Demando pri limo inter Roboto kaj Homo
2058 Genezo
verkita de
Bernard Beckett |tradukita de Kim hyunwoo

De kie venis Roboto?

사용자 삽입 이미지

Ĉeĥia verkisto Karel Čapek unuafoje uzis la vorton 'Roboto'. Čapek per la dramo <R.U.R. Universala Roboto de Rosuum>(ĉeĥe Rosuum's Universial roboti) uzis unuafoje la vorton 'Roboto', ĉeĥalingve 'Robota' signifas 'servuto' aŭ 'peza laboro'. Artefarita homo, kiu laboras anstataŭ homo, ŝajnas iom malpli okazigi homan identecan problemon aŭ etikan problemon ol homa klono, kiu havas homan DNA-n, aperinta en la filmo <La Klinga Kuristo>(angle Blade Runner).

Sed ĉu tia estas? Se roboto havas aman aŭ doloran senton kiel homo, kiel fariĝos? Ĉu ja homo daŭre povos ordoni roboton kiel sklavo?

Estonta mondo, kian rilaton havos inter Roboto kaj Homo?

사용자 삽입 이미지
En japana animada filmo aperas la demando ĉu Artefarita Intelekta Roboto havas senton. Nelonge antaŭe nuntempe per animada filmo <La Astro Knabo>(angle Astro Boy) leviĝanta <La Astra Knabo ATOM> de la reĝisoro Osamu Tezuka estas la bona ekzemplo de tia sentohavanta roboto.

Ĉi tio estis konsiderita kiel identeca problemo atinginte je reĝisoro Mamoru Oshii. Ne nur en lia fama animada filmo <La Fantomo en la Ŝelo>(攻殻機動隊; angle Ghost in the Shell), sed ankaŭ en la dua versio <La Senkulpeco >(イノセンス; angle Innocence: Ghost In The Shell) komune vivas homoj kaj ciborgoj en la estonta socio. Kaj tiuj filmoj montras nekompreneblan senton de melankolio, kiun havas robotaj figuroj.

Eĉ la filmoj demandas, ke ja kio estas signifo de la homa animo en la socio regata de reto. Se iu povas kodumi la homan cerbon per reto, ja kio estas la animo de la homo? Ĉu ĝi mem estas la atributo de la reto?

La Demando: Ĉu Roboto ne havas Animon?

Mi legis lastatempe eldonitan libron <2058 Genezo>(angle Genesis 2058). La titolo aludas ke Genesis estas genezo. 2058! Nur malpli 50 jaroj poste en proksima estonta mondo se la rapida evoluo de la Artefarita Intelekto(A.I.) ebligos mempensantan mekanismon, okazos krizo de la identeco, ke la homo falas same kiel organizita mekanismo per organikaĵo.

Laŭ 'la Tri Principoj de la Roboto' de Issac Asimov, "La Roboto ne povas difekti la homon, kaj se ne rompi antaŭan kondiĉon ĝi devu obei la ordonon de la homo, kaj se ne rompi antaŭajn du kondiĉojn ĝi devu gardi sin mem." Sed se la ideo, ke la homo havas dignecon, estas surbazita de sublimeco de animo, tiam roboto havus animon, kiam disfalas la premiso de la Tri Principoj, ke la Roboto estas malsupera ol la homo.

Ĉu la aperturo inter ekzistaĵo naskita biologie kaj estaĵo muntita mekanike estas sufiĉe granda tiom, kiom laŭ nuntempa nia ideo? Se la Dio kreis la homon, kaj la homo kreis la roboton, ĉu la roboto ne havas rajton defii kontraŭ la homo?

<2058 Genezo> montras diversajn trajtojn. La mondo regata de la filozofo Platon(Plato) laŭ principo de regado de prudenta racio similas kiel <1984> de George Orwell, kie regas Grandaj Fratoj(Big Brothers). Kaj la defio de Adam rezistanta kontraŭ la reĝimo levas demandon, ke ja kio estas la homo? Kiu estas mi, kio estas la homo, por kio kosmo ekzistas? Ĉi tiu libro renkontigas nin kun ĉi tiaj radikalaj demandoj. Legi ĉi tiun libron estas demandi kaj respondi pri 'vivi kiel homo' kiel la parolo de aŭtoro. Kaj daŭras demando pri nia vivo.

로봇과 인간의 경계를 묻다
2058 제너시스

버나드 베켓 지음 | 김현우 옮김

로봇(Robot)은 어디에서 왔을까?

체코의 작가 카렐 차페크(Karel Čapek)는 로봇이라는 말을 처음 쓴 사람이다. 차페크는 <로섬의 인조인간>(Rosuum' s Universial Robots)이라는 희곡을 통해 로봇이라는 말을 처음 썼는데, 체코어로 로보타(Robota)란 ‘강제 노역’ 또는 ‘힘든 노동’을 뜻하는 말이었다고 한다. 인간을 대신해서 일하는 인조인간은 영화 <블레이드 러너>에 등장하듯 우리 인간의 DNA를 가진 복제 인간보다는 인간의 정체성 문제라든가 윤리적인 문제를 조금은 덜 불러일으키는 듯하다.

하지만 과연 그럴까? 로봇에게 인간처럼 사랑을 하거나 아픔을 느끼는 감정이 있다면 어떻게 될까? 인간은 과연 로봇을 노예처럼 부릴 수 있을까?

미래 세계, 로봇과 인간의 관계는?

일본의 애니메이션에서 인공지능 로봇이 감정을 지니고 있는지에 대한 질문은 심심치 않게 등장한다. 멀리 갈 것도 없이 요즘 애니메이션 <아스트로보이>로 한창 주가를 올리고 있는 데즈카 오사무 감독의 <우주소년 아톰>이 그러한 감정을 가진 로봇의 사례다.

이것이 정체성 문제로까지 고민된 것은 오시이 마모루 감독에 이르러서다. 그의 유명한 <공각기동대>뿐만 아니라 그 2탄 격인 <이노센스>의 미래 사회에 이르러서는 인간과 사이보그가 공존한다. 그리고 로봇 인물들이 가진 이해할 수 없는 감정의 우울함을 그려낸다.

심지어는 네트워크가 지배하는 사회에서 인간 영혼의 의미가 과연 무엇인지에 대한 질문에 이른다. 네트워크를 통해 두뇌를 해킹할 수 있다면, 인간의 영혼이란 과연 무엇일까? 네트워크의 속성 그 자체일까?

로봇에겐 영혼이 없는가 라는 물음

사용자 삽입 이미지

최근에 출간된 <2058 제너시스>라는 책을 보았다. 제목이 암시하듯이 제너시스(Genesis)란 창세기다. 2058년! 불과 50년 남짓한 근미래의 세계에 AI(인공지능)의 급속한 진화가 스스로 사유할 수 있는 기계장치를 만들어 낸다면 인간이란 유기물로 조직된 기계장치와 동급으로 전락한다는 정체성 위기를 만들어 낸다.

아이작 아시모프의 ‘로봇의 3원칙’에 따르면, “로봇은 인간을 해칠 수 없고, 앞의 조건에 위배되지 않는 한 인간의 명령에 따라야 하며, 앞의 두 경우에 위배되지 않는 한 자기 자신을 지켜야” 한다. 그러나 인간이 존엄성을 가지고 있다는 생각이 영혼의 숭고함에 근거한 것이라면, 로봇이 숭고한 영혼을 가질 때 인간보다 열등하다는 저 3원칙의 전제는 허물어지고 만다.

생물학적으로 생성된 존재와 기계적으로 조립된 존재의 간극은 지금 우리가 생각하는 만큼 충분히 큰 것일까? 만일 신이 인간을 창조하였고, 인간이 로봇을 창조했다면 로봇은 인간에게 도전할 권리가 없는 것일까?

<2058 제너시스>는 여러 가지 모습을 보여준다. 합리적 이성의 지배를 원리로 하는, 철학자 플라톤이 지배하는 세계는 빅브라더가 지배하는 조지 오웰의 <1984>를 닮았고, 이 체제에 저항하는 아담의 도전은 인간이란 과연 무엇인가 묻게 만든다. 나는 누구이고, 인간은 무엇이며, 우주는 무엇을 위해 존재하는가? 이 책은 우리를 이런 근본적 질문에 맞닥뜨리게 만든다. 저자가 말하듯 이 책을 읽는 일은 ‘인간으로 사는 일’에 대한 질문을 던지고 대답하는 일 가운데 하나가 될 것이다. 그리고 우리의 삶에 대한 질문은 계속된다.

Instalita de Paz

Skribu Aldonaĵon


BLOG main image
Blogo de Paz

공지사항

Kategorio

Vidu Ĉiun Kategorion (89)
Spektaklo (1)
Filmo (7)
Kurso (6)
Libro (11)
Taglibro (10)
Socia Movado (21)
Vidpunkto (3)
Muziko (1)
Manifestacio (2)
Kunsido (8)
Intervjuo (2)
Artikolo (8)
Literaturo (2)
Belarto (1)
Socia Problemo (2)
Vojaĝo (4)
Totalo : 148,391
Hodiaŭ : 0 Hieraŭ : 3