Raporto pri Ĝenerala Kunsido de HKMKN kaj Vintra Tendumo


사용자 삽입 이미지
En la 15 ~ 16a de Decembro, 2007, okazis Ĝenerala Kunsido de HKMKN kaj Vintra Tendumo, en Insulo Ganghŭa, Koreio. Ĉirkaŭ 40 homoj partoprenis en la evento. El eksterlandoj, s-ro Alfredo(Ganao, Afriko), s-ro Naoto(Japanio), s-ro Keisuke(Japanio) partoprenis.

Tie ni establis novan organizon HKMKN-n. Ni kune proklamis Prospekton, Detalan Regulon, kaj venontjaran planon de HKMKN. Ankaŭ ni elektis mastrumantojn de HKMKN kiel respondeculoj. Jen estas mastrumantoj, Paz(Kurso), Graco(Seminario), uGonG(Publiko), Kara(Solidarado).

Poste ni havis forumon kiel ĉeftemo de Vintra Tendumo. Ni diskutis pri Rilato inter Esperanto-Movado kaj Socia Movado.

Unue Sandor Horvath prezentis la temo de "Kial ni bezonas komunan lingvon?". En la temo

사용자 삽입 이미지
li emfazis kelkajn punktojn kiel kialoj bezonataj de komuna lingvo. ekzemple, la punktoj estas egaleco, utileco, facileco, neŭtraleco, protekto por malgrandaj lingvoj, por migrintaj laboristoj, amuzo, plezuro, ĝojo, amikeco, boneco por homaro, ktp.

Due MIYAZAWA Naoto prezentis pri G8 Pinta Konferenco kaj Rolo de Esperantistoj. Li klarigis, ke G8 Pinta Koferenco baziĝas sur ideo de Novliberalismo. La G8 landoj pli larĝigas diferencon de riĉuloj kaj malriĉuloj. Kaj ili maskas sian maldemokratecon, intencas trompi mondajn popolojn. Poste li proponis kontraŭstaran movadon kontraŭ G8 Pinta Konferenco kaj emfazis rolon de Esperantistoj. Li proponis 4 punktojn. La 1a estas konstrui simbolon de egaleco kaj internaciismo. La 2a estas kune havi informaĵon. La 3a estas reciproke kompreni kaj respekti spertojn kaj ideojn. La 4a estas internacia komuna batalo.

Post la diskuto ni kune havis gajan tempon. Dancante, ludante, kantante, drinkante, babilante ni pasigis la nokton de Vintra Tendumo.

En la 16a de Decembro, ni havis programon por prezenti diversajn Esperanto-aktivojn. Alfredo prezentis pri Familia Fokuso Internacia(Neregistara Organizo; http://www.ffigh.org ) en Ganao. Kara prezentis pri Paca Solidareco de Esperanto( http://solidareco.cafe24.com ; http://solidareco.ohpy.com ). Dekmil prezentis pri IKEK(Internacia Komunista Esperantista Kolektivo) kaj SAT(Sennacieca Asocio Tutmonda; http://www.satesperanto.org ). Ĵeĵe prezentis pri Esperanta Rondo de Gŭangĵu. Lumi prezentis pri Lernejo Botari( http://cafe.naver.com/pottari ). Kaj fine Paz prezentis pri kursoj kaj seminarioj de HKMKN, Eldonejo Galmuri.

Mi havis vere bonan etoson en la Vintra Tendumo. Ĉiuj partoprenintoj kune kunlaboros por disvastigi Esperanto-Movadon kiel Socia Movado. Ĉi foja evento donis al mi tian fidon.

Se vi volas vidi pliajn fotojn, vizitu subajn ret-paĝojn.

http://solidareco.ohpy.com/120969/29
http://solidareco.ohpy.com/120969/28
http://solidareco.ohpy.com/120969/27

 

사용자 삽입 이미지

Instalita de Paz

Skribu Aldonaĵon

2007 Vintra Tendumo de HKMKN

2007. 11. 5. 00:35

2007 Ĝenerala Kunsido por establi HKMKN-n kaj Vintra Tendumo

15-16 DECEMBRO 2007

사용자 삽입 이미지


0. Celo

Tutmondaj Esperantistoj disvastigas signifon de Esperanta Movado per diversaj eventoj ĉiu jare en la 15a de Decembro por rememorigi la naskiĝtago de Lazaro Ludoviko Zamenhof, kiu kreis Esperanton por realigi egalecan kaj pacan lingvuzadon. En venonta la 148a Zamenhofa Tago ni volas okazigi Ĝeneralan Kunsidon por establigi Esperanto-Reto HKMKN(Homaranisma Komunlingva Movado Kontraŭ Novliberalismo)-n, kiu estis proponita ekde julio, 2007, en Koreio. Samtempe ni volas okazigi Vintran Tendumon de organizaĵoj kaj individuoj, kiuj celas Esperantan Movadon ne nur kiel lingva movado, sed ankaŭ solide ligitan kun diversaj sociaj movadoj.
Ni intencas disvolvi agadon kontraŭ kapitalisma tutmondiĝo subpremanta homaran kreecan potencon, klopodante por ke tutmondaj individuoj havu reciproke pli multajn komunajn rilatojn kaj realigu potencialon homarecan.
Ni esperas vian multan intereson kaj partoprenon.

1. Dato, Loko

Dato: La 15a(Sabato)~16a(Dimanĉo) de Decembro, 2007
Loko: Lernejo Mari en Insulo Ganghŭa, Urbo Inĉeon, Koreio

2. Programo
(La Programo estas ankoraŭ ne fiksita, do vi povos kontribui programon.)

La 1a Parto: Ĝenerala Kunsido por establi HKMKN-n
- Prezento pri Prospekto kaj Progreso de HKMKN
- Diskuto pri Regulo de HKMKN
- Diskuto pri Aktivplano en 2008
- Informo pri Radio-Elsendo de HKMKN
- Elekto de Farantoj(plenumkomitato) de HKMKN

La 2a Parto: Forumo kaj Eventoj
- Forumo : Rilato inter Esperanto-Movado kaj Socia Movado
Prezenttemo(Ankoraŭ nefiksita)
1) Kial necesas Komunlingva Movado (Sandor Horvath)
2) 2008 G8 Pinta Konferenco kaj Rolo de Esperanto-Movado (Miyazawa Naoto)
Totala Diskuto
- Kantu Esperante
- Spekti Esperanto-Teatraĵon
- Spekti Espernato-Filmon([Gerda Malaperis] aŭ [Patro])
- Esperanto-Ludo(Kartludo, Sekvi finan vorton, Legi fabelon, ktp)
- Esperanto Kvizo (diveni nomojn de legomoj)
- Libro Servo

La 3a Parto: Prezento de Diversaj Esperanto-Aktivoj
- Paca Solidareco de Esperanto
- Korea Rondo de SAT
- Rondo de Esperanto-Studo de Migrintaj Laboristoj el Urbo Osan
- Rondo de Esperanto-Studo el Urbo Gŭangĝu
- Rondoj de HKMKN(Seminarianoj de "La Aventuroj de Alicio en Mirlando", Seminarianoj de "La Eta Princo", Lernantoj de Baza Kurso de Esperanto)
- La Paka lernejo
- Kaj Aliaj Rondoj kaj Individuoj

3. Detala Tempo-Tablo
 

Tempo Dato  15-DEC-2007(Sabate)  16-DEC-2007(Dimanĉe)
08:00  Ekiri al Eventejo  Matenmanĝo
09:00    Prezento de Diversaj Esperanto-Aktivoj
 - Paca Solidareco de Esperanto
 - Korea Rondo de SAT
 - Rondo de Esperanto-Studo de Migrintaj Laboristoj el Urbo Osan
 - Rondo de Esperanto-Studo el Urbo Gŭangĝu
 - Rondoj de HKMKN(Seminarianoj de "La Aventuroj de Alicio en Mirlando", Seminarianoj de "La Eta Princo", Lernantoj de Baza Kurso de Esperanto)
 - La Paka lernejo
 - Kaj Aliaj Rondoj kaj Individuoj
11:00  Atingi al Eventejo  Spekti Espernato-Filmon
12:00  Tagmanĝo  Tagmanĝo
14:00  Ĝenerala Kunsido de HKMKN  Adiaŭo
16:00  Promenado de Insulo Ganghŭa  
18:00  Vespermanĝo  
19:00  Forumo: Rilato inter Esperanto-Movado kaj Socia Movado

 1. Kial necesas Komunlingva Movado  (Sandor Horvath)

 2. 2008 G8 Pinta Konferenco kaj Rolo de Esperantistoj (Miyazawa Naoto)

 Totala Diskuto

 
   Simpla Esperanto-Lernejo  
21:00  Interkona Vespero

 - Sinprezento de Partoprenantoj
 - Kantu Esperante
 - Spekti Esperanto-Teatraĵon
 - Esperanto-Ludo(Kartludo, Sekvi finan vorton, Legi fabelon, ktp)
 - Esperanto Kvizo (diveni nomojn de legomoj)
 - Libro Servo

 
23:00  Post kunsido, Dormo  

*Ni povos ŝanĝi supran programon laŭ situacio.

4. Kotizo
(Bonvole pagu ĉe la eventejo surloke)

- Kotizo: 30,000 Koreaj Ŭonoj (23 Eŭroj / 33 Dolaroj / 3,800 Jenoj)
- Rememoraĵo: HKMKN T-ĉemizo (donaceto)
(*Se vi bezonas plian, bonvole mendu kaj aĉetu surloke)

5. Aliĝilo por Vintra Tendumo kaj Ĝenerala Kunsido de HKMKN

- Nomo:             (Kromnomo:             )
- Naskiĝtago:       jaro        monato       tago (Ekz. 1986/01/15)
- Kapabla Lingvo: 
- Ret-adreso:
- Hejmpaĝo/Blogo:
- Telefon-numero:
- Adreso:
- Program-kontribuo: Jes / Ne
(Se jes, kio estas enhavo de via programo:                  )
- Aldona Parolo pri vi:

6. Bonvole sendu vian aliĝilon al:

Ĉefa Ret-adreso: hkmkn@waam.net

Respondeculoj
- Paz: paze23@gmail.com +82-10-3226-2780
- Salo: salolee@paran.com +82-19-387-3263
- Kara: kara12345@gmail.com +82-10-7999-9857
- Kosma: ttabi@hanmail.net +82-10-4260-0426

HKMKN
Sungji-B/D 101, Seokyo-dong 375-13,
Mapo-gu, Seoul, Korea (KR121-839)

 

사용자 삽입 이미지

Instalita de Paz

Skribu Aldonaĵon


BLOG main image
Blogo de Paz

공지사항

Kategorio

Vidu Ĉiun Kategorion (89)
Spektaklo (1)
Filmo (7)
Kurso (6)
Libro (11)
Taglibro (10)
Socia Movado (21)
Vidpunkto (3)
Muziko (1)
Manifestacio (2)
Kunsido (8)
Intervjuo (2)
Artikolo (8)
Literaturo (2)
Belarto (1)
Socia Problemo (2)
Vojaĝo (4)
Totalo : 148,391
Hodiaŭ : 0 Hieraŭ : 3