2007 Vintra Tendumo de HKMKN

2007. 11. 5. 00:35

2007 Ĝenerala Kunsido por establi HKMKN-n kaj Vintra Tendumo

15-16 DECEMBRO 2007

사용자 삽입 이미지


0. Celo

Tutmondaj Esperantistoj disvastigas signifon de Esperanta Movado per diversaj eventoj ĉiu jare en la 15a de Decembro por rememorigi la naskiĝtago de Lazaro Ludoviko Zamenhof, kiu kreis Esperanton por realigi egalecan kaj pacan lingvuzadon. En venonta la 148a Zamenhofa Tago ni volas okazigi Ĝeneralan Kunsidon por establigi Esperanto-Reto HKMKN(Homaranisma Komunlingva Movado Kontraŭ Novliberalismo)-n, kiu estis proponita ekde julio, 2007, en Koreio. Samtempe ni volas okazigi Vintran Tendumon de organizaĵoj kaj individuoj, kiuj celas Esperantan Movadon ne nur kiel lingva movado, sed ankaŭ solide ligitan kun diversaj sociaj movadoj.
Ni intencas disvolvi agadon kontraŭ kapitalisma tutmondiĝo subpremanta homaran kreecan potencon, klopodante por ke tutmondaj individuoj havu reciproke pli multajn komunajn rilatojn kaj realigu potencialon homarecan.
Ni esperas vian multan intereson kaj partoprenon.

1. Dato, Loko

Dato: La 15a(Sabato)~16a(Dimanĉo) de Decembro, 2007
Loko: Lernejo Mari en Insulo Ganghŭa, Urbo Inĉeon, Koreio

2. Programo
(La Programo estas ankoraŭ ne fiksita, do vi povos kontribui programon.)

La 1a Parto: Ĝenerala Kunsido por establi HKMKN-n
- Prezento pri Prospekto kaj Progreso de HKMKN
- Diskuto pri Regulo de HKMKN
- Diskuto pri Aktivplano en 2008
- Informo pri Radio-Elsendo de HKMKN
- Elekto de Farantoj(plenumkomitato) de HKMKN

La 2a Parto: Forumo kaj Eventoj
- Forumo : Rilato inter Esperanto-Movado kaj Socia Movado
Prezenttemo(Ankoraŭ nefiksita)
1) Kial necesas Komunlingva Movado (Sandor Horvath)
2) 2008 G8 Pinta Konferenco kaj Rolo de Esperanto-Movado (Miyazawa Naoto)
Totala Diskuto
- Kantu Esperante
- Spekti Esperanto-Teatraĵon
- Spekti Espernato-Filmon([Gerda Malaperis] aŭ [Patro])
- Esperanto-Ludo(Kartludo, Sekvi finan vorton, Legi fabelon, ktp)
- Esperanto Kvizo (diveni nomojn de legomoj)
- Libro Servo

La 3a Parto: Prezento de Diversaj Esperanto-Aktivoj
- Paca Solidareco de Esperanto
- Korea Rondo de SAT
- Rondo de Esperanto-Studo de Migrintaj Laboristoj el Urbo Osan
- Rondo de Esperanto-Studo el Urbo Gŭangĝu
- Rondoj de HKMKN(Seminarianoj de "La Aventuroj de Alicio en Mirlando", Seminarianoj de "La Eta Princo", Lernantoj de Baza Kurso de Esperanto)
- La Paka lernejo
- Kaj Aliaj Rondoj kaj Individuoj

3. Detala Tempo-Tablo
 

Tempo Dato  15-DEC-2007(Sabate)  16-DEC-2007(Dimanĉe)
08:00  Ekiri al Eventejo  Matenmanĝo
09:00    Prezento de Diversaj Esperanto-Aktivoj
 - Paca Solidareco de Esperanto
 - Korea Rondo de SAT
 - Rondo de Esperanto-Studo de Migrintaj Laboristoj el Urbo Osan
 - Rondo de Esperanto-Studo el Urbo Gŭangĝu
 - Rondoj de HKMKN(Seminarianoj de "La Aventuroj de Alicio en Mirlando", Seminarianoj de "La Eta Princo", Lernantoj de Baza Kurso de Esperanto)
 - La Paka lernejo
 - Kaj Aliaj Rondoj kaj Individuoj
11:00  Atingi al Eventejo  Spekti Espernato-Filmon
12:00  Tagmanĝo  Tagmanĝo
14:00  Ĝenerala Kunsido de HKMKN  Adiaŭo
16:00  Promenado de Insulo Ganghŭa  
18:00  Vespermanĝo  
19:00  Forumo: Rilato inter Esperanto-Movado kaj Socia Movado

 1. Kial necesas Komunlingva Movado  (Sandor Horvath)

 2. 2008 G8 Pinta Konferenco kaj Rolo de Esperantistoj (Miyazawa Naoto)

 Totala Diskuto

 
   Simpla Esperanto-Lernejo  
21:00  Interkona Vespero

 - Sinprezento de Partoprenantoj
 - Kantu Esperante
 - Spekti Esperanto-Teatraĵon
 - Esperanto-Ludo(Kartludo, Sekvi finan vorton, Legi fabelon, ktp)
 - Esperanto Kvizo (diveni nomojn de legomoj)
 - Libro Servo

 
23:00  Post kunsido, Dormo  

*Ni povos ŝanĝi supran programon laŭ situacio.

4. Kotizo
(Bonvole pagu ĉe la eventejo surloke)

- Kotizo: 30,000 Koreaj Ŭonoj (23 Eŭroj / 33 Dolaroj / 3,800 Jenoj)
- Rememoraĵo: HKMKN T-ĉemizo (donaceto)
(*Se vi bezonas plian, bonvole mendu kaj aĉetu surloke)

5. Aliĝilo por Vintra Tendumo kaj Ĝenerala Kunsido de HKMKN

- Nomo:             (Kromnomo:             )
- Naskiĝtago:       jaro        monato       tago (Ekz. 1986/01/15)
- Kapabla Lingvo: 
- Ret-adreso:
- Hejmpaĝo/Blogo:
- Telefon-numero:
- Adreso:
- Program-kontribuo: Jes / Ne
(Se jes, kio estas enhavo de via programo:                  )
- Aldona Parolo pri vi:

6. Bonvole sendu vian aliĝilon al:

Ĉefa Ret-adreso: hkmkn@waam.net

Respondeculoj
- Paz: paze23@gmail.com +82-10-3226-2780
- Salo: salolee@paran.com +82-19-387-3263
- Kara: kara12345@gmail.com +82-10-7999-9857
- Kosma: ttabi@hanmail.net +82-10-4260-0426

HKMKN
Sungji-B/D 101, Seokyo-dong 375-13,
Mapo-gu, Seoul, Korea (KR121-839)

 

사용자 삽입 이미지

Instalita de Paz

Skribu Aldonaĵon

Ĝoja Spektado en Seulo kun Sjoerd Bosga kaj Graco

사용자 삽입 이미지

La blua ĉielo super tegolita tegmento.

En la 9a de Junio(sabato), la vetero estis tiel klara!

Sjoerd Bosga, Graco, kaj mi renkontiĝis ĉe platformo de metroo-stacidomo linio 2 Korea Nacia universitato de Edukado je la 11a kaj 15 minutoj. Mi iom malfruiĝis pro alia afero.

Sjoerd estas kasisto de ILEI(Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj). Kaj li vizitis Koreion por labori kiel elektroteknika inĝeniero de lia firmao. Li dua foje vizitis Koreion. Unuafoje li partoprenis en IJK en Ĉeonan, 1994. Li jam uzis Esperanton dum 20 jaroj. Lasta Merkrede(la 6a de Junio), li vizitis jam <Multituda Reta Centro(MNC; http://waam.net)>. Kaj li prezentis al ni la oficiala organo de ILEI. Unu estas IPR(Internacia Pedagogia Revuo) kaj alia estas Juna Amiko. Pri tio bonvole referencu ret-paĝon de ILEI(http://ilei.info).

Unue ni kune iris al la Vilaĝo de Korea Tradicia Domo(Hanok) en Namsan Valo. Tio estas en Ĉungmuro strato. Ni ludis kune per du tradicia ludaĵoj. La unua estas Tuho(ĵeti sagon en celan poton). Ni provis multajn sagojn, tamen ĉiuj rezulte ne sukcesis pro malfacileco.
Poste mi kaj Sjoerd ludis jut-ludon(jut estas korea ludilo: duonrondaj bastonetoj similaj al ĵetkubo). Graco kaj mi klarigis por Sjoerd la ludon. Kaj finfine mi venkis en jut-ludo! ^_^

Ni promenis en Vilaĝo de Hanok sufiĉe rigardante spekta

사용자 삽입 이미지

Graco kaj Sjoerd ludas Tuhon.

ĵojn. Kaj poste tagmanĝis malvarman nudelon, rondan raviolon, kaj mikspoto(bibimpap). Post tagmanĝo ni piediris al Seula Esperanto-Kultura Centro en Mjeongdong. Tie ni trovis s-ro Ŝlosilon. Mi aĉetis tie kelkajn librojn titolitajn de "Printempo en la Aŭtuno" de Julio Baghy, "Aŭtuno en la Printempo" de Bakin, "Mistera Lumo"(Noveloj originale verkitaj en Esperanto), Biblio. Kaj Ŝilosilo donacis al mi libreto titolita de "Novaj Esperanto Historietoj". Poste Kosma kaj iu studento, kiu volas lerni Esperanton, venis.

Ni interparolis pri konfuzigaj kaj ŝercaj vortoj de Esperanto. Ekzemple, batato, legenda, estrarano, vegetarano, belo - abelo, ktp. Iu sence tiaj vortoj estas strangaj! Batato estas dolĉa terpomo, tamen samtempe ĝi estas bat-at-o. Legenda estas apartenanta al legendo, tamen samtempe ĝi estas leg-end-a. Ili estas konfuzigaj, do ni devas referenci kuntekston aŭ situacion uzante la vortojn. Kaj ŝerce estrarano estas estra-rano, fakte oni povas erare vidi ĝin, ne legi ĝustan esprimon kiel estr-ar-an-o. Same vegetarano estas vegeta-rano, kaj vegetar-an-o. Kaj oni konfuziĝas 'a'-n kiel prefikso, ekzemple belo / a-belo. Kompreneble ĉi tio estas ŝerco. ^^

Mi esperas pli detalan studon kaj ludon kun multaj Esperanto-uzantoj.

사용자 삽입 이미지

Mi kaj Sjoerd ludis jut-ludon.

Instalita de Paz

Skribu Aldonaĵon


BLOG main image
Blogo de Paz

공지사항

Kategorio

Vidu Ĉiun Kategorion (89)
Spektaklo (1)
Filmo (7)
Kurso (6)
Libro (11)
Taglibro (10)
Socia Movado (21)
Vidpunkto (3)
Muziko (1)
Manifestacio (2)
Kunsido (8)
Intervjuo (2)
Artikolo (8)
Literaturo (2)
Belarto (1)
Socia Problemo (2)
Vojaĝo (4)
Totalo : 148,391
Hodiaŭ : 0 Hieraŭ : 3