La lasta tago kun Sandor Horvath

Nia amiko Sandor reiris al Aŭstralio en la 28a de Januaro, 2008. Antaŭ foriro li proponis al mi

사용자 삽입 이미지

Adiaŭa foto kun Sandor ĉe eldonejo Galmuri

adiaŭan kunsidon. Do, Amelano, Kara, uGonG kaj mi kune vespermanĝis kaj s-ro Yi yunseong, Dodo, Bak Minĉeol, Kim Mjeonghui, Kim Seokĝong, Graco kune drinkis bieron post kurso de Moderneco kaj formiĝo de korpo kun Sandor en la 24a de Januaro.
Sandor multe partoprenis en nia evento. Lasta jare li prezentis temon de "Angla lingvo, kio estas problemo?" pri marksismo kaj Esperanto en Markskomunale. Kaj li prezentis temon de "Kial ni bezonas komunan lingvon?" en vintra tendumo de HKMKN en insulo Ganghŭa. Kaj tiel plu.
Li sendis al mi lastan mesaĝon kun dankesprimo same kiel subo.

Speciale mi dankas vin por
- via gastameco... vi gastigis min trifoje, kvankam vi nur havas malgrandan apartamenton.
- la bonajn, interesajn vesperojn en via centro. Vi ĉiam aloge bonvenigis min/nin.
- la diversajn alogajn kunmanĝaĵojn.
- via kuraĝigo kaj helpo antaŭ kaj dum Marx Communale.
- viaj invitoj al diversaj eventoj (Artista vespero, Ganghwa, ....)

Tamen fakte mi volas esprimi dankon por lia partoprenemo, kontribuemo kaj helpemo. Poste mi sopiros lin pro lia foresto. Sed nia amikeco daŭros eterne kaj ni povos kontakti per reto. Mi esperas, ke iam poste mi viziti lian komunumon en Aŭstralio.

Instalita de Paz

Skribu Aldonaĵon

Gaja tempo kun Hirundo kaj Viola

사용자 삽입 이미지

Viola, Hirundo, kaj Kosma

Du ĉinaj amikoj vizitis en Koreio por partopreni en la 26a Komuna Seminario(KS) inter junularoj okazita en Urbo Iksan. Antaŭ KS, post KS ili loĝis en domo de Kosma. En la 1a de Novjaro, Kosma preparis por ni supon de rizkuko. Fakte ili planis reveni al Ĉinio en la 1a de Novjaro. Tamen pro vetera problemo ili ne povis reveni tiam. Tial ni povis havi plian tempon kune interparoli kaj ludi.

Unu amiko Yan(Hirundo) estas sekretario de Junulara Komitato de Zaozhuana-a Esperanto Asocio(ZEA). Jarfine de 2005, mi vojaĝis al urbo Zaozhuang kaj mi renkontis ŝin. Tiam ŝi estis komencanto, tamen nun ŝia lingva kapablo mirinde evoluis. Alia amiko Hui(Viola) estas angla instruisto de Universitato Zaozhuang. Ankoraŭ ŝi estas komencanto, do ni havis multajn reciprokajn sekretojn. Tamen ankaŭ ŝi jam tre bone povas paroli esperante. 

사용자 삽입 이미지

Tostu! Per suko(por Alfredo) kaj soĝuo

Alfredo kaj mi vizitis domon de Kosma. Kaj ni multe interbabilis kaj manĝis. Vespere en la 1a de Novjaro, ni vespermanĝis kune kaj vizitis en urbocentro(rivereto Ĉeonggje, placo de urbodomo, ktp). Nokte en la 2a de Novjaro, s-ino Salo gastigis Alfredo kaj du ĉinajn amikojn. Kompreneble Alfredo laŭte ronkis dumnokte. Kaj aliaj sendormante babilante tranoktis.

Hirundo donacis al mi koverton de ZEA kaj poŝtkartojn de Verda Majo(Hasegawa Teru; 1912~1947, Internacia Batalantino), kiu estas tre fama en Ĉinio kiel japana rezistanto kontraŭ Japana Imperiismo en Ĉinio. Mi prezentis al ŝi la aŭtobiografion de Oosugi Sakae, kiu estas tre fama kiel anarkiisto, esperantisto, kaj tradukinto de diversaj gravaj libroj.

사용자 삽입 이미지

Tostu la 2a!

Kaj Viola rakontis interesan epizodon. Iu amiko(aŭ amato?) de ŝi lernis korean lingvon kaj instruis al ŝi '이뻐요!(Bele!)' kaj '멋있어요!(Ŝike!)'. Tamen la prononco de koreaj vortoj estas sama kiel ĉinaj vortoj '一包肉(unu bulo da viando)' kaj '毛稀少(senharulo, rare ekzistas hararoj). La epizodo estis tre interesa por mi.

Iam poste mi volas viziti denove en Ĉinio. Kaj precipe mi esperas ekskursi kun ĉinaj amikoj en Monto Tai(泰山). Tiam ni rememoros lastan gajan renkontiĝon de ni.  

사용자 삽입 이미지

En magazeno por aĉeti kelkajn manĝaĵojn

Instalita de Paz

Skribu Aldonaĵon


BLOG main image
Blogo de Paz

공지사항

Kategorio

Vidu Ĉiun Kategorion (89)
Spektaklo (1)
Filmo (7)
Kurso (6)
Libro (11)
Taglibro (10)
Socia Movado (21)
Vidpunkto (3)
Muziko (1)
Manifestacio (2)
Kunsido (8)
Intervjuo (2)
Artikolo (8)
Literaturo (2)
Belarto (1)
Socia Problemo (2)
Vojaĝo (4)
Totalo : 148,391
Hodiaŭ : 0 Hieraŭ : 3