Raporto pri Ĝenerala Kunsido de HKMKN kaj Vintra Tendumo


사용자 삽입 이미지
En la 15 ~ 16a de Decembro, 2007, okazis Ĝenerala Kunsido de HKMKN kaj Vintra Tendumo, en Insulo Ganghŭa, Koreio. Ĉirkaŭ 40 homoj partoprenis en la evento. El eksterlandoj, s-ro Alfredo(Ganao, Afriko), s-ro Naoto(Japanio), s-ro Keisuke(Japanio) partoprenis.

Tie ni establis novan organizon HKMKN-n. Ni kune proklamis Prospekton, Detalan Regulon, kaj venontjaran planon de HKMKN. Ankaŭ ni elektis mastrumantojn de HKMKN kiel respondeculoj. Jen estas mastrumantoj, Paz(Kurso), Graco(Seminario), uGonG(Publiko), Kara(Solidarado).

Poste ni havis forumon kiel ĉeftemo de Vintra Tendumo. Ni diskutis pri Rilato inter Esperanto-Movado kaj Socia Movado.

Unue Sandor Horvath prezentis la temo de "Kial ni bezonas komunan lingvon?". En la temo

사용자 삽입 이미지
li emfazis kelkajn punktojn kiel kialoj bezonataj de komuna lingvo. ekzemple, la punktoj estas egaleco, utileco, facileco, neŭtraleco, protekto por malgrandaj lingvoj, por migrintaj laboristoj, amuzo, plezuro, ĝojo, amikeco, boneco por homaro, ktp.

Due MIYAZAWA Naoto prezentis pri G8 Pinta Konferenco kaj Rolo de Esperantistoj. Li klarigis, ke G8 Pinta Koferenco baziĝas sur ideo de Novliberalismo. La G8 landoj pli larĝigas diferencon de riĉuloj kaj malriĉuloj. Kaj ili maskas sian maldemokratecon, intencas trompi mondajn popolojn. Poste li proponis kontraŭstaran movadon kontraŭ G8 Pinta Konferenco kaj emfazis rolon de Esperantistoj. Li proponis 4 punktojn. La 1a estas konstrui simbolon de egaleco kaj internaciismo. La 2a estas kune havi informaĵon. La 3a estas reciproke kompreni kaj respekti spertojn kaj ideojn. La 4a estas internacia komuna batalo.

Post la diskuto ni kune havis gajan tempon. Dancante, ludante, kantante, drinkante, babilante ni pasigis la nokton de Vintra Tendumo.

En la 16a de Decembro, ni havis programon por prezenti diversajn Esperanto-aktivojn. Alfredo prezentis pri Familia Fokuso Internacia(Neregistara Organizo; http://www.ffigh.org ) en Ganao. Kara prezentis pri Paca Solidareco de Esperanto( http://solidareco.cafe24.com ; http://solidareco.ohpy.com ). Dekmil prezentis pri IKEK(Internacia Komunista Esperantista Kolektivo) kaj SAT(Sennacieca Asocio Tutmonda; http://www.satesperanto.org ). Ĵeĵe prezentis pri Esperanta Rondo de Gŭangĵu. Lumi prezentis pri Lernejo Botari( http://cafe.naver.com/pottari ). Kaj fine Paz prezentis pri kursoj kaj seminarioj de HKMKN, Eldonejo Galmuri.

Mi havis vere bonan etoson en la Vintra Tendumo. Ĉiuj partoprenintoj kune kunlaboros por disvastigi Esperanto-Movadon kiel Socia Movado. Ĉi foja evento donis al mi tian fidon.

Se vi volas vidi pliajn fotojn, vizitu subajn ret-paĝojn.

http://solidareco.ohpy.com/120969/29
http://solidareco.ohpy.com/120969/28
http://solidareco.ohpy.com/120969/27

 

사용자 삽입 이미지

Instalita de Paz

Skribu Aldonaĵon

2007 Vintra Tendumo de HKMKN

2007. 11. 5. 00:35

2007 Ĝenerala Kunsido por establi HKMKN-n kaj Vintra Tendumo

15-16 DECEMBRO 2007

사용자 삽입 이미지


0. Celo

Tutmondaj Esperantistoj disvastigas signifon de Esperanta Movado per diversaj eventoj ĉiu jare en la 15a de Decembro por rememorigi la naskiĝtago de Lazaro Ludoviko Zamenhof, kiu kreis Esperanton por realigi egalecan kaj pacan lingvuzadon. En venonta la 148a Zamenhofa Tago ni volas okazigi Ĝeneralan Kunsidon por establigi Esperanto-Reto HKMKN(Homaranisma Komunlingva Movado Kontraŭ Novliberalismo)-n, kiu estis proponita ekde julio, 2007, en Koreio. Samtempe ni volas okazigi Vintran Tendumon de organizaĵoj kaj individuoj, kiuj celas Esperantan Movadon ne nur kiel lingva movado, sed ankaŭ solide ligitan kun diversaj sociaj movadoj.
Ni intencas disvolvi agadon kontraŭ kapitalisma tutmondiĝo subpremanta homaran kreecan potencon, klopodante por ke tutmondaj individuoj havu reciproke pli multajn komunajn rilatojn kaj realigu potencialon homarecan.
Ni esperas vian multan intereson kaj partoprenon.

1. Dato, Loko

Dato: La 15a(Sabato)~16a(Dimanĉo) de Decembro, 2007
Loko: Lernejo Mari en Insulo Ganghŭa, Urbo Inĉeon, Koreio

2. Programo
(La Programo estas ankoraŭ ne fiksita, do vi povos kontribui programon.)

La 1a Parto: Ĝenerala Kunsido por establi HKMKN-n
- Prezento pri Prospekto kaj Progreso de HKMKN
- Diskuto pri Regulo de HKMKN
- Diskuto pri Aktivplano en 2008
- Informo pri Radio-Elsendo de HKMKN
- Elekto de Farantoj(plenumkomitato) de HKMKN

La 2a Parto: Forumo kaj Eventoj
- Forumo : Rilato inter Esperanto-Movado kaj Socia Movado
Prezenttemo(Ankoraŭ nefiksita)
1) Kial necesas Komunlingva Movado (Sandor Horvath)
2) 2008 G8 Pinta Konferenco kaj Rolo de Esperanto-Movado (Miyazawa Naoto)
Totala Diskuto
- Kantu Esperante
- Spekti Esperanto-Teatraĵon
- Spekti Espernato-Filmon([Gerda Malaperis] aŭ [Patro])
- Esperanto-Ludo(Kartludo, Sekvi finan vorton, Legi fabelon, ktp)
- Esperanto Kvizo (diveni nomojn de legomoj)
- Libro Servo

La 3a Parto: Prezento de Diversaj Esperanto-Aktivoj
- Paca Solidareco de Esperanto
- Korea Rondo de SAT
- Rondo de Esperanto-Studo de Migrintaj Laboristoj el Urbo Osan
- Rondo de Esperanto-Studo el Urbo Gŭangĝu
- Rondoj de HKMKN(Seminarianoj de "La Aventuroj de Alicio en Mirlando", Seminarianoj de "La Eta Princo", Lernantoj de Baza Kurso de Esperanto)
- La Paka lernejo
- Kaj Aliaj Rondoj kaj Individuoj

3. Detala Tempo-Tablo
 

Tempo Dato  15-DEC-2007(Sabate)  16-DEC-2007(Dimanĉe)
08:00  Ekiri al Eventejo  Matenmanĝo
09:00    Prezento de Diversaj Esperanto-Aktivoj
 - Paca Solidareco de Esperanto
 - Korea Rondo de SAT
 - Rondo de Esperanto-Studo de Migrintaj Laboristoj el Urbo Osan
 - Rondo de Esperanto-Studo el Urbo Gŭangĝu
 - Rondoj de HKMKN(Seminarianoj de "La Aventuroj de Alicio en Mirlando", Seminarianoj de "La Eta Princo", Lernantoj de Baza Kurso de Esperanto)
 - La Paka lernejo
 - Kaj Aliaj Rondoj kaj Individuoj
11:00  Atingi al Eventejo  Spekti Espernato-Filmon
12:00  Tagmanĝo  Tagmanĝo
14:00  Ĝenerala Kunsido de HKMKN  Adiaŭo
16:00  Promenado de Insulo Ganghŭa 
18:00  Vespermanĝo 
19:00  Forumo: Rilato inter Esperanto-Movado kaj Socia Movado

 1. Kial necesas Komunlingva Movado  (Sandor Horvath)

 2. 2008 G8 Pinta Konferenco kaj Rolo de Esperantistoj (Miyazawa Naoto)

 Totala Diskuto

 
  Simpla Esperanto-Lernejo 
21:00  Interkona Vespero

 - Sinprezento de Partoprenantoj
 - Kantu Esperante
 - Spekti Esperanto-Teatraĵon
 - Esperanto-Ludo(Kartludo, Sekvi finan vorton, Legi fabelon, ktp)
 - Esperanto Kvizo (diveni nomojn de legomoj)
 - Libro Servo

 
23:00  Post kunsido, Dormo 

*Ni povos ŝanĝi supran programon laŭ situacio.

4. Kotizo
(Bonvole pagu ĉe la eventejo surloke)

- Kotizo: 30,000 Koreaj Ŭonoj (23 Eŭroj / 33 Dolaroj / 3,800 Jenoj)
- Rememoraĵo: HKMKN T-ĉemizo (donaceto)
(*Se vi bezonas plian, bonvole mendu kaj aĉetu surloke)

5. Aliĝilo por Vintra Tendumo kaj Ĝenerala Kunsido de HKMKN

- Nomo:             (Kromnomo:             )
- Naskiĝtago:       jaro        monato       tago (Ekz. 1986/01/15)
- Kapabla Lingvo: 
- Ret-adreso:
- Hejmpaĝo/Blogo:
- Telefon-numero:
- Adreso:
- Program-kontribuo: Jes / Ne
(Se jes, kio estas enhavo de via programo:                  )
- Aldona Parolo pri vi:

6. Bonvole sendu vian aliĝilon al:

Ĉefa Ret-adreso: hkmkn@waam.net

Respondeculoj
- Paz: paze23@gmail.com +82-10-3226-2780
- Salo: salolee@paran.com +82-19-387-3263
- Kara: kara12345@gmail.com +82-10-7999-9857
- Kosma: ttabi@hanmail.net +82-10-4260-0426

HKMKN
Sungji-B/D 101, Seokyo-dong 375-13,
Mapo-gu, Seoul, Korea (KR121-839)

 

사용자 삽입 이미지

Instalita de Paz

Skribu Aldonaĵon

ALVOKO AL MONDA POPOLO

2007. 10. 23. 00:12

Same kiel subo, k-do MIYAZAWA Naoto sendis al mi la alvokon kontraŭ G8 konferenco al Monda Popolo.
Mi volas disvastigi ĝin kaj kunlabori kun aktivistoj kontraŭ kapitalisma tutmondigo.
Bonvole legu suban enhavon, kaj se vi konsentas ĝin, kune subtenu ĉi tian alvokon.

--

NE! G8 PINTA KONFERENCO (SUMMIT) en 2008
INTERNACIISME, REKTAGADE NI BATALU

Ni, LIBERA ESPERANTO-ASOCIO en HOKKAJDO, kun amikoj batalantaj en Hokkajdo, Japanio, disvokas al esperantisoj, esperantaj lernantoj kaj amikoj en la mondo aliĝi al la batalo kontraŭ G8 PINTA KONFERENCO (SUMMIT) en 2008. La batalo estos ne nur ĉi tie en Hokkajdo internaciece, sed ankaŭ en la tuta mondo.

Oni decidis, ke de la 7a ĝis la 9a de julio en la venonta jaro 2008 la gvidantoj de ok potencaj landoj superregantaj la mondon (Usono, Kanado, Britio, Francio, Germanio, Italio, Rusio kaj Japanio) kunvenos apud Lago Toya en Hokkajdo en Japanio por G8 Pinta Konferenco (Summit). La G8 konferenco estas fermita kunveno por profito de internaciaj kapitaloj kaj akcelas „globalization“ (tutmondigo: mondskala disvolvado de grandega kapitalaro). Tiu tutmondigo „globalization“ kaŭzas suferojn de laboristoj, kamparanoj, civitanoj kaj indiĝenoj en la tuta mondo.

Hokkajdo, la okazonta loko de la G8 konferenco, estas unu el la kolonioj daŭre posedataj de Japanio eĉ post la dua mondmilito. Tie indiĝena nacio, Aino, kiu loĝadis longe antaŭ la atingo de japanoj, suferis kaj suferas pro kruela asimiligo de japana politiko. Japana registaro ĝis nun ne agnoskas Ainon kiel indiĝena nacio. Malgraŭ tio, la registaro eĉ intencas utiligi ainan kulturaĵon por la konferenco. (Se ĝi volas utiligi la kulturaĵon, almenaŭ ĝi agnosku ekziston kaj rajton de indiĝena nacio!)

Dum la tiel nomata bonŝanĝa politiko de japana registaro kondukas ekonomian bonstaton al Tokio, samtempe malbonstaton severan al Hokkajdo. Verdire la japana bonŝanĝa politiko estas la „globalization“, tutmondigo, kies rezulto estas la disklasiganta socio. La laboristoj, kamparanoj, fiŝistoj, komercistoj kaj fabrikistoj en Hokkajdo havas aŭ havos plu grandan malfacilecon. La popoloj en Hokkajdo kaj alilokaj japanaj tamen ankoraŭ ne povas trovi la rilaton inter siaj problemoj kaj la „globalization“ tutmondigo.

Nun dezirata en Hokkajdo kaj en Japanio estas internacia batalo kontraŭ G8 kontraŭ „globalism“ tutmondigismo. Ni formigu unuiĝintan fronton vastan kaj plurtavolan, ĉirkaŭ la akso de internaciismo kaj rekta agado de popoloj. De nun, de ĉi tie ni proponas la kunbatalon de tutumondaj kamaradoj kaj amikoj por konstrui internacian kaj lokan fronton kontraŭ „globalism“ tutmondigismo vaste faritan de laboristoj, kamparanoj, intelektuloj, junuloj lokaj loĝantoj, kaj indiĝenoj.

En Hokkajdo esperantistoj el tuta mondo estos atendataj kiel interpretantoj kaj funkciuloj de internacia komunikado. Krome se eblos, ni volas formi propran internacian trupon esperantistan por rekta agado kontraŭ G8 en Hokkajdo.
 
la 16a de oktobro, 2007

LIBERA ESPERANTO-ASOCIO en HOKKAJDO
 
1-3-13Asabu, Kitaku, Sapporo, JAPANIO, JP001-0045
TEL/FAKS  +81-(0)11-717-4189     retadreso  naoto_5esperanto@ybb.ne.jp


Kio estas LIBERA ESPERANTO-ASOCIO en HOKKAJDO (LEA/H)

LEA/H agadas utiligi Esperanton por popolaj bataloj. Kiel la unua ago, ni decidis lanĉi la ALVOKON AL MONDA POPOLO kontraŭ la G8 konferenco apud Lago Toya en Hokkajdo en 2008. En tiu batalo kontraŭ G8, LEA/H havas interkomunikadon ne nur kun esperantistoj sed ankaŭ kun diversaj internaciaj aktivuloj. Kaj ni ĉiam intencas ke la batalo disvolviĝu internaciece. Membroj de LEA/H konsistas el esperantistoj kaj subtenantoj de Esperanto, kiuj aprobas la ALVOKON AL MONDA POPOLO, loĝantaj en Hokkajdo aŭ rilataj al Hokkajdo. Dume, ties reprezentanto estas s-ro MIYAZAWA Naoto. LEA/H funkcias de memvoloj kaj kunlaboro de individuoj. La oficejo havas la adreson : 1-3-13Asabu, Kitaku, Sapporo, JP001-0045.

LIBERA ESPERANTO-ASOCIO en HOKKAJDO

Ni esperas al vi disdoni suprajn dokumentojn esperante aŭ traduke. Antaŭdankas vin.     kamaradece via    MIYAZAWA Naoto

Instalita de Paz

Skribu Aldonaĵon

 1. Raoni'
  2007.10.23 10:54
  댓글 주소 수정/삭제 댓글
  Ho! Mi ne sciis, pri la ainoj.
  Mi ĵus dissendis la tekston al amikoj.
  Bondezirojn al tiuj, kiuj povos agadi loke.
 2. 2007.10.23 12:35 신고
  댓글 주소 수정/삭제 댓글
  Dankon Raoni por via kunlaboro!
  Ne nur Ainoj sed ankaŭ Okinavaj loĝantoj, kaj aliaj minoritatoj suferas pro registara persekuto.
  Ĉi tio estas monda problemo ne nur japana, laŭ mia penso.
  Mi korealingve tradukis la dokumenton kaj disvastigas ĝin.
  Ni agadu daŭre transloke.

Titolo: Mi petas restigon de dissendo de Esperanto kaj Minoritataj lingvoj en Itala Radio.

Karaj Vic-ministro Ricardo Franco Levi kaj Direktoro Piero Badaloni!

Mi ĵus aŭdis, ke Itala Radio intencas ĉesigi radian dissendon de
Esperanto, kaj aliajn fremdlingvajn dissendojn.
Mi tre bedaŭras pro la decido, ĉar tio estas malbonega decido por mi
kaj miaj geamikoj, kiuj lernas Esperanton, kaj por aliaj
fremdlandanoj, kiuj volas kompreni Italan socion kaj kulturon per
Esperanto aŭ sia propra lingvo.
Bonvole rekonsideru pri la decido!
Kaj mi deziras, ke Itala Radio restigu retajn dissendojn de Esperanto
kaj aliaj minoritataj lingvoj, mi petas.
Nun koreaj esperantistoj preparas "La 39a Korea Kongreso de Esperanto"-n.
Kaj la ĉeftemo de la kongreso estas "La Vojo al Diverskultura Komunumo".
Tio signifas, ke ne nur fortaj landaj lingvoj aŭ kulturoj sed ankaŭ
minoritataj lingvoj kaj kulturoj havas rajton ekzisti.
Mi pensas, ke ankaŭ Itala Socio volas direkti al diverskultura komunumo.
Do, vivu Esperanto kaj lingvoj minoritataj!

sincere Paz(JUNG Hyunsoo)

--

Sube estas Peto de Renato Corsetti

Jen peto dissendita fare de Renato Corsetti:
La Itala Radio decidis ĉesigi la radiajn dissendojn en fremdaj
lingvoj per mallongaj ondoj. Tio inkluzivas Esperanton. Restas
momente nur la dissendoj en la itala, angla kaj franca, kaj nenio
estas klara pri eventuala daŭrigo de la dissendoj per la interreto.
La italaj esperantistoj petas vin, ke vi subtenu nin per mesaĝo al:

- Vic-ministro Ricardo Franco Levi <levi_r@camera.it>
- Direktoro Piero Badaloni <
p.badaloni@rai.it>

Bonvolu skribi MALLONGE kaj diri, ke vi bedaŭras, ĉar vi ne plu
povas informiĝi en Esperanto aŭ en aliaj naciaj lingvoj pri la
itala socio kaj pri la itala kulturo. Esprimu la deziron ke la
dissendoj estu daŭrigataj almenaŭ rete.
Bonvolu aldoni tradukon de la mesaĝo en via nacia lingvo.

Transdonu ĉi tiun informon al via landaj kaj lokaj esperantistoj.

Instalita de Paz

Skribu Aldonaĵon

Impresa Raporto pri La 63a Internacia Junulara Kongreso en Vjetnamio


사용자 삽입 이미지

La 63a IJK en Vjetnamio

*Mi skribis pri impreso post la 63a IJK en Vjetnamio de la 27a de Julio ĝis 3a de Aŭgusto, 2007.

Dufoje mi partoprenis en internacia kongreso. Fakte, post esperantistiĝo mia unua foja sperto en esperantujo estis partopreno en la 25a Komuna Seminario inter junuloj de aziaj tri landoj(Ĉinio, Japanio, Koreio) en Pekino, Ĉinio. Do ĉi foja sperto estas dirinda unua foja.
Unufoja vizito al Vjetnamio. Kaj unufoja partopreno en internacia skala kongreso plenesperigis min. Kiam alproksimante al la kongreso, mi preparis prezenton pri "Korea Paca Movado".


Hanoja Nokto Plenplena de Varmego kaj Bruo

En la 26a de Julio, je la 10a vespere je loka horo mi atingis ĉe Noi Bai Flughaveno en Hanojo. Apenaŭ eliĝi de aviadilo malseka varmega aero sufokis min. Kvankam nokto profundiĝis, la temperaturo estis pli malpli 31a grado celsie. En flughaveno helpantoj de LKK atendis nin tenante esperante surskribitan anoncan tabulon. Tie mi renkontiĝis kun Ricko kaj Sanŝiro el Japanio. Kaj kun s-ro Alexander el Israelo kaj kelkaj helpantoj ni ekiris al kongresejo(Fremdlingva Universitato en Hanojo) per taksio. Iu helpanto, kiu lernis

사용자 삽입 이미지

LKK-helpantoj de IJK

esperanton nur dum 3 monatoj, flue parolis esperanton kaj klarigis pri ĉirkaŭa loko  - ekzemple, la Ruĝa Rivero - dum irante al kongresejo. Pro ilia afableco ni povis facile trovi la kongresejon. Poste ni malŝarĝis vojaĝ-ekipaĵojn en modesta studenta loĝejo kaj salutis unuan nokton en Hanojo. Ĉirkaŭ loĝejo estis ŝoseo, do dum tuta nokto ne ĉesis bruo de aŭtoj kaj motorcikloj. Sed strange ne povis trovi facile moskitojn, malgraŭ la vetero estis varma. Kun kora tremeto, ekscitiĝo, varmego kaj bruo la unua nokto pasis tiel.


Seninterpreta Renkontiĝo kun Nekonatuloj

사용자 삽입 이미지

ĉe nokta bazaro

La 1a tago de IJK. Ni promenis bazaron ĉirkaŭ kongresejo kaj manĝis unuafoje en vjetnama manĝejo antaŭ komenciĝi la oficiala programo de IJK. Poste ni pasigis longan tempon por registri al kongreso. Post vespermanĝo Interkona Vespero okazis. Komenciĝis la unua renkontiĝo kun partoprenantoj el 6a kontinentoj de tergloba stelo. Ni, tute nekonataj fremduloj iom post iom interproksimiĝis kun kantoj, dancoj preparitaj de vjetnamaj junuloj, kaj kelkaj ludoj. Aparte impresivaj estis ludo por fari malgrandajn grupojn kaj alia ludo por parkerigi nomojn, tiuj, kiujn s-ro Kim J. preparis. Ni interparolis seninterprete per unu lingvo Esperanto. Ni nature fariĝis amikoj. Tiam mi amikiĝis kun Adjevi, kiu vestis piedpilkan uniformon, el Togolando. Ŝajne tio estis ne realigebla renkontiĝo eĉ unufojo en tuta vivo fore de la mondo, tamen mi sentis tian renkontiĝon tre nature en kongresejo.


Prezento de Korea Paca Movado kaj Historia Konscio de Vjetnamio

La 2a tago. Dum la Solena Malfermo mia koro estis maltrankvila. Ĉar mia prezento pri Korea

사용자 삽입 이미지

Kun geamikoj en Internacia vespero

Paca Movado ne aperis en kongresa libro kaj la temo estis politike delikate akceptita de LKK, do ili volis antaŭvidi la enhavon de prezento. Sed post la Solena Malfermo Hai Ly(prezidanto de LKK)ĝoje kaj agrable konsentis la prezenton. Post meandraj iradoj de la aferoj kiel ŝanĝo de loko kaj tempo mi povis prezenti en ĉeftemo de IJK "Paco, Kunlaboro, kaj Disvolviĝo".
En la 4a tago de IJK(en 30a de Julio), matene mi ekkomencis streĉite prezenton antaŭ multaj homoj. Ĉefa enhavo de mia prezento estas jene. Unue, ekde 2003 koreaj esperantistoj memvole partoprenis en paca movado. Due, necesas malkaŝigi veron, introspekto, apologio pri masakrado de koreaj armeoj al vjetnamaj popoloj dum vjetnama milito 1964~1975. Trie, nuntempe popoloj de Irako, Palestino, Libano suferas same pro milito kaj tutmonda skala paca movado necesas por tuja retiriĝo de armeo kaj finigi okupacion.
Tiam ankaŭ s-ro Renato Corsetti(eksprezidanto de UEA) partoprenis kaj li kuraĝigis, ke, multaj diverslandaj Esperantistoj agas en paca movado diversmaniere, tamen eble ne ekzistas tiel vigla movado kiel korea esperantista paca movado. Kelkaj homoj petis al mi, ke bonvole kopiu prezentdokumenton kaj fotojn. S-ro TĐ.Loi(Vicprezidanto de Vjetnama Esperanto-Asocio) diris, ke Vjetnamio ne forgesas estintecon de invadmilito, tamen estintaj invadintaj landoj nuntempe helpas multe por disvolviĝo de Vjetnamio. Ŝajne tia vidpunkto traktis paciĝon, pacon, kunlaboron en kadro de nuntempa ekonomia evoluigo de Vjetnamio. Sed mi pensas, ke la viktimoj de la milito ne estas ŝtato mem kaj esplori veron de antaŭa tragika milito, kompenso kaj apologio al viktimoj estas ne prokrastebla tasko por kritiki nuntempan militon.


La 1a Mondo kaj la 3a Mondo

사용자 삽입 이미지

Kvieta mallonga ripozo en korto

S-ro Renato Corsetti elĵetis vortojn sencoriĉajn en solena Malfermo. Se mi skizas ĝin laŭ mia memoro, proksimume jena.
"Ĉu nuntempe Esperanto-movado tutmonde ekzistas? Por ekzistigi aktuale tutmonda Esperanto-movado, ni bezonas subtenadon kaj prizorgadon al ĉirkaŭitaj lokoj kiel Sud-Ameriko, Azio, Afriko, k.a. Estas evidenta fakto en internacia ordo, ke malegaleco inter landoj kaj diversaj diskriminacioj ekzistas. Se ne estas movado por superponti tion, ni ne povas diri, ke ankaŭ tutmonda Esperanto-movado vere ekzistas."  
Nekompareble trudo al rango kiel internacia lingvo de angla lingvo, tamen ankaŭ fundamentaj vortoj de Esperanto, kiuj estas bazitaj de komuneco de hindi-latinaj seriaj lingvoj, povas iĝi barilo al neokcidentaj homoj. Simile tiel Okcidenta-Eŭropa alcentrigita politika, ekonomia, socia, kaj kultura supereco en internacia rilato nenegeble ekzistas interne en Esperanto-movado.
Ĉu pro tia penso, mi pensis, ke oni tre grupe iris kaj venis aparte laŭ kontinentoj laŭ landoj
사용자 삽입 이미지

Tre bela pejzaĝo de Halong golfo

en kongresejo. Inkluzive mi ankaŭ koreaj partoprenantoj tro grupiĝis. Mi sentis, ke loĝejaj ĉambroj estis dividitaj laŭ nacio aŭ loko kiel problemo. Se ne ankoraŭ ekkonsciante estis dividitaj la 1a mondo kaj la 3a mondo, tio estis honta afero. ĉar memkonscio aparteni al la 1a mondo povas voki absurdan superan komplekson, kaj memkonscio aparteni al la 3a mondo povas voki minuskomplekson aŭ humiligan sklavemecon. En kapitalisma tutmondiĝa realo ni scias, ke ne nur en internacia malegaleco sed ankaŭ la 1a mondo kaj la 3a mondo fariĝas en unu lando. Do ni povas konfirmi, ke la memvola formiĝo de 'Homaro' nepre povas fariĝi nur per senĉesa rezisto kontraŭ malegaleco kaj subpremo en nia interno.


Ĉu Seksa Suferigo aŭ Kultura Diverseco

사용자 삽입 이미지

Post kongreso ni adiaŭis

Mi devas rimarkigi alian aferon dum kongreso en ĉi impresa raporto. Kelkaj viraj partoprenantoj faris troajn korptuŝojn, seksajn parolojn kaj kondutojn. Tion iu diras kiel la problemo kaŭzita de kultura diverseco. Sed la problemo ne estas tiel simpla. Laŭ mia sento kaj laŭ kelkaj sintezo de eldiroj de kelkaj inoj, certe ekzistis korptuŝojo, seksaj paroloj kaj kondutoj, kiujn inoj ne volis. Tial tio estis seksa suferigo. Kvankam tio okazis en lud-spaco aŭ ekstere de oficiala programo de kongreso, la situacio ne ŝanĝiĝas. Ke iuj viroj brakumi inojn aŭ levi ilin en plena gajeco estis nenature, ĉagrenige por mi. Mi pensas, ke tio ne estas pro kialo, ke mi havas korean tradician konserveman seksan kulturon aŭ komprenon. Ja mi ne havas tian ideon. Kaj mi ne asertas tion por peti reglamentadon de LKK aŭ TEJO pri ia konkreta konduto. En luda spaco ofte okazs konfuza atmosfero, utiligante la ŝancon, oni ne faru suferigan aferon inojn, kiuj klopodis ne frakasi plezuran atmosferon. Levi demandon pri seksa suferigo estas ne nur alvoko por respekto inojn kiel personeca subjekto, sed ankaŭ ligas kun respekto pri alia kulturo, mi pensas. Por konfirmi translandliman komunikadon kaj amikecon, ni devas premisi reciprokan respekton kaj prizorgon.


Esperanto-Movado kaj Trans Tio

En IJK estis multaj amikiĝoj, interesaj kuraĝigaj programoj, gajaj epizodoj super haŭt-koloro, nacieco, religio, rango, sekso, ktp. Mi bedaŭras, ke mi ne multe skribis gajan memoron kaj la belajn pejzaĝojn, surstratajn homojn de Hanojo, Vjetnamio. Kaj mi bedaŭras, ke mi plendis kaj levis pezajn kritikajn demandojn pli multe. Tamen mi esperis sinceran debaton

사용자 삽입 이미지

Kanto kun tradicia minoritata vesto de Vjetnamio

inter junuloj pri gravaj temoj, do la kongreso restigis al mi multe pli taskon ol ĝojon. Kien iras Esperanto-movado? Kial tiom multaj homoj kolektiĝis tutmonde kaj kion ni povas fari kune? Kiom Esperanto-movado, kiu estas movado por realigi lingvan egalrajton tutmonde, povas kontribui por transpaŝi tutmondan malegalecon, subpremon, diskriminacion? Aŭ kiom intime rilatas pri tia movado? Ĉu la problemo de lingva egaleco estas nur lingva problemo? Ktp.
La 63a IJK, kiu donis al mi multajn afliktaĵojn, finiĝis. Kaj nun mi staras ĉe nova      deirpunkto, pensante kiel mi rilati kun Esperanto-movado kaj trans tio.

Sed malgraŭ ĉio, mi transdonas mian saluton kun plezuro kaj danko al ĉiuj LKK-anoj, kiuj prepais la 63a IJK-n, vjetnamaj helpantoj, homoj de TEJO, koreaj partoprenantoj Younglong, Iltaek, Hohosen, Lud, Biru, Kimdaek, kaj nun aperanta nomo Adjevi, Ando, Goshi, Laurent, Miranda, Andrew, Paola, Renata, Ricko, Sanshiro, Xin, Maria, Robert, Trang, Sky, Hoai, ...... , kaj ĉiuj partoprenantoj al IJK.   
"Neniam mi forgesos ĝoja renkontiĝo kun vi! Kaj nia amikeco daŭros!"

사용자 삽입 이미지

Solena Malfermo de IJK

Instalita de Paz

Skribu Aldonaĵon

 1. Raoni
  2007.10.08 15:05
  댓글 주소 수정/삭제 댓글
  Ha! Finfine mi retrovis, kiel sendi komenton. :)

  Kara Paz, mi ĝojas, ke mi legis vian raporton pri la kongreso. "Pli bonas kritiki kaj frustri, ol fremdigi", iam diris pastro de mia regiono. Sube mi komentas du el la temoj de vi tuŝitaj.

  >Mi tre impresiĝas, ke oni grupiĝis laŭ kontinentoj kaj landoj en la kongreso. Mi ankoraŭ ne partoprenis internacian kongreson (krom la brazilajn kongresojn, en kiuj ĉeestis alilandaj junuloj), sed mi certe provus amikiĝi kaj grupiĝi kun homoj el aliaj lokoj, kiel eble. En la lastaj kongresoj, kiujn mi partoprenis, estis grandega ĝojo por mi ĉeesti amikojn polajn, usonajn, koreajn, argentinajn kaj germanajn (krom tiujn el brazilaj regionoj malproksimaj al la mia) ne nur dum kongresaj programeroj, sed ankaŭ en babilrondoj kaj dum promenoj en la urbo.

  >Mi legis kaj relegis tion, kion vi skribis sub la titolo "Ĉu Seksa Suferigo aŭ Kultura Diverseco"... [atentu: eble mi troskribos pri tiu ĉi temo :P] Ŝajnas al mi, ke tia problemo ne solviĝos se oni daŭre klopodos "ne frakasi plezuran atmosferon". Se okazis suferigo, silento de viktimoj neniel helpis haltigi ĝin. Vi skribis, ke estis nenature/ĉagrenige por vi vidi iĉojn brakumi inojn. Nu, tio estus normalaĵo por mi kaj ĉiuj GEbrazilanoj — KROM se la inoj videble suferus. Oni ne povus legi la mensojn de la "suferigantoj" kaj ekscii, ĉu ili estas fi-intencaj aŭ ĉu ili naive agas laŭ siakultura normala ĝentileco, do la suferantoj devus malpermes-age haltigi la ĝenajn kondutojn kaj rimarkigi kiel eble al la suferigantoj sian suferon. Se tia rimarkigo "frakasus plezuran atmosferon", oni povus do konkludi, ke la suferigantoj estis ja fi-intencaj (aŭ tre malkomprenemaj). Ekzemple, se iam mi vin brakumos (amika normalaĵo, laŭ mia kulturfono) kaj tio ĝenos vin (ĉar la diskuto estas pri seksa suferigo, ni supozu ke vi estas ino), vi bonvolu diri "he! mi ne ŝatas tion!" aŭ ion similan. Tia sinteno montros al mi la korpajn limojn de vi deziratajn inter ni, kaj nia amikeco pluos pli konvene post mia ekkompreno. Ja, kiel vi skribis, "por konfirmi translandliman komunikadon kaj amikecon, ni devas premisi reciprokan respekton kaj prizorgon". Sed okazas ofte, ke ni mispremisas ĉar niaj vivspertoj ne igis nin relativigi kelkajn kondutojn. Do, por atingi translandliman komunikadon kaj amikecon, ni devas ebligi tiajn vivspertojn unuj al la aliaj, rimarkigante la suferojn. Temas pri grava problemo, kiu ne solviĝos se ne okazos minimuma komunikiĝo inter ambaŭ flankoj. (Kaj bedaŭrinde foje komunikiĝo ne sufiĉas...)

  La demandoj de vi levitaj en la lastaj linioj estas tre gravaj... Mi pensos pri ili. Nun mi devas foriri.

  Korajn salutojn (kaj brakumojn, laŭvole :)),
  Raoni

  [cetere, delonge mi ne vidas je Lud ĉe MSN. ĉu okazis io grava al ŝi? ankaŭ ŝin ĝenis io(j) en IJK, sed ŝi ne havis tempon por diskuti tion, kiam ni lastfoje babilis...]
 2. 2007.10.10 18:01 신고
  댓글 주소 수정/삭제 댓글
  Saluton! Kara Raoni!
  Dankon por via komentario. Ankaŭ mi pensas plurfoje pri tia problemo. Respekta koro estas plej grava ol ĉio en homa rilato, laŭ mia penso.
  Nuntempe Lud preparas novan bazan kurson de Esperanto en Ĝardeno de Multitudintelekto(http://daziwon.net). Do ŝi estus okupita nuntempe. Mi transdonos vian saluton al Lud.

Esperanto kaj mi

2007. 8. 28. 00:36

Hazarde renkontita paca lingvo

사용자 삽입 이미지

Mi renkontis Esperanton tuthazarde. 1990, tiam mi estis altlerneja studento, mi estis klubano de literatura rondo. Kaj mi renkontis Esperanton en iu librovendejo. Tamen tiam mi pensis esperanton kiel nur lingva eksperimento, ĉar malmultaj homoj uzis ĝin.

Post 15 jaroj, en Februaro de 2005, mi renkontis Esperanton denove legante historian libron titolitan de "La Biografio de Iĝeong PARK Heonjeong". Tiutempe mi laboris en laborsindikato por kamionistoj. Kaj mi pripensis, ke kial laboristoj pensas kaj agas en kadro de ŝtato aŭ nacio dum la kapitalo tutmondiĝas. Laŭ mia penso, estus bone, se tutmondaj laboristoj rekte komunikus kaj provus diskutante solvi la problemojn realajn. Intertempe la historia libro montris al mi, ke s-ro PARK Heonjeong, kiu ludis gravan rolon de movado por korea sendependiĝo, kaj tiamaj literaturistoj, inteligencioj uzis Esperanton sub kontrolo de Japana Imperiismo. Tia fakto kortuŝis min. Kaj mi scivole serĉis librojn pri Esperanto. Mi nur povis trovi nur unu bazan lernolibron. Mi aĉetis ĝin kaj legis daŭre. Komence mi sentis malfacilecon, kvankam Esperanto havas simplan gramatikan regulon. Ĉar mi sole lernis Esperanton.

Post kelka tempo hazarde mi renkontis Esperantiston survoje. Ekde 2003 Iraka milito okazis fare de Usono kaj aliancaj landoj, do kontraŭ-milita kampanjo "Surstrata paca Agado" daŭre okazis en Koreio. Iu Esperantisto kunportis stangeton esperante surskribitan. Mi salutis al li kaj li estis unu membro de organizaĵo "La Paca Solidareco de Esperanto". Ĝis tiam mi nur renkontis Esperanton per libro, post tiam mi povis komuniki kun fremdlandaj esperantistoj.

Translandlima, transnacia komuniko realiĝis kaj mi ekscitiĝis pro tio. En somero de 2005, mi partoprenis en paca kunveno por nuligi atombombon/hidrogenbombon je 60a rememoriga tago de atombombita en Hiroŝimo, Japanio. Tie mi povis ĝoje interparoli kun s-ro Osioka, kiu estis la prezidanto de Hiroŝima Esperanto Asocio. Mi povis vidi multajn lampolumojn sur rivero en Hiroŝimo senditajn de armena esperantisto por rememorigi la viktimojn.

Poste mi vojaĝis tra la Ĉinio, Rusio, kaj eŭropaj 11 landoj celante ĉefe renkonti Esperantistojn kaj SAT-membrojn. Unufoje mi renkontis tiom multajn diversnaciecajn alilandanojn kaj kiom multajn diversajn pensmanierojn. Mi diskutis laboristajn aferojn kun belga E-isto Jakvo Schram. Kaj li diris al mi, ke la nura vojo por solvi problemon de novliberalismo kaj enreĝimiĝo, koruptiĝo de laborsindikato estas monda kunlaboro kaj monda batalado de ekspuatatoj mem. Ankaŭ mi kaj li same pensis, ke la komunikado tutmonda estas grava maniero por tutmonda laborista solidareco.

사용자 삽입 이미지
Post vojaĝo mi volis disvastigi Esperanton ĉirkaŭe. D-ro Zamenhof volis evoluigi Esperanton ne apogante de la forto de ŝtata potenco aŭ internacia oficiala organizaĵo, tamen volis pere komunikado kaj kunlaboro de Esperantistoj. Mi tute simpatias tion.

Ekde somero de 2006, mi komencis havi kurson de Esperanto ĉe Multituda Reta Centro(MRC;
http://waam.net). Kaj mi partoprenis kune kunlernatoj en 25a Komuna Seminario inter junuloj de orientaziaj tri landoj(Ĉinio, Japanio, Koreio) en Pekino. Ĝis nun la kurso daŭras espereble.

En 2007, mi prezentis kun Amelano, Dekmil, Kara, Sandor Horvath pri Esperanto, Marksismo, kaj komunlingvo en sciencaj eventoj kiel Marks-komunale kaj Korea Socia Forumo. Kaj eksterlandaj E-istoj(Viola, Don Gasper, Daishin, Sjoerd k.a.) vizitis MRC-n kaj diskutis pri Esperanto kaj socia movado. Mi kaj miaj kolegoj nun faras Esperanto-Reton "Homaranisma Komunlingva Movado Kontraŭ Novliberalismo(HKMKN)" kiel unika branĉa organizaĵo de MRC por agadi per/por Esperanto.

사용자 삽입 이미지

D-ro Zamenhof esperis unuiĝon de homaro kiel egalaj homoj kaj la ideo fruktis Esperanton. Mi volas, ke pli multaj homoj rekontiĝu kun komunikada lingvo senneceseca de tradukado, interpretado. Ĉar renkontiĝo kun Esperanto certe iĝos ŝanco de altiĝo de kreeca rezisto, valoro de propra vivo en la mondo kontrolata de logiko de profito.

Instalita de Paz

Skribu Aldonaĵon


BLOG main image
Blogo de Paz

공지사항

Kategorio

Vidu Ĉiun Kategorion (89)
Spektaklo (1)
Filmo (7)
Kurso (6)
Libro (11)
Taglibro (10)
Socia Movado (21)
Vidpunkto (3)
Muziko (1)
Manifestacio (2)
Kunsido (8)
Intervjuo (2)
Artikolo (8)
Literaturo (2)
Belarto (1)
Socia Problemo (2)
Vojaĝo (4)
Totalo : 148,393
Hodiaŭ : 0 Hieraŭ : 2