Meditado pri amo pentrita de Historia Imagpovo
Hwang Jin Yi
verkita de Hong Seok Jung

Afiŝo de filmo <Hwang Jin Yi>

Verkisto Hong Seok Jung estas Nepo de Verdulo la Unua Hong Myeong Hui. Li havas abundajn lingvajn rimedojn en korea lingvo trans klasa tipo, trans norda kaj suda. Precipe li parolas ĉefe per la simplaj vortoj de popolo en la novelo.

Li kreis tipan personon laŭ teorio de socialisma realismo. Tiu estas Nomyi. Sed la persono ne estas tiel banala homo. Nomyi fariĝis ĉefo de bandito pro neatingebla amo. Nomyi ŝajnas kvazaŭ kiel vivanta homo legante la novelon, kvankam li estis kreita de historia imagpovo. Hwang Jin Yi pensas pri li, ke "En la mondo tia homo estas per sia spuro restiganta poemon sur la viva vojo, sed ne skribas poemon per tuĉo sur papero."(La 2a volumo 218)

Kun ĉi tia vivanta karaktero de la persono, la avantaĝo de la novelo estas profunda meditado pri amo. Post ekscio de sia naskiĝa sekreto Jin Yi konscias la kontraŭveran aspekton de nobeloj: "Okultaĵo komenciĝas tie, kie vero finiĝas. Absolutaĵo estas deklarita tie, kie vero mortas."(La 1a volumo 171) Poste ŝi fariĝis gisengo Myeong Weol(Lucida Luno). Kaj ŝi batalas per satiro kaj moko kontraŭ falsan amon kaj falsan ideologion de la regantaj homoj en Ĝoseon Dinastio.

Sed ŝi pensas pri vera amo de plebanoj kiel amo inter Goiddongyi kaj Igeumyi. "Ili sidas en senvorta silento. Ĉu vi scias la dolĉan guston de la silento fare de la amo? ... Vi, nobeloj ne povos kompreni la valoron de silento kaj kvieto de tiuj amantaj homoj. Amo parolas, eĉ kvankam ĝi fermas buŝon."(La 2a volumo 74-75)

Antaŭe Jin Yi ne amis Nomyi-n, tiam ŝi doloris pri tio. "Ho, amo estas ja nekomprenebla. Amo ne estas ricevaĵo sed donaĵo, ne gajnaĵo sed perdaĵo, ne atendaĵo sed rezignaĵo. Amo estas nur feliĉa tiam, kiam oni devas doni entute ĉion al amata homo. Do donebla Nomyi kaj nedonebla mi, inter du kiu estas feliĉa kaj kiu estas malfeliĉa." (La 2a volumo 100)

Tamen finfine ŝi sentas sian amon al Nomyi. Kaj antaŭ lia ekzekuto ŝi denove renkontas lin kaj parolas triste kaj rezignante sian deziron. "Se reciproke amas kaj ricevas amon, nelonge disiĝas. Tio estas rezono de la homa vivo, do akceptu la rezonon."(La 2a volumo 293) Amo ne estas tiel facile realigebla. Eĉ se iu povus realigi ĝin, tio ne facile permesata al fatalaj homoj.

Krome verkisto mencias, ke la teorio de Seo Kyeong Deok estas la unua materialisma filozofia teorio en Koreio. Kaj en la novelo Seo Kyeong Deok prezentas jenan 2 strofan poemon por klarigi al Hwang Jin Yi la principon de Libro de Ŝanĝoj(Choui).

Mallevanta luno
ĵus okcidenten transiris
ludata harpa sono
tuj damis

Hela lumo brua sono kaj
malhela kvieto unu la alian ŝanĝiĝas
do demandas. Tiaman subtilan guston
ĉu vi scias
(La 2a volumo 111)


역사적 상상력으로 그린 사랑에 관한 명상
<황진이>
홍석중 지음

사용자 삽입 이미지

Libro <Hwang Jin Yi>

작가 홍석중은 벽초 홍명희의 손자다. 그는 계층을 뛰어 넘고, 남북을 뛰어 넘어 한국어의 풍부한 언어적 자원을 가지고 있다. 특히 그는 이 소설에서 주로 질박한 민중의 언어로 이야기한다.

그는 사회주의적 사실주의 이론에 따라 전형적인 인물을 창조했다. 그 인물은 바로 놈이다. 그러나 그 인물이 그렇게 진부한 인간은 아니다. 놈이는 이루어질 수 없는 사랑 때문에 화적패의 두목이 되었다. 놈이는 역사적 상상력에 의해 창조된 인물이지만, 소설을 따라 읽다보면 마치 살아 있는 인물처럼 보인다. 황진이는 그에 관해 “세상에는 먹으로 종이 우에다가 시를 쓰는 것이 아니라 자신의 발자취로 인생길 우에다가 시를 남기는 그런 사람들이 있다.”(2권 218)라고 독백한다.

이렇게 살아 있는 인물의 성격과 함께 이 소설의 장점은 사랑에 관한 깊은 명상에 있다. 자신의 출생의 비밀을 알고 나서 진이는 양반들의 허위에 찬 모습을 깨닫는다. "신비한 것이 시작되는 곳에서 진실이 끝나버린다. 절대적인 것이 선언되는 곳에서 진리는 죽어버린다."(1권 171) 그 뒤로 그녀는 기생 명월이가 된다. 그리고 그녀는 조선 왕조의 지배계층 사람들의 거짓된 사랑과 허위 의식에 맞서 풍자와 조롱으로 싸운다.

그러나 그녀는 괴똥이와 이금이의 사랑과 같은 하층민의 진실한 사랑에 관해 생각한다. "그들은 말없는 침묵 속에 앉아 있습니다. ... 당신들, 량반님들은 저 사랑하는 사람들의 침묵과 정적의 가치를 리해할 수 없을 것입니다. 사랑은 입을 다물고 있어도 말을 한다고요.”(2권 74-75)

이전에 진이는 놈이를 사랑하지 않았고, 그 때문에 괴로워했다. "아, 사랑이란 참으로 요령부득한 것이다. 사랑은 받는 것이 아니라 주는 것이요 얻는 것이 아니라 잃는 것이요 기대하는 것이 아니라 단념하는 것이다. 사랑이란 사랑하는 사람에게 모든 것을 깡그리 주어버려야만 행복한 것이니 그렇다면 줄 수 있는 놈이와 줄 수 없는 자신, 둘 중에서 누가 행복하고 누가 불행한 것이냐."(2권 100)

하지만 마침내 그녀는 놈이를 향한 자신의 사랑을 느끼게 된다. 그리고 그의 참형 이전에 그녀는 다시 그를 만나 비극적으로 또 자신의 열망을 단념하면서 말한다. "서로 사랑하고 사랑을 받게 되면 조만간에 갈라지는 것이 불우한 인생의 리치라니 그 리치를 받아들이자."(2권 293) 사랑은 그렇게 쉽게 이루어지는 것이 아니다. 누군가가 사랑을 이룰 수 있다고 하더라도, 비운의 사람들에게는 그조차 쉽게 허용되지 않는 것이다.

그밖에 작가는 서경덕의 <이기론(理氣論)>이 한국에서 최초의 유물론 사상이었다고 언급한다. 이 소설에서 서경덕은 황진이에게 주역(周易)의 이치를 설명하기 위해 다음과 같은 두 연의 시를 소개한다.

지는 달이
막 서쪽으로 넘어갔고
타던 거문고 소리
금시 멎었어라

밝은 빛 시끄럽던 소리와
어둡고 적적한 것이 서로 바뀌여지니
묻노라. 이때의 미묘한 맛을
그대는 아는가
(2권 111)

Instalita de Paz

Skribu Aldonaĵon

<< PREV : [1] : [2] : [3] : [4] : [5] : [6] : [7] : [8] : [9] : [10] : [11] : NEXT >>

BLOG main image
Blogo de Paz

공지사항

Kategorio

Vidu Ĉiun Kategorion (89)
Spektaklo (1)
Filmo (7)
Kurso (6)
Libro (11)
Taglibro (10)
Socia Movado (21)
Vidpunkto (3)
Muziko (1)
Manifestacio (2)
Kunsido (8)
Intervjuo (2)
Artikolo (8)
Literaturo (2)
Belarto (1)
Socia Problemo (2)
Vojaĝo (4)
Totalo : 148,391
Hodiaŭ : 0 Hieraŭ : 3