La potenco senti triston de alia ekzisto
La Netolerebla Malpezeco de la Ekzisto
verkita de Milan Kundera | tradukita de Lee jaeryong

사용자 삽입 이미지
La novelo multe substrekigas. Tio komenciĝas per filozofio de la eterna reveno de Niĉeo, finiĝas per formalo de tristo kaj enhavo de feliĉo. Sed ankaŭ novelo pri malpezeco kaj pezeco. La antikva greka filozofo Parmenidēs parolas. "Malpezaĵo estas pozitiva kaj pezaĵo estas negativa."(12) Ŝajnas tiel. Ĉiam homoj en krizo pensas pri ekzisto. Kiel Sartre. Probable la verkisto pensante pri ekzisto enfaliĝus en filozofio de Parmenidēs, kiu estas filozofo de ekzisto.

Amo tial estis 'kontingenca renkontiĝo' farita de sesaj okazaĵoj por Tomas. Renkontinte Terezan, li rememoras metaforon de la forlasita bebo en la rakonto de Edipo kaj enfaliĝas en tre alta emocia imago(kompatemo). T.e. li enfaliĝas en amo. "Kiam iu virino estas gravurata sur nia poema memoro, tiam amo komenciĝas."(204) Ĉu devu fari tiel? Kiel la lasta movimento de kvarteto de Betoveno peze 'devu fari tiel'.

En Majo de 1968, kio okazie en Prago? Vestante mallogan jupon Ĉeĥaj junulinoj mokas soldatojn de Sovetio. La sceno interkovriĝas la junulinoj manifestaciantaj kun kandellumo en Koreio en Majo de 2008. Politikaj reĝimoj pli anakrnismaj ol iliaj konscioj. En hontinda realo ili estis avangardoj kaj samtempe estis necedante piedirantaj pasantoj senpasiaj kun ombleloj sur pluvanta strato. 

"Iuj, kiuj pensas, ke komunisma reĝimo en mezeŭropo estis kreita de perfektaj krimuloj, kovras fundamentan veron en mallumo. Krimeca politika reĝimo ne estas farita de krimuloj, sed farita de fanatikuloj, kiuj certe kredas ke ili trovis ununuran vojon por iri al paradizo."(202)
사용자 삽입 이미지


Milan Kundera, kiu mem estis juna komunisto, taksis ĉeĥan politikon post printempo de la Prago subregate de armea registaro de Sovetio. Do li rifuĝinte verkas novelon. "Personaro en mia novelo estas mia nerealigita ebleco. … elipso … Novelo ne estas konfeso de la verkisto, sed esplori homecan vivon en la mondo ŝanĝita kiel insido."(255)

Ĉeĥa historio estas ununura kiel ununura persona vivo. Malgranda lando Ĉeĥio, kiu situas sur mezeŭropo. La rezisto kontraŭ Aŭstrio, la forĵetado el fenestro en 1618, okazigis la militon dum 30 jaroj en tuta eŭropo, tamen por bohemoj la evento finiĝis kiel tragedio finfine. Tial "Historio estas malpeza kiel persona vivo, malpeza netolereble, malpeza kiel plumo, malpeza kiel plovo flugata de vento, malpeza kiel ia malaperanta aĵo morgaŭe."(257)

En la mondo de 'devu fari tiel' Sabina sentas abomenon al la masko de beleco, per kiu komunismo kovras sin, la kiĉo de komunismo. "En la reĝlando de la kiĉo koro faras diktaturon."(287) Nuntempe el la akcidento de sinkinta batalŝipo Ĉeonan registaro de LEE Myeongbak kaj registara partio Hannara-dang en Koreio eble intencas politike fari ĉi tian kiĉan impreson. Oni sentas malĝojon pri la viktimoj de la sinkinta batalŝipo. Kaj registaro kaj registara partio tion uzas por elvoki furiozon de la imagita komunumo(ŝtato) kontraŭ malamiko eĉ blokante minimuman racian suspekton.

Karenin(hundo)-n amanta "Tereza nenion volas de Karenin." "Se ni ne povas ami, ĉar ni volas ricevi amon. Alivorte, ni ne aliras al aliulo kaj postulas nur ekziston de la homo nenion postulante, sed ni volas ion alian ekster amo."(338)

Kune senti triston, ĉu la stranga feliĉo estas amo? Aŭ pro la doloro de la kaduka homeca vivo oni sentas amon? Aŭ senlime malpeza kontingenca renkontiĝo aŭ 'devu fari tiel' por ni bezonas la potencon senti triston de alia ekzisto.


다른 존재의 슬픔을 느끼는 힘
참을 수 없는 존재의 가벼움

밀란 쿤데라 지음 | 이재룡 옮김

사용자 삽입 이미지
밑줄을 많이 긋게 하는 소설이다. 니체의 영원회귀의 철학으로 시작하여 슬픔의 형식과 행복의 내용으로 끝나는 소설이다. 그러나 또한 가벼움과 무거움에 대한 소설이다. 고대 그리스 철학자 파르메니데스가 말한다. “가벼운 것이 긍정적이고 무거운 것이 부정적이라고.”(12) 그런가 보다. 위기에 처한 사람들은 늘 존재에 대해 생각한다. 사르트르가 그러했듯이. 아마도 작가는 존재에 대해 생각하다 존재의 철학자 파르메니데스의 담론에 빠져들었을 것이다.

사랑은 그리하여 토마스에게는 여섯 개의 우연이 중첩된 ‘우발적 마주침’이었다. 테레사와 만나면서 오이디푸스 이야기의 버려진 아기에 대한 메타포를 떠올리던 그는 결국 고도의 감정적 상상력(동정)에 빠져든다. 즉 테레사를 사랑하게 된다. “한 여자가 언어를 통해 우리의 시적 기억에 아로새겨지는 순간, 사랑은 시작되는 것이다.”(204) 그래야만 하는가? 베토벤 4중주의 마지막 악장처럼 무겁게 ‘그래야만 한다’.

1968년 5월, 프라하에서는 무슨 일이 일어났던 것일까? 미니스커트를 입고 소련 군인들을 조롱하는 체코의 젊은 여인들. 2008년 5월 촛불의 여인들과 오버랩 된다. 그들의 의식보다 뒤처진 정치 체제. 낯 뜨거운 현실에서 그들은 아방가르드였던 동시에 비 내리는 거리를 우산을 받쳐 들고 양보하지 않으며 걷는 차가운 행인들이었다.

“중앙 유럽의 공산주의 체제가 철저하게 범죄자들의 창조물이라 생각하는 사람들은 근본적인 진리를 어둠 속에 은폐하고 있다: 범죄적 정치 체제는 범죄자가 아니라, 천국으로 가는 유일한 길을 발견했다고 확신하는 광신자들에 의해 만들어진 것이다.”(202)

스스로가 청년 공산주의자였던 밀란 쿤데라는 프라하의 봄 이후 소련 군정의 지배를 받는 체코 정치를 이렇게 평가했다. 그래서 그는 망명하여 소설을 쓴다. “내 소설의 인물들은 실현되지 않은 내 자신의 가능성들이다. … 중략 … 소설은 작가의 고백이 아니라 함정으로 변한 이 세계 속에서 인간적 삶을 찾아 탐사하는 것이다.”(255)라며.

단 한 번뿐인 개인의 삶처럼 체코의 역사도 단 한 번뿐이다. 유럽의 중앙부에 위치한 작은 나라 체코. 1618년의 창외 투척 사건이라는 오스트리아에 맞선 저항은 유럽 전역을 30년 전쟁의 소용돌이로 몰아넣었지만 보헤미아 사람들에게는 결국 비극으로 끝난다. 그러니까 “역사란 개인의 삶만큼이나 가벼운, 참을 수 없을 정도로 가벼운, 깃털처럼 가벼운, 바람에 날리는 먼지처럼 가벼운, 내일이면 사라질 그 무엇처럼 가벼운 것이다.”(257)

‘그래야만 한다’의 세계에서 사비나는 공산주의가 뒤집어쓰고 있는 아름다움이라는 가면, 공산주의라는 키치에 혐오감을 느낀다. “키치의 왕국에서는 가슴이 독재를 행사한다.”(287) 작금의 천안함 사건에서 이명박 정부와 한나라당이 노리는 정치적 의도가 바로 이런 키치의 감수성일 것이다. 침몰한 군함의 희생자들에게서 느낀 슬픔을, 사건 자체에 대한 합리적 의심조차 봉쇄하는, 적에 대한 상상적 공동체의 분노로 불러일으키는 것 말이다.

카레닌(개)을 사랑하는 “테레사는 카레닌에게 아무것도 원하지 않는다.” “만약 우리가 사랑할 수 없다면, 그것은 아마도 우리가 사랑받기를 원하기 때문이다. 다시 말해 아무런 요구 없이 타인에게 다가가 단지 그의 존재만을 요구하는 것이 아니라 사랑과는 다른 무엇을 원하기 때문일 것이다.”(338)

함께 슬픔을 느끼는 것, 그 이상한 행복이 사랑일까. 아니면 그 남루한 인간적 삶의 아픔 때문에 사랑하게 되는 것일까. 한없이 가벼운 우발적 마주침이든 ‘그래야만 한다’이든 우리에게 필요한 것은 다른 존재의 슬픔을 느끼는 힘이다.

Instalita de Paz

Skribu Aldonaĵon

Amletero al libroamantoj

2010. 3. 10. 02:02

Amletero al libroamantoj
<La Ombro de la Vento>; originala titolo <La Sombra del Viento>
verkita de Carlos Ruiz Zafón

Inter hispanlingvaj noveloj mi sciis nur <Donkiĥoto>(originale <Don Quixote>)-n verkitan de Cervantes kaj <Cent Jaroj de Soleco>(originale <Cien años de soledad>)-n de Marquez. Do ĉi tiu libro <La Ombro de la Vento> estas la tria novelo hispanlingva, kiun mi renkontis.

Ĉi tiu novelo estas labirinta kompleksa novelo enhavanta rakonton en rakonto. Unue en la libro aperas alia libro samtitolita. Tio estas <La Ombro de la Vento> de JULIÁN CARAX, kiu estas kreita de verkisto Zafón. Streĉoplena rakonto pri ĉi tiu libro en la libro konsistas grandan trunkon de la novelo. Ŝajne en ĉi tiu libro rakonto disvolviĝas laŭ mistera situacio kiel detektiva fikcio. Sed iu signife ĉi tiu libro estas, ke la verkisto konfesas sian amon al libro.

Se ni sekvas la rakonton, renkontiĝas kun du amoj. Unu estas tragedia amo de JULIÁN CARAX kaj PENELOPE, alia estas imperfekta prezenca amo de DANIEL SEMPERE kaj BEATRICE. JULIÁN amis PENELOPE-n kiel si mem, tamen tio estis defio kontraŭ du tabuoj. Du tabuoj estas pri amo inter riĉa klaso kaj malriĉa klaso, kaj pri incesto poste malkaŝiĝota. Franca filozofo Georges Bataille diris, ke "Malpermeso de incesto estas por protekti kolektivan ordon". Erotismo elektigas al individuo, kiu vivas en nekontinueco, fatalan vivon ligitan de kontinueco kiel 'Morto'. La rompo de la tabuo, la defio de JULIÁN finiĝas kiel mizera fiasko, sekve tio alkondukas al sinpereiga volo de JULIÁN. Mortigo literatura pri si mem, forviŝi ĝisfunde spuron de si mem!

Kaj fine ripetas rakonto de patro kaj filo. Al la 'Tombejo de forgesitaj libroj', kie antaŭe iris kun sia patro, DANIEL iras kun sia filo mano en mano. Ĉiu rakonto komenciĝis tie, kien finfine Zafón alkondukas legantojn en la labirinton de multaj trezoroj, kiuj briletas forgesite en onia memoro.

Post la amo kaj komploto de asistaj prezentoj kiel NURIA MONTFORT, MIKEL, FERMÍN, Familio de ALDAYA, FUMERO, k.a. la historia situacio de disfalo de la malnova nobelfamilio en Hispanio, kontrolo de kolinio en latinameriko de Hispanio, kaj Hispana Interna Milito konsistas nature epokan perspektivon.


책을 사랑하는 사람들에게 부치는 연서(戀書)
<바람의 그림자>, 카를로스 루이스 사폰

에스파냐 어 소설 중에서 내가 아는 것은 고작 세르반테스의 <돈키호테>와 마르케스의 <백년의 고독>뿐이었다. 그러니 이 책 <바람의 그림자>는 내가 접한 세 번째 에스파냐 어 소설이다.

이 소설은 미로처럼 얽힌 다중 액자소설이다. 우선 책 속에 제목이 같은 또 다른 책이 등장한다. 지은이 사폰이 설정한 인물 훌리안 카락스의 소설 <바람의 그림자>가 그것이다. 이 책 속의 책을 둘러싼 긴장감 넘치는 이야기가 소설의 큰 줄기를 이룬다. 언뜻 보기에 이 책은 추리소설처럼 미스터리한 상황을 따라 이야기가 전개되는 것처럼 보인다. 그러나 어떤 의미에서 이 책은 책을 향한 지은이의 사랑을 고백하는 책이다.

이야기를 따라가면 두 개의 사랑이 중첩된다. 하나는 훌리안 카락스와 페넬로페의 비극적인 사랑, 다른 하나는 다니엘과 베아트리스의 현재 진행형인 사랑이다. 훌리안은 페넬로페를 자신처럼 사랑했지만 그것은 두 가지 금기에 대한 도전이었다. 두 가지 금기란 부유한 계급과 가난한 계급의 사랑, 그리고 나중에 밝혀질 것이었지만 근친상간에 관한 것이었다. 프랑스 철학자 조르주 바타유는 “근친상간의 금지는 집단적 질서의 보호를 위한 것”이었다고 한다. 에로티즘은 불연속적 삶을 살고 있는 개인이 ‘죽음’이라는 연속성에 이르는 치명적인 삶을 선택하게 한다. 그 금기에 대한 위반, 훌리안의 도전은 처참한 실패로 끝나 결국 훌리안의 자기소멸적 의지로 귀결된다. 자신에 대한 문학적 살해, 자신의 흔적을 철저히 지우기!

그리고 마지막으로 아버지와 아들의 이야기가 반복된다. 아버지와 함께 갔던 ‘잊혀진 책들의 묘지’에 다니엘은 아들의 손을 잡고 간다. 그 모든 이야기가 시작되었던 곳, 결국 사람들에게 잊힌 채 반짝이고 있는 수많은 보물의 미로 속으로 독자들을 함께 데리고 가는 것이다. 

누리아 몽포르트, 미켈, 페르민, 알다야 가문, 푸메로 등 탄탄한 조연들의 사랑과 음모 뒤에는 에스파냐 구 귀족 가문의 몰락과 에스파냐의 라틴아메리카 식민지 경영, 에스파냐 내전의 역사적 상황이 자연스럽게 배경을 이루고 있다.


Instalita de Paz

Skribu Aldonaĵon


Mia artikolo pri Esperanto aperis sur la korea infana gazeto <Pensemulo>(생각쟁이)  N-ro. 134, Januaro, 2010, eldonita de Kompanio Woongjin ThinkBig.

웅진씽크빅에서 발행하는 어린이 잡지 <생각쟁이> 2010년 1월호에 에스페란토 기사가 실렸습니다.

Propagandi Esperanton por infanoj mi alkroĉas la paĝojn sur reto permesite de redaktisto.

어린이들에게 에스페란토를  홍보하는데 좋을 것 같아 편집자 님의 허락을 받아 올려 둡니다.

Pro mia malbona skanilo la paĝoj ne tre bone videblas. ^^;

저희 집 복합기가 싸구려여서 스캔 받은 이미지가 별로 안 좋게 나왔네요. ^^;
Instalita de Paz

Skribu Aldonaĵon

  1. 2010.05.11 18:38 신고
    댓글 주소 수정/삭제 댓글
    Mi portas gxin al mia blogo~
  2. 2010.05.11 21:42 신고
    댓글 주소 수정/삭제 댓글
    Dankon por via interesigxo pri mia artikolo~* ^^


BLOG main image
Blogo de Paz

공지사항

Kategorio

Vidu Ĉiun Kategorion (89)
Spektaklo (1)
Filmo (7)
Kurso (6)
Libro (11)
Taglibro (10)
Socia Movado (21)
Vidpunkto (3)
Muziko (1)
Manifestacio (2)
Kunsido (8)
Intervjuo (2)
Artikolo (8)
Literaturo (2)
Belarto (1)
Socia Problemo (2)
Vojaĝo (4)
Totalo : 148,391
Hodiaŭ : 0 Hieraŭ : 3