Manifesto por la konscienc-libereco

 

La Homaro ekestis origine libera.

La naturo kreis nek titolojn, nek religiojn, nek Ekleziojn, nek cenzuron, nek proprieton.

La Homaro mem konstruiĝis el la prahistorio, laŭ longa batalo kontraŭ la teruraj tumultoj de la planedo, kiujn ĝi nek konis nek komprenis.

Iom post iom eskapante el trudoj kaj malhelpoj kiujn la Homaro mem kreis, tiu ĉi devis por si mem firmigi siajn rajtojn.

La rajtoj de la Homaro nek firmiĝis nek akiriĝis kontraŭ aliaj supozataj « rajtoj », el nekonata deveno.

Ili ekzistas tial ke la Homaro ekzistas.

La rajtoj de la Homaro estas « evidentaĵoj en si mem »

La unua de tiuj rajtoj, la unua de tiuj liberecoj estas la rajto libere pensi.

Tiu unua kaj fundamenta libereco nomiĝas konscienc-libereco.

Fakte, antaŭas la Ekleziojn la Homaro.

Fakte, superas la Ekleziojn la Homaro.

Dioj, Eklezioj, superstiĉoj, dogmoj estas nenio alia krom homaj kreaĵoj.

 

Ĉiam pli da konscienco

 

« Pli da klereco ! »

Jarcentojn poste, ni volonte subskribus tiun frazon de Goethe.

La konscienc-libereco, estas la libereco de la Homaro ekzameni kaj sin ekzameni.

La Homaro estas erariva kaj perfektebla ĉar dotita je racio, do je kapablo kritiki.

Kion faris la Homaro, tion ĝi povas malfari.

La sinsekvaj generacioj ne povas resti eterne malliberaj.

Male al la Eklezioj, la Homaro libera kaj konscia rifuzis, rifuzas kaj rifuzos la ne-erarivon.

Kio veras por la Papoj ne veras por la homoj.

La Homaro estas perfektebla, kio signifas ke ĝi povas korekti sin kaj sin plibonigi ; ĝi enkalkulas la paradizon nek kiel kulpan kaj finiĝintan pasinton, nek kiel neatingeblan kaj mitan futuron, sed kiel ĉiutagan agon, eblan dank’ al la konscienc-libereco.

Direblas post Protagoras ke « la homo estas la kriterio de ĉio alia »

La homa genio estas senlima. Kapabla disigi la plej malgrandan ĉelon de la Universo, ĝi kapablas ankaŭ modifi sian propran strukturon, konkeri planedojn, studi la devenon de la mondo kaj pripensi sian propran futuron.

Ĝi bedaŭrinde estas kapabla programi sian propran detruon.

La destino de La Homaro estas la projekto de la Homaro kaj Prométhée, la ribelema, pravis depreni la fajron de tiuj kiuj ĝin posedis laŭ la Mitologio por ĝin doni al la homoj. Li estas metaforo de La Homaro batalanta por sia emancipiĝo.

Asertante la konscienc-liberecon, kio estas nenio alia krom la libereco de la Homaro, la Homaro ĉiam renkontis la religiajn dogmojn.

Ĉiufoje kiam la Homaro progresis, sendepende de la maniero, kaj kiam ĝi asertis siajn rajtojn, la Eklezioj ĝin kondamnis.

 

La Historio

 

La listo de la martiroj kaj herooj de la konscienc-libereco evidente superas la mallongan reelvokon tie ĉi fareblan.

Socrate, estis kondamnita je venenigo ĉar li preskribis ke la junularo pripensu per si mem.

La filozofo de la Sorbonne, Abélard, estis stumpigita ĉar li konjektis ke lia propra opinio samvaloris kiel tiu de la « pastroj ».

La sciencisto Galilée estis kondamnita ĉar li profesis asertojn ne konformajn al la Biblio sed deduktitajn de liaj propraj studoj.

Estis same pri Etienne Dolet, Giordano Bruno, Michel Servet., Vanino Vanini kaj multaj aliaj.

Kiam la unua teksto en Okcidento oficialiganta rajtojn (la « Magna Carta » en Anglujo en 1215) estis redaktita, la ĉefepiskopo de Canterbery Langton kiu subtenis ĝin, estis eksigita de la Papo.

La deklaracio de la Rajtoj de la Homo kaj de la Civitano en 1789, en Francujo, estis kondamnita de la Papo.

Charles Bradlaugh, demokrate elektita en la Parlamento de Westminster en 1880, devis longe batali por havi la rajton kunsidi en la Parlamento sen esti devigata ĵuri fidon al la anglikana religio.

La pedagogo kaj liberpensulo de Hispanujo Francisco Ferrer i Guardia estis mortpafita en 1907 je la postulo de la katolika hierarkio.

La liberpensulo kaj liberviva kavaliro de la Barre estis mortigita laŭ ordono de la Eklezio kaj la gvidanto de la germana Liber-Penso, Max Sievers estis mortigita en Hambourg en 1943 de la nazioj.

La listo ja estas longa …

Ĝi atestas la nelacigeblan batalon inter la dogmo kaj la konscienc-libereco.

 

Niaepoke

 

Ĉiu homo konstatas ke la Eklezioj plu bridas kaj persekutas la konsciencojn. La Eklezioj ne ŝanĝiĝis.

Ekzemple, en Pakistano, la Doktoro Younus Shaikh, akuzita pro blasfemo estis kondamnita al morto en 2001 antaŭ ol havi la eblecon rifuĝi en Eŭropo post internacia kampanjo de solidareco. Li pasigis pli ol tri jarojn en la t.n. morto-koridoro.

En Niĝerio, la aktivulo Leo Igwe plurfoje estis arestita kaj malmilde traktata de la polico ĉar li defendis homojn akuzitajn pro « sorĉado ». Li estis liberigita en januaro 2011, post du tagoj de karcero, sekve de internacia kampanjo favore al li.

La itala juĝisto Luigi Tosti senĉese batalas por retrovi ĉiujn siajn rajtojn post sia forvokado ĉar li rifuzis prezidi seancon en justica ĉambro ornamita de krucifikso.

La « Granda ĉambro » apelacia de la Eŭropea Korto de Homaj Rajtoj, alvokita de la registaro de Berlusconi, ĵus pravigis, la 18an de marto 2011, la italan Ŝtaton kiu decidis plu trudi krucifiksojn en la lernejoj de la duoninsulo (afero nomata « Lautsi »).

Ekzistas ja aliaj ekzemploj, inter kiuj la freŝdata detruo de artaĵoj en Avignon en Francujo, fare de katolika atak-taĉmento, ĉar taksataj « blasfemaj ».

 

Akiri, defendi aŭ restarigi la konscienc-liberecon

 

Same kiel ĉiu rajto, la konscienc-libereco aperu en la tekstoj, ĉu tiuj estas Deklaracioj, Konstitucioj, Leĝoj aŭ juraj dokumentoj.

En iuj landoj, tiaj tekstoj ekzistas. Temas pri la Unua amendo de la Konstitucio de Usono : « La Kongres-ĉambro faru neniun leĝon kiu elmontros preferon al iu religio aŭ malpermeson de libera kredo, limigante la liberecon de esprimo, la liberecon de informado aŭ la rajton de la civitanoj sin paceme kuniĝi kaj sendi peticiojn al la Ŝtato por ricevi riparon de damaĝoj. » (1791), pri la Leĝo de Disigo de la Eklezioj kaj de la Ŝtato en Francujo (1905) « La Respubliko agnoskas, salajras kaj permonas neniun kulton. Konsekvence, ekde la 1a de januaro post la promulgado de ĉi tiu leĝo, estu forstrekitaj de la buĝetoj de la Ŝtato, de la departementoj kaj de la komunumoj, ĉiuj elspezoj koncernantaj la praktikon de la kultoj », de la 3a artikolo de la Konstitucio de Meksikio (1917) « neniu akiro, neniu posedo, neniu administrado de konstruaĵaj bienoj por la Eklezio, neniu jura statuso por la Eklezio », de Portugalujo, de la revolucia Rusujo en 1917, de la konstitucia referendumo en Bolivio (2009), de la « provizora » Konstitucio de Nepalo (2007), inter aliaj.

Ne estas superflue rememorigi ke tiuj tekstoj ofte estas malbone respektataj kaj ke ilin defendi aŭ restarigi estas necese ; ekzemple, en Francujo ĉiuj registaroj depost la registaro de Vichy malobeis la leĝon pri Disigo.

Tial ni laŭdas ĉiujn batalojn kiuj celas konscienc-liberecon, inter kiuj la freŝdatan abolon de la blasfem-delikto en Britujo. En Polando, en marto 2010, la episkopa magazino Gosc Niedzielny kaj la Ĉefepiskopejo de Katowice estis kondamnitaj ĉar ili komparis la feministon Alicja Tysiac kun naziaj krimuloj. Aliaj ekzemploj de venkoj estas konataj.

Ni laŭdas la kontraŭklericalajn manifestaciojn en Polando, en Italujo ; ni laŭdas la dekojn de miloj de personoj defilantaj sur la stratoj de Beyrouth au Libano por diri « La laikeco estas la solvo », en lando kie la sistemo esta kompleksa mikso de povo-partigo bazita sur komunumaj kvotoj ; la miloj de manifestaciantoj en Tunizio alproprigantaj la sloganon « Laikeco = libereco kaj tolero », « por Laika Tunizio » ; la miloj da manifestaciantoj en Londono défilantaj okaze de la vizito de la estro de la katolika Eklezio por diri « Make the Pope pay » ; la laikaj manifestaciantoj en Hispanujo …

Sub ĉiuj latitudoj, sur ĉiuj kontinentoj, varias la formo sed samas la esenco : postulo de la konscienc-libereco !

Ni agadas por abrogacio de ĉiuj Konkordatoj, kontraŭ ĉiu religia milito kaj kontraŭ ĉiu « civilizada konflikto »

 

Pripensoj

 

Niaj tradicioj kaj niaj bataloj, inkludante la mociojn kaj rezolucioj de la monda Kongreso de la Liber-Penso en Romo en 1904, estas la pruvo kaj la promeso de niaj engaĝoj.

En la tradicio de la monda Kongreso de Romo en 1904, la ĉeestantoj aŭ anstataŭatoj de la monda Kongreso de Oslo la 12an de aŭgusto 2011, fandante la AILP (Asocio Internacia de la Liber-Penso) decidas initi du kampanjojn, nome por la vereco pri financado de la religioj kaj por la justeco al la viktimoj de la Eklezioj.

Ĉar ni estas favoraj al la konscienc-libereco, kio implicas la Disigon de la Eklezioj kaj de la Ŝtato, ni volas ke la financado de la religioj estu klara, tiu « ekonomio malhela » kiu debetas la budĝetojn de la Ŝtatoj malprofite al la Sano, al la Instruado, profite nur al tiuj kiuj sin mem kvalifikas « spiritaj »

Ni volas justecon por la viktimoj de la Eklezioj.

Justeco ne estas pento.

Pento estas religia koncepto kiu koncernas nur la Ekleziojn, kiuj sin mem lokas super la homaj leĝoj.

Ni volas la justecon, kio implicas, kaze de konviktita kulpo, punojn, inkluzive jurajn, financajn kaj moralajn.

Justecon por la viktimoj de seks-atencoj fare de Eklezioj; kiuj ŝajne estas institucio ene de Institucio.

Justecon por la viktimoj de la diskriminacioj, de la Kvara Konsilio de Latran en 1215, kondamnanta la judojn al surmeto de specifa tol-peco, de la Inkvizicioj kontraŭ la judoj, la musulmanoj aŭ « herezuloj ».

Justecon por la popoloj koloniitaj kaj « evangelizitaj », senigitaj je siaj rajtoj kaj je siaj teroj en Afriko, en Azio, en Latina Ameriko, en Norda Ameriko. Laŭ la paroloj de J. Kenyatta « Kiam la Blankuloj venis en Afrikon, ni posedis la terojn kaj ili havis la Biblion. Ili instruis nin kiel preĝi kun fermitaj okuloj : kiam ni malfermis la okulojn, la Blankuloj posedis la terojn kaj ni havis la Biblion. »

Ni volas la plenan liberecon de la scienca esplorado, respekte al ĉies konscienco.

Ni volas la rajton por virinoj disponi sian korpon.

Ni volas la plenan disigon de la instruado kaj de la religio. Liberecon al la familioj instrui kion ili opinias bona al siaj infanoj, sed tio povas esti la tasko nur de la publika Instruado.

Ni ne riproĉas la homojn pri iliaj opinioj.

Ni riproĉas la instituciojn ke ili trudas opiniojn.

 

 

Perspektivoj

 

Ni, ĉeestantoj aŭ anstataŭatoj ĉe la monda Kongreso de la Liberpenso en Oslo, konfrontataj, same pro niaj studoj kaj pro la situacio pri la esenca problemo de la konscienc-libereco, sen emo anstataŭi iujn ajn asociojn kaj organizaĵojn, ĉu naciajn ĉu internaciajn, asertas :

         - la konscienc-libereco estas konstitua elemento de la demokrateco

         - la konscienc-libereco estas konstitua elemento de la Homaro

Ni ĵuras :

         - defendi ĉie kaj por ĉiuj tiun liberecon

         - frate kaj solene elmontri nian solidarecon al ĉiuj persekutataj aŭ persekuteblaj pro siaj opinioj.

         - proponi al ĉiuj kiuj rekonas sian opinion en tiu Manifesto ke ili sin kunigos al tiu batalo.

 

Tiu Manifesto estas submetita al diskuto kaj estos proponata je baloto dum la tutmonda Kongreso de la Liberpenso en Oslo, kiu okazos la 10an de aŭgusto 2011. Tiu tutmonda Kongreso planas refondi Internacian Asocion de la Liberpenso.

 

 

Unuaj subskribintoj :

- Arias José, franca liberpensulo, fondinta membro de CILALP.

- Ayache Sam, franca Liberpensulo, gvidanto de la delegacio de IHEU ĉe UNESKO

Besson Philippe, fondinta membro de CILALP (Internacia Ligo-Komitato de la Ateistoj kaj Liberpensuloj).

- Blondel Marc, Sindikatano, Prezidanto de la nacia Federacio de la Liberpenso

- Braun M.J Claude, Administranto de la Humanistaj Asocioj de Kebekio (Kanado)

- Brémond Hansi, franca responsanto de la junaj liberpensuloj

- Charry Coralie, juna liberpensulo

- Eyschen Christian, Ĝenerala Sekretariisto de la franca Liberpenso

- Gozlan David, Ĝenerala Vicsekretariisto de la franca Liberpenso

- Lafouge Jacques, humanisto, Vicprezidanto de la franca Liberpenso

- Le Fur Catherine, vica ĉefredaktoro de la Raison, revuo de la franca Liberpenso. Fondinta membro de CILALP.

- Lepeix Roger, Liberpensulo, individua membro de la Ekzekutiva Komitato de IHEU.

- Mc Arthur Ed, Freethought Research History Group de Anglujo

- Mailloux Louise, Profesoro pri filozofio en Montréal en Kanado

- Mbille Martin, Prezidanto de la Liberpenso de Kamerunio

- Midavaine Sylvie, liberpensulo, membro de la delegacio de IHEU ĉe la Komisiono de Homaj rajtoj de UNO en Genève.

- Montello Maria, Prezidanto de la itala Liberpenso « Giordano Bruno »

- Moreno-Ruff Pierre-Yves, eldonisto de Ferdinand Buisson, internacionalisto

- Nkunzimana. Paul, Profesoro ĉe la Universitato de Burundio

- Pecker Jean-Claude, Astrofizikisto, Membro de la Instituto, raciisto

- Pena-Ruiz Henri, verkisto kaj filozofo

- Roy Pierre, Prezidanto de la franca Federacio de Asocioj pri laikaj kaj pacismaj monumentoj.

- Saad Georges, aktivulo pri laikeco en Libano.

- Salamero Joachim, Honora Prezidanto de la franca Liberpenso

- Schiappa Jean-Marc, Prezidanto de la Instituto de Esplorado kaj Studo pri la Liberpenso

- Siméone Dominique, Responsanto pri la Komisiono « Esperanto » de la franca Liberpenso.

- Singer Claude, Direktoro de l’Idée libre, kultura revuo de la franca Liberpenso

 

양심의 자유에 관한 선언

 

인류는 처음부터 자유롭게 존재했다.

자연은 이름도, 종교도, 교회도, 검열도, 소유권도 창조하지 않았다.

인류는 알지도 못하고 이해할 수도 없었던 지구의 끔찍한 격동에 맞선 오랜 투쟁에 의해 선사시대로부터 스스로 구성되었다.

조금씩 인류는 인류 스스로 만들어낸 강요와 훼방에서 벗어나면서 자기 자신을 위해 자신의 권리를 견고하게 세워야만 했다.

인권은 없는 기원으로부터 추측된 다른 어떤 ‘권리’로 세워진 것도 얻어진 것도 아니다.

인권은 인류가 존재하기 때문에 존재한다.

인권은 ‘자기 안에 스스로 존재하는 증거’이다.

권리의 첫째는, 자유의 첫째는 자유롭게 생각할 권리이다.

번째 기본적인 자유를 양심의 자유라고 부른다.

실제로, 교회보다 인류가 선행한다.

실제로, 인류가 교회를 능가한다.

, 교회, 미신, 교리 들은 인간의 창조물 이외에 아무것도 아니다.

 

많은 양심을

 

많은 깨우침(계몽)!”

수백 괴테의 문장을 우리는 기꺼이 승인할 있을 것이다.

양심의 자유는 (무엇인가를) 시험하고 자신을 시험할 인류의 자유이다.

인류는 오류를 저지를 있고, 이성에 의해, 그러니까 비판할 있는 능력에 의해 완전해질 있다.

인류는 자신이 하지 않을 있는 것을 하였다.

뒤따른 세대들은 영원히 부자유한 상태로 남아있을 없을 것이다.

교회와는 반대로 자유롭고 자각적인 인류는 무오류성을 거부했고, 거부하고, 거부할 것이다.

교황에게 진리인 것이 인류에게 진리인 것은 아니다.

인류가 완전해질 있다는 것은 인류가 자신을 정정하고 낫게 있다는 것을 의미한다. 그것은 죄와 끝나버린 과거로서의 낙원도, 도달할 없는 미신적인 미래로서의 낙원도 아닌, 양심의 자유 덕분에 가능한 일상의 행위로서의 낙원을 포함한다.

프로타고라스 이후에는 “인간은 모든 다른 것의 척도이다”라고 말할 있다.

인간의 천재성은 끝이 없다. 우주의 가장 작은 조각을 분리할 있고, 자신의 고유한 구조를 수정할 있으며, 지구를 정복할 있고, 세계의 기원을 연구하고, 자신의 고유한 미래를 심사숙고할 있다.

인류는 유감스럽게도 자신의 파괴를 계획할 능력이 있다.

인류의 운명은, 신화에 따르면 불을 훔쳐 인간에게 가져다준 전복적인 프로메테우스와 인류의 계획이다. 그는 자신의 해방을 위해 싸우는 인류의 비유이다.

양심의 자유를 주장하면서, 종교의 교리를 만났던 인류에게는, 양심의 자유란 인류의 자유 이외에 아무것도 아니다.

인류가 종교의 교리와 독립적으로 진보할 때마다, 그리고 자신의 권리를 주장할 때마다 교회는 그것을 비난했다.

 

역사

 

양심의 자유를 위한 희생자와 영웅 들의 목록은 여기에서 다룰 있는 것보다 분명히 훨씬 많을 것이다.

소크라테스는 청년들이 자기 스스로 생각하도록 했다는 때문에 독살에 처해졌다.

소르본의 철학자 아벨라르는 자신의 고유한 견해가 ‘사제들’의 생각과 동일한 가치가 있다는 것을 추론했다는 이유로 손목이 잘려나갔다.

과학자 갈릴레이는 자기 연구에 입각해 추론한 주장이 성경에 적합하지 않았다는 이유로 처벌받았다.

에티엔 돌레, 조르다노 브루노, 미셀 세르베, 바니노 바니니, 그리고 다른 많은 사람들이 같은 이유로 처벌받았다.

서양에서 권리를 공식화한 번째 문헌(1215 영국의 ‘마그나 카르타’) 캔터베리 랭턴의 대주교가 지지한 편집되었을 대주교는 교황에 의해 파문되었다.

1789 프랑스에서 인간과 시민의 권리 선언은 교황에 의해 비난받았다.

1880년에 웨스트민스터 의회에서 민주적으로 선출된 찰스 브래들로는 영국국교회에 대한 믿음을 맹세하는 것을 강요당하지 않고 의회에 출석할 권리를 얻기 위해 오랫동안 싸워야 했다.

에스파냐의 교육자이자 자유사상가인 프란시스코 페러 과르디아는 가톨릭교회의 요구로 1907년에 총살되었다.

자유사상가이자 자유롭게 살던 기사 바레는 교회의 명령으로 처형되었고 독일의 자유사상 지도자였던 막스 지버스는 1943 나치스에 의해 함부르크에서 처형되었다.

목록은 정말로 길다…….

그것은 교리와 양심의 자유 사이에 지칠 모르는 투쟁이 있다는 것을 증명한다.

 

우리의 시대

 

모든 사람이 교회가 양심을 길들이고 박해한다는 것을 확인한다. 교회는 변하지 않았다.

예컨대, 파키스탄에서 신성모독 혐의로 고소된 유누스 샤이크 박사는 국제 연대 캠페인 이후 유럽으로 망명할 기회를 갖기도 전에 2001 사형 선고를 받았다. 그는 3년이 넘게 이른바 죽음의 복도라는 곳에서 지내야 했다.

나이지리아에서 레오 이그웨는 ‘무속을 행했다’고 고소된 사람들을 보호하였다는 이유로 여러 경찰에 체포되었고 경찰은 그를 거칠게 다루었다. 그는 그에게 호의적인 국제적 캠페인에 이어 유치장에서 이틀을 보낸 2011 1월에 석방되었다.

이탈리아의 재판관 루이지 토스티는 십자가로 장식된 법무실에서의 회의 진행을 거부했기 때문에 쫓겨난 자신의 권리를 되찾기 위해 끊임없이 싸우고 있다.

베를루스코니 정부가 피소된 유럽 인권 재판소의 ‘대법정’은 이탈리아 반도의 학교에서 십자가를 계속 강요하기로 결정한 이탈리아 정부를 2011 3 18 합법화했다(일명 ‘라우치 사건’).

다른 사례들도 있다. 가운데는 최근 프랑스 아비뇽에서 가톨릭 돌격대에 의해 ‘신성모독’이라는 이유로 자행된 예술작품들의 파괴 행위도 있다.

 

양심의 자유를 쟁취 또는 방어하거나 재건하기

 

모든 권리들처럼 양심의 자유도 선언문이든 헌법이든 법률이든 법적 문헌들이든 문헌들 속에서 나타난다.

어느 나라에서든 그런 문헌은 있다. 미국의 번째 헌법 수정에 관해 얘기하자면, “의회는 표현의 자유, 정보의 자유 또는 평화롭게 공생하거나 피해 보상을 위해 국가에 청원할 시민의 권리를 제약하면서 어느 종교에 대한 선호를 나타내거나 자유로운 신념의 불허용을 표현하는 어떤 법률도 만들지 말라.(1791). 프랑스의 교회와 국가의 분리에 관한 법률에 관해서는 “공화국은 어떠한 종교적 예배를 승인하거나 그것을 위한 재정을 지출하지 않는다. 따라서 법률이 공표된 1 1일부터 예배의 실행에 관련된 모든 지출에서 국가, 정부부처, 공공기관의 예산은 취소된다.(1905). 멕시코 헌법 3조에서는 “교회를 위한 건축 부지의 어떠한 취득, 어떠한 소유, 어떠한 운영도, 교회를 위한 어떠한 법률적 지위도 인정되지 않는다.(1917). 포르투갈에서, 1917년의 러시아 혁명에서, 볼리비아 헌법 국민투표(2009)에서, 네팔의 임시 헌법(2007)에서, 그리고 다른 곳에서도.

그러한 문헌들이 종종 존중받지 못하고 방어하거나 재건할 필요가 있다는 것은 아무리 강조해도 지나치지 않다. 예컨대, 프랑스에서는 비쉬 정부 이래로 모든 정부가 교회와 국가의 분리에 관한 법률을 따르지 않았다.

그래서 우리는 양심의 자유를 목표로 하는 모든 투쟁을 찬미한다. 가운데에는 최근 영국의 신성모독-경범죄 폐지도 있다. 폴란드에서 2010 3월에 주교회 잡지 <Gosc Nidzielny> 카토비체 대주교구는 페미니스트 알리샤 티지악을 나치스 범죄자들과 비교하여 유죄 선고를 받았다. 승리의 다른 사례들은 알려져 있다.

우리는 폴란드와 이탈리아에서의 반교권(反敎權) 선언을 찬미한다. 우리는 지방 할당에 따라 권력 분할이 복잡하게 뒤섞여 있는 나라인 레바논의 베이루트 거리에서 “세속화(탈종교) 해답이다”라고 발언하려고 행진하는 수만 명의 사람들을 찬미한다. 튀니지에서 수천 명의 시위자들이 “세속화(탈종교) = 자유와 관용”, “세속화된(탈종교의) 튀니지를 위하여”라는 자신의 고유한 구호를 외치는 것을 찬미한다. 런던에서 가톨릭교회의 수장이 방문하는 때에 “교황에게도 납세를”이라고 외치려고 행진하는 수천 명의 시위자들을 찬미한다. 에스파냐에서의 탈종교 시위자들도…….

지구 위의 모든 곳에서, 모든 대륙에서 형태는 다양하지만 본질은 동일하다. 양심의 자유를 요구하는 !

우리는 모든 종교 전쟁, 모든 ‘문명 분쟁’에 맞서 모든 정부와 종교간 협약의 폐지를 위해 행동한다.

 

고찰

 

우리의 전통과 우리의 투쟁은 1904 로마에서 열린 자유사상 세계 대회의 결의문을 포함하여 우리의 참여의 증거이자 약속이다.

1904 로마 세계 대회의 전통 속에서 2011 8 12 오슬로 세계 대회 참가자 또는 대리자들은 자유사상 국제 협회(AILP) 만들면서 가지 캠페인을 진행하기로 결정했다. 종교 재정의 진실을 위한 캠페인과 교회에 희생된 자들의 정의를 위한 캠페인이 그것이다.

왜냐하면 우리는 양심의 자유에 호의를 갖고 있으며 그것은 교회와 국가의 분리를 함축하고 있기 때문이다. 우리는 종교의 재정이 투명해지기를 원한다. ‘경제적 불투명성’은 보건과 교육에 손해를 끼치면서 그리고 오로지 ‘정신적인 것’에 이익을 주면서 국가 예산의 부채를 낳는다.

우리는 교회로부터 희생된 사람들을 위한 정의를 원한다.

정의는 참회가 아니다.

참회는 인간의 위에서 군림하는 교회하고만 관련된 종교적 개념이다.

우리는 범죄가 입증된 경우에 법적, 경제적, 도덕적인 처벌을 포함한 정의를 원한다.

제도 속에 제도가 있는 것처럼 보이는 교회에 의해 저질러진 성폭행 희생자들을 위한 정의를.

1215년의 라트란 4 총평의회의 희생자들을 위한, 특별한 헝겊 조각을 씌워 죄인으로 만든 유대인 희생자들을 위한, 반유대인 종교재판소의 희생자들을 위한, 이슬람교도 또는이단자들을 위한, 차별의 희생자들을 위한 정의를.

아프리카에서, 아시아에서, 라틴아메리카에서, 북아메리카에서 자신의 권리와 땅을 박탈당한 식민화되고 ‘예수의 복음에 전도당한’ 민중들을 위한 정의를. 조모 케냐타의 말에 따르면 “아프리카로 백인들이 왔을 우리는 땅을 가지고 있었고 그들은 성경을 갖고 있었다. 그들은 우리에게 눈을 감고 기도하라고 가르쳤다. 우리가 눈을 떴을 백인들은 땅을 갖고 있었고 우리는 성경을 갖고 있었다.

우리는 모두가 가진 양심에 비추어 과학적 탐구의 완전한 자유를 원한다.

우리는 여성들이 자신의 신체를 자신의 의지에 따라 처분할 권리를 원한다.

우리는 교육과 종교의 완전한 분리를 원한다. 가정이 자신의 아이들에게 그들이 좋다고 생각하는 것을 가르칠 자유를 원한다. 그러나 그것은 공공 교육을 통해서만 가능할 것이다.

우리는 그들의 견해 때문에 인간을 비난하지 않는다.

우리는 (특정한) 견해를 강요하는 제도를 비난한다.

 

전망

 

우리, 오슬로 자유사상 세계 대회의 참석자 또는 대리자들은 양심의 자유의 본질적 문제에 관한 상황과 우리의 연구에 직면하여 국가적이든 국제적이든 어떤 협회든 조직이든 대리하려는 마음 없이 다음과 같이 주장한다.

- 양심의 자유는 민주주의의 구성 요소이다.

- 양심의 자유는 인류의 구성 요소이다.

우리는 맹세한다.

- 자유를 위하여 모든 곳에서 방어한다.

- 모든 박해받는 사람 또는 자신의 견해 때문에 박해받을 있는 사람들에게 형제애로 정중히 우리의 연대를 표현한다.

- 선언에서 자신의 견해를 재인식한 모든 사람에게 투쟁에 함께할 것을 제안한다.

 

*** 선언은 2011 8 10일에 개최될 오슬로 자유사상 세계 대회 동안의 토론을 위해 작성되었고 대회 기간 투표에 부쳐질 것이다. 세께 대회는 자유사상 국제 협회(IALP) 재건을 계획하고 있다.

 

번째 서명자들

- 아리아스 호세, 프랑스 자유사상가, 무신론과 자유사상의 국제연맹(CILALP) 발기인

- 아야세 , 프랑스 자유사상가, 유네스코 국제 휴머니스트 윤리 연합(IHEU) 대의원 지도자

- 베송 필립, 무신론과 자유사상의 국제연맹(CILALP) 발기인

- 브론델 마크, 노동조합원, 전국자유사상연맹 대표

- 브라운 M.J 클로드, 퀘벡 휴머니스트 협회 운영자(캐나다)

- 브레몽 안시, 프랑스 청년 자유사상가 책임운영자

- 샤리 코랄리, 청년 자유사상가

- 에이쉔 크리스티앙, 프랑스 자유사상의 사무국장

- 고즐란 다비드, 프랑스 자유사상의 사무부국장

- 라푸쥐 작스, 휴머니스트, 프랑스 자유사상의 부회장

- 푸르 카테린느, 프랑스 자유사상의 기관지 <이유> 부편집장. 무신론과 자유사상의 국제연맹(CILALP) 발기인

- 르픽스 로저, 자유사상가, 국제 휴머니스트 윤리 연합(IHEU) 실행위원회 개인 회원

- 아서 에드, 영국 자유사상 역사 연구 그룹

- 메이유 루이지, 캐나다 몬트리올의 철학과 교수

- 음빌레 마틴, 카메룬 자유사상의 대표

- 미다베인 실비, 자유사상가, 제네바 국제 연합 인권위원회에서 국제 휴머니스트 윤리 연합(IHEU) 대표 회원

- 몽텔로 마리아, 이탈리아 자유사상 <조르다노 브루노> 대표

- 모레노-루프 피에르-이브, 페르디난트 뷔종의 출판인, 국제주의자

- 은쿤지마나 , 부룬디 대학 교수

- 페커 -클로드, 천체물리학자, 교육기관의 회원, 이성주의자

- 페나-루이스 앙리, 작가이자 철학자

- 로이 피에르, 세속적이고 평화주의적인 기념물에 관한 프랑스 협회 연합 대표

- 사드 조지, 레바논의 세속화에 관한 활동가

- 살라메로 조아킴, 프랑스 자유사상의 명예 대표

- 스키아파 -마르크, 자유사상과 관한 조사 연구 기구의 대표

- 시몬 도미니크, 프랑스 자유사상의 에스페란토 위원회 책임자

- 싱어 클로드, 프랑스 자유사상의 문화 잡지, <l'Idee libre(자유사상)> 감독

 

Pri la manifesto en esperanto :  http://www.cilalp.org/spip.php?article450
Pri la manifesto en koreuyo    :  http://www.cilalp.org/spip.php?article458

Instalita de Paz

Skribu Aldonaĵon


BLOG main image
Blogo de Paz

공지사항

Kategorio

Vidu Ĉiun Kategorion (89)
Spektaklo (1)
Filmo (7)
Kurso (6)
Libro (11)
Taglibro (10)
Socia Movado (21)
Vidpunkto (3)
Muziko (1)
Manifestacio (2)
Kunsido (8)
Intervjuo (2)
Artikolo (8)
Literaturo (2)
Belarto (1)
Socia Problemo (2)
Vojaĝo (4)
Totalo : 148,391
Hodiaŭ : 0 Hieraŭ : 3