Ĝoja Spektado en Seulo kun Sjoerd Bosga kaj Graco

사용자 삽입 이미지

La blua ĉielo super tegolita tegmento.

En la 9a de Junio(sabato), la vetero estis tiel klara!

Sjoerd Bosga, Graco, kaj mi renkontiĝis ĉe platformo de metroo-stacidomo linio 2 Korea Nacia universitato de Edukado je la 11a kaj 15 minutoj. Mi iom malfruiĝis pro alia afero.

Sjoerd estas kasisto de ILEI(Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj). Kaj li vizitis Koreion por labori kiel elektroteknika inĝeniero de lia firmao. Li dua foje vizitis Koreion. Unuafoje li partoprenis en IJK en Ĉeonan, 1994. Li jam uzis Esperanton dum 20 jaroj. Lasta Merkrede(la 6a de Junio), li vizitis jam <Multituda Reta Centro(MNC; http://waam.net)>. Kaj li prezentis al ni la oficiala organo de ILEI. Unu estas IPR(Internacia Pedagogia Revuo) kaj alia estas Juna Amiko. Pri tio bonvole referencu ret-paĝon de ILEI(http://ilei.info).

Unue ni kune iris al la Vilaĝo de Korea Tradicia Domo(Hanok) en Namsan Valo. Tio estas en Ĉungmuro strato. Ni ludis kune per du tradicia ludaĵoj. La unua estas Tuho(ĵeti sagon en celan poton). Ni provis multajn sagojn, tamen ĉiuj rezulte ne sukcesis pro malfacileco.
Poste mi kaj Sjoerd ludis jut-ludon(jut estas korea ludilo: duonrondaj bastonetoj similaj al ĵetkubo). Graco kaj mi klarigis por Sjoerd la ludon. Kaj finfine mi venkis en jut-ludo! ^_^

Ni promenis en Vilaĝo de Hanok sufiĉe rigardante spekta

사용자 삽입 이미지

Graco kaj Sjoerd ludas Tuhon.

ĵojn. Kaj poste tagmanĝis malvarman nudelon, rondan raviolon, kaj mikspoto(bibimpap). Post tagmanĝo ni piediris al Seula Esperanto-Kultura Centro en Mjeongdong. Tie ni trovis s-ro Ŝlosilon. Mi aĉetis tie kelkajn librojn titolitajn de "Printempo en la Aŭtuno" de Julio Baghy, "Aŭtuno en la Printempo" de Bakin, "Mistera Lumo"(Noveloj originale verkitaj en Esperanto), Biblio. Kaj Ŝilosilo donacis al mi libreto titolita de "Novaj Esperanto Historietoj". Poste Kosma kaj iu studento, kiu volas lerni Esperanton, venis.

Ni interparolis pri konfuzigaj kaj ŝercaj vortoj de Esperanto. Ekzemple, batato, legenda, estrarano, vegetarano, belo - abelo, ktp. Iu sence tiaj vortoj estas strangaj! Batato estas dolĉa terpomo, tamen samtempe ĝi estas bat-at-o. Legenda estas apartenanta al legendo, tamen samtempe ĝi estas leg-end-a. Ili estas konfuzigaj, do ni devas referenci kuntekston aŭ situacion uzante la vortojn. Kaj ŝerce estrarano estas estra-rano, fakte oni povas erare vidi ĝin, ne legi ĝustan esprimon kiel estr-ar-an-o. Same vegetarano estas vegeta-rano, kaj vegetar-an-o. Kaj oni konfuziĝas 'a'-n kiel prefikso, ekzemple belo / a-belo. Kompreneble ĉi tio estas ŝerco. ^^

Mi esperas pli detalan studon kaj ludon kun multaj Esperanto-uzantoj.

사용자 삽입 이미지

Mi kaj Sjoerd ludis jut-ludon.

Instalita de Paz

Skribu Aldonaĵon


BLOG main image
Blogo de Paz

공지사항

Kategorio

Vidu Ĉiun Kategorion (89)
Spektaklo (1)
Filmo (7)
Kurso (6)
Libro (11)
Taglibro (10)
Socia Movado (21)
Vidpunkto (3)
Muziko (1)
Manifestacio (2)
Kunsido (8)
Intervjuo (2)
Artikolo (8)
Literaturo (2)
Belarto (1)
Socia Problemo (2)
Vojaĝo (4)
Totalo : 148,391
Hodiaŭ : 0 Hieraŭ : 3