provide me the relevant information. I am going to save your URL and will definitely visit the site again.

Simple dirite mi pensas, ke Nord-Koreio estas simila kiel antikva epoka reĝlando.

사용자 삽입 이미지
Ĉar la ŝtato de Nord-Koreio estas diktatora reĝimo. S-ro KIM ilsong, kiu estis prezidanto de la lando, abdikis sian postenon al sia filo same kiel princo. Tial KIM gxongil, kiu estas ĉefo de Nacidefenda Komitato de Nord-Koreio, nun estas nova reĝo. La potenca grupo de Nord-Koreio distordis historion de komunisma movado en Koreio. S-ro PARK honjong, kiu estis ĉefo de Gxoson Komunista Partio en 1945 kaj estis ankaŭ Esperantisto kiel propagandisto de Gxoson Esperanto Asocio, estis poste nomita de la potenca grupo kiel perfidulo kaj spiono de Usona Imperio. Kaj finfine post korea milito, li estis ekuzekutita de KIM ilsong en la epoko de kontraŭ-sektisma batalo, 1955.
사용자 삽입 이미지

En Koreio, komunisma movado eliminiĝis ambaŭ norda parte kaj suda parte. Fakte, post dua mondmilito, kiam Koreio liberiĝis de Japana Imperio. Kaj Norde Armea Registaro de la Sovetio de Rusio regis, Sude Armea Registaro de la Usono regadis popolamason. Tial malvarma milito kovris tutan Koreion.

Nuntempe Nord-Korea registaro volas igi sian landon kiel fortega lando militista. Lastatempa eksperimento de nuklea bombo en Nord-Koreio montras ĝin efektive (Mi singarde pensas pri tiu temo, ĉar unue Usono, Rusio, grande havanta lando de nuklea armilo devos abolicii ĝin por riproĉi al Nord-Koreio) . Tamen aliflanke ili intencas pragmatisman diplomation en la 6-landa konferenco inter Nord-Koreio, Sud-Koreio, Usono, Ĉinio, Rusio, Japanio.

Laŭ mia penso, Nord-Korea Registaro post nelongjare sekvos politikon de reformo kaj ekonomia malfermo por fremdlandaj rilatoj. Tio estos malsama kiel la Ĉina kaj Rusa Metodo. Sed tamen ili ne povas eviti premadon de nuntempa monda merkato.

사용자 삽입 이미지

Se iu nova kaj alternativa vojo ekzistus, mi ne volas, ke Nord-Koreio integriĝi aŭ sorbiĝi en tutmonda kapitalisma reĝimo. Deziro kaj forto de Multitudo rilate la monda sistemo decidos la situacion de Nord-Koreio.


Instalita de Paz

Skribu Aldonaĵon

 1. 2007.03.04 23:31
  댓글 주소 수정/삭제 댓글
  Jam la homoj, kiuj eskapis de norda Koreio, PARTE ekdecidas la sorton de Kim ĝongil registaro.
 2. 2007.03.05 01:06 신고
  댓글 주소 수정/삭제 댓글
  Ja tiel homoj moviĝas!


BLOG main image
Blogo de Paz

공지사항

Kategorio

Vidu Ĉiun Kategorion (89)
Spektaklo (1)
Filmo (7)
Kurso (6)
Libro (11)
Taglibro (10)
Socia Movado (21)
Vidpunkto (3)
Muziko (1)
Manifestacio (2)
Kunsido (8)
Intervjuo (2)
Artikolo (8)
Literaturo (2)
Belarto (1)
Socia Problemo (2)
Vojaĝo (4)
Totalo : 148,391
Hodiaŭ : 0 Hieraŭ : 3