La Deklaracio de Bordeaux

사용자 삽입 이미지
Deklaracio de la internacia asembleo de la Junaj Liberpensuloj

ĵaudon la 7an de oktobro 2010

Falsa ideo ofte disvastigita asertas ke pro la konsumemo, la junularo hodiaŭ ne plu havas etikajn kaj filozofajn valorojn kaj do ne bezonas eksterajn formojn de spiritualeco kaj moralajn principojn, alidirite la junularo niaepoke bezonas religion. Kiel liberpensuloj ni dezirus aserti nian malkonsenton pri tiu unuflanka vidpunkto. Same kiel por la junuloj de ĉiuj anataŭaj epokoj, ni aspiras individuan liberecon, ĉefe pens-liberecon.

La libereco ne estas privilegio de aparta grupo sed natura rajto por ĉiu homo, sen konsidero de salajro, de nacieco aŭ de kredo. Kvankam la libereco estas nesenigebla homa rajto, tamen la plejmulto de la homoj estas plurmaniere subpremataj. Tial estas necese agadi por la libereco por ke ĝi restu oficialigita sub formo de firma leĝo en ĉiuj landoj de la mondo. Se ni ne konservos la liberecon, tio kio plu nomiĝos homaro, simple diseriĝos en diversajn specojn de sklaveco, inkluzive jugon de la racia penso. Per niaj agoj ni dezirus rememorigi al la mondo ke endas batali por tiu ĉi libereco kaj ke ĝin ni ne akiros pasive.

La libereco de konscienco troviĝas inter la unuarangaj tipoj de libereco. Ĝi cetere estas nedisigebla de la liberecoj de esprimo kaj de religio. Ĝi povas esti garantiata nur se la religioj restas ene de privata perimetro. Neniu oficiala agnosko de la Religioj, neniu publika financado de la Eklezio kaj de religiaj agadoj !

Tiel, Ŝtato ne disiĝinta de la religioj, estas Ŝtato sen libereco de konscienco aŭ kie libereco ne estas tute efektiva. Nur tute laika Ŝtato vere respektas kaj zorgas pri la libereco de konscienco de siaj civitanoj. Sen disigo de la religioj kaj de la Ŝtato, unu el la plej fundamentaj rajtoj ne estas aplikata. Kaj kiam io tia okazas, ni ne povas rigardi tiun apartan landon demokrata.

La liberpensaj asocioj ne estas kaj ne estu rigardataj kiel Eklezio de la ateismo. Por ni liberpensuloj, estus neakcepteble postuli la samajn maldemokratajn privilegiojn kiel la religioj subtenataj de la Ŝtato, kaj tiel atenci la liberecon mem por kiu ni agadas. Konsekvence, toleri ekziston de oficialaj religioj, agnoskitaj de la Ŝtato aŭ financataj por nur certiĝi ke ateismaj kaj agnostikaj organizaĵoj profitos de agnosko kaj de publika financado, ofendas la principojn de la liberpensaj organizaĵoj. La internacia asembleo de la Junaj Liberpensuloj oficiale denuncas kaj forĵetas tiajn farmanierojn, kiuj estas grava obstaklo sur la vojo al kompleta disigo de la religioj kaj de la Ŝtato, unua celo de la Asembleo.

La internacia Asembleo de la Junaj Liberpensuloj dezirus firmigi la fakton ke ĝi ne estas politika partio kaj ke ĝi estas sendependa de tiaj ajnaj organizaĵoj ; ni agadas por la tuta homaro, ne por apartaj grupoj aŭ individuoj.

Kiel liberpensuloj atentemaj je homa emancipo, ni celas ankaŭ aserti ke la libereco de konscienco kaj la rajto havi laikan Ŝtaton koncernas ĉiujn homojn sur Tero sendepende de ties nacieco kaj de la landlimoj ; nia batalo estu do internacia por profitigi la tutan homaron.

La internacia Asembleo de la Junaj Liberpensuloj deziras rimarkigi ke la batalo por la disigo de la religioj kaj de la Ŝtatoj tra la tuta mondo estas ekstreme grava devo por tiuj zorgemaj pri konservado kaj disvolvo de la homaj rajtoj kaj de la idealoj pri libereco.

Ni volus rememorigi ke la disigo de la religioj kaj de la Ŝtato havas longan kaj belan tradicion. La unua konata leĝo estis decidita en 1789 de Usono, kiu ĝin enmetis en la unuan amendon de sia Konstitucio en 1791. Samspeca leĝo estis starigita ankaŭ en Meksikio en 1859. Ĝi ekestis en Francio en 1905 post du antaŭaj provoj, en 1795 dum la franca Revolucio kaj en 1871 dum la komunumo de Parizo.

La franca leĝo de la 9a de decembro 1905a, estis uzata kiel referenco de la laikuloj en la tuta mondo, sed la historio de la libereco de konscienco ne finiĝas tiam, ekzemple la dua hispana Respubliko ĝin proklamis en 1931, antaŭ ol esti subpremita de la frankisma reĝimo, same kiel en multaj aliaj landoj de la mondo.

Tiu liberiĝa movado daŭris post la Dua Mondmilito. Sud-koreio kaj Japanujo ambaŭ enmetis la disigon de la religioj kaj de la Ŝtato en la 19a kaj 20a artikoloj de siaj Konstitucioj. La portugala Konstitucio de 1976 establis la disigon de la Eklezioj kaj de la Ŝtato sed, kontraŭe al ĝi, la Konkordato kun la katolika Eklezio estis pluigita en 2004.

La procezo de disigo de la religioj kaj de la Ŝtatoj plu daŭras. En 2008, Nepalo abolis la monarĥion kaj starigis konstitucion kiu mencias : "Nepalo estas sendependa Ŝtato, nedisigebla, memdecida, laika, akceptema kaj plene demokrata". Bolivio starigis per referendumo, laŭ pli ol 60% da favoraj voĉoj, novan konstitucion demokratan, laikan kaj socialan. En januaro 2010, la nova Konstitucio de Angolo proklamis en sia 10a artikolo la disigon de la religioj kaj de la Ŝtato. En Februaro 2010 la meksikiaj deputitoj balotis reformon por konservi la laikan kvaliton de la Meksika Ŝtato per la 40a artikolo de sia Konstitucio.

La 26an de Aprilo 2010, la civitanoj de Berlino fiaskigis la kampanjon Pro-Reli. Diversaj junularaj organizaĵoj kaj laikaj asocioj kreis union por disigo de la Eklezio kaj de la Ŝtato en Luksemburgio, kie laŭ freŝdata sondado ILRES, 61% de la civitanoj ĝin favoras. En la Federacio de Rusio, la Instituto por Libereco de Konscienco, la Grupo Helsinki de Moskvo kaj aliaj organizaĵoj aktivas por protekti en tiu Ŝtato la laikecon minacatan de fi-procesoj far la registraro sub instigo de religiaj fanatikuloj. En 2009 atea Defilado okazis en Krakovio, kio pruvas ke rezistado ekzistas ankaŭ en tiu lando akre atakita de la klerismo.

사용자 삽입 이미지

Kunsente kun la universala aspiro al la libereco, la internacia Asocio de la Junaj Liberpensuloj proklamas sian volon promocii la disigon de la religioj kaj de la Ŝtato en la tuta mondo, ĝin defendi kie ĝi estas minacata kaj ĝin konkeri kie ĝi ne ankoraŭ ekzistas.

Ĝi asertas ke la disigo de la religioj kaj de la publika instruado estas necesa por protekti la liberecon. Estu neniu kurso pri religio en la publikaj lernejoj, neniu publika universitato de teologio, neniu speco de religia instruado financata per publikaj budĝetoj. La libereco de konscienco de la lernantoj kaj ilia rajto memdecidi estu protektataj. Ankaŭ la rajto de la gepatroj provizi siajn infanojn per edukado konforma al siaj konvinkoj, ĉu religiaj ĉu ne, estu respektata. Kiam iu Ŝtato proponas publikan kaj senpagan instruadon, ĝi ne kontraŭu la ĉi-antaŭe menciitajn rajtojn.

Por akiri la liberecon de konscienco kaj por oficialigi la disigon de la religioj kaj de la Ŝtatoj en la tuta mondo, la liberpensuloj ne povas agi sen komuna ago-plano, do devas kunagi. Tial la Internacia Asembleo de la Junaj Liberpensuloj aprobas kaj instigas la kreadon de internacia organizaĵo de liberpensuloj proponita de la Internacia Lig-Komitato de Ateistoj kaj de LiberPensuloj (CILALP).

La internacia Asembleo de la Junaj Liberpensuloj invitas la organizaĵojn de Liberpenso kaj la liberpensoj de ĉiuj landoj respondi al la alvoko por Internacia Asocio de LiberPenso kaj sendi delegitojn al la Kongreso de Oslo en Aŭgusto 2011.

Liberpensuloj de ĉiuj landoj, unuiĝu !

Vivu la libereco de konscienco en ĉiuj landoj !

Vivu la Internacia Asocio de la LiberPenso !

Artigues-près-Bordeaux, la 9an de Julio 2010.

Charles Allain, Nacia Federacio de la LiberPenso, Francio

Hansi Brémond, Nacia Federacio de la LiberPenso, Francio

Mateusz Burzaŭa, Stowarzyszenie Młodzi Wolnomyśliciele, Kraków, Polska

Coralie Charry, Nacia Federacio de la LiberPenso, Francio

Arthur Joyeux, Nacia Federacio de la LiberPenso, Francio

Lino Klevesath, Bündnis für Laizismus, Deutschland

Andrzej Łaŭecki, Stowarzyszenie Młodzi Wolnomyśliciele, Kraków, Polska

Adrien Leclerc, Nacia Federacio de la LiberPenso, Francio

André Sankari, Towarzystwo Humanistyczne, Warszaŭa, Polska

Sven Wortmann, Bündnis für Laizismus, Deutschland

Анна Жердева (Anna Zherdeva), Московская Хельсинкская Группа, Россия (Moscow Helsinki Group, Russia)

Instalita de Paz

Skribu Aldonaĵon

 1. 2012.11.05 18:28
  댓글 주소 수정/삭제 댓글
  안녕하세요! 당신은 트위터를 사용하고 계십니까? 당신이 괜찮 발견 할 것이다 그 경우 개인을 따라하고 싶어. 나는 완전히 블로그를 즐기는하고 새로운 업데이트를 즐길거야.

Alvoko por Internacia Asocio de la Liberpenso

mardo 31a aŭgusto 2010


Veninte el ĉiuj kontinentoj, ili konjektis ke necesas kolektive finopunkti la disecon de la asocioj el diversaj landoj kiuj, tra la mondo, sin proklamas liberpensaj aŭ ateistaj.

Fakte, la nepre necesa batalo por la disigo de la religioj kaj de la ŝtatoj, eĉ se formale nacia, havas nenegeblan karakteron internacian pro la politikaj kaj filozofaj principoj kiujn ĝi starigas.

La batalo por la triumfo de totala libereco de konscienco ne povas esti sen enkonstitucia postulo de plena kaj entuta disigo de la publika sfero kaj de la religioj. Tiu filozofa movado fontis el la jarcento de la Klerismo kiu montris la vojon al la mondo.

Dum pli ol du jarcentoj, la Disigo ekestis en Usono kaj etendiĝis al Meksikio, al Francio, al Sovetio, al Turkio kaj al pluraj aliaj landoj kiel en Hispanio en 1931. Tute ne malfortiĝante, malgraŭ multaj malfacilaĵoj, tiu historia movado de emancipo de la konsciencoj kaj de la popoloj plu etendiĝas. Freŝdate, viciĝis Nepalo kaj Bolivio en plenumo de tiu liberiga ago.

Inspirite de tiu ideo la 250 ĉeestantoj de la tutmonda Kongreso de la Liberpenso en 2005 proklamis la fondon de la Internacia Komitato de Kunligo de la Ateistoj kaj de la Liberpensuloj (CILALP).

De tiu dato, la CILALP komencis agi. Interŝanĝoj okazis, interalie per interreto. Dufoje la CILALP kunvenis la 4an de junio 2008 en Washington-DC, kaj en Londono la 7an de junio 2009.

Dufoje la diversaj ĉeestantoj konfirmis sian konsenton por ke estu decidita la bazo de fondado de nova Internacia Asocio de la Liberpenso. Ili decidis ke la plej trafaj momento kaj loko por tio estos sendube, la venonta internacia kongreso de la Internacia Humanista kaj Laika Unio (IHEU) en aŭgusto 2011, en Oslo en Norvegujo.

Tial, sin apogante sur tiu denova mandato, la subskribantoj de tiu alvoko adresiĝas al ĉiuj samideaj asocioj tra la mondo por firme antaŭeniri al tiu celo.

La subskribantoj alvokas ilin por ke ili esprimu sian opinion pri la jenaj demandoj :

1- Ĉu vi estas interesataj de la Fondo de Internacia Asocio de la Liberpenso ? 2- Ĉu vi konsentas membriĝi al la Tutmonda Kongreso de la Liberpenso kiu ekfondos ĝin en aŭgusto 2011 en Norvegujo ? 3- Ĉu vi deziras aktive partopreni la Komitaton de preparado de tiu tutmonda Kongreso ? 4- Ĉu vi volas esti regule informitaj pri la stato de la laboro ?

Anor Albert, Instruisto, membro de la svisa Libera Penso Besson Philippe, franca Liberpenso Blondel Marc, franca Liberpenso Boroiu Nicolae, Asocio por Emancipado de la Laboristoj de Rumanujo Cloutier Bernard, Humanista Fondumo de Kebekio, Kanado Delgado Francisco, Prezidanto de Laika Eŭropo, Hispanujo Estrella T. Hugo, Prezidanto, Center for Inquiry - Italujo, Humanisto - Argentino Eyschen Christian, franca Liberpenso Gindrat Michel, Sindikatisto Instruisto Neuchâtel, Svislando Goeringer Conrad, American Atheists, Usono. Gousseva Julia, Centro de edukado kaj de esplorado Praxis, Rusujo Hodgkinson Jean, Liberpensulo de Toronto, Ontario, Kanado. Hofer Daniel, Socialista Partio Neuchâtel, Svislando Igwe Léo, Humanisto, Niĝerio Johnson Ellen, Executive Director, Enlighten The Vote, Usono Lafouge Jacques, franca Liberpenso Laxalte Terra Elbio, Liberpensulo, Uruguajo Lepeix Roger, franca Liberpenso Liddle Terry, Freethought History Research Group, Britujo. Mc Arthur Ed, Freethought History Research Group, Britujo. Meylan Georges, Libera Penso, Svislando Moll Shirley, Athée Minnesota, Usono Ozon-Iancu, Asocio por Emancipado de la Laboristoj de Rumanujo Petersen Steve, Ateisto Minnesota, Usono Porteous Wood Keith, National Secular Society, Britujo. Riba Albert, Unio de la Ateistoj kaj Liberpensuloj, Hispanujo Rivière Christian, Prezidanto de Ateista Tutmonda Esperanto-Organizo (ATEO) Robyn Johannés, Prezidanto de Unio de Ateistoj Sankari Nina, Pollando Susanne Charles, profesoro de la libera universitato de Bruselo , Prezidanto de la European Association of Global Bioethics, Belgujo Thain Richard G.L, Liberpensulo, Humaniste Kanado Tudor Marian, Asocio por Emancipo de la Laboristoj de Rumanujo Zimmermann Michel, Libera Penso Svislando

국제 자유사상 협회의 호소
2010년 8월 31일(화)

2005년 7월 4일 파리에서 프랑스 자유사상연맹이 발기한 국제 휴머니스트 비종교인 연합(IHEU)의 국제대회(29개국 250명이 참여한)에서 참가자들은 자유사상가들에게 요구되는 행동에 관해 토론했다. 

자신을 자유사상가 또는 무신론자라고 선언한, 전 세계 모든 대륙에서 온 사람들은 다양한 나라에서 다양한 협회들의 분열을 집단적으로 종식할 필요가 있다고 주장했다.

사실, 종교와 국가를 분리하기 위해 반드시 필요한 투쟁은, 심지어 공식적인 민족 종교의 경우라 하더라도, 그것이 세우는 정치적 철학적 원리들 때문에 부정할 수 없는 국제적 성격을 지닌다.

양심의 총체적 자유의 승리를 위한 투쟁은 공적인 영역으로부터 종교를 완전히 분리하는 것에 관한 헌법 내적 요구 없이는 가능하지 않다. 그러한 철학적 운동은 세계에 (휴머니즘의) 방향을 제시했던 계몽주의 시대로부터 유래한다.

2세기 이상 미국에서 종교와 국가의 분리가 시작되었고, 멕시코, 프랑스, 소련, 터키, 그리고 1931년의 스페인에서처럼 여러 다른 나라로 확산되었다. 많은 어려움이 있었음에도 양심의 해방과 민중의 해방을 위한 역사적 운동은 더욱 확산되었다. 최근에는 네팔, 볼리비아도 그러한 해방 운동의 대열에 합류했다.

그 사상에 영감을 받아서 250명의 전 세계 자유사상 대회 참석자들은 2005년에 무신론자와 자유사상가 동맹의 국제 위원회(CILALP)의 설립을 선언했다. 

그날부터 무신론자와 자유사상가 동맹의 국제 위원회(CILALP)는 행동하기 시작했다. 특히 인터넷을 통한 교류가 활발히 일어났다. 무신론자와 자유사상가 동맹의 국제 위원회(CILALP)는 2008년 7월 4일 워싱턴에서, 그리고 2009년 6월 7일 런던에서 두 차례 집회를 가졌다.

두 차례에 걸쳐 다양한 참석자들은 새로운 자유사상 국제 협회를 설립하기 위한 기초를 확정해야 한다고 동의했다. 그들은 그것을 위한 가장 적합한 시간과 장소는 의심할 바 없이 다가올 국제 휴머니스트 비종교인 연합(IHEU)의 국제대회(노르웨이 오슬로에서 2011년 8월에 열리는)라고 결정했다.

그래서 그 위임장에 동의하면서, 이 호소의 서명자들은 (자유사상과 휴머니즘의) 목적을 향해 확고히 전진하기 위해 전 세계의 모든 뜻을 같이하는 협회들에게 호소하며 연명한다.

서명자들은 다음과 같은 질문에 관해 자기 의견을 피력해 줄 것을 호소한다.

1. 당신은 자유사상 국제 협회의 설립에 관심이 있습니까?
2. 당신은 노르웨이에서 2011년 8월에 설립될 자유사상 세계 대회에 참여하는 데 동의하십니까?
3. 당신은 그 세계 대회의 준비 위원회에 활동적으로 참여하기를 원하십니까?
4. 당신은 이 일의 진행 정도에 관해 지속적인 정보를 받고 싶습니까?


아노르 알버트, 교사, 스위스 자유사상 회원
베송 필립, 프랑스 자유사상
브론델 마크, 프랑스 자유사상
보로이유 니콜라에, 루마니아 노동자 해방 협회
클루티에르 베르나르드, 캐나다 퀘벡 휴머니스트 재단
델가도 프란치스코, 스페인 비종교 유럽의 회장
에스트렐라 T. 휴고, 이탈리아 연구 센터
휴머니스트, 아르헨티나
에이쉔 크리스티앙, 프랑스 자유사상
긴드라트 미쉘, 스위스 노이차텔 조합운동가, 교사
괴링거 콘라드, 미국 무신론자
고우쎄바 줄리아, 러시아 프락시스 교육연구센터
호킨슨 진, 캐나다 토론토 온타리오 자유사상가
호퍼 다니엘, 스위스 노이차텔 사회당
이그베 레오, 나이지라아 휴머니스트
존슨 엘렌, 미국 현명한 투표 실행팀장
라포그 작스, 프랑스 자유사상
라살테 테라 엘비오, 우루과이 자유사상가
레펙스 로저, 프랑스 자유사상
리들 테리, 영국 자유사상 역사 연구 그룹
맥 아서 에드, 영국 자유사상 역사 연구 그룹
메일란 조지, 스위스 자유사상
몰 셜리, 미국 미네소타 무신론자
오존-이안추 루마니아 노동자 해방 협회
피터슨 스티브, 미국 미네소타 무신론자
포티어스 우드 케이스, 영국 국가 비종교 협회
리바 앨버트, 스페인 무신론자와 자유사상가 연합
리비에르 크리스티앙, 전 세계 무신론자 에스페란토 기구(ATEO) 회장
로빈 요하네스, 폴란드 상카리 니나 무신론자 연합의 회장
수잔느 찰스, 벨기에 브뤼셀 자유대학의 교수, 글로벌 생명윤리 유럽 협회 회장
테인 리처드 G.L, 캐나다 휴머니스트, 자유사상가
튜더 마리안, 루마니아 노동자 해방 협회
짐머만 미쉘, 스위스 자유사상


Instalita de Paz

Skribu Aldonaĵon

 1. 2010.09.24 14:18
  댓글 주소 수정/삭제 댓글
  I like it, specially the "section of Color" Animation & "Simple Slide Show" because it may help to chose best color & slide show help to creative designs.

Kritika analizo kaj konfronta direkto pri ĉefaj temoj de G20 Pinta Konferenco
- publikigita de Korea Konfederacio de Laborsindikatoj(KCTU)

■ Resumo de raporto

□ La naskiĝa fono de G20 Pinta Konferenco

Manifestacio en Toronto, Kanado

① Post 1980 jardeko novaj evoluantaj landoj daŭre kreskis, do la pozicio de la landoj speguliĝis.
② Kapitalistoj konsciis, ke malfacilas efektive solvi tutmondan financan ekonomian krizon kun escepto de Ĉinio, Hindio, Koreio, k.a., kiuj estas kernaj koncernaj landoj pri tutmonda disproporcio kaj havas nigrajn ciferojn en internacia regula spezo kaj grandan fremdan valuton(dolarojn).
③ Necesis efektive gajni Ĉinion, kiu lastatempe leviĝas kiel G2, al kadro de internacia negoco pri financa ekonomia temo kaj samtempe deteni Ĉinion flanke de tutmonda direktado.
 ⇒ Konsekvence, ĉar la kadro de G7/G8 havas radikan limon, do G20 Pinta Konferenco lanĉiĝis.

 □ La tendenco kaj ĉefaj rezolucioj de G20 Pinta Konferenco

 

La 1a Pinta Konferenco(Vaŝingtono)

La 2a Pinta Konferenco
(Londono)

La 3a Pinta Konferenco(Pitsburgo)

Ĉefaj rezolucioj kaj trajtoj

* Ampleksa kunsento pri principo por limigi financadon - Neekzisto de regulita politika alternativo

* Kunsento pri principo de revigligi komercan kondiĉon

* Malakcepto de protektismo

* Kunsento de konkeri krizon per internacia instituto kiel IMF, ktp

* Daŭrigo de politiko revigligi komercan kondiĉon

* Kunsento de detalan politikon por limigi financadon

* Establo de stabliga komitato pri financo

* Kunsento pri reformada principo pri IMF

* Daŭrigo de politiko revigligi komercan kondiĉon - Elireja Strategio estas ankoraŭ frua

* Ordoni al IMF fari planon por dividi koston de krizo en financa sfero

* Kunsento de la direkton por renovigi limigon por ekonomia saneco kaj kompensan sistemon en financa sfero

* Komenco de debato pri reĝimo de 'Post-Krizo'

* Ampleksigo de temoj kiel dungado, ŝanĝo de klimato, ktp

* Kunsento de detala direkto por reformi internaciajn financajn organizaĵojn kiel IMF, Monda Banko, ktp

□ La problemoj de G20 Pinta Konferenco

Toronto, Kanado

○ G20 Pinta Konferenco naskiĝis en internacia kunlaborado pri tutmonda financa ekonomia krizo. Tamen ĝi ekskluzivas partoprenon de plejmultaj landoj, precipe, malmulte evoluitaj landoj kaj landoj en Afriko, kiuj estas la plej grandaj viktimoj de novliberalisma politiko de internacia financa organizaĵo. Do, ĝi havas radikan problemon je reprezenteco kaj justeco.

○ G20 Pinta Konferenco intencas fliki la krizon de kapitalisma sistemo sur financado. Kaj ĝi ne volas haltigi novliberalisman politikon, kiu aperigis grandan malegalecon, kaj ne volas sekvi radikan ŝanĝiĝon de la kapitalisma paradigmo.

○ G20 Pinta Konferenco, nereformante kaj ne juste traktante, restituis kernajn plenumigajn organizaĵojn de novliberalisma politiko kiel IMF, Monda Banko, ktp. Tiuj organizaĵoj trudis novliberalisman programon kontraŭ popolamaso al malfortaj landoj.

○ Financa regulada plano, kiun traktas G20 Pinta Konferenco, ne enkluzivas kernan rimedon kiel 'Limigo de grandigo kaj plura entreprenigo de Bankoj', 'Enkonduko de imposto pri financa komercado', ktp, por preventi aldonan financan krizon kaj spekulacion. Kaj oni ne povas kredi, ke G20 landoj havas volon realigi la kunsentaĵojn.

○ G20 Pinta Konferenco ne traktas grave socian krizon kaj nur buŝe parolas la solvrimedon de la krizo. Sed la solvrimedo de socia krizo kiel 'Kreado de bona laborkondiĉo', 'Garantio de laboristaj rajtoj', 'Solvo de profita malegaleco kaj ampleksigo de socia bonfarto', ktp, devas trakti grave principe por daŭrigebla ekonomia progreso. 

□ Ĉefa konfronta direkto kontraŭ G20

Toronto, Kanado

① Fortigi kontrolon pri financa kapitalo, kiu aperigis radikan kialon de ekonomia krizo - Limigo de grandigo kaj plura entreprenigo de Bankoj, Enkonduko de imposto pri financa komercado
② Kontraŭ restituto de IMF, kiu estas plenuma organizaĵo de novliberalisma politiko
③ Ĉesigi negocon de Doha Evoluada Agendo(angle DDA) de Monda Organizo pri Komerco(angle WTO) kaj Libera Komerca Negoco(angle FTA), kiu surbaziĝis sur malsukcesita usonatipa financliberiga modelo
④ Nuligo de leĝo pri unuigo de kapitala merkato kaj politiko por retroigi apartiĝon de financo kaj industrio de korea registaro malakorde kun tendenco de financa regulado en G20
⑤ Enkonduki kaj plenumi 'Kreado de bona laborkondiĉo'-n, 'Garantio de laboristaj rajtoj'-n, 'Solvo de profita malegaleco kaj ampleksigo de socia bonfarto'-n kiel kernaj valoroj por sistemo de 'Post-Krizo'
⑥ Redukti ellaskvanton de karbona dioksido. Stimuli verdan laboron. Subteni 'justan ŝanĝiĝon' por protekti laboristaron je ŝanĝiĝo al 'Verda Ekonomio'
⑦ Ĉesigi projekton por ekspluati 4 grandaj riveroj en Koreio kaj nuligi 'La Baza Leĝo pri Verda Evoluigo'-n, kiuj kontraŭas kun tutmonda klopodo por eviti klimatan ekologian katastrofon
⑧ Ĉesigi maljustan savan kondiĉon de internaciaj financaj organizaĵoj por ke evoluantaj landoj efike puŝi financgrandigan politikon kaj povas eviti ekonomian krizon
⑨ Kondamni korean registaron, kiu subpremas laboristajn rajtojn kaj faras teruran politikan atmosferon pretekstante sukcesan okzigon de G20
⑩ Kondamni G20, kiu imputas krizan koston al popolamaso


Originala korealingva versio(한국어 원문 보기): http://nodong.org/policy/257732


‘G20 정상회의 주요 쟁점에 대한 비판적 검토와 대응방향’
- 출처: 민주노총 

■ 보고서 요약 

□ G20 정상회의 탄생 배경 

① 1980년대 이후 지속적으로 성장한 신흥개도국의 경제적 지위 반영
② 글로벌 불균형(Global Imbalances)의 핵심 당사국들인 중국, 인도, 한국 등 경상수지 흑자국이면서 대규모 외환(달러)보유국을 제외하고는 세계적인 금융-경제위기에 대한 실질적인 해법마련이 어렵다는 인식
③ 국제지배구조(Global Governance) 측면에서 최근 G2로 떠오르고 있는 중국을 경제·금융 현안에 관한 국제 논의 틀로 실질적으로 포섭하고 동시에 견제할 필요성 등.
⇒ 결론적으로 G7/G8 논의만으로는 근본적 한계를 가질 수밖에 없었기 때문에, G20 정상회의 출범함.
 

□ G20 정상회의 논의 동향과 주요 합의 사항 

 

1차 정상회의(워싱턴)

2차 정상회의(런던)

3차 정상회의(피츠버그)

주요 합의사항과

특징

* 금융규제 원칙에 관한 포괄적 합의 - 체계화된 정책대안 불분명

* 경기부양 원칙 합의

* 보호주의 배격

* IMF 등 기존 국제기구를 통한 위기 극복 합의

* 경기부양책 지속

* 금융규제 세부대책 합의

* 금융안정위원회 설치

* IMF 개혁 원칙 합의

* 경기부양 지속 - 출구전략 시기상조

* 위기비용 금융권 분담방안 IMF에 초안 마련 지시

* 건전성 규제, 금융권 보상체계 개선 방향 합의

* ‘위기-이후’ 체제 논의 개시

* 일자리, 기후변화 등 의제 확대

* IMF, 세계은행 등 국제금융기구 개혁 세부방향 합의

 

□ G20 정상회의 문제점 

○ G20 정상회의는 세계 금융·경제위기에 대한 국제적 공조 속에서 탄생했지만, 절대 다수 국가 특히 국제금융기구의 신자유주의 정책으로 가장 큰 피해를 입은 저개발국가와 아프리카 국가의 참여를 배제함으로써 대표성과 정당성에 있어서 근본적인 문제를 지니고 있음.  

○ G20 정상회의는 지난 20년 동안 대대적인 불평등을 발생시킨 신자유주의 정책의 중단과 패러다임의 근본적 변화를 추구하기 보다, 금융화에 기반한 자본주의 체제 위기를 봉합하는 데 그치고 있음.  

○ G20은 반민중적인 신자유주의 구조조정 프로그램을 주변부 국가들에 강요했던 IMF, 세계은행 등 신자유주의 정책의 핵심 집행자를 근본적인 개혁과 평가 없이 복권시킴. 

○ G20이 심혈을 기울여 논의하고 있다는 금융규제(Financial regulation) 방안은 ‘은행의 대형화·겸업화 규제’, ‘금융거래세 도입’ 등 추가적인 금융위기와 투기거품 방지를 위한 핵심 ‘알맹이’는 부차화되거나 빠진 채 논의되고 있으며, 합의 사항에 대한 각국의 실행 의지도 의심스러움.  

○ G20은 지속가능한 경기회복을 위해 핵심 원칙으로 존중되어야 할 ‘좋은 일자리 창출’, ‘노동기본권 보장’, ‘소득불평등 해소와 사회보장 확대’ 등 사회적 위기에 대한 해결책은 부차화되거나 립 서비스 수준을 벗어나지 못하고 있음.  

□ G20에 대한 주요 대응 방향 

① 위기의 근본 원인을 제공한 금융자본 통제 획기적 강화 - 은행의 대형화·겸업화 금지와 금융거래세 도입
② 신자유주의 정책 집행자 IMF 복권 반대
③ 실패한 미국식 금융자유화 모델을 토대로 한 FTA와 WTO 도하개발의제(DDA) 협상 중단
④ G20에서 논의·합의되고 있는 금융규제 경향과 상반되는 이명박 정부의 구시대적 자본시장통합법 및 금산분리완화 정책 폐기
⑤ 위기-이후 체제를 위한 핵심 가치로 ‘노동기본권 보장’, ‘좋은 일자리’, ‘사회보장 확대’를 채택·실행
⑥ 이산화탄소 배출량 감축, 녹색일자리 장려하고, ‘녹색경제’로의 전환에서 노동자를 보호하기 위한 ‘정의로운 전환’ 지지
⑦ 세계적 차원의 기후·환경 재앙을 피하기 위한 노력과 상반되는 4대강 사업 중단, 녹색성장기본법 폐기
⑧ 개도국이 경제위기에서 벗어나기 위한 효과적인 재정확장정책을 추진할 수 있도록 국제금융기구의 잘못된 구제조건 부과 중단
⑨ G20 빌미로 노동기본권 억압하고 공안정국 조성하는 이명박 정부 규탄
⑩ 위기 비용 전가하는 G20 규탄.

Instalita de Paz

Skribu Aldonaĵon

사용자 삽입 이미지


Instalita de Paz

Skribu Aldonaĵon

Kiu donis al Ŝtato rajton por rabi simplan sonĝon vivi homece

사용자 삽입 이미지

Yongsan, kie mi loĝis (eldonejo Bori)

Lastatempe mi legis kartunan libron titolitan de "Yongsan, kie mi loĝis". Forpelitaj loĝantoj de distrikto Yongsan en Seulo kaj alilokaj forpelintoj estis brulmortigitaj en la 20a de Januaro, 2009. Tio okazis, kompreneble, pro perforta subpremado de polica sturmataĉmento. Tamen en tribunalo mortigintoj kaj mortigitoj subite inversiĝis kaj forpelinta filo, kiu perdis sian patron, estis kondamnita. La kadavroj de mortintaj forpelintoj malliberitaj en frosta fridejo povis havi funebran ceremonion post 355 tagoj de la mizera afero. Sed detala esploro por malkaŝi la veron, kiun familoj de postlasitaj de mortintoj postulis, ankoraŭ ne estas farita, la respondeculoj de la subpremado ne estas punitaj, kontraŭe oni demandas krimecon al forpelintoj, kiuj estis forpelitaj de sia loko.

Ĉiutage okazas similaj aferoj kiel Yongsan en pli ol 300 rekonstruadaj lokoj en Seulo. Rekonstruada politiko de seula loka registaro forpelas malriĉajn homojn el Seulo. Ŝanco por laboro, edukado, kulturo estas koncentriĝita al Seulo. En ĉi tia situacio des pli Seulo ŝanĝiĝas al klasa urbo monopilita de riĉaj klasoj. La problemo estas ĉi tia: do kiu donis al ŝtato rajton por rabi simplan sonĝon vivi homece, dementi konstitucian rajton vivi feliĉe en siaj loĝejoj.

Ni ne nescias la fakton, ke najbaraj ordinaraj homoj batalintaj por gardi siajn domojn kaj vendejojn estas murdataj, kio estas ĉiutaga vivo en superba Seulo. Ĉi tiu libro, tial,  suferigas nian konsciencon kaj finfine plorigas nin pro simpatio pri vivo kaj morto de simile vivantaj homoj kun ni. 

사용자 삽입 이미지

Rekonstruadaj lokoj en Seulo(Origina foto: Hankyeore21)


[서평] 내가 살던 용산

누가 국가에게 인간답게 살려는 소박한 꿈을 빼앗을 권리를 주었는가

최근에 "내가 살던 용산"이라는 제목의 만화책을 읽었습니다. 서울 용산의 철거민들과 다른 지역의 철거민들이 2009년 1월 20일에 불태워져 죽임을 당했습니다. 그것이 경찰 특공대의 강경 진압 때문임은 물론입니다. 하지만 법정에서 가해자와 피해자는 순식간에 뒤바뀌어 아버지를 잃은 아들에게 실형이 선고되었습니다. 차가운 냉동고에 갇혀 있던 철거민들의 주검은 355일이 지나서야 장례를 치를 수 있었습니다. 그러나 유가족이 요구하는 진상 규명은 이뤄지지 않았고, 책임자에 대한 처벌은 없었으며, 오히려 살던 곳에서 쫓겨난 사람들에게 죄를 묻고 있습니다.

서울지역의 300개가 넘는 재개발 지역에서는 용산과 비슷한 일이 매일 벌어지고 있습니다. 서울시의 재개발 정책은 가난한 사람들을 서울에서 쫓아내고 있지요. 일자리와 교육, 문화의 기회가 서울에 집중되어 있는 상황에서 점점 더 서울은 부유한 계급이 독점하는 계급적인 도시로 변모하고 있습니다. 문제는 역시 인간답게 살고자 하는 소박한 꿈, 자신의 주거 공간에서 행복하게 살 수 있도록 보장하는 헌법적 권리를 부인하고 그것을 빼앗을 권리를 도대체 누가 국가에게 부여해 주었는가 하는 것입니다.

이웃의 평범한 사람들이 자신의 집과 가게를 지키려고 싸우다가 살해당하는 것이 화려한 서울의 끔찍한 일상임을 우리는 모르지 않습니다. 이 책은 그래서 우리의 양심을 괴롭히고 우리와 다르지 않게 살고 있는 사람들의 서러운 삶과 죽음에 대한 공감으로 끝내 눈물짓게 합니다.

Instalita de Paz

Skribu Aldonaĵon

Varbas Simbolan Markon por Komuna Esperanto-Kongreso de Japanio kaj Koreio

Ni okazigos Korean Kongreson kaj Japanan Kongreson kune en Busano (Koreio) en oktobro 2011. Ĝia komuna temo ankoraŭ ne fiksiĝis, sed proponata por profundigi interamikiĝon de koreaj kaj japanaj esperantistoj, interalie "Esperanta amikeco kaj interkompreniĝo trans la maro".

Nun ni varbas simbolan markon de la komuna kongreso, kiu simbolas valoron de la komuna okazigo. Bonvenas via originala desegnaĵo el la mondo, inkluzive Koreion kaj Japanion. Ni petas vian reagon.

[Premio]
La elektito rajtas partopreni en la komuna kongreso sen partoprena kotizo.
[Elektos]
Korea-japanaj komunaj komisiitoj (TEKO-anoj krom la sekretario). La komisiitoj elektos sensciinte kiuj desegnis.
[Detale]
 • Formo:
  Cirklo aŭ kvadrato. Kolorigita.
  Komputila grafikaĵo (grandeco: 400 x 400)
  aŭ paper-formo (grandeco: 10cm x 10cm).
 • Necesas inkluzivi jenajn 3 frazojn:
  1. Komuna Esperanto-Kongreso de Japanio kaj Koreio
  2. Busano
  3. 7-9 de oktobro 2011
 • Limdato: 28a de februaro 2010
 • Bv. sendu al: Nakamura Daishin
  Rete: dsn (ĉe) k2.dion.ne.jp
  Aŭ poŝte: ĉe Japana Esperanto-Instituto
  JP-162-0042, Wasedamati 12-3, Sinzyuku-ku, Tokio, Japanio.
 • Referenco:
  Bonvenas via unika desegnaĵo, kiu simbolas valoron de la komuna okazigo.
  (Ne necesas profesia nivelo. Ni atendas vian mane-faritan sed unikan desegnaĵon.)
  Jen estas nur por referenco al kelkaj markoj de pasintaj kongresoj:
  JEK 2009 / UK 2007

Se vi havas demandon, kontaktu retpoŝte al la sekretario, Nakamura Daishin (dsn (ĉe) k2.dion.ne.jp).


한일 공동에스페란토 대회의 심볼 마크를 모집합니다.

우리는 한국 대회와 일본 대회를 부산에서 2011년 10월에 함께 개최할 것입니다. 그 대회의 공동 주제는 아직 확정되지 않았습니다. 그러나 한일 에스페란티스토들의 상호 우애, 특히 "에스페란토의 우정과 바다를 넘어선 상호 이해“를 깊게 하기 위해 제안되었습니다.

지금 우리는 공동 개최의 가치를 상징하는 공동 대회의 심볼 마크를 모집합니다. 한국과 일본을 포함해서 전 세계에서 당신의 원본 디자인을 환영합니다. 우리는 당신의 답변을 요청합니다.

[상]
선발된 분은 참가비 없이 공동 대회에 참여할 권리를 갖습니다.

[선발]
한일 공동 위원회 (사무국장을 제외한 TEKO위원들). 그 위원들은 누가 디자인을 했는지 알지 못한 채 선발합니다.

[세부내용]
형식:
원형 또는 정사각형. 채색된 것.
컴퓨터 그래픽 (크기 400 × 400 픽셀?)
또는 종이인쇄 형태 (크기 10cm x 10cm).
아래의 3 문장을 포함해야 합니다.
Komuna Esperanto-Kongreso de Japanio kaj Koreio
Busano
7-9 de oktobro 2011

제출기한: 2010년 2월 28일까지
접수자: 나카무라 다이신
이메일: dsn (골뱅이) k2.dion.ne.jp
또는 우편: Japana Esperanto-Instituto
JP-162-0042, Wasedamati 12-3, Sinzyuku-ku, Tokio, Japanio.
참조:
공동 개최의 가치를 상징하는 당신의 독특한 디자인 작업을 환영합니다.
(전문가 수준이 필요하지는 않습니다. 우리는 당신의 수작업으로 이뤄진 그러나 독특한 디자인을 기대합니다.)
여기에 단지 참조용으로 지난 대회들의 마크가 있습니다: 일본에스페란토대회 2009 / 세계대회 2007
만일 질문이 있으면, 나카무라 다이신에게 이메일로 접촉하세요. (dsn (골뱅이) k2.dion.ne.jp)

Instalita de Paz

Skribu Aldonaĵon

Solidareca Mesaĝo por Internacia Virina Tago 2010 en Hiroŝimo
 
Karaj anoj de Plenuma Komitato por Internacia Virina Tago 2010 en Hiroŝimo,
unue ni sendas pacan kaj solidarecan mesaĝon el Koreio.
 
Nuntempe tutmonde disvastiĝas kolopodo por redukti nukleajn armilojn, kiuj minacas sekurecon de la homaro, kaj realigi pozitivan pacon. Al ni estas absoluta tezo por sekureco de la homaro, ke milita uzado de nukleo perfekte devu malaperigi trans klopodo por redukti nukleajn armilojn. Antaŭ 65 jaroj en Hiroŝimo kaj Nagasako post la unuaj uzoj de atombomboj, ĝi kiom rezultas teruron, kion la 2a kaj 3a generacio de atombombitaj vikitimoj pruvas per siaj suferantaj vivoj. Tial ĝi estas nuna problemo. Ankaŭ ni bone scias, ke malhumana situacie nekalkuleblaj nombraj infanoj havis leŭkemion kaj pereis pro la uzado de forkonsumitaj uraniaj municioj en lasta milito de Usono kaj ligitaj landoj por okupi Irakon.
 
Krome ni lernis de historio, ke ni neniel povas kredi la sloganon 'pacan uzon de nuklea energio'. Ĉar ni konsciis, ke kiom nuklea energio havas teruran detruan povon pro akcidento de fandiĝo de nuklea reaktoro ĉe Three Mile Island en Usono 1979 kaj eksploda katastrofo de atomcentralo Chernobyl en Ukrajno 1986. Post la akcidentoj eliro el nukleo kaj kreo de alternativa energio leviĝis kiel homara interesiĝo. Kiam ni kosideras tutan homaran vivon kaj sekurecon ol profito de entreprenoj, tiam ĉiuj povas konsenti tian direkton kiel venonta energia politiko. 
 
Sed korea registaro intencas venki sian politikan malsukceson kaj ekonomian krizon per formo eksporti atomcentralojn. Ataŭigante patriotisman ideon, kio enhavas eksporti korean atomteknikon eksterlanden, ĝi intencas danĝereblan aferon por estonta homaro kaj eĉ dubindan por ekonomia efiko. Ni kontraŭas ĉi tian registaran sintenon kaj postulas praktike ŝanĝi plitikon por eliri el nukleo kaj pacon.  
 
Kaj koncepto de 'pozitiva paco', same kiel parolo de pacologo Johan Galtung, ne estas koncepto de malmilita situacio, sed pozitiva aktivado por elimini konfliktajn elementojn kiel malriĉeco, malsato, malsano, socia diskriminacio, ktp. La unua Internacia Virina Tago okazis en 1911. Kaj ĉi foje atingos jam la 99an. Ni aplaŭdas je klopodo por paco de Plenuma Komitato por Internacia Virina Tago 2010 en Hiroŝimo, kaj ni esprimas, ke ni kune solidariĝos kaj batalos por fruktodonan paŝon de la homaro al paco.
 
Rondo de Koreaj Membroj de Sennacieca Asocio Tutmonda(SAT)
Paca Solidareco de Esperanto


2010 히로시마 세계 여성의 날에 보내는 연대 메시지
 
친애하는 히로시마 세계 여성의 날 집행위원회 여러분,
먼저 한국에서 평화와 연대의 인사를 보냅니다.
 
오늘날 전 세계적으로 인류의 안전을 위협하는 핵무기 감축과 적극적 평화를 위한 노력이 확산되고 있습니다. 인류의 안보를 위해서는 핵무기를 감축하는 노력을 넘어 핵의 군사적 이용이 완전히 사라져야 한다는 것은 우리에게 놓인 절대 명제입니다. 65년 전 히로시마와 나가사키에서 최초의 원자폭탄 사용 이후 그것이 얼마나 무시무시한 결과를 낳는지 원폭 피해자 2세, 3세들은 자신의 고통스러운 삶으로 증언하고 있습니다. 그래서 그것은 지금 현재의 문제입니다. 또한 미국과 동맹군의 지난 이라크 점령 전쟁에서 열화 우라늄탄을 이용한 총포의 사용으로 수많은 어린이들이 백혈병에 걸리고 죽음을 맞이했던 비인도적인 상황을 우리는 잘 알고 있습니다.
 
게다가 ‘핵 에너지의 평화적 이용’이라는 구호조차 우리는 결코 믿을 수 없는 것임을 역사를 통해 배웠습니다. 1979년 미국의 드리마일 원전 노심 융용 사고와 1986년 우크라이나의 체르노빌 원자력 발전소 폭발 사고를 통해 핵 에너지가 미칠 수 있는 파괴력이 얼마나 무서운 것인가를 깨달았기 때문에 그 사고들 이후 탈핵, 대안에너지 개발이라는 것이 인류적인 관심사로 떠올랐습니다. 기업의 이윤보다 인류 전체의 생명과 안전을 고려했을 때, 앞으로의 정책은 그러한 방향으로 가야 한다는 것을 누구나 동의할 수 있을 것입니다.
 
그러나 한국 정부는 자신의 정치적 실패와 경제의 위기를 외국으로의 원전 수출이라는 형태로 극복하려고 하고 있습니다. 한국의 원자력 기술을 외국에 수출한다는 애국주의적 발상을 앞세워 미래의 인류에게 위험이 될 지도 모를, 그 경제성조차도 의심스러운 일을 하려는 것입니다. 우리는 이러한 정부의 태도에 반대하며 탈핵과 평화를 위한 실질적인 조치로 정책을 전환할 것을 촉구합니다.
 
또한 ‘적극적 평화’라는 개념은 평화학자 요한 갈퉁이 설파한 것처럼 전쟁 상태의 반대 개념으로서가 아니라 빈곤과 굶주림, 질병, 사회적 차별 등 갈등 요소를 제거해 나가는 적극적인 행위일 것입니다. 1911년 세계 여성의 날 대회가 처음으로 개최된 이래, 99년을 맞이하는 이때에 2010년 히로시마 세계 여성의 날 집행위원회가 펼치고 있는 평화를 위한 노력에 박수를 보내며, 평화를 위한 인류의 발걸음이 큰 수확을 거둘 수 있도록 함께 연대하며 함께 싸워나갈 것임을 밝힙니다.
 
전세계무민족성협회(SAT) 한국 회원 모임
에스페란토 평화연대

Instalita de Paz

Skribu Aldonaĵon

Maldungo estas Mortigo!

2009. 8. 22. 17:49

Maldungo estas Mortigo!
- La krio de laboritoj de Ssangyong Aŭtomobila Kompanio.

해고는 살인이다!
- 쌍용자동차 노동자들의 외침

사용자 삽입 이미지

Arestita laboristo LEE Changgeun

Laboristoj kaj entreprenistoj de Ssangyong Aŭtomobila Kompanio(sub. Ssangyong) interkonsentis, ke ili akceptu maldungon de 52% da laboristoj kaj sensalajran provizoran eksiĝon de 48% en la 6a de Aŭgusto, 2009. Kaj la striko okupacianta fabrikon dum 77 tagoj longedaŭrintaj finiĝis. Mia amiko LEE Changguen(projekta fakestro de Laborsindikato de Ssangyong) kaj ĉirkaŭ 100 laboristoj estas tuj arestitaj de policanoj. Nuntempe 68 laboristoj estas enkarcerigitaj.

Iu maldungiĝita laboristo provis sinmortigi, kiu ricevis severan esploron de polico en la 20a de Aŭgusto. Ĉar lia spleno malboniĝis pro subprema esploro de polico daŭrinta ĝis tagiĝo. Dum la periodo de striko 6 laboristoj kaj familianoj perdis siajn vivojn.

지난 2009년 8월 6일 쌍용자동차 노사가 52%의 정리해고와 48%의 무급휴직을 받아들이기로 합의했다. 그리고 77일간 이어진 공장점거 파업은 종료되었다. 우리의 친구 이창근(쌍용차 노조 기획부장)을 비롯한 100여 명의 노동자들이 곧바로 경찰에 체포되었고, 현재 68명의 노동자가 구속되어 구치소에 수감 중이다.

8월 20일에는 경찰조사를 받던 쌍용차 해고노동자는 자살 기도를 하기도 했다. 새벽까지 계속되는 강압적 경찰조사에 우울증이 악화되었기 때문이다. 파업기간 중에 극심한 스트레스로 6명의 노동자와 가족들이 목숨을 잃었다. 

La kaŭzo estas malfidela forvendado de korea registaro kaj kreditoraro

사용자 삽입 이미지
Shanghai Aŭtomobila Industria Korporacio(sub. Shanghai) de Ĉinio transprenis la Ssangyong-n. Ĉar Daewoo Grupo, kiu estis la patrina grupo de Ssangyong, bankrotis kaj volis vendi ĝin. Korea registaro kaj kreditoraj bankoj decidis ne laŭ kontrolpovo de Ssangyong, sed laŭ pagopovo. Do ili forvendis ĝin al spekula kapitalo, kiu plej multe pagas monon. Rezulte post transpreno dum 4 jaroj Shanghai maldungis ĉirkaŭ 2,000 laboristojn tute ne inventante novan aŭton. Ili ne interesiĝis pri normaligo de Ssangyong, sed interesiĝis pri forŝteli teknikojn de Ssangyong. Finfine Shanghai forrifuzis administran rajton de Ssangyong en Januaro, 2009. Kaj Ssangyong subiris sub laŭleĝa kontrolo en Februaro. Entreprenistaro de Ssangyong publikigis restrukturadan planon, kiu maldungas 2,646 laboristojn(37% de tutaj laboristoj en Ssangyong) en la 8a de Aprilo, 2009. Laborsindikato de Ssangyong postulis garantii totalan dungon per dividi laboron, invento de novan aŭton, peto al Korea Disvoloviĝa Banko por urĝa financa subteno, ktp. Sed oni eĉ ne konsideris postulon de laborsidikato. Post forrifuzo de administra rajto de Shanhai ekde tiam laboristoj ne gajnis salajron dum 5 monatoj ĝis Majo.  

사태의 원인은 정부와 채권단의 부실 매각
지난 2004년 중국의 상하이자동차가 쌍용자동차를 인수했다. 모기업인 대우그룹이 파산하면서 쌍용자동차를 매각처분하기로 했기 때문이다. 쌍용차의 채권은행단과 정부는 쌍용차의 운영능력을 기준으로 인수 업체를 선정하지 않고, 매각대금을 가장 많이 지불하는 투기자본에 쌍용차를 팔아넘겼기 때문이다. 결국 인수 후 4년 동안 상하이자동차는 노동자 2000여 명을 해고하면서 새로운 차는 한 대도 개발하지 않았다. 쌍용자동차의 기술만 빼돌리고 경영정상화에는 관심이 없었던 것이다. 급기야 2009년 1월 상하이자동차는 쌍용자동차의 경영권 포기를 선언하고 2월에는 쌍용자동차가 법정관리에 들어갔다. 지난 2009년 4월 8일 사측에서는 전체 인력의 37%에 해당하는 2,646명을 해고하는 구조조정안을 발표했다. 쌍용자동차 노동조합은 일자리 나누기를 통한 총고용 보장과 신차 개발, 주 채권자인 산업은행의 긴급 자금 요청 등 대책을 제시했다. 그러나 노동조합의 요구는 검토조차 되지 않았다. 상하이차가 경영권 포기 선언 이후 5월까지 노동자들은 5개월간 월급도 받지 못한 상태였다.
    

Perforto de polico kaj kompania kanajlo

사용자 삽입 이미지
Entreprenistaro de Ssangyong deklaris maldunga plano de 2,405 laboristoj ne kunsentante kun laboristoj en la 8a de Majo. Kaj laboristoj sinĵetis en striko en la 21a de Majo. Laborsidikato postulis, ke korea registaro enĵetu publikan financon al Ssangyong kaj faru publikan kompanion same kiel en Usono prezidento Obama enĵetis pubikan financon al GM kaj faris publikan kompanion. Sed ankaŭ ĉi tiu postulo estis ignorita. Kaj sekvis polica perforto. Laboristoj okupaciis fabrikon kaj sinfermadante strikis. Post unu monato entreprenistaro de Ssangyong obstrukcis liveradon de akvo, gaso, elektro al laboristoj kaj eĉ blokis eniradon de kuracista teamo ekde la 20a de Junio. Batalpolicanoj pafis TASER GUN(pafilo de elektroŝoko, kiu estas danĝera por homa vivo)-n al vizaĝoj de laboristoj. Polico elverŝis larmigan likvon, kiu forfandas eĉ STYROFOAM(ŝaŭmita plastikaĵo)-n, per helikoptero al laboristoj. Multaj laboristoj estis vunditaj. Iu laborista piedo ekputris pro diabeto, ĉar kuracista teamo kaj medikamentoj ne povis eniri.

경찰과 용역직원의 폭력
지난 5월 8일 회사 측이 노동자들과 협의도 하지 않고 생산직 노동자 2405명의 해고계획을 신고하면서 5월 21일 막다른 벼랑 끝으로 몰린 노동자들은 총파업에 돌입했다. 노조는 미국의 오바마 대통령이 GM에 공적자금을 투입하여 공기업화한 것처럼 쌍용차도 정부가 공적자금을 투입하여 공기업화하라고 요구했다. 그러나 이 요구도 묵살되었다. 그리고 이어진 것은 경찰의 폭력이었다. 노동자들이 공장을 점거하고 농성을 벌인 지 한 달 째 되던 6월 20일부터 회사 측은 물과 가스, 전기 공급을 차단하고 의료진의 출입마저도 막았다. 경찰은 노동자의 얼굴에 테이저건을 쏘는가 하면 헬기를 동원해 농성중인 노동자들에게 스티로폼까지 녹이는 최루액을 살포하기 시작했다. 수많은 노동자들이 부상당하고 의약품과 의료진이 들어가지 못해 당뇨병에 걸린 노동자가 발이 썩어 들어가는 상황까지 벌어지기도 했다.

Kial nur laboristoj devas fariĝi kiel viktimoj?

사용자 삽입 이미지
Plejmulto de amaskomunikiloj emfazis nur la scenon de rezistantaj laboristoj per katapulto kaj flambotelo. Tamen ili silentis pri, ke entreprenistaro mobilizis kompaniajn kanajlojn kaj uzis perforton. Kaj neniu inter policanoj kaj la kanajloj estis punitaj. Laboristoj spertas la plej grandan malliberiĝon post 1997. Krome polico eĉ procesis kontraŭ laboristoj pri kompenso de la perdoj, kiu postulas 548,000,000 koreaj uxonoj(ĉirkaŭ 440,000 Usonaj Dolaroj aŭ 307,000 Eŭroj). Kial ne respondecas registaro kaj kreditoraro, kiu malfidele forvendis Ssangyong-n al Shanghai? Kial nur laboristoj ĉiam davas maldugigxi kaj fariĝi kiel viktimoj?

왜 노동자만 희생해야 하는가?
대다수의 언론은 노동자들이 새총과 화염병을 사용하여 격렬히 저항하는 장면을 부각시켰지만, 회사 측에서 용역직원을 동원하여 폭력을 행사하는 것에는 침묵했다. 또한 경찰과 용역직원들의 폭력에 대해서는 아무런 처벌도 없었다. 노동자들은 지난 1997년 이후 최대의 구속 사태를 경험하고 있다. 게다가 경찰은 5억 4800만원 가량의 손해배상 청구 소송까지 제기했다. 상하이자동차에 쌍용자동차를 부실매각한 정부와 채권은행단은 왜 책임을 지지 않는가? 왜 항상 노동자만 잘리고, 희생해야 하는가?


Instalita de Paz

Skribu Aldonaĵon

Protesto de japanaj civitanoj pri masakro en Yongsan

Kashima sendis al mi videon pri aktivo en Tokio.
Japanaj civitanoj protestis pri masakro en Yongsan ĉirkaŭ korea ambasadorejo kontraŭ korea registaro.
Ili ja scias pri forpelado kaj brulmortigo de loĝantoj fare de registaro en Yongsan distrikto en Seulo kaj solidarece agadis!Vi povas vidi la videon ĉe suba retpaĝo.
http://mediachampon.net/ko

Instalita de Paz

Skribu Aldonaĵon

Ĉe Universitato Waseda

2009. 3. 3. 17:36
Ĉe Universitato Waseda


사용자 삽입 이미지
En Tokio mi vizitis universitaton Waseda. Promenante en la universitata tereno mi trovis kelkajn reklamajn afiŝojn de studentoj.

La unua afiŝo havas enhavon de kontraŭ atako al Gazao de Israelo. "Akuzo pri Israela invado al Gazao! Ne al palestinoj holokaŭsto!"
사용자 삽입 이미지

La dua estis pri studenta memregado. Ili postulis legitimi la asocion de studento, ĉambron de la asocio kaj afiŝtabulon. Male administracio de la universitato pendigis afiŝon kontraŭ studenta memregada asocio. En la afiŝo diras, ke Sekto de revolucia markso(革マル派) okazigis kazon de subaŭdo por ŝtelaŭdi telefonon de ĉefo de studenta fako de universitato en 1997. Kaj fine tio estas kondamnita en la tribunalo de regiona Tokio en 2005.

사용자 삽입 이미지
Mi volas demandi, ke se neleĝa studenta agado estis, ĉu tuta memregado de studentoj devu esti limigata? Nuntempa japana socia atmosfero iom post iom estas sufokata pro leĝa limigo al popolaro, laŭ mia penso. Kaj ankaŭ situacio en la universitata socio estas sama.
사용자 삽입 이미지


La studentoj de Waseda kritikis ankaŭ atakon de Rusio al Gruzio, kaj milita interveno de Usono nome de 'humaneca subteno' kontraŭ Rusio. Transnacia kontraŭmilita agado ĉiam bezonas por gardi mondan popolon.
Instalita de Paz

Skribu Aldonaĵon


BLOG main image
Blogo de Paz

공지사항

Kategorio

Vidu Ĉiun Kategorion (89)
Spektaklo (1)
Filmo (7)
Kurso (6)
Libro (11)
Taglibro (10)
Socia Movado (21)
Vidpunkto (3)
Muziko (1)
Manifestacio (2)
Kunsido (8)
Intervjuo (2)
Artikolo (8)
Literaturo (2)
Belarto (1)
Socia Problemo (2)
Vojaĝo (4)
Totalo : 148,391
Hodiaŭ : 0 Hieraŭ : 3