Alternativa Edukado kaj Esperanto

대안교육과 에스페란토

사용자 삽입 이미지
Malfermita kurso okazis ĉe Altertiva Lernejo Onddeut en urbo Euiŭang, en la 17a de Aprilo, 2009. Ĉi tiu kurso temas pri Alternativa Edukado kaj Esperanto. Lastatempe korea edukada atmosfero estas klinita al angla lingvo ne nur en fredlingva edukado sed ankaŭ ĉiu lernoobjekto. Ni facile povas trovi la entuziasmon al angla lingvo ĉirkaŭ ni. Edukado absorbita en angla lingvo(kiu puŝas korea registaro), frua studado por angla lingvo, angla lingva infanĝardeno, k.t.p.

2009년 4월 17일, 의왕시 대안학교 온뜻에서 열린 강좌가 열렸습니다. 이 강좌는 대안교육과 에스페란토를 주제로 한 것입니다. 최근에 한국의 교육 분위기는 외국어 교육에서뿐만 아니라 모든 교과목에서도 영어로 기울어져 있습니다. 우리는 우리 주변에서 영어에 대한 열정을 쉽게 찾아볼 수 있습니다. 영어 몰입교육(한국 정부가 추진하는), 영어 조기연수, 영어 유치원, 등등.

Tial instruistoj, gepatroj de infanoj de lernejo Onddeut preparis la kurson por konsideri kritike fremdlingvan edukadon. Tiaj problemoj emfazantaj nur anglan lingvon en la fremdlingva edukado estas ne nur en la publika edukada sistemo sed ankaŭ en la alternativa edukado. Do necesas alternativa lingva edukado.

그래서 온뜻학교의 선생님들과 부모님들이 외국어 교육을 비판적으로 고민하는 강좌를 준비했습니다. 외국어 교육에서 영어만을 강조하는 그러한 문제들은 공교육 시스템에서뿐만 아니라 대안교육에도 있습니다. 그래서 대안적인 언어 교육이 필요합니다.

사용자 삽입 이미지
Lumi prelegis pri Esperanto por alternativa lingva edukado. Li diris, ke por koni sin mem ni bezonas vidi mondon kaj Esperanto estas la metodo por vidi mondon. Kaj li distingis du punktoj de Esperanto. La unua punkto estas aspekto de lingvo. La dua estas aspekto de valoro. Li proponis atenti la duan punkton de Esperanto. Ĉar Esperanto havas interne vidpunkton por monda paco per komunikado de parolo. Esperanto havas homaranismon, kiu signifas ke homo estas ne simple naciano aŭ ŝtatano aŭ religiano sed ano de homaro.

루미 님이 대안 언어 교육을 위해 에스페란토에 대해 강의했습니다. 그는 자기 스스로를 알기 위해서 세계를 보는 것이 필요하고 에스페란토는 세계를 보는 방법이라고 했습니다. 그리고 그는 에스페란토의 두 가지 지점에 대해 구분했습니다. 첫 번째는 언어의 측면입니다. 두 번째는 가치의 측면입니다. 그는 에스페란토의 두 번째 지점에 주의할 것을 제안했습니다. 왜냐하면 에스페란토는 내적으로 말의 소통을 통해 세계 평화를 추구하는 관점을 갖고 있기 때문입니다. 에스페란토는 사람이 단순히 민족이나 국가 또는 종교의 구성원이 아니라 인류의 한 사람이라는 인류인주의를 갖고 있습니다.

Dekkelkaj gepatroj kaj instruistoj serioze aŭskultis kaj demandis pri Esperanto por alternativa edukado. Lernejo Onddeut estas la unua alternativa lernejo, kiu enkondukis Esperanto-edukadon en Koreio. La Esperanto-edukado estas tre grava, ĉar tio mem estas malgranda alternativo de konkura angla lingva edukada sistemo.

열 몇 분의 부모님들과 선생님들은 진지하게 경청했고 대안 교육에서 에스페란토에 관해 질문했습니다. 온뜻학교는 한국에서 에스페란토 교육을 도입한 첫 대안학교입니다. 그 에스페란토 교육은 매우 중요합니다. 왜냐하면 그것 자체로 경쟁적인 영어 교육 시스템의 작은 대안이기 때문입니다.

Nun Zelkovo instruas Esperanton en Ĝardeno de Multitud-Intelekto. En majo komenciĝas

사용자 삽입 이미지
Esperanto-edukado en alternativa lernejo "Gil"(la vojo), en urbo Gŭaĉeon. Kaj en la unuaj tagoj en Aŭgusto okazos Internacia Demokrata Edukada Koferenco(IDEK) en urbo Ĉunĉeon, provinco Gangŭon. Mi sentas esperon en mia koro pro la koroj alternativaj. Ĉu la koroj burĝonas kiel belaj floroj ĉirkaŭ Lernejo Onddeut?

지금 다중지성의 정원에서 느티나무 님이 에스페란토를 가르치고 있습니다. 5월에는 과천시 대안학교 “길”에서 에스페란토 교육이 시작됩니다. 8월 초순에 국제대안교육회의가 강원도 춘천시에서 열립니다. 저는 대안의 마음들 때문에 희망을 느낍니다. 그 마음들이 온뜻학교 주변의 아름다운 꽃들처럼 싹트는 걸까요?

La vojo al lernejo Onddeut estis tiel bela.

온뜻학교로 가는 길은 그렇게 예뻤습니다.

Instalita de Paz

Skribu Aldonaĵon


BLOG main image
Blogo de Paz

공지사항

Kategorio

Vidu Ĉiun Kategorion (89)
Spektaklo (1)
Filmo (7)
Kurso (6)
Libro (11)
Taglibro (10)
Socia Movado (21)
Vidpunkto (3)
Muziko (1)
Manifestacio (2)
Kunsido (8)
Intervjuo (2)
Artikolo (8)
Literaturo (2)
Belarto (1)
Socia Problemo (2)
Vojaĝo (4)
Totalo : 148,391
Hodiaŭ : 0 Hieraŭ : 3