La potenco senti triston de alia ekzisto
La Netolerebla Malpezeco de la Ekzisto
verkita de Milan Kundera | tradukita de Lee jaeryong

사용자 삽입 이미지
La novelo multe substrekigas. Tio komenciĝas per filozofio de la eterna reveno de Niĉeo, finiĝas per formalo de tristo kaj enhavo de feliĉo. Sed ankaŭ novelo pri malpezeco kaj pezeco. La antikva greka filozofo Parmenidēs parolas. "Malpezaĵo estas pozitiva kaj pezaĵo estas negativa."(12) Ŝajnas tiel. Ĉiam homoj en krizo pensas pri ekzisto. Kiel Sartre. Probable la verkisto pensante pri ekzisto enfaliĝus en filozofio de Parmenidēs, kiu estas filozofo de ekzisto.

Amo tial estis 'kontingenca renkontiĝo' farita de sesaj okazaĵoj por Tomas. Renkontinte Terezan, li rememoras metaforon de la forlasita bebo en la rakonto de Edipo kaj enfaliĝas en tre alta emocia imago(kompatemo). T.e. li enfaliĝas en amo. "Kiam iu virino estas gravurata sur nia poema memoro, tiam amo komenciĝas."(204) Ĉu devu fari tiel? Kiel la lasta movimento de kvarteto de Betoveno peze 'devu fari tiel'.

En Majo de 1968, kio okazie en Prago? Vestante mallogan jupon Ĉeĥaj junulinoj mokas soldatojn de Sovetio. La sceno interkovriĝas la junulinoj manifestaciantaj kun kandellumo en Koreio en Majo de 2008. Politikaj reĝimoj pli anakrnismaj ol iliaj konscioj. En hontinda realo ili estis avangardoj kaj samtempe estis necedante piedirantaj pasantoj senpasiaj kun ombleloj sur pluvanta strato. 

"Iuj, kiuj pensas, ke komunisma reĝimo en mezeŭropo estis kreita de perfektaj krimuloj, kovras fundamentan veron en mallumo. Krimeca politika reĝimo ne estas farita de krimuloj, sed farita de fanatikuloj, kiuj certe kredas ke ili trovis ununuran vojon por iri al paradizo."(202)
사용자 삽입 이미지


Milan Kundera, kiu mem estis juna komunisto, taksis ĉeĥan politikon post printempo de la Prago subregate de armea registaro de Sovetio. Do li rifuĝinte verkas novelon. "Personaro en mia novelo estas mia nerealigita ebleco. … elipso … Novelo ne estas konfeso de la verkisto, sed esplori homecan vivon en la mondo ŝanĝita kiel insido."(255)

Ĉeĥa historio estas ununura kiel ununura persona vivo. Malgranda lando Ĉeĥio, kiu situas sur mezeŭropo. La rezisto kontraŭ Aŭstrio, la forĵetado el fenestro en 1618, okazigis la militon dum 30 jaroj en tuta eŭropo, tamen por bohemoj la evento finiĝis kiel tragedio finfine. Tial "Historio estas malpeza kiel persona vivo, malpeza netolereble, malpeza kiel plumo, malpeza kiel plovo flugata de vento, malpeza kiel ia malaperanta aĵo morgaŭe."(257)

En la mondo de 'devu fari tiel' Sabina sentas abomenon al la masko de beleco, per kiu komunismo kovras sin, la kiĉo de komunismo. "En la reĝlando de la kiĉo koro faras diktaturon."(287) Nuntempe el la akcidento de sinkinta batalŝipo Ĉeonan registaro de LEE Myeongbak kaj registara partio Hannara-dang en Koreio eble intencas politike fari ĉi tian kiĉan impreson. Oni sentas malĝojon pri la viktimoj de la sinkinta batalŝipo. Kaj registaro kaj registara partio tion uzas por elvoki furiozon de la imagita komunumo(ŝtato) kontraŭ malamiko eĉ blokante minimuman racian suspekton.

Karenin(hundo)-n amanta "Tereza nenion volas de Karenin." "Se ni ne povas ami, ĉar ni volas ricevi amon. Alivorte, ni ne aliras al aliulo kaj postulas nur ekziston de la homo nenion postulante, sed ni volas ion alian ekster amo."(338)

Kune senti triston, ĉu la stranga feliĉo estas amo? Aŭ pro la doloro de la kaduka homeca vivo oni sentas amon? Aŭ senlime malpeza kontingenca renkontiĝo aŭ 'devu fari tiel' por ni bezonas la potencon senti triston de alia ekzisto.


다른 존재의 슬픔을 느끼는 힘
참을 수 없는 존재의 가벼움

밀란 쿤데라 지음 | 이재룡 옮김

사용자 삽입 이미지
밑줄을 많이 긋게 하는 소설이다. 니체의 영원회귀의 철학으로 시작하여 슬픔의 형식과 행복의 내용으로 끝나는 소설이다. 그러나 또한 가벼움과 무거움에 대한 소설이다. 고대 그리스 철학자 파르메니데스가 말한다. “가벼운 것이 긍정적이고 무거운 것이 부정적이라고.”(12) 그런가 보다. 위기에 처한 사람들은 늘 존재에 대해 생각한다. 사르트르가 그러했듯이. 아마도 작가는 존재에 대해 생각하다 존재의 철학자 파르메니데스의 담론에 빠져들었을 것이다.

사랑은 그리하여 토마스에게는 여섯 개의 우연이 중첩된 ‘우발적 마주침’이었다. 테레사와 만나면서 오이디푸스 이야기의 버려진 아기에 대한 메타포를 떠올리던 그는 결국 고도의 감정적 상상력(동정)에 빠져든다. 즉 테레사를 사랑하게 된다. “한 여자가 언어를 통해 우리의 시적 기억에 아로새겨지는 순간, 사랑은 시작되는 것이다.”(204) 그래야만 하는가? 베토벤 4중주의 마지막 악장처럼 무겁게 ‘그래야만 한다’.

1968년 5월, 프라하에서는 무슨 일이 일어났던 것일까? 미니스커트를 입고 소련 군인들을 조롱하는 체코의 젊은 여인들. 2008년 5월 촛불의 여인들과 오버랩 된다. 그들의 의식보다 뒤처진 정치 체제. 낯 뜨거운 현실에서 그들은 아방가르드였던 동시에 비 내리는 거리를 우산을 받쳐 들고 양보하지 않으며 걷는 차가운 행인들이었다.

“중앙 유럽의 공산주의 체제가 철저하게 범죄자들의 창조물이라 생각하는 사람들은 근본적인 진리를 어둠 속에 은폐하고 있다: 범죄적 정치 체제는 범죄자가 아니라, 천국으로 가는 유일한 길을 발견했다고 확신하는 광신자들에 의해 만들어진 것이다.”(202)

스스로가 청년 공산주의자였던 밀란 쿤데라는 프라하의 봄 이후 소련 군정의 지배를 받는 체코 정치를 이렇게 평가했다. 그래서 그는 망명하여 소설을 쓴다. “내 소설의 인물들은 실현되지 않은 내 자신의 가능성들이다. … 중략 … 소설은 작가의 고백이 아니라 함정으로 변한 이 세계 속에서 인간적 삶을 찾아 탐사하는 것이다.”(255)라며.

단 한 번뿐인 개인의 삶처럼 체코의 역사도 단 한 번뿐이다. 유럽의 중앙부에 위치한 작은 나라 체코. 1618년의 창외 투척 사건이라는 오스트리아에 맞선 저항은 유럽 전역을 30년 전쟁의 소용돌이로 몰아넣었지만 보헤미아 사람들에게는 결국 비극으로 끝난다. 그러니까 “역사란 개인의 삶만큼이나 가벼운, 참을 수 없을 정도로 가벼운, 깃털처럼 가벼운, 바람에 날리는 먼지처럼 가벼운, 내일이면 사라질 그 무엇처럼 가벼운 것이다.”(257)

‘그래야만 한다’의 세계에서 사비나는 공산주의가 뒤집어쓰고 있는 아름다움이라는 가면, 공산주의라는 키치에 혐오감을 느낀다. “키치의 왕국에서는 가슴이 독재를 행사한다.”(287) 작금의 천안함 사건에서 이명박 정부와 한나라당이 노리는 정치적 의도가 바로 이런 키치의 감수성일 것이다. 침몰한 군함의 희생자들에게서 느낀 슬픔을, 사건 자체에 대한 합리적 의심조차 봉쇄하는, 적에 대한 상상적 공동체의 분노로 불러일으키는 것 말이다.

카레닌(개)을 사랑하는 “테레사는 카레닌에게 아무것도 원하지 않는다.” “만약 우리가 사랑할 수 없다면, 그것은 아마도 우리가 사랑받기를 원하기 때문이다. 다시 말해 아무런 요구 없이 타인에게 다가가 단지 그의 존재만을 요구하는 것이 아니라 사랑과는 다른 무엇을 원하기 때문일 것이다.”(338)

함께 슬픔을 느끼는 것, 그 이상한 행복이 사랑일까. 아니면 그 남루한 인간적 삶의 아픔 때문에 사랑하게 되는 것일까. 한없이 가벼운 우발적 마주침이든 ‘그래야만 한다’이든 우리에게 필요한 것은 다른 존재의 슬픔을 느끼는 힘이다.

Instalita de Paz

Skribu Aldonaĵon

Meditado pri amo pentrita de Historia Imagpovo
Hwang Jin Yi
verkita de Hong Seok Jung

Afiŝo de filmo <Hwang Jin Yi>

Verkisto Hong Seok Jung estas Nepo de Verdulo la Unua Hong Myeong Hui. Li havas abundajn lingvajn rimedojn en korea lingvo trans klasa tipo, trans norda kaj suda. Precipe li parolas ĉefe per la simplaj vortoj de popolo en la novelo.

Li kreis tipan personon laŭ teorio de socialisma realismo. Tiu estas Nomyi. Sed la persono ne estas tiel banala homo. Nomyi fariĝis ĉefo de bandito pro neatingebla amo. Nomyi ŝajnas kvazaŭ kiel vivanta homo legante la novelon, kvankam li estis kreita de historia imagpovo. Hwang Jin Yi pensas pri li, ke "En la mondo tia homo estas per sia spuro restiganta poemon sur la viva vojo, sed ne skribas poemon per tuĉo sur papero."(La 2a volumo 218)

Kun ĉi tia vivanta karaktero de la persono, la avantaĝo de la novelo estas profunda meditado pri amo. Post ekscio de sia naskiĝa sekreto Jin Yi konscias la kontraŭveran aspekton de nobeloj: "Okultaĵo komenciĝas tie, kie vero finiĝas. Absolutaĵo estas deklarita tie, kie vero mortas."(La 1a volumo 171) Poste ŝi fariĝis gisengo Myeong Weol(Lucida Luno). Kaj ŝi batalas per satiro kaj moko kontraŭ falsan amon kaj falsan ideologion de la regantaj homoj en Ĝoseon Dinastio.

Sed ŝi pensas pri vera amo de plebanoj kiel amo inter Goiddongyi kaj Igeumyi. "Ili sidas en senvorta silento. Ĉu vi scias la dolĉan guston de la silento fare de la amo? ... Vi, nobeloj ne povos kompreni la valoron de silento kaj kvieto de tiuj amantaj homoj. Amo parolas, eĉ kvankam ĝi fermas buŝon."(La 2a volumo 74-75)

Antaŭe Jin Yi ne amis Nomyi-n, tiam ŝi doloris pri tio. "Ho, amo estas ja nekomprenebla. Amo ne estas ricevaĵo sed donaĵo, ne gajnaĵo sed perdaĵo, ne atendaĵo sed rezignaĵo. Amo estas nur feliĉa tiam, kiam oni devas doni entute ĉion al amata homo. Do donebla Nomyi kaj nedonebla mi, inter du kiu estas feliĉa kaj kiu estas malfeliĉa." (La 2a volumo 100)

Tamen finfine ŝi sentas sian amon al Nomyi. Kaj antaŭ lia ekzekuto ŝi denove renkontas lin kaj parolas triste kaj rezignante sian deziron. "Se reciproke amas kaj ricevas amon, nelonge disiĝas. Tio estas rezono de la homa vivo, do akceptu la rezonon."(La 2a volumo 293) Amo ne estas tiel facile realigebla. Eĉ se iu povus realigi ĝin, tio ne facile permesata al fatalaj homoj.

Krome verkisto mencias, ke la teorio de Seo Kyeong Deok estas la unua materialisma filozofia teorio en Koreio. Kaj en la novelo Seo Kyeong Deok prezentas jenan 2 strofan poemon por klarigi al Hwang Jin Yi la principon de Libro de Ŝanĝoj(Choui).

Mallevanta luno
ĵus okcidenten transiris
ludata harpa sono
tuj damis

Hela lumo brua sono kaj
malhela kvieto unu la alian ŝanĝiĝas
do demandas. Tiaman subtilan guston
ĉu vi scias
(La 2a volumo 111)


역사적 상상력으로 그린 사랑에 관한 명상
<황진이>
홍석중 지음

사용자 삽입 이미지

Libro <Hwang Jin Yi>

작가 홍석중은 벽초 홍명희의 손자다. 그는 계층을 뛰어 넘고, 남북을 뛰어 넘어 한국어의 풍부한 언어적 자원을 가지고 있다. 특히 그는 이 소설에서 주로 질박한 민중의 언어로 이야기한다.

그는 사회주의적 사실주의 이론에 따라 전형적인 인물을 창조했다. 그 인물은 바로 놈이다. 그러나 그 인물이 그렇게 진부한 인간은 아니다. 놈이는 이루어질 수 없는 사랑 때문에 화적패의 두목이 되었다. 놈이는 역사적 상상력에 의해 창조된 인물이지만, 소설을 따라 읽다보면 마치 살아 있는 인물처럼 보인다. 황진이는 그에 관해 “세상에는 먹으로 종이 우에다가 시를 쓰는 것이 아니라 자신의 발자취로 인생길 우에다가 시를 남기는 그런 사람들이 있다.”(2권 218)라고 독백한다.

이렇게 살아 있는 인물의 성격과 함께 이 소설의 장점은 사랑에 관한 깊은 명상에 있다. 자신의 출생의 비밀을 알고 나서 진이는 양반들의 허위에 찬 모습을 깨닫는다. "신비한 것이 시작되는 곳에서 진실이 끝나버린다. 절대적인 것이 선언되는 곳에서 진리는 죽어버린다."(1권 171) 그 뒤로 그녀는 기생 명월이가 된다. 그리고 그녀는 조선 왕조의 지배계층 사람들의 거짓된 사랑과 허위 의식에 맞서 풍자와 조롱으로 싸운다.

그러나 그녀는 괴똥이와 이금이의 사랑과 같은 하층민의 진실한 사랑에 관해 생각한다. "그들은 말없는 침묵 속에 앉아 있습니다. ... 당신들, 량반님들은 저 사랑하는 사람들의 침묵과 정적의 가치를 리해할 수 없을 것입니다. 사랑은 입을 다물고 있어도 말을 한다고요.”(2권 74-75)

이전에 진이는 놈이를 사랑하지 않았고, 그 때문에 괴로워했다. "아, 사랑이란 참으로 요령부득한 것이다. 사랑은 받는 것이 아니라 주는 것이요 얻는 것이 아니라 잃는 것이요 기대하는 것이 아니라 단념하는 것이다. 사랑이란 사랑하는 사람에게 모든 것을 깡그리 주어버려야만 행복한 것이니 그렇다면 줄 수 있는 놈이와 줄 수 없는 자신, 둘 중에서 누가 행복하고 누가 불행한 것이냐."(2권 100)

하지만 마침내 그녀는 놈이를 향한 자신의 사랑을 느끼게 된다. 그리고 그의 참형 이전에 그녀는 다시 그를 만나 비극적으로 또 자신의 열망을 단념하면서 말한다. "서로 사랑하고 사랑을 받게 되면 조만간에 갈라지는 것이 불우한 인생의 리치라니 그 리치를 받아들이자."(2권 293) 사랑은 그렇게 쉽게 이루어지는 것이 아니다. 누군가가 사랑을 이룰 수 있다고 하더라도, 비운의 사람들에게는 그조차 쉽게 허용되지 않는 것이다.

그밖에 작가는 서경덕의 <이기론(理氣論)>이 한국에서 최초의 유물론 사상이었다고 언급한다. 이 소설에서 서경덕은 황진이에게 주역(周易)의 이치를 설명하기 위해 다음과 같은 두 연의 시를 소개한다.

지는 달이
막 서쪽으로 넘어갔고
타던 거문고 소리
금시 멎었어라

밝은 빛 시끄럽던 소리와
어둡고 적적한 것이 서로 바뀌여지니
묻노라. 이때의 미묘한 맛을
그대는 아는가
(2권 111)

Instalita de Paz

Skribu Aldonaĵon

Aŭtuno en la Printempo

사용자 삽입 이미지


Verkita de Bakin / Julio Baghy

Tradukita de Jang Jeong-ryeol(Ombro)

Galmuri Eldonejo

Prezo: 9,500 koreaj ŭonoj

Lingvo: KoreaKarakterizaĵoj de ĉi tiu libro


1. Ĉi tiu libro enhavas Aŭtuno en la Printempo-n verkitan de Bakin, kiu estas fama pro ke li kelkfoje registris sian nomon kiel Kandidato de Nobel Premio, kaj samtempe originale Esperante verkitan Printempo en la Aŭtuno-n de hungara Esperantisto Julio Baghy, kiu donis inspiron al Bakin.


2. Aŭtuno en la Printempo kaj Printempo en la Aŭtuno montras junecajn memportretojn kuraĝe starantajn surpaŝante epokan doloron kun serena rigardo. Kaj ĉi tiu libro venas al ni pli signifoplene, ĉar unuafoje estis tradukita korealingve originala Esperanta versio de Printempo en la Aŭtuno de Julio Baghy, kiu influis multe al verkaro de Bakin.


3. Per ĉi tiu libro ni povas senti pli profundan odoron de literaturo kaj kulturon de Esperanto. Kaj ni povas subrigardi la filozofion de Grandanima Verkisto, kiu celis deĵeti feŭdan katenadon kaj socian diskriminacion en kreskiĝo kaj amo en juneca tempo.


Ni presas vitalecon, intelekton kaj sonĝon de Multitudo
Galmuri Eldonejo

 

Instalita de Paz

Skribu Aldonaĵon

사용자 삽입 이미지

Sokyoung rigardas ĝongin amoplene

[Filmo] Tiu Jara Somero (그해 여름, Once In A Summer, 2006)

"Venontfoje neniam maltenu ĉi manon..."

En tiu somero, 1969. Tiam Astronaŭto Neil Armstrong surteriĝis en Luno kaj estis severa epoko en Koreio. Prezidento PARK ĝonghui(박정희; 朴正熙), kiu estis militista diktatoro en Sud-Koreio tiutempe, intencis amendon de konstitucio(3선개헌; 三選改憲). Ĉar li volis fariĝi trifoje elektita prezidento. La amendo de konstitucio estis turnopunkto de ĉu longtempa diktatoreco aŭ demokratio. Kaj tio estis prologo de la renovigita diktatora reĝimo(유신독재; 維新獨裁). Do tiutempe universitataj studentoj rezistis kontraŭ la amendo de konstitucio.

Dum 4 monatoj ĉirkaŭ 157,000 studentoj partoprenis en la kontraŭbatalon tutlande el 55 universitatoj, 37 altlernejo, tamen finfine la batalo ne sukcesis. Sed post la malsukceso koreaj studentoj studis pri korea socio kaj organizis klubojn de la sociaj sciencoj. Kaj ili ekkonis ke la popolamaso inkluzive laboristoj kaj kamparanoj estas la subjekto de la historia revolucio.

Jen estas la skeleto de la Tiu Jara Somero.

En ĉi filmo profesoro YUN sokyoung rememoras sian unuan amon. En somero, 1969, seulaj studentoj alvenis en kamparavilaĝo Sunaeri por helpi kamparajn aferojn. S-ro YUN enamiĝis kun vilaĝa bibliotekisto f-ino SO ĝongin. Gepatroj de f-ino SO estis komunistoj kaj ili iris en Nordan Koreion trans la armistica linio, plue tiam la atmosfero de socio estis kontraŭ-komunisma. Do ŝi estis soleca homo. Post kampara servo, ili kune iris al Seulo. Tamen en universitato studenta tumulto okazis. Kaj batalpolicanoj arestis ilin. Policanoj perforte ekzamenis ilin. Kaj s-ro YUN devis diri ke ŝi estas nekonatulo por eviti fariĝata sin kiel spiono-

사용자 삽입 이미지

El karcero revidas du amatoj

suspektato. Sed ŝi enkarceriĝis de policanoj per spionsuspekto. Fakte, tiutempe viktimoj reale ekzistis implika sistemo(연좌제; 緣坐制) de Ŝtat-defenda Leĝo(국가보안법; 國家保安法). Se iuj estis komunistoj, iliaj familianoj ankaŭ estis punitaj. Tio estis mizero de la korea moderna historio.

La rakonto de ĉi filmo estis simila kiel la Erotika Romano(연애소설; 戀愛小說) verkita de Kaneshiro Kazuki(金城一記). Post longtempo la junultempa amo reaperas kun larmoj en la okuloj.

Instalita de Paz

Skribu Aldonaĵon

 1. 2008.10.25 11:55
  댓글 주소 수정/삭제 댓글
  Gratulon pro la bela blogo - Aktuala Esperanto en la Vivo-. La filmo "Tiu Jara Somero" vekis mian intereson. La aŭtoro de la libro estas Kaneshiro Kazuki, sed kiu estas la reĝisoro? Tiu informo certe helpos min trovi tiun titolon en brazila filmluejo.
  Jozefo Lejte
 2. 2008.12.04 23:48 신고
  댓글 주소 수정/삭제 댓글
  Kara Jozefo Lejte,
  La filmo "Tiu Jara Somero" estas ne fontita de la romano de Kaneshito Kazuki. Nur similas kun la romano. La reĝisoro de "Tiu Jara Somero" estas s-ro ĜO Geun-Sik. Tamen mi ne certas, ke vi povos trovi en brazila filmluejo.

사용자 삽입 이미지

Aoi Juu - Rolo de Tanigawa Kimiko

[Filmo] Dancantaj Knabinoj(フラガ-ル: Hula Girls, 2006)

"En la nokto nevidebla stelon fermu okulojn kaj vidu sonĝon"

La filmo estas direktita de LEE SANG-IL, kiu estas koreo rezidanta en Japanio. Ri estas samaĝano kun mi. Ri naskiĝis en Niigata regiono de Japanio, 1974.

Rakonto estas jena.

1965, en iu vilaĝo de karbomino en Fukuŝimo knabinoj Sanae kaj Kimiko rigardas hazarde flugfolion, kie estas skribita varbi dancistinojn modajn de Havajano. La epoko eniras en la kulmino de la fino de minkarbo. Karba kompanio decidas konstrui la centron de Havajano. Tamen laborsindikato kaj viliĝanoj rezistas kontraŭ malpliigo de karbominaj laboristoj.

Dancinstruistino Madoka alvenas al la vilaĝo el Tokio. Knabinoj de la vilaĝo eksonĝas alian sonĝon kompare iliaj gepatraj generacioj. Sed tamen estas malfacile elturni sin el la vilaĝa profesia tradicio kaj vivkutimo. Malgraŭ tia kondiĉo, knabinoj ne rezignas ilian revon.

Pri ĉi tia filmo mi ne volas trakti socian konflikton. 1960 jardekoj venis kvazaŭ heroldo de la libero el ŝtata aŭ socia aŭ familia aŭtoritato, peza atmosfero, rigideco, ktp. Mi penas ke ĉiam la krizo de la vivo estas venanta kiel strio da lumo en obskureco kiel peĉa nigro. Mi ŝatis ridon kaj ploron de la knabinoj. Tie estas novgeneracia novpasio. La filmo ĵetas al ni ĉi tian mesaĝon. "Faru nun vian deziregon!"

Instalita de Paz

Skribu Aldonaĵon


BLOG main image
Blogo de Paz

공지사항

Kategorio

Vidu Ĉiun Kategorion (89)
Spektaklo (1)
Filmo (7)
Kurso (6)
Libro (11)
Taglibro (10)
Socia Movado (21)
Vidpunkto (3)
Muziko (1)
Manifestacio (2)
Kunsido (8)
Intervjuo (2)
Artikolo (8)
Literaturo (2)
Belarto (1)
Socia Problemo (2)
Vojaĝo (4)
Totalo : 148,391
Hodiaŭ : 0 Hieraŭ : 3