La Homo estas sur 35 Metroj Alta Ŝarĝlevilo 

Lasta vintro estis severe malvarma pli ol iu ajn vintro pro centjare veninta malvarmeco. En la 6a de Januaro, tagiĝe unu virino 52 jaraĝa grimpis sur 35 metroj alta ŝarĝlevilo.
Ŝi estas la verkisto Kim Ĝinsuk, kiu estas verkinto de la plej multe vendita libro "La Arbo de Salo-Floro". Infantempe ŝi devis ĉesi sian studadon pro malriĉeco kaj estis vicstevardino de aŭtobuso, laboristino, la unua veldistino en Koreio, laboristo en Hanĵin Peza Industrio, gvidistino de Korea Konfederacio de Laboristaj Sindikatoj kiel aktivulo de demokrata laborista sindikato. Ŝi maldungiĝis en 1986 pro aktivo en laborista sindikato kiel la unua veldistino en Hanĵin Peza Industrio ekde 1981. Poste ŝi vivis dum 20 jarojn kiel maldungito. Ŝi sidstrikas sur alta 'la 85a ŝarĝlevilo' pli ol 200 tagoj postulante nuligon de laboristaj maldungigoj fare de Hanĵin Peza Industrio. La 85a ŝarĝlevilo estas la loko, kie restas rankoro de ĉefo de laborsindikato de Hanĵin Peza Industrio Kim Ĝuik, kiu sinpendigis postulante nuligon de maldungigo dum 129 tagoj en 2003. La gvidistino Kim Ĝinsuk promesis komencante sidstrikon, ke ŝi devu nuligon de maldungigo kaj vivante malleviĝos sub la ŝarĝlevilo.


Maljusta Maldungigo de Hanĵin Peza Industrio, kiu asignis 17.4 miliardajn ŭonojn da Akcio al Akciuloj

La incidento de Hanĵin Peza Industrio komencis pro maldungigo de 400 produktantaj laboristoj el Jeongdo-Ŝipkonstruejo en la Decembro, 2010. La cifero de maldungitoj estas kvinono de la tuta laboristo.
Hanĵin Peza Industrio estis establita en 1937 kaj en tie produktantaj laboristoj dum 73 jaroj faris soklon de Korea Ŝipkonstrua Industrio. Tamen ili suferis pro skuado de dungiĝeco kaj reduktado de salajro. Ekde 2009 pro komerca restruktigo jam ĉirkaŭ 600 produktantaj laboristoj, oficistoj, projektaj laboristoj estis forpelitaj el Hanĵin Peza Industrio en la komenco de 2010. La entrepreno insistis, ke dum 3 jaroj ĝi ne ricevis mendon eĉ unu ŝipon, kaj decidis maldungigon de pli 400 produktantaj laboristoj en la 15a de Decembro, 2010. Dum lastaj 2 jaroj inkluzive neregulaj laboristoj ĉirkaŭ 3 mil laboristoj estis maldungitaj. La entrepreno asignis pli ol 17.4 miliardajn ŭonojn da akcio al akciuloj posttago de sciigo de maldungigo kaj eĉ levis averaĝan salajron de estraranoj de entrepreno pli ol cent milionajn ŭonojn. Pri ĉi tio eĉ la registaro kaj registara partio kritikis, ke la morala hazardo troiĝis.


‘La Espera Buso' tutlandigis batalon de Kim Ĝinsuk

La superhomeca sidstriko sur ŝarĝlevilo daŭris ĉirkaŭ duonjaro postulanta nuligon de maldungigo. Kaj diversaj ŝtupaj solidarecaj personoj el diversaj urboj vizitis al suda parto de Koreio, Busan por esprimi siajn subtenojn kaj soldarecojn. Inter ili inkluzivis fama aktorino en filmo kaj TV dramo Kim Jeoĝin. Precipe Kim Jeoĝin komunikis kun Kim Ĝinsuk per Tŭitero kaj helpis vaste sciigi la batalon per Socia Reta Servo. La batalo de Kin Ĝinsuk estis prezentita sur 'Le Monde', kaj ankaŭ mondfama progresema inteligentulo Noam Chomsky sendis solidarecan mesaĝon.
La 1a Espera Buso levis solecan batalon de Kim Ĝinsuk al nova etapo. Memvola solidareco de popolo pligrandigis skalon de la 2a Espera Buso en la 9a de Julio(la 185a tago ekde la sidstriko sur ŝarĝlevilo), do ĉirkaŭ 10 mil subtenantoj kolektiĝis el tutlando. En la 30a de Julio pligrande ĉirkaŭ 20 mil personoj kolektiĝis per la 3a Espera Buso.
Ili parolas, ke ili solidaras rigardante apenaŭ penditajn laboristajn rajtojn sur 35 metroj alta ŝarĝlevilo, la neregulecon de la dungado kaj grandskalan maldungigon en Koreio kiel siaj propraj problemoj. Nu, la nomo Kim Ĝinsuk fariĝis la nomo de tuta korea laboristo kaj la 85a ŝarĝlevilo fariĝis kiel la lasta bastiono por akiri laboristajn civitanecajn rajtojn.

Skribinto: Tom / Helpinto: Chang Woo Lee / Tradukinto: Paz

Fotoj
사진

- fotoj de La 1a Espera Buso 1차 희망버스 사진
http://jinbocolor.tv/182633

- fotoj de festivalo de La 2a Espera Buso ĉe placo de la Busan fervoja stacidomo 2차 희망버스 부산역 광장 문화제 모습
http://media.daum.net/society/others/view.html?cateid=1067&newsid=20110709211004917&p=yonhap

- filmeto pri Espera Buso(ekde 2a ĝis antaŭ 3a) 희망버스 관련 영상(2차부터 3차 이전까지)
http://tvpot.daum.net/v/34604056?lu=flvPlayer_out

- fotoj de larmiga likvaĵo pafita de policanoj 최루액 살포 사진
http://www.wikitree.co.kr/main/news_view.php?id=39393&fbook=1
http://media.daum.net/society/others/view.html?cateid=1067&newsid=20110710044608609&p=newsis

- fotoj de la 2a Espera Buso 2차 희망버스 사진들
http://bbs1.agora.media.daum.net/gaia/do/debate/read?bbsId=D003&articleId=4423076&srchid=IIMEz07C000

- La danĝero de 'cancerigpova materialo' disĵetita de policanoj(fotoj kaj informo pri cancerigpova materialo) 경찰이 뿌린 '발암추정물질' 위험성(사진과 발암 물질에 대한 정보)
http://www.wikitree.co.kr/main/news_view.php?id=39438&fbook=1

- policanoj elverŝis larmigan likvaĵon sur strato 경찰, 최루액 거리에 버려
http://www.wikitree.co.kr/main/news_view.php?id=39361&fbook=1

- ŝarĝlevilo kaj foto de Kim Ĝinsuk 크레인 및 김진숙 사진
http://www.ohmynews.com/NWS_Web/View/at_pg.aspx?CNTN_CD=A0001593961

Filmetoj
동영상

- en la 10a de Junio(la antaŭa tago de atingo de la 1a Espera Buso), gengsteroj dungita de entrepreno perfortas(sindikatano filmis kaj Color TV redaktis)  6월 10일(1차 희망버스 오기 하루전), 용역 깡패들에 의한 침탈 및 폭력 장면(조합원이 촬영하고 칼라TV가 편집)
https://www.youtube.com/watch?v=q9aJvQyPWz4&feature=youtu.be

- en la 27a de Junio, la sindikatanoj antaŭ forpelitaj fare de gengsteroj dungita de entrepreno. la sindikatanoj ligis sin kun ŝarĝlevilo per laĉo por gardi Kin Ĝinsuk 6월 27일, 용역 깡패들에 의해 끌려 나오기 전의 조합원들. 김진숙을 지키기 위해 크레인에 올라 끈으로 자신의 몸과 크레인을 묶고 있는 장면
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=drLlFmEu2KU

- Skizo de La 2a Esperan Buso 2차 희망버스 전체 스케치
https://www.youtube.com/watch?feature=share&v=C5flIFI26bk

- La 2a Espera Buso, policana perforto apud Bongraedong Kruciĝvojo 2차 희망버스 현장, 봉래동교차로 앞 경찰의 폭력
http://www.plogtv.net/55
http://www.ohmynews.com/NWS_Web/View/mov_pg.aspx?cntn_cd=ME000066167
http://www.jinsuk85.org/?p=1173

- La solidareca mesaĝo por subteni batalon de laboristoj de Hanĵin el tuta mondo 한진 투쟁을 지지하기 위해 전 세계에서 보낸 연대의 메시지
https://www.youtube.com/watch?v=wU5AAXylIPY&feature=share

Eksterlanda Amaskomunikila Raporto
외국 언론 보도

- CNN
http://www.cnn.com/2011/WORLD/asiapcf/07/11/south.korea.demonstration/index.html?iref=allsearch

- 로이터통신(Reuters)
http://www.reuters.com/article/2011/07/12/hold-korea-labour-idUSL3E7IB0VR20110712

- 알자지라(Al Jazeera)
https://www.youtube.com/watch?v=cceCcIRyGz0&feature=player_embedded

- 노암 촘스키가 보낸 연대 메시지(Solidareca mesaĝo de Noam Chomsky)
http://www.wikitree.co.kr/main/news_view.php?id=39189&fbook=1


고공 35m 크레인 위에 사람이 있다

100년만에 찾아온 추위에 어느 해보다 혹독하게 추웠던 지난겨울이었다. 1월 6일 새벽 52세의 한 여성이 35m 높이의 크레인위에 올랐다.
그녀는 “소금꽃 나무“라는 베스트셀러 책의 저자인 김진숙이다. 어린 시절 가난으로 학업을 포기해야 했고 버스 승무보조원, 여공, 한국 제1호 용접공이었고 한진중공업 노동자였으며 민주노총부산본부 지도위원으로서 민주노조운동가이기도 하다. 1981년 한진중공업 최초의 여성 용접공 출신으로 노동조합 활동 때문에 1986년 해고된 뒤 20년을 해고자 신분으로 살아온 그는 한진중공업 정리해고 철회를 요구하며 200일 넘게 '85호 크레인'에서 고공농성을 펼치고 있다. 85호 크레인은 2003년 129일간 정리해고 철회를 요구하며 싸우다 크레인 조종실에서 목을 매 스스로 목숨을 끊은 김주익 지회장의 한이 서린 곳이기도 하다. 김진숙위원은 크레인 농성에 돌입하면서 정리해고를 철회시켜 김주익씨의 영혼을 안고 살아서 내려오겠다고 약속했다.

174억 주식 배당한 한진중공업의 부당한 정리해고

한진중공업의 사태는 지난해 12월 영도조선소 생산직 직원 400명이 정리 해고되면서 시작되었다. 전체 직원 2천 여 명 중 5분의 1에 해당하는 숫자이다.
1937년 설립되어 73년 동안 한국조선산업의 주춧돌을 만들어온 한진중공업 생산직노동자들은 2009년부터 고용불안과 임금삭감에 시달려왔다. 2009년부터 시작된 구조조정으로 이미 2010년 초 600여명의 생산직노동자들과 사무관리직, 설계노동자들이 한진중공업에서 쫓겨났다. 2010년 12월 15일, 회사는 지난 3년간 단 한 척도 수주하지 못했다며 생산직 노동자 400명에 대해 추가적인 정리해고를 단행하였다. 지난 2년간 비정규직까지 포함하면 약 3천명을 해고시킨 것이다. 회사는 정리해고 통보 다음날 174억 이상을 주주들에게 배당하였으며 회사 임원들의 평균 급여마저 1억 원 이상 인상시켰다. 이에 대해 정부 여당조차도 도덕적 해이가 도를 넘어섰다고 비판했다.

‘희망버스’가 김진숙의 투쟁을 전국화시키다

정리해고 철회를 요구하는 김진숙 위원의 초인적인 크레인 농성이 반 년 가까이 진행되자 지난 6월 11일 이 투쟁에 연대하려는 각계각층의 사람들이 이 도시, 저 도시에서 ‘희망버스’를 타고 한국의 남단 부산 영도까지 지지와 연대의 의사를 보여주기 위해 방문했다. 이 중에는 영화배우이자 TV연속극에 출연하고 있는 배우 김여진 씨 등도 포함되어 있었다. 특히 김여진 씨는 김진숙위원과 트위터를 통해 소통하며 SNS를 통해 이 투쟁을 널리 알리는데 결정적인 기여를 했다. 김진숙의 투쟁은 ‘르몽드’지에 소개되기도 했고, 세계적인 진보 지식인 노암 촘스키 씨도 연대의 메시지를 보내오기도 했다.
1차 희망버스는 김진숙의 외로운 투쟁을 새로운 단계로 끌어올렸다. 이들의 자발적인 연대는 크레인 농성 185일째가 되는 7월9일 전국에서 1만여명의 지지자를 모은 2차 희망버스로 규모가 커졌고, 7월 30일 2만여명이 모이는 3차 희망버스로 급속히 확대되었다.
이들은 35미터 고공의 크레인 끝에 노동인권이 힘겹게 매어달려 있는 것을 자신의 문제로, 한국에서 급격히 확대된 비정규직 문제, 대량 정리해고 문제를 자신의 문제로 여기고 연대하고 있다고 말한다. 이제 김진숙이라는 이름은 한국 노동자 전체의 이름이 되었고, 85크레인은 노동의 시민권 쟁취를 위한 마지막 보루가 되었다.

글쓴이 : Tom / 도움 : Chang Woo Lee / 번역 : Paz

Instalita de Paz

Skribu Aldonaĵon


BLOG main image
Blogo de Paz

공지사항

Kategorio

Vidu Ĉiun Kategorion (89)
Spektaklo (1)
Filmo (7)
Kurso (6)
Libro (11)
Taglibro (10)
Socia Movado (21)
Vidpunkto (3)
Muziko (1)
Manifestacio (2)
Kunsido (8)
Intervjuo (2)
Artikolo (8)
Literaturo (2)
Belarto (1)
Socia Problemo (2)
Vojaĝo (4)
Totalo : 148,391
Hodiaŭ : 0 Hieraŭ : 3