La Rakonto de Nebela Koro

2010. 6. 12. 04:10

La Rakonto de Nebela Koro
La Falanta Vespero
verkita de Kaori Ekuni | tradukita de Kim Nanju

사용자 삽입 이미지
Aŭskultante piano-ludaĵon komponitan de Bach luditan de Glenn Gould mi legas la novelon. Ĉi tio estas eble bagatela rakonto. Ne havas la senton se ne amas, ne vivos. En la starpunkto de iu ino, perdi amon ne estas, ke iu viro havas alian amon. Ankaŭ la renversa situacio estas sama. Takeo, kiu forlasis Rika, kaj ankaŭ Rika, kiu finfine forlasis Takeo. La penso, kiun mi havis longe antaŭe. Se nia amo estas 'rilato de ekskluziva konfirmo', tio kiel malsamas kun la poseda rilato.

Probable ŝajnas, ke amafero de iu ĉiam komenciĝas pro celo tiri interesiĝon de malpli interesiĝanta persono al si. Kiel infano deziranta amon de siaj gepatroj en infanecaj tagoj. Do ni estas allogataj de persono indiferenta al si fatale. La fatalo estas samtempe havi profundan kompaton pri tiu persono.

Hanako. Denove estas kodo de incesto. Mi povos kompreni kial multe oni diras la teorion de Georges Bataille. Ŝi vigla kaj milda monopolas amon de multaj viroj. De Naoto, kiu estas infano lernanta en la instituto de ĉefrolulino Rika perdita amon, ĝis jam edziĝintaj viroj, neparolante pri Takeo. Sed ŝi estas soleca. Tio estas komprenebla, ĉar ŝi amas personon, kiun ne povas ami laŭleĝe.

Vivo estas vanta, se ni konstatas, ke ripeti renkonton, amon, kaj disiĝon estas vane. Tamen ni ne povas malkonstati ĝin. Tial ni devas akcepti ĝin. Kaj nia koro estas aŭ bela aŭ nebela, devu akcepti. Laŭ budhisma maniero, nur elturniĝi elirinte de ĉeno de metempsikozo estas vojo por eviti nihilismon.

Sed eble ne estos amo nealfiksiĝa. Tial profundeca mondo de SEN-SUFERO-ALFIKSIĜO-MORTO-VOJO por mi ŝajnas kvazaŭ kiel kontraŭvivaĵo. Sensuferan aŭ senvoluptan mondon alfiksiĝanta reala homo ne povas facile akcepti. Nur afektante senintencon oni klopodas fermi okulojn. Do verŝajne Rika diris "Ĉu mi transloĝiĝu." same kiel Takeo, kiu forlasis sin.

곱지 못한 마음의 이야기
낙하하는 저녁
에쿠니 가오리
지음 | 김난주 옮김

사용자 삽입 이미지
글렌 굴드의 바흐 피아노 연주곡을 들으며 소설을 읽는다. 이것은 어쩌면 사소한 이야기다. 사랑을 하지 않으면 살 수 없다는 마음은 들지 않는다. 한 여자의 처지에서 실연을 한다는 것이 곧 한 남자의 처지에서 다른 사랑을 한다는 이야기는 아니다. 그 반대도 마찬가지다. 리카를 떠난 다케오도, 결국 다케오를 떠난 리카도. 오래전부터 떠올렸던 생각. 우리가 말하는 사랑이 ‘배타적 인정의 관계’라면 그것은 소유와 무엇이 다른 걸까.

어쩌면 늘 자신에게 관심이 덜한 사람으로부터 관심을 끌어 보자는 취지에서 애정 행각이 시작되는지도 모른다. 어릴 적 부모의 사랑을 갈구하는 어린아이처럼. 그래서 우리는 자신에게 무관심한 사람에게 치명적으로 이끌린다. 치명적이라는 것은 다른 한편으로 그에 대한 깊은 연민을 갖는다는 것과 같다.

하나코. 또 근친상간의 코드다. 왜 그토록 자주 조르주 바타유의 이론이 사람들의 입에 오르내리는지 이제 알 것 같기도 하다. 밝고 가벼운 그녀는 남자 주인공 다케오는 말할 것도 없고, 실연한 여자 주인공 리카의 학원에 다니는 어린 나오토부터 유부남인 여러 남자의 사랑을 독차지한다. 그러나 그녀는 외롭다. 그것은 물론, 합법적으로 사랑할 수 없는 남자를 사랑하기 때문이다.

만나고 사랑하고 헤어지는 일을 반복하는 것이 부질없다는 것을 인정하면 삶은 허무하다. 그런데 인정하지 않을 수 없다. 그렇기 때문에 받아들여야 한다. 그리고 마음이 곱든 곱지 못하든 받아들일 수밖에 없는 것이다. 불교식으로 말하면, 이 수많은 업을 짓는 윤회의 사슬에서 벗어나 해탈하는 길만이 허무를 벗어나는 길이다.

하지만 집착하지 않는 사랑은 아마 없을 것이다. 그러므로 무고집멸도(無苦集滅道)의 심오한 세계는 내게 마치 반생명적인 것처럼 보이기까지 한다. 고통이나 쾌락이 없는 세계를 집착투성이인 현실의 인간은 받아들이기 어렵다. 다만 무심한 척 지그시 눈을 감으려 노력할 뿐. 그래서 리카도 자신을 떠난 다케오처럼 “이사할까 봐.”라고 말했던 것일까.


Instalita de Paz

Skribu Aldonaĵon

La potenco senti triston de alia ekzisto
La Netolerebla Malpezeco de la Ekzisto
verkita de Milan Kundera | tradukita de Lee jaeryong

사용자 삽입 이미지
La novelo multe substrekigas. Tio komenciĝas per filozofio de la eterna reveno de Niĉeo, finiĝas per formalo de tristo kaj enhavo de feliĉo. Sed ankaŭ novelo pri malpezeco kaj pezeco. La antikva greka filozofo Parmenidēs parolas. "Malpezaĵo estas pozitiva kaj pezaĵo estas negativa."(12) Ŝajnas tiel. Ĉiam homoj en krizo pensas pri ekzisto. Kiel Sartre. Probable la verkisto pensante pri ekzisto enfaliĝus en filozofio de Parmenidēs, kiu estas filozofo de ekzisto.

Amo tial estis 'kontingenca renkontiĝo' farita de sesaj okazaĵoj por Tomas. Renkontinte Terezan, li rememoras metaforon de la forlasita bebo en la rakonto de Edipo kaj enfaliĝas en tre alta emocia imago(kompatemo). T.e. li enfaliĝas en amo. "Kiam iu virino estas gravurata sur nia poema memoro, tiam amo komenciĝas."(204) Ĉu devu fari tiel? Kiel la lasta movimento de kvarteto de Betoveno peze 'devu fari tiel'.

En Majo de 1968, kio okazie en Prago? Vestante mallogan jupon Ĉeĥaj junulinoj mokas soldatojn de Sovetio. La sceno interkovriĝas la junulinoj manifestaciantaj kun kandellumo en Koreio en Majo de 2008. Politikaj reĝimoj pli anakrnismaj ol iliaj konscioj. En hontinda realo ili estis avangardoj kaj samtempe estis necedante piedirantaj pasantoj senpasiaj kun ombleloj sur pluvanta strato. 

"Iuj, kiuj pensas, ke komunisma reĝimo en mezeŭropo estis kreita de perfektaj krimuloj, kovras fundamentan veron en mallumo. Krimeca politika reĝimo ne estas farita de krimuloj, sed farita de fanatikuloj, kiuj certe kredas ke ili trovis ununuran vojon por iri al paradizo."(202)
사용자 삽입 이미지


Milan Kundera, kiu mem estis juna komunisto, taksis ĉeĥan politikon post printempo de la Prago subregate de armea registaro de Sovetio. Do li rifuĝinte verkas novelon. "Personaro en mia novelo estas mia nerealigita ebleco. … elipso … Novelo ne estas konfeso de la verkisto, sed esplori homecan vivon en la mondo ŝanĝita kiel insido."(255)

Ĉeĥa historio estas ununura kiel ununura persona vivo. Malgranda lando Ĉeĥio, kiu situas sur mezeŭropo. La rezisto kontraŭ Aŭstrio, la forĵetado el fenestro en 1618, okazigis la militon dum 30 jaroj en tuta eŭropo, tamen por bohemoj la evento finiĝis kiel tragedio finfine. Tial "Historio estas malpeza kiel persona vivo, malpeza netolereble, malpeza kiel plumo, malpeza kiel plovo flugata de vento, malpeza kiel ia malaperanta aĵo morgaŭe."(257)

En la mondo de 'devu fari tiel' Sabina sentas abomenon al la masko de beleco, per kiu komunismo kovras sin, la kiĉo de komunismo. "En la reĝlando de la kiĉo koro faras diktaturon."(287) Nuntempe el la akcidento de sinkinta batalŝipo Ĉeonan registaro de LEE Myeongbak kaj registara partio Hannara-dang en Koreio eble intencas politike fari ĉi tian kiĉan impreson. Oni sentas malĝojon pri la viktimoj de la sinkinta batalŝipo. Kaj registaro kaj registara partio tion uzas por elvoki furiozon de la imagita komunumo(ŝtato) kontraŭ malamiko eĉ blokante minimuman racian suspekton.

Karenin(hundo)-n amanta "Tereza nenion volas de Karenin." "Se ni ne povas ami, ĉar ni volas ricevi amon. Alivorte, ni ne aliras al aliulo kaj postulas nur ekziston de la homo nenion postulante, sed ni volas ion alian ekster amo."(338)

Kune senti triston, ĉu la stranga feliĉo estas amo? Aŭ pro la doloro de la kaduka homeca vivo oni sentas amon? Aŭ senlime malpeza kontingenca renkontiĝo aŭ 'devu fari tiel' por ni bezonas la potencon senti triston de alia ekzisto.


다른 존재의 슬픔을 느끼는 힘
참을 수 없는 존재의 가벼움

밀란 쿤데라 지음 | 이재룡 옮김

사용자 삽입 이미지
밑줄을 많이 긋게 하는 소설이다. 니체의 영원회귀의 철학으로 시작하여 슬픔의 형식과 행복의 내용으로 끝나는 소설이다. 그러나 또한 가벼움과 무거움에 대한 소설이다. 고대 그리스 철학자 파르메니데스가 말한다. “가벼운 것이 긍정적이고 무거운 것이 부정적이라고.”(12) 그런가 보다. 위기에 처한 사람들은 늘 존재에 대해 생각한다. 사르트르가 그러했듯이. 아마도 작가는 존재에 대해 생각하다 존재의 철학자 파르메니데스의 담론에 빠져들었을 것이다.

사랑은 그리하여 토마스에게는 여섯 개의 우연이 중첩된 ‘우발적 마주침’이었다. 테레사와 만나면서 오이디푸스 이야기의 버려진 아기에 대한 메타포를 떠올리던 그는 결국 고도의 감정적 상상력(동정)에 빠져든다. 즉 테레사를 사랑하게 된다. “한 여자가 언어를 통해 우리의 시적 기억에 아로새겨지는 순간, 사랑은 시작되는 것이다.”(204) 그래야만 하는가? 베토벤 4중주의 마지막 악장처럼 무겁게 ‘그래야만 한다’.

1968년 5월, 프라하에서는 무슨 일이 일어났던 것일까? 미니스커트를 입고 소련 군인들을 조롱하는 체코의 젊은 여인들. 2008년 5월 촛불의 여인들과 오버랩 된다. 그들의 의식보다 뒤처진 정치 체제. 낯 뜨거운 현실에서 그들은 아방가르드였던 동시에 비 내리는 거리를 우산을 받쳐 들고 양보하지 않으며 걷는 차가운 행인들이었다.

“중앙 유럽의 공산주의 체제가 철저하게 범죄자들의 창조물이라 생각하는 사람들은 근본적인 진리를 어둠 속에 은폐하고 있다: 범죄적 정치 체제는 범죄자가 아니라, 천국으로 가는 유일한 길을 발견했다고 확신하는 광신자들에 의해 만들어진 것이다.”(202)

스스로가 청년 공산주의자였던 밀란 쿤데라는 프라하의 봄 이후 소련 군정의 지배를 받는 체코 정치를 이렇게 평가했다. 그래서 그는 망명하여 소설을 쓴다. “내 소설의 인물들은 실현되지 않은 내 자신의 가능성들이다. … 중략 … 소설은 작가의 고백이 아니라 함정으로 변한 이 세계 속에서 인간적 삶을 찾아 탐사하는 것이다.”(255)라며.

단 한 번뿐인 개인의 삶처럼 체코의 역사도 단 한 번뿐이다. 유럽의 중앙부에 위치한 작은 나라 체코. 1618년의 창외 투척 사건이라는 오스트리아에 맞선 저항은 유럽 전역을 30년 전쟁의 소용돌이로 몰아넣었지만 보헤미아 사람들에게는 결국 비극으로 끝난다. 그러니까 “역사란 개인의 삶만큼이나 가벼운, 참을 수 없을 정도로 가벼운, 깃털처럼 가벼운, 바람에 날리는 먼지처럼 가벼운, 내일이면 사라질 그 무엇처럼 가벼운 것이다.”(257)

‘그래야만 한다’의 세계에서 사비나는 공산주의가 뒤집어쓰고 있는 아름다움이라는 가면, 공산주의라는 키치에 혐오감을 느낀다. “키치의 왕국에서는 가슴이 독재를 행사한다.”(287) 작금의 천안함 사건에서 이명박 정부와 한나라당이 노리는 정치적 의도가 바로 이런 키치의 감수성일 것이다. 침몰한 군함의 희생자들에게서 느낀 슬픔을, 사건 자체에 대한 합리적 의심조차 봉쇄하는, 적에 대한 상상적 공동체의 분노로 불러일으키는 것 말이다.

카레닌(개)을 사랑하는 “테레사는 카레닌에게 아무것도 원하지 않는다.” “만약 우리가 사랑할 수 없다면, 그것은 아마도 우리가 사랑받기를 원하기 때문이다. 다시 말해 아무런 요구 없이 타인에게 다가가 단지 그의 존재만을 요구하는 것이 아니라 사랑과는 다른 무엇을 원하기 때문일 것이다.”(338)

함께 슬픔을 느끼는 것, 그 이상한 행복이 사랑일까. 아니면 그 남루한 인간적 삶의 아픔 때문에 사랑하게 되는 것일까. 한없이 가벼운 우발적 마주침이든 ‘그래야만 한다’이든 우리에게 필요한 것은 다른 존재의 슬픔을 느끼는 힘이다.

Instalita de Paz

Skribu Aldonaĵon

Meditado pri amo pentrita de Historia Imagpovo
Hwang Jin Yi
verkita de Hong Seok Jung

Afiŝo de filmo <Hwang Jin Yi>

Verkisto Hong Seok Jung estas Nepo de Verdulo la Unua Hong Myeong Hui. Li havas abundajn lingvajn rimedojn en korea lingvo trans klasa tipo, trans norda kaj suda. Precipe li parolas ĉefe per la simplaj vortoj de popolo en la novelo.

Li kreis tipan personon laŭ teorio de socialisma realismo. Tiu estas Nomyi. Sed la persono ne estas tiel banala homo. Nomyi fariĝis ĉefo de bandito pro neatingebla amo. Nomyi ŝajnas kvazaŭ kiel vivanta homo legante la novelon, kvankam li estis kreita de historia imagpovo. Hwang Jin Yi pensas pri li, ke "En la mondo tia homo estas per sia spuro restiganta poemon sur la viva vojo, sed ne skribas poemon per tuĉo sur papero."(La 2a volumo 218)

Kun ĉi tia vivanta karaktero de la persono, la avantaĝo de la novelo estas profunda meditado pri amo. Post ekscio de sia naskiĝa sekreto Jin Yi konscias la kontraŭveran aspekton de nobeloj: "Okultaĵo komenciĝas tie, kie vero finiĝas. Absolutaĵo estas deklarita tie, kie vero mortas."(La 1a volumo 171) Poste ŝi fariĝis gisengo Myeong Weol(Lucida Luno). Kaj ŝi batalas per satiro kaj moko kontraŭ falsan amon kaj falsan ideologion de la regantaj homoj en Ĝoseon Dinastio.

Sed ŝi pensas pri vera amo de plebanoj kiel amo inter Goiddongyi kaj Igeumyi. "Ili sidas en senvorta silento. Ĉu vi scias la dolĉan guston de la silento fare de la amo? ... Vi, nobeloj ne povos kompreni la valoron de silento kaj kvieto de tiuj amantaj homoj. Amo parolas, eĉ kvankam ĝi fermas buŝon."(La 2a volumo 74-75)

Antaŭe Jin Yi ne amis Nomyi-n, tiam ŝi doloris pri tio. "Ho, amo estas ja nekomprenebla. Amo ne estas ricevaĵo sed donaĵo, ne gajnaĵo sed perdaĵo, ne atendaĵo sed rezignaĵo. Amo estas nur feliĉa tiam, kiam oni devas doni entute ĉion al amata homo. Do donebla Nomyi kaj nedonebla mi, inter du kiu estas feliĉa kaj kiu estas malfeliĉa." (La 2a volumo 100)

Tamen finfine ŝi sentas sian amon al Nomyi. Kaj antaŭ lia ekzekuto ŝi denove renkontas lin kaj parolas triste kaj rezignante sian deziron. "Se reciproke amas kaj ricevas amon, nelonge disiĝas. Tio estas rezono de la homa vivo, do akceptu la rezonon."(La 2a volumo 293) Amo ne estas tiel facile realigebla. Eĉ se iu povus realigi ĝin, tio ne facile permesata al fatalaj homoj.

Krome verkisto mencias, ke la teorio de Seo Kyeong Deok estas la unua materialisma filozofia teorio en Koreio. Kaj en la novelo Seo Kyeong Deok prezentas jenan 2 strofan poemon por klarigi al Hwang Jin Yi la principon de Libro de Ŝanĝoj(Choui).

Mallevanta luno
ĵus okcidenten transiris
ludata harpa sono
tuj damis

Hela lumo brua sono kaj
malhela kvieto unu la alian ŝanĝiĝas
do demandas. Tiaman subtilan guston
ĉu vi scias
(La 2a volumo 111)


역사적 상상력으로 그린 사랑에 관한 명상
<황진이>
홍석중 지음

사용자 삽입 이미지

Libro <Hwang Jin Yi>

작가 홍석중은 벽초 홍명희의 손자다. 그는 계층을 뛰어 넘고, 남북을 뛰어 넘어 한국어의 풍부한 언어적 자원을 가지고 있다. 특히 그는 이 소설에서 주로 질박한 민중의 언어로 이야기한다.

그는 사회주의적 사실주의 이론에 따라 전형적인 인물을 창조했다. 그 인물은 바로 놈이다. 그러나 그 인물이 그렇게 진부한 인간은 아니다. 놈이는 이루어질 수 없는 사랑 때문에 화적패의 두목이 되었다. 놈이는 역사적 상상력에 의해 창조된 인물이지만, 소설을 따라 읽다보면 마치 살아 있는 인물처럼 보인다. 황진이는 그에 관해 “세상에는 먹으로 종이 우에다가 시를 쓰는 것이 아니라 자신의 발자취로 인생길 우에다가 시를 남기는 그런 사람들이 있다.”(2권 218)라고 독백한다.

이렇게 살아 있는 인물의 성격과 함께 이 소설의 장점은 사랑에 관한 깊은 명상에 있다. 자신의 출생의 비밀을 알고 나서 진이는 양반들의 허위에 찬 모습을 깨닫는다. "신비한 것이 시작되는 곳에서 진실이 끝나버린다. 절대적인 것이 선언되는 곳에서 진리는 죽어버린다."(1권 171) 그 뒤로 그녀는 기생 명월이가 된다. 그리고 그녀는 조선 왕조의 지배계층 사람들의 거짓된 사랑과 허위 의식에 맞서 풍자와 조롱으로 싸운다.

그러나 그녀는 괴똥이와 이금이의 사랑과 같은 하층민의 진실한 사랑에 관해 생각한다. "그들은 말없는 침묵 속에 앉아 있습니다. ... 당신들, 량반님들은 저 사랑하는 사람들의 침묵과 정적의 가치를 리해할 수 없을 것입니다. 사랑은 입을 다물고 있어도 말을 한다고요.”(2권 74-75)

이전에 진이는 놈이를 사랑하지 않았고, 그 때문에 괴로워했다. "아, 사랑이란 참으로 요령부득한 것이다. 사랑은 받는 것이 아니라 주는 것이요 얻는 것이 아니라 잃는 것이요 기대하는 것이 아니라 단념하는 것이다. 사랑이란 사랑하는 사람에게 모든 것을 깡그리 주어버려야만 행복한 것이니 그렇다면 줄 수 있는 놈이와 줄 수 없는 자신, 둘 중에서 누가 행복하고 누가 불행한 것이냐."(2권 100)

하지만 마침내 그녀는 놈이를 향한 자신의 사랑을 느끼게 된다. 그리고 그의 참형 이전에 그녀는 다시 그를 만나 비극적으로 또 자신의 열망을 단념하면서 말한다. "서로 사랑하고 사랑을 받게 되면 조만간에 갈라지는 것이 불우한 인생의 리치라니 그 리치를 받아들이자."(2권 293) 사랑은 그렇게 쉽게 이루어지는 것이 아니다. 누군가가 사랑을 이룰 수 있다고 하더라도, 비운의 사람들에게는 그조차 쉽게 허용되지 않는 것이다.

그밖에 작가는 서경덕의 <이기론(理氣論)>이 한국에서 최초의 유물론 사상이었다고 언급한다. 이 소설에서 서경덕은 황진이에게 주역(周易)의 이치를 설명하기 위해 다음과 같은 두 연의 시를 소개한다.

지는 달이
막 서쪽으로 넘어갔고
타던 거문고 소리
금시 멎었어라

밝은 빛 시끄럽던 소리와
어둡고 적적한 것이 서로 바뀌여지니
묻노라. 이때의 미묘한 맛을
그대는 아는가
(2권 111)

Instalita de Paz

Skribu Aldonaĵon

Ne rankontu vivon, vivu vivon!
Zorba La Greko
verkita de Nikos Kazantzakis

사용자 삽입 이미지
Laŭ Zorba, homo estas libero. "Li ne obstrukcate de racio vivis kun tero, akvo, besto, Dio."(201) Nikos Kazantzakis tiel priskribis pri li.

La verkisto diras sian konscion akirintan pro kunvivado kun Zorba.
- Vivo estas nur unufoja aĵo por ĉiuj. Se vi volas ĝui ĝin, nur povas en ĉi tia mondo.(248)

Zorba diras.
- Ĉu vi scias, ke kiel mi faru, se mi volas manĝi aŭ havi ion? Mi enŝovas tion en la gorĝo ŝiriĝiteble kaj faras, ke ne plu pensi pri tio. Ekstere enŝovi ne estas metodo. Ne povas per kiel stoikismo. Se vi ne iĝas duon diablo, kiel povas trakti diablon?(285-286)
- Se vi sciigos al mi, ke kion vi faras per manĝinta manĝaĵo, mi povas diri, ke kia homo vi estas. Mi uzas mian manĝaĵon por laboro kaj bona humuro.(100-101)
- Se estas io kiel patrio, homo ne eliras el la pozicio de besto, kiu nenion pensas.(330)
- Homa kapo estas sama kiel butiko de manĝomaterialoj. Daŭre kalkulas. Kiom pagis, kiom gajnis, la profito estas kioma, la malprofito estas kioma! Kapo estas etanima mastro de la butiko. Ne pensas veti tutan havaĵon nepre restigas rezervan kapitalon.(432)

Post finlego de la libro mi pensis pri la voĉo de Zorba. La celo de homo aŭ materialo estis krei plezuron, laŭ Zorba.(392)
Tio estas, ke ne rakontu vivon, vivu vivon! 
Tial Nikos Kazantzakis diras al sia malamiko(blinda neevitebleco): "Ne povas eniri en mia animo. Vi ne povas estingi mian fajron. Renversi min, absurdaĵo!"(421) 

삶을 이야기하지 말고, 삶을 살아라!
<그리스인 조르바>
니코스 카잔차키스 지음

사용자 삽입 이미지
조르바에 따르면, 인간은 자유다. "그는 이성(理性)의 방해를 받지 않고 흙과 물과 동물과 하느님과 함께 살았다."(201) 니코스 카잔차키스는 그렇게 그에 관해 묘사한다.

작가는 조르바와 함께 살면서 얻은 자신의 깨달음을 말한다.
- 생명이란 모든 사람에게 오직 일회적인 것, 즐기려면 바로 이 세상에서 즐길 수밖에 없다.(248)

조르바는 말한다.
- 내가 뭘 멀고 싶고 갖고 싶으면 어떻게 하는 줄 아십니까? 목구멍이 미어지도록 처넣어 다시는 그놈의 생각이 안 나도록 해버려요. 터질 만큼 처넣는 것 이외에는 달리 방법이 없습니다. 금욕주의 같은 걸로는 안 돼요. 반쯤 악마가 되지 않고 어떻게 악마를 다룰 수 있겠어요?(285-286)
- 먹은 음식으로 뭘 하는가를 가르쳐 주면, 당신이 어떤 사람인지 나는 말해 줄 수 있어요. 나는 내가 먹은 걸 일과 좋은 유머에 쓴답니다.(100-101)
- 조국 같은 게 있는 한 인간은 짐승, 그것도 앞뒤 헤아릴 줄 모르는 짐승 신세를 벗어나지 못합니다.(330)
- 인간의 머리란 식료품 상점과 같은 거예요. 계속 계산합니다. 얼마를 지불했고 얼마를 벌었으니까 이익은 얼마고 손해는 얼마다! 머리란 좀상스러운 가게 주인이지요. 가진 걸 다 걸어 볼 생각은 않고 꼭 예비금을 남겨 두니까.(432)

책을 다 읽고 나서 나는 조르바의 목소리에 관해 생각했다. 조르바에 따르면, 인간이나 사물의 목적은 쾌락을 창조하는 것이었다.(392)
그것은 삶을 이야기하지 말고, 삶을 살라는 것이다!
그래서 니코스 카잔차키스는 자신의 적(맹목적인 필연)에게 말한다: "내 영혼에는 들어오지 못해. 문을 열어 주지 않을 거니까. 내 불을 끌 수도 없어. 나를 뒤엎다니, 어림없는 수작!"(421)

Instalita de Paz

Skribu Aldonaĵon

Amletero al libroamantoj

2010. 3. 10. 02:02

Amletero al libroamantoj
<La Ombro de la Vento>; originala titolo <La Sombra del Viento>
verkita de Carlos Ruiz Zafón

Inter hispanlingvaj noveloj mi sciis nur <Donkiĥoto>(originale <Don Quixote>)-n verkitan de Cervantes kaj <Cent Jaroj de Soleco>(originale <Cien años de soledad>)-n de Marquez. Do ĉi tiu libro <La Ombro de la Vento> estas la tria novelo hispanlingva, kiun mi renkontis.

Ĉi tiu novelo estas labirinta kompleksa novelo enhavanta rakonton en rakonto. Unue en la libro aperas alia libro samtitolita. Tio estas <La Ombro de la Vento> de JULIÁN CARAX, kiu estas kreita de verkisto Zafón. Streĉoplena rakonto pri ĉi tiu libro en la libro konsistas grandan trunkon de la novelo. Ŝajne en ĉi tiu libro rakonto disvolviĝas laŭ mistera situacio kiel detektiva fikcio. Sed iu signife ĉi tiu libro estas, ke la verkisto konfesas sian amon al libro.

Se ni sekvas la rakonton, renkontiĝas kun du amoj. Unu estas tragedia amo de JULIÁN CARAX kaj PENELOPE, alia estas imperfekta prezenca amo de DANIEL SEMPERE kaj BEATRICE. JULIÁN amis PENELOPE-n kiel si mem, tamen tio estis defio kontraŭ du tabuoj. Du tabuoj estas pri amo inter riĉa klaso kaj malriĉa klaso, kaj pri incesto poste malkaŝiĝota. Franca filozofo Georges Bataille diris, ke "Malpermeso de incesto estas por protekti kolektivan ordon". Erotismo elektigas al individuo, kiu vivas en nekontinueco, fatalan vivon ligitan de kontinueco kiel 'Morto'. La rompo de la tabuo, la defio de JULIÁN finiĝas kiel mizera fiasko, sekve tio alkondukas al sinpereiga volo de JULIÁN. Mortigo literatura pri si mem, forviŝi ĝisfunde spuron de si mem!

Kaj fine ripetas rakonto de patro kaj filo. Al la 'Tombejo de forgesitaj libroj', kie antaŭe iris kun sia patro, DANIEL iras kun sia filo mano en mano. Ĉiu rakonto komenciĝis tie, kien finfine Zafón alkondukas legantojn en la labirinton de multaj trezoroj, kiuj briletas forgesite en onia memoro.

Post la amo kaj komploto de asistaj prezentoj kiel NURIA MONTFORT, MIKEL, FERMÍN, Familio de ALDAYA, FUMERO, k.a. la historia situacio de disfalo de la malnova nobelfamilio en Hispanio, kontrolo de kolinio en latinameriko de Hispanio, kaj Hispana Interna Milito konsistas nature epokan perspektivon.


책을 사랑하는 사람들에게 부치는 연서(戀書)
<바람의 그림자>, 카를로스 루이스 사폰

에스파냐 어 소설 중에서 내가 아는 것은 고작 세르반테스의 <돈키호테>와 마르케스의 <백년의 고독>뿐이었다. 그러니 이 책 <바람의 그림자>는 내가 접한 세 번째 에스파냐 어 소설이다.

이 소설은 미로처럼 얽힌 다중 액자소설이다. 우선 책 속에 제목이 같은 또 다른 책이 등장한다. 지은이 사폰이 설정한 인물 훌리안 카락스의 소설 <바람의 그림자>가 그것이다. 이 책 속의 책을 둘러싼 긴장감 넘치는 이야기가 소설의 큰 줄기를 이룬다. 언뜻 보기에 이 책은 추리소설처럼 미스터리한 상황을 따라 이야기가 전개되는 것처럼 보인다. 그러나 어떤 의미에서 이 책은 책을 향한 지은이의 사랑을 고백하는 책이다.

이야기를 따라가면 두 개의 사랑이 중첩된다. 하나는 훌리안 카락스와 페넬로페의 비극적인 사랑, 다른 하나는 다니엘과 베아트리스의 현재 진행형인 사랑이다. 훌리안은 페넬로페를 자신처럼 사랑했지만 그것은 두 가지 금기에 대한 도전이었다. 두 가지 금기란 부유한 계급과 가난한 계급의 사랑, 그리고 나중에 밝혀질 것이었지만 근친상간에 관한 것이었다. 프랑스 철학자 조르주 바타유는 “근친상간의 금지는 집단적 질서의 보호를 위한 것”이었다고 한다. 에로티즘은 불연속적 삶을 살고 있는 개인이 ‘죽음’이라는 연속성에 이르는 치명적인 삶을 선택하게 한다. 그 금기에 대한 위반, 훌리안의 도전은 처참한 실패로 끝나 결국 훌리안의 자기소멸적 의지로 귀결된다. 자신에 대한 문학적 살해, 자신의 흔적을 철저히 지우기!

그리고 마지막으로 아버지와 아들의 이야기가 반복된다. 아버지와 함께 갔던 ‘잊혀진 책들의 묘지’에 다니엘은 아들의 손을 잡고 간다. 그 모든 이야기가 시작되었던 곳, 결국 사람들에게 잊힌 채 반짝이고 있는 수많은 보물의 미로 속으로 독자들을 함께 데리고 가는 것이다. 

누리아 몽포르트, 미켈, 페르민, 알다야 가문, 푸메로 등 탄탄한 조연들의 사랑과 음모 뒤에는 에스파냐 구 귀족 가문의 몰락과 에스파냐의 라틴아메리카 식민지 경영, 에스파냐 내전의 역사적 상황이 자연스럽게 배경을 이루고 있다.


Instalita de Paz

Skribu Aldonaĵon

Sovaĝanseroj

2009. 11. 14. 00:24

Sovaĝanseroj

- Mary Oliver (verkis) / Paz (tradukis)

Vi ne devas iĝi bona.
Vi ne devas rampi per viaj genuoj
por kelkcent mejloj tra la dezerto, pentante.
Vi nur devi lasu la molan animalon de via korpo
amu kion, tion ĝi amas.
Diru min pri malespero, vies, kaj mi diros al vi mian.
Dumtempe la mondo daŭras.
Dumtempe la suna kaj la klaraj ŝtonetoj de la pluvo
estas moviĝanta trans la pejzaĝoj, 
super la prerioj kaj la profundaj arboj,
la montoj kaj la riveroj.
Dumtempe la sovaĝanseroj, alte en la pura blua aero,
estas direkti hejmen denove.
Kiu ajn vi estas, ne gravas kiom soleca,
La mondo ofertas mem laŭ via imago,
vokas al vi kiel la sovaĝanseroj, brute kaj ekscite--
pli ol pli anoncante vian lokon
en la familio de aĵoj.


기러기

- 메리 올리버 (지음) / 김연수 (옮김)

착해지지 않아도 돼.
무릎으로 기어다니지 않아도 돼.
사막 건너 100마일, 후회 따윈 없어.
몸속에 사는 부드러운 동물, 사랑하는
것을 그냥 사랑하게 내버려두면 돼.
절망을 말해보렴, 너의.
그럼 나의 절망을 말할 테니.
그러면 세계는 굴러가는 거야.
그러면 태양과 비의 맑은 자갈들은
풍경을 가로질러 움직이는 거야.
대초원들과 깊은 숲들, 산들과 강들
너머까지.
그러면 기러기들, 맑고 푸른 공기 드높이,
다시 집으로 날아가는 거야.
네가 누구든, 얼마나 외롭든, 너는 상상하는
대로 세계를 볼 수 있어.
기러기들, 너를 소리쳐 부르잖아,
꽥꽥거리며 달뜬 목소리로 --
네가 있어야 할 곳은 이 세상 모든 것들
그 한가운데라고.


Wild Geese

- Mary Oliver

You do not have to be good.
You do not have to walk on your knees
for a hundred miles through the desert, repenting.
You only have to let the soft animal of your body
love what it loves.
Tell me about despair, yours, and I will tell you mine.
Meanwhile the world goes on.
Meanwhile the sun and the clear pebbles of the rain
are moving across the landscapes,
over the prairies and the deep trees,
the mountains and the rivers.
Meanwhile the wild geese, high in the clean blue air,
are heading home again.
Whoever you are, no matter how lonely,
the world offers itself to your imagination,
calls to you like the wild geese, harsh and exciting--
over and over announcing your place
in the family of things.

* Mary Oliver : Reta Poemo
http://www.english.illinois.edu/Maps/poets/m_r/oliver/online_poems.htm

* Biografio de Mary Oliver
http://www.poetryconnection.net/poets/Mary_Oliver

Instalita de Paz

Skribu Aldonaĵon

Nova Kurso : Traduk-Seminario 『La Tundro Ĝemas』 verkita de V. Eroŝenko por koreoj
에스페란토 번역/강독세미나 : 착한 사람 에로센코의 『La Tundro Ĝemas』(툰드라가 신음한다) 읽기

파즈(Paz)

기간: 2008년 9월 30일부터 매주 화요일 저녁 7:30 ~ 9:30 (8강 80,000원 402호)

사용자 삽입 이미지
러시아의 맹인 아나키스트이자 에스페란티스토이며 기타 연주자이기도 했던 바실리 에로센코. 그는 크로포트킨에게 배우면서 상호부조의 원리 속에서 인류가 창조적으로 협력하며 살아가기를 바랐던 착한 사람이었다. 북극의 작은 종족인 추크초(Ĉukĉo)족(추크치족)의 슬픈 이야기를 담은 그의 기록은 그 자체로 하나의 문학작품이다. 추크초 지역은 러시아연방 최북동부의 추코트 반도에 위치한 소수민족 추크치족의 자치구로 대부분이 툰드라지대이다. 그래서 이 책의 제목은 “툰드라가 신음한다”로 지어졌다. 다민족국가인 러시아에서 소수민족의 슬픈 삶의 이야기를 들어보자. 그밖에 에로센코의 추크초 지역 기행문으로는 『El Vivo de la Ĉukĉoj』(추크초족의 삶으로부터)가 있다. 이번 강좌의 목표는 매강좌마다 8~10쪽씩 에스페란토 원작을 한글로 번역하면서 강독수업을 마치면 한글판 『툰드라가 신음한다』를 공동번역의 결과물로 만들어내는 것이다.


1강(9월 30일): 1~8쪽 번역 및 강독, 주요 단어 학습
2강(10월 7일): 9~16쪽 번역 및 강독, 주요 단어 학습
3강(10월 14일): 17~24쪽 번역 및 강독, 주요 단어 학습
4강(10월 21일): 25~32쪽 번역 및 강독, 주요 단어 학습
5강(10월 28일): 33~40쪽 번역 및 강독, 주요 단어 학습
6강(11월 4일): 41~48쪽 번역 및 강독, 주요 단어 학습
7강(11월 11일): 49~56쪽 번역 및 강독, 주요 단어 학습
8강(11월 18일): 57~64쪽 번역 및 강독, 주요 단어 학습, 뒤풀이

참고문헌
『La Tundro Ĝemas』, V. Eroŝenko. Toyonaka, 1980. 83p.
『El Vivo de la Ĉukĉoj』, V. Eroŝenko. 47p.

파즈
다중지성의 정원 만사, 도서출판 갈무리 활동가, 대항지구화행동 운영위원, 다중네트워크센터 에스페란토 강사

(121-839) 서울시 마포구 서교동 375-13 성지빌딩 302호 |              02-325-2102       | daziwon@waam.net | http://daziwon.net, daziwon.ohpy.com | 찾아오시는 길 | 입금계좌번호: 479001-01-179485 국민은행 조정환(다지원)
Instalita de Paz

Skribu Aldonaĵon

Spirito en la spirito (Lélek a lélekben)

verkita de Irén SOLTÉSZ

Via brako senĉese min brakumas,
eterna fajro de via kiso min varmege brulas,
via korpo enpaŝis en mia korpo!

Mia cerb' estas dolĉa ŝirmej' de via penso,
kun mi est' sama ĝia voĉo, koloro, silko,
via konscio enpaŝis en mia konscio!

La Dioj brodis vin en mia animo,
en mi vivas viaj ĉiuj briloj jam,
via animo enpaŝis en mia animo!

El la hungara tradukis: Szabadi Tibor J.


정신 속의 정신

이렌 솔테츠

너의 팔은 쉼없이 나를 껴안는다,
네 입맞춤의 영원한 불꽃이 나를 뜨겁게 불태운다,
네 몸이 내 몸 속으로 걸어 들어왔다!

나의 뇌는 네 생각의 달콤한 도피처,
나와 같다 그것의 목소리, 색깔, 부드러움은,
너의 의식이 내 의식 속으로 걸어 들어왔다!

신들은 내 영혼 속에 너를 수놓았다,
내 속에는 너의 모든 빛들이 살고 있다,
너의 영혼은 내 영혼 속으로 걸어 들어왔다!

El la esperanta tradukis al korea lingvo: Paz

Ĉi tiu bela poemo estas verkita de hungara poeto Irén SOLTÉSZ. Ŝi esprimis bone senson de la amo. S-ro S. Tibor esperantigis la poemon kaj sendis al mi. Mi tradukis ĝin korealingve kaj dank'al la permeso de li mi skribas ĝin sur mia blogo. Hungara titolo de la poemo estas "Lélek a lélekben". Tradukado translandlima de literaturo eblas ĉi tiel.

Instalita de Paz

Skribu Aldonaĵon

Aŭtuno en la Printempo

사용자 삽입 이미지


Verkita de Bakin / Julio Baghy

Tradukita de Jang Jeong-ryeol(Ombro)

Galmuri Eldonejo

Prezo: 9,500 koreaj ŭonoj

Lingvo: KoreaKarakterizaĵoj de ĉi tiu libro


1. Ĉi tiu libro enhavas Aŭtuno en la Printempo-n verkitan de Bakin, kiu estas fama pro ke li kelkfoje registris sian nomon kiel Kandidato de Nobel Premio, kaj samtempe originale Esperante verkitan Printempo en la Aŭtuno-n de hungara Esperantisto Julio Baghy, kiu donis inspiron al Bakin.


2. Aŭtuno en la Printempo kaj Printempo en la Aŭtuno montras junecajn memportretojn kuraĝe starantajn surpaŝante epokan doloron kun serena rigardo. Kaj ĉi tiu libro venas al ni pli signifoplene, ĉar unuafoje estis tradukita korealingve originala Esperanta versio de Printempo en la Aŭtuno de Julio Baghy, kiu influis multe al verkaro de Bakin.


3. Per ĉi tiu libro ni povas senti pli profundan odoron de literaturo kaj kulturon de Esperanto. Kaj ni povas subrigardi la filozofion de Grandanima Verkisto, kiu celis deĵeti feŭdan katenadon kaj socian diskriminacion en kreskiĝo kaj amo en juneca tempo.


Ni presas vitalecon, intelekton kaj sonĝon de Multitudo
Galmuri Eldonejo

 

Instalita de Paz

Skribu Aldonaĵon


BLOG main image
Blogo de Paz

공지사항

Kategorio

Vidu Ĉiun Kategorion (89)
Spektaklo (1)
Filmo (7)
Kurso (6)
Libro (11)
Taglibro (10)
Socia Movado (21)
Vidpunkto (3)
Muziko (1)
Manifestacio (2)
Kunsido (8)
Intervjuo (2)
Artikolo (8)
Literaturo (2)
Belarto (1)
Socia Problemo (2)
Vojaĝo (4)
Totalo : 148,391
Hodiaŭ : 0 Hieraŭ : 3