Solidareca Mesaĝo por Internacia Virina Tago 2011 en Hiroŝimo

 

Karaj anoj de Plenuma Komitato por Internacia Virina Tago 2011 en Hiroŝimo,

unue ni sendas pacan kaj solidarecan mesaĝon el Koreio.

 

Post okazigo de la Kongreso de Internacia Virina Tago en 1911, vi okazigas la 100 jaran kongreson por paco. Tial ni dankas pro tio. En 2010, ni insistis per solidareca mesaĝo, ke Usono kaj aliancaj landoj ne uzu forkonsumitajn uraniajn municiojn, Korea Registaro ne eksportu atomcentralojn, nuligu malriĉecon, malsaton, socian diskriminacion por pozitiva paco. Ĉi tiaj insistoj estas ankoraŭ efika ĝis nun kaj ni klopodos realigi ĉi tion.

 

Lastjare Korea Registaro decidis sendi armeojn al Afganio kaj Unuiĝintaj Arabaj Emirlandoj kiel kosto de la mendo de atomcentralo de Unuiĝintaj Arabaj Emirlandoj. Krome Korea Registara Partio sole rezoluciis la akton por sendi armeojn kun akton de novjara budĝeto en Parlamento maldemokratie.

 

La 5a artikolo de la Korea Konstitucio difinas, ke "①Koreio klopodas teni internacian pacon kaj rifuzas invadan militon. ②La Celo de Korea Armeo estas dependi sekurecon de la ŝtato kaj lando kiel sankta devo kaj la politika neŭtraleco observigxas". Kaj la 2a artikolo(difino) de la Instrukcio pri sendtasko de Korea Armeo difinas, ke "Sendi armeon al Eksterlando signifas, ke sendi Korean Trupon aŭ Soldatojn, kiuj partoprenas en Aktivo por gardi pacon de Unuiĝintaj Nacioj kaj multlandaj pacaj agadoj al eksterlando laŭ postulo de Unuiĝintaj Nacioj, Loka Sekureca Organizaĵo, Specifika Lando". Tial nenie estas la leĝa bazo por sendi armeon al eksterlando pro ekonomia kialo sur Korea Konstitucio kaj leĝo.

 

Sendi armeon por la kosto de mendo de danĝera atomcentralo estas same kiel uzi Korean Armeon kiel Internacia Komercado ne por dependi popolaron. Plie truposendo ĉiam tramplis virinajn rajtojn kaj personecojn en la truposendita loko en historio. Ni pensas, ke Korea Registaro devas redukti nukleajn armilojn kaj militpotencon. Lastjara decido por sendi aremeon estas tro honta afero. Do ni postulas tuj nuligi la decidon.

 

Ni subtenas virinojn, kiuj batalas por paco renkonte al 2011 Internacia Virina Tago en Hirosximo. Kaj ni aperigos pacan voĉon kontraŭante militon en Koreio. Ni antaŭeniru al plipacan mondon.

 

La 2a de Februaro, 2011

 

Rondo de Koreaj Membroj de Sennacieca Asocio Tutmonda(SAT)

Paca Solidareco de Esperanto

[韓國語]

2011 히로시마 세계 여성의 날에 보내는 연대 메시지

 

친애하는 2011 히로시마 세계 여성의 날 집행위원회 여러분,

먼저 한국에서 평화와 연대의 인사를 보냅니다.

 

1911년에 세계 여성의 날 대회가 개최된 이래, 100년을 맞이하는 올해 평화를 기원하는 세계 여성의 날 대회를 개최하는 여러분에게 감사드립니다. 2010년에 우리는 연대 메시지를 통해 핵무기 감축을 위한 미국과 동맹국의 열화 우라늄탄 사용 금지, 한국 정부의 원자력발전소 수출 반대, 적극적 평화를 위해 빈곤, 굶주림, 사회적 차별의 해소를 주장했습니다. 이러한 주장은 지금도 유효하며 우리는 이를 위해 노력할 것입니다.

 

지난 해 한국 정부는 아프가니스탄에 파병을 결정했을 뿐만 아니라 아랍 에미리트 연합국에 원자력 발전소 수주 대가로 파병하기로 했습니다. 게다가 정부 여당은 국회에서 아랍 에미리트 연합국으로의 파병안을 2011년 예산안과 함께 날치기 통과하였습니다.

 

대한민국 헌법 제5조는 “①대한민국은 국제평화의 유지에 노력하고 침략적 전쟁을 부인한다. ②국군은 국가의 안전보장과 국토방위의 신성한 의무를 수행함을 사명으로 하며, 그 정치적 중립성은 준수된다라고 규정합니다. 또한 국군의 해외파병 업무 훈령 제2(정의)해외 파병이란 국제연합, 지역안보기구, 특정국 등의 요청에 따라 국제연합 평화유지활동 및 다국적 평화활동에 참여하는 국군부대 또는 군요원을 해외로 파견하는 것을 말한다라고 규정하고 있습니다. 따라서 대한민국의 헌법과 법령 어디에도 경제적 이유로 파병을 할 수 있는 근거는 없습니다.

 

위험한 핵 발전소 건설 공사 수주의 대가로 파병하는 것은 국제 비즈니스를 목적으로 국민의 방위를 담당하여야 할 국군을 용병으로 활용하는 것과 같습니다. 게다가 역사 속에서 파병은 언제나 파병 지역 여성들의 권리와 인격을 짓밟았습니다. 우리는 한국 정부가 핵무기와 군사력을 축소하고 평화를 위해 노력해야 한다고 생각합니다. 따라서 지난해에 있었던 파병은 매우 부끄러운 일이며 즉각 이를 철회할 것을 촉구합니다.

 

2011년 히로시마 세계 여성의 날을 맞이하여 평화를 위해 싸우는 여성들의 노력을 지지하며 한국에서 부당한 파병과 전쟁을 반대하고 평화의 목소리를 내겠습니다. 더 평화로운 세계를 향해 한걸음씩 전진합시다.

 

2011 2 1

 

전세계무민족성협회(SAT) 한국 회원 모임

에스페란토 평화연대

 

Instalita de Paz

Skribu Aldonaĵon

  1. 2011.04.26 16:52
    댓글 주소 수정/삭제 댓글
    It’s very rare that you find the relevant information on the net but your article did provide me the relevant information. I am going to save your URL and will definitely visit the site again.

Solidareca Mesaĝo por Internacia Virina Tago 2010 en Hiroŝimo
 
Karaj anoj de Plenuma Komitato por Internacia Virina Tago 2010 en Hiroŝimo,
unue ni sendas pacan kaj solidarecan mesaĝon el Koreio.
 
Nuntempe tutmonde disvastiĝas kolopodo por redukti nukleajn armilojn, kiuj minacas sekurecon de la homaro, kaj realigi pozitivan pacon. Al ni estas absoluta tezo por sekureco de la homaro, ke milita uzado de nukleo perfekte devu malaperigi trans klopodo por redukti nukleajn armilojn. Antaŭ 65 jaroj en Hiroŝimo kaj Nagasako post la unuaj uzoj de atombomboj, ĝi kiom rezultas teruron, kion la 2a kaj 3a generacio de atombombitaj vikitimoj pruvas per siaj suferantaj vivoj. Tial ĝi estas nuna problemo. Ankaŭ ni bone scias, ke malhumana situacie nekalkuleblaj nombraj infanoj havis leŭkemion kaj pereis pro la uzado de forkonsumitaj uraniaj municioj en lasta milito de Usono kaj ligitaj landoj por okupi Irakon.
 
Krome ni lernis de historio, ke ni neniel povas kredi la sloganon 'pacan uzon de nuklea energio'. Ĉar ni konsciis, ke kiom nuklea energio havas teruran detruan povon pro akcidento de fandiĝo de nuklea reaktoro ĉe Three Mile Island en Usono 1979 kaj eksploda katastrofo de atomcentralo Chernobyl en Ukrajno 1986. Post la akcidentoj eliro el nukleo kaj kreo de alternativa energio leviĝis kiel homara interesiĝo. Kiam ni kosideras tutan homaran vivon kaj sekurecon ol profito de entreprenoj, tiam ĉiuj povas konsenti tian direkton kiel venonta energia politiko. 
 
Sed korea registaro intencas venki sian politikan malsukceson kaj ekonomian krizon per formo eksporti atomcentralojn. Ataŭigante patriotisman ideon, kio enhavas eksporti korean atomteknikon eksterlanden, ĝi intencas danĝereblan aferon por estonta homaro kaj eĉ dubindan por ekonomia efiko. Ni kontraŭas ĉi tian registaran sintenon kaj postulas praktike ŝanĝi plitikon por eliri el nukleo kaj pacon.  
 
Kaj koncepto de 'pozitiva paco', same kiel parolo de pacologo Johan Galtung, ne estas koncepto de malmilita situacio, sed pozitiva aktivado por elimini konfliktajn elementojn kiel malriĉeco, malsato, malsano, socia diskriminacio, ktp. La unua Internacia Virina Tago okazis en 1911. Kaj ĉi foje atingos jam la 99an. Ni aplaŭdas je klopodo por paco de Plenuma Komitato por Internacia Virina Tago 2010 en Hiroŝimo, kaj ni esprimas, ke ni kune solidariĝos kaj batalos por fruktodonan paŝon de la homaro al paco.
 
Rondo de Koreaj Membroj de Sennacieca Asocio Tutmonda(SAT)
Paca Solidareco de Esperanto


2010 히로시마 세계 여성의 날에 보내는 연대 메시지
 
친애하는 히로시마 세계 여성의 날 집행위원회 여러분,
먼저 한국에서 평화와 연대의 인사를 보냅니다.
 
오늘날 전 세계적으로 인류의 안전을 위협하는 핵무기 감축과 적극적 평화를 위한 노력이 확산되고 있습니다. 인류의 안보를 위해서는 핵무기를 감축하는 노력을 넘어 핵의 군사적 이용이 완전히 사라져야 한다는 것은 우리에게 놓인 절대 명제입니다. 65년 전 히로시마와 나가사키에서 최초의 원자폭탄 사용 이후 그것이 얼마나 무시무시한 결과를 낳는지 원폭 피해자 2세, 3세들은 자신의 고통스러운 삶으로 증언하고 있습니다. 그래서 그것은 지금 현재의 문제입니다. 또한 미국과 동맹군의 지난 이라크 점령 전쟁에서 열화 우라늄탄을 이용한 총포의 사용으로 수많은 어린이들이 백혈병에 걸리고 죽음을 맞이했던 비인도적인 상황을 우리는 잘 알고 있습니다.
 
게다가 ‘핵 에너지의 평화적 이용’이라는 구호조차 우리는 결코 믿을 수 없는 것임을 역사를 통해 배웠습니다. 1979년 미국의 드리마일 원전 노심 융용 사고와 1986년 우크라이나의 체르노빌 원자력 발전소 폭발 사고를 통해 핵 에너지가 미칠 수 있는 파괴력이 얼마나 무서운 것인가를 깨달았기 때문에 그 사고들 이후 탈핵, 대안에너지 개발이라는 것이 인류적인 관심사로 떠올랐습니다. 기업의 이윤보다 인류 전체의 생명과 안전을 고려했을 때, 앞으로의 정책은 그러한 방향으로 가야 한다는 것을 누구나 동의할 수 있을 것입니다.
 
그러나 한국 정부는 자신의 정치적 실패와 경제의 위기를 외국으로의 원전 수출이라는 형태로 극복하려고 하고 있습니다. 한국의 원자력 기술을 외국에 수출한다는 애국주의적 발상을 앞세워 미래의 인류에게 위험이 될 지도 모를, 그 경제성조차도 의심스러운 일을 하려는 것입니다. 우리는 이러한 정부의 태도에 반대하며 탈핵과 평화를 위한 실질적인 조치로 정책을 전환할 것을 촉구합니다.
 
또한 ‘적극적 평화’라는 개념은 평화학자 요한 갈퉁이 설파한 것처럼 전쟁 상태의 반대 개념으로서가 아니라 빈곤과 굶주림, 질병, 사회적 차별 등 갈등 요소를 제거해 나가는 적극적인 행위일 것입니다. 1911년 세계 여성의 날 대회가 처음으로 개최된 이래, 99년을 맞이하는 이때에 2010년 히로시마 세계 여성의 날 집행위원회가 펼치고 있는 평화를 위한 노력에 박수를 보내며, 평화를 위한 인류의 발걸음이 큰 수확을 거둘 수 있도록 함께 연대하며 함께 싸워나갈 것임을 밝힙니다.
 
전세계무민족성협회(SAT) 한국 회원 모임
에스페란토 평화연대

Instalita de Paz

Skribu Aldonaĵon

Solidareca mesaĝo el Koreio
한국에서 연대 메시지

Mi dankas pro via multa konstanta laboro por la kunveno de Internacia Virina Tago en Hirosima pli pacigi la mondon. Internacia Virina Tago estas signifoplena, ĉar proponinto Clara Zetkin aktivis internacie kontraŭmilitan movadon. Fakte virinoj ĉiam spertis pli kruelan ekspluatadon en kapitalisma sistemo. Ni devu rememori la manifestaciojn de la virinaj laboristoj en Novjorko 19~20a jarcento kaj sekva internacia batalo por homaj rajtoj.
저는 세계를 더 평화롭게 하려는 히로시마 세계 여성의 날 집회를 위한 여러분의 지속적이고 많은 노고에 감사의 말씀을 드립니다. 세계 여성의 날은 뜻 깊은 날입니다. 왜냐하면 제안자 클라라 체트킨이 세계적인 반전 운동을 했기 때문입니다. 사실 자본주의 시스템에서 여성들은 늘 더 가혹한 착취를 경험했습니다. 우리는 19~20세기 뉴욕에서 여성 노동자들의 시위와 그에 뒤따른 인간의 권리를 위한 국제적인 투쟁을 기억해야만 할 것입니다.

Bedaŭrinde ankoraŭ nun la mondo ne estas sufiĉe paca por homaro vivi sane, feliĉe, sekure... Lastajare armeoj de Usono kaj NATO(Norda Atlantika Traktata Organizaĵo) rejdis plurfoje Afganion. Ili insistis, ke ili nur atakis membrojn de Taliban, sed kelkcentaj nearmitaj popolanoj estis bunditaj kaj mortigitaj. Tamen korea registaro denove decidis resendi armeon al Afganio en la 26a de Oktobro, 2009.
유감스럽게도 지금까지도 세계는 인류가 건강하고 행복하고 안전하게 살기에 충분히 평화롭지 않습니다. 지난해 미국과 나토(북대서양조약기구)의 군대들이 아프가니스탄을 여러 번 공습했습니다. 그들은 그들이 오로지 탈레반 회원들만을 공격했다고 주장했습니다. 그러나 수백 명의 비무장 민간인들이 다치고 죽었습니다. 그런데도 한국 정부는 2009년 10월 26일에 다시 아프가니스탄에 군대를 파병하겠다고 결정했습니다.

En 2007, 23 koreoj estis kaptitaj de Taliban kaj finfine 2 homoj estis mortigitaj. Post la afero korea registaro promesis evakui korean armeon. Sed nuntempe korea registaro denove planas sendi armeon al Afganio malprave, ĉar batalsoldato ne bezonas en Afganio por rekonstrui detruitajn domojn kaj necesajn konstruaĵojn. Ĉiujare kelkdek miliardaj koreaj ŭonoj bezonos por kosto sendi armeon. Se ni uzos tiun koston por rifuĝintoj evitinte militon el Afganio, ni povos savi vivon de la homoj kaj realigi pacon. Do mi volas aserti, ke Usono kaj NATO tuj forlasu okupi Afganion kaj retiri armeon, korea registaro ne resendu stulte armeon al Afganio.
2007년에 23명의 한국인들이 탈레반에 납치되었고 결국 2명이 목숨을 잃었습니다. 그 일이 있은 뒤 한국 정부는 한국 군대를 철수하겠다고 약속했습니다. 그러나 요즘 한국 정부는 부당하게도 다시 아프가니스탄에 군대를 보내려고 계획하고 있습니다. 그것이 부당한 이유는 전투병이 아프가니스탄에서 파괴된 집과 필요한 건축물을 복구하는 데 불필요하기 때문입니다. 매년 수백억 원의 비용이 파병에 필요할 것입니다. 만일 우리가 그 비용을 아프가니스탄에서 전쟁을 피해 나온 난민들을 위해 사용한다면, 우리는 사람들의 생명을 구하고 평화를 실현할 수 있을 것입니다. 그래서 저는 미국과 나토가 아프가니스탄 점령을 포기하고 군대를 철수할 것을, 한국 정부가 어리석게 아프가니스탄에 재파병 하지 않을 것을 주장하고 싶습니다.

Ni daŭre kunlaboru por fari senmilitan, sennukleaarmimilan, senekspluatan, sendiskriminacian mondon!
우리는 계속 전쟁 없는, 핵무기 없는, 착취 없는, 차별 없는 세계를 만들기 위해 협력합시다!

solidarece
Paz
연대의 마음으로
파즈

Instalita de Paz

Skribu Aldonaĵon

Mesaĝo por Internacia Virina Tago 2010

2010 세계 여성의 날을 위한 메시지

Karaj virinoj en la mondo,
전 세계의 친애하는 여성들이여,


Nome de kunveno en Hirosima por la Internacia Virina Tago 2010 ni sendas al vi elkoran saluton de amikeco.
2010 세계 여성의 날을 위한 히로시마 모임의 이름으로 우리는 진심으로 우정의 인사를 보냅니다.


Ni plenuma komitato konsistas el 19 organizoj kiuj ĉiutage aktivas en diversaj medioj por egalrajtoj inter viroj kaj virinoj, altigo de virina posteno en la socio, konstruo de la socio de komuna partopreno de geviroj, kaj paco.
우리 19개 단체로 구성된 집행위원회는 매일 다양한 환경에서 남성들과 여성들의 동등한 권리, 사회에서 여성 지위의 향상, 남녀의 공동 참여에 의한 사회 건설과 평화를 위해 활동하고 있습니다.


Ni havos kunvenon por la Internacia Virina Tago en la 8a, marto, 2010.
우리는 2010년 3월 8일에 세계 여성의 날 집회를 개최할 것입니다.


Nun internacie leviĝas altaj ondoj por "la mondo sen nuklearmiloj" kordezirata de ni en Hirosima okaze de enoficiĝo de s-ro Obama kiel usona prezidento, kaj la ŝanĝo de japana registaro.
지금 세계적으로 오바마의 미국 대통령 당선과 일본 정부의 변화를 계기로 히로시마의 우리가 염원했던 “핵무기 없는 세계”를 위한 높은 파도가 솟아오르고 있습니다.


Sed, samtempe kreskas pli da danĝeroj, dislokiĝoj de nuklearmiloj kaj ties ebloj de uzado, kaj riskas Pakton de Ne-disvastigo de Nukleaj armilo (NPT), solan internacian kanalon klopodi al redukto de nuklearmiloj.
그러나 동시에 핵무기의 확산과 그것의 사용 가능성 등 위험은 더욱 늘어나고 있고, 핵무기 감축을 향한 노력의 유일한 국제적 채널인 핵무기 확산 금지 조약(NPT)은 위험에 처해 있습니다.


Nun ni staras ĉe vojkruco por grava elekto cele al realigo de paca la mondo.
지금 우리는 평화로운 세계의 실현을 목표로 중요한 선택의 기로에 서있습니다.


La 6an de aŭgusto, 2009, la urboestro de Hirosima en sia Paca Deklaro apelis "Perspektivon 2020" realigi nuligon de nuklearmiloj ĝis la jaro 2020, kordeziron de hibakŝoj "Neniu aliaj havu vivon de atombombitoj."
2009년 9월 6일, 히로시마 시장은 자신의 평화 선언에서 2020년까지 핵무기의 폐지를 실현하고자 하는 “2020년 전망”을, “다른 어느 누구도 피폭자의 삶을 살지 않게 해야 한다”라는 히바쿠샤(원폭 피해자)들의 열망을 촉구했습니다.


La Monda Konferenco de Urboestroj al Paco, al kiu pli ol 3000 urboj apartenas el tuta mondo, klopodas por ke la kunveno de reekzameno de NPT adoptu en la jaro 2010 la Protokolon de Hirosima-Nagasaki, kiu konkretigas la "Perspektivon 2020."
전 세계 3000개 이상의 도시가 참여하는 평화를 향한 세계 시장단 회의는 “2020년 전망”을 구체화하는 히로시마-나가사키 조약을 NPT 재심 위원회가 2010년에 채택하게 하기 위해 노력하고 있습니다.


Ni el Hirosima responde al ĝi luktas levi ondojn de internaciaj voĉoj realigi nuligon de nuklearmiloj sur la tero.
히로시마의 우리는 그것에 응답하여 지구상에서 핵무기의 폐지를 실현하기 위한 국제적인 여론의 파고를 높이기 위해 싸우고 있습니다.


Ni petas vin bonvole doni vian mesaĝon, kiun ni en la kunveno de la Virina Tago ekspozicios, kaj kune kun voĉoj el Hirosima portos al la kunveno de reekzameno de Pakto de Ne-disvastigo de Nukleaj armiloj en majo, 2010, en Novjorko, Usono.
우리는 여성의 날 집회에서 우리가 전시할, 그리고 히로시마의 여론과 함께 2010년 5월 미국 뉴욕에서 열리는 핵무기 확산 금지 조약의 재심 위원회에 보낼 당신의 메시지를 기꺼이 보내주실 것을 요청합니다.


S-ino ABE Kyoko, Prez. de la plenuma komitato.
아베 쿄코, 집행위원장.
Plenuma Komitato por Internacia Virina Tago 2010, kaj Municipo Hirosima 2010
세계 여성의 날 집행위원회, 히로시마 지방 정부


Kun guberniaj kaj urbaj organizoj:
현과 시 단위 조직들과 함께:
Arko de Hirosima/ Ligo de WE-palaco/ Kina karavano/ Novjapana virina asocio/ Tutlanda ligo de vartistoj/ Hirosima Esperanto-Centro/ Ligo de medicinaj sindikatoj/ Emerita sindikato/ Instruista laborsindikato/ Ligo de solaj patrino k infano (gubernia kaj urba)/ Laborsindikato de municipaj oficistoj/ Laborsindikato de urbaj oficistoj/ Ligo de patrinoj/ Ligo de lokaj virinaj asocioj de Hirosima/ Ligo de virinaj asocioj WE-Net/ Ligo de komercistoj/ Virina demokrata klubo/ YMCA.
히로시마의 활/ WE-궁전 연맹/ 극장 카라반/ 신일본 여성 협회/  전국 보육인 연맹/ 히로시마 에스페란토 센터/ 의료 노동조합 연맹/  명예퇴직자 조합/ 교사 노동조합/ 독신 어머니와 아이의 연맹(히로시마 현과 시)/ 지자체 사무원 노동조합/ 시청 사무원 노동조합/ 어머니들의 연맹/ 히로시마 지방 여성 협회 연맹/ WE-Net 여성 협회 연맹/ 상인 연맹/ 여성 민주주의회/ YMCA.


Kontaktoadreso: OSIOKA Taeko  osioka@mail.goo.ne.jp
연락처: 오시오카 타에코
osioka@mail.goo.ne.jp
Oogonzantyo 7-15, Minami-ku, Hirosima, 734-0041 Japanio
오오곤잔툐 7-15, 미나미 구, 히로시마, 734-0041 일본


Limdato kaj aliaj: ĝis la 20a, feb. 2010.
마감일과 기타: 2010년 2월 20일까지.

Maksimume sur unu leterpapero. Ankaŭ viroj rajtas skribi al ni. Nome de organizo tre bonvenaj.
최대한 편지지 한 장 위에 써주세요. 남성들도 우리에게 편지를 보낼 권리가 있습니다. 조직의 이름으로 보내는 것도 매우 환영합니다.

Notoj petataj: nomo, sekso, aĝo se eble, profesio, loĝloko (urbonomo)
기재 요청 항목: 이름, 성별, 나이(가능하다면), 직업, 사는 곳 (도시 이름)


Antaŭdankojn al vi,
s-ino OSIOKA Taeko
osioka@mail.goo.ne.jp
당신에게 미리 감사의 말씀을 전합니다.
오시오카 타에코 
osioka@mail.goo.ne.jp

Instalita de Paz

Skribu Aldonaĵon

Paco kiel kondiĉo por komune vivi
 
Mi vizitis Hiroŝimon en Aŭgusto, 2005. Tiam okazis la 60a rememoriga paca kunveno de atombombita Hiroŝimo. Mi sentis kiel unu ano de homaro, ke uzo de atombombo estas krimo por ĉiuj vivantoj. 10% da viktimoj en Hiroŝimo estis koreoj, kiuj estis trude trenita al Japanio kiel konskripciitoj, rekviziciitoj, kaj sekssklavinoj en armeo de Hirohito. Post la dua mondmilito plejmulto de suferintoj pensas, ke milito neniam estu permesata. Tamen ankoraŭ ĝis nun politikistoj intencas malbonigi pacan artikolon de Japana Konstitucio kontraŭ pacamantaj popoloj.
 
En Koreio nuntempa konskripciada sistemo devigas junulojn iri al armeo. Multaj miaj amikoj, kiuj amas pacon, rifuzas fariĝi kiel soldatoj. Ĉar en armeo oni instruas metodon kiel efike mortigi homojn laŭ nomo de Naci-defendo. Sed tio estas nur sensencaĵo. Irako, Afganio neniam atakis Koreion. Tamen koreia armeo aliance kun usona armeo iris por militi, mortigi homojn nome de paco kaj rekonstruado. Ĉu ĉi tio ne estas absurdaĵo? Nuntempe usona registaro petas al koreia registaro sendi pligrandan armeon al Afganio. Koreia registaro ĉiam diras, ke partopreni militon bezonas por ŝtata profito. Sed por kiu bezonas ŝtata profito? Kaŝita perforto de ŝtato malamigas homojn nur por profitoj de regantaroj. Do ankoraŭ nun al miaj militservo-rifuzintaj amikoj devigas iri al malliberejo.
 
Lastatempe mi vidis novaĵojn pri bombardo en Gazao fare de israela armeo. Laŭ amaskomunikiloj pli ol 1,000 homoj estis mortigitaj kaj ĉirkaŭ 5,000 homoj estis vunditaj. Pro tio mia koro ege doloras. Kial oni mortigas homojn mem estante kiel homo! Se ili ne estis edukita kiel ia ŝtatano, ia naciano, ia religiano, malgrux tio, ĉu ili povas fari murdon? Mi pensas, ke paco ne estas ia abstraktaĵo, sed kondiĉo por komune vivi kiel simpla homo.

사용자 삽입 이미지

Bombado en Gazao. Origina foto de [the Electronic Intifada]


Por Internacia Virina Tago 2009
             alvoko el Hirosima, Japanio

Estimataj gesinjoroj en la mondo,

Okaze de la Internacia Virina Tago de UN, 2009, ni virinoj de Hirosima havos kunvenon sub la temo: Vivo kaj Kulturo, protekti vivon de infanoj kaj kune vivi en familio. Kion ŝanĝi por infanoj, homoj en estonteco?

La vivo de infanoj, de geknaboj estas minacata de milito kaj konflikto en la mondo sub ekonomia krizo. Ekde jarfino de 2008 bombado atakas loĝantaron de Ghaza, Mezoriento, viktimiĝas multaj infanoj, kaj doloras nia koro je raportoj el Ghaza sub la aeratako.

Sub milito, konflikto kaj ekonomia krizo rajtoj de infanoj libere vivi estas forrabitaj. Infana vivo droniĝas en malstabileco pro diversaj kaŭzoj, pro altrudita laboro, sklavkomerco, kaj sen edukado kaj neglekto.

Granda deziro de ni virinoj estas protekti kaj flegi la vivon de infanoj.

Ĉujare ni virinoj el Hirosima internacie alvokas pacon, kaj interŝanĝas solidarecan mesaĝon tutmonde. Ĉijare ni el atombombita Hiroŝimo alvokas al vi pri la temo: vivo, por ke ni kune kun vi konstruu vojon por prospera vivo de infanoj kun estonteco, ni luktu en sia loko solidarece kun vi.

Ni deziras ricevi de vi responde al nia alvoko vian mesaĝon kun noto pri viaj nomo, sekso, profesio, urbonomo kaj lando, ĝis la 20a, feb. por ke ni traduku ĝin en la japanan kaj prezentu en la kunveno.

s-ino NOBUMASA Tieko
Prez. de komitato el 20 organizoj por Internacia Virina Tago
2009, Hirosima.
municipo Hirosima.
                               Hirosima, la 15an, jan. 2009.

kontaktpersono:
Vicprez. s-ino OSIOKA Taeko
osioka@mail.goo.ne.jp

Instalita de Paz

Skribu Aldonaĵon


BLOG main image
Blogo de Paz

공지사항

Kategorio

Vidu Ĉiun Kategorion (89)
Spektaklo (1)
Filmo (7)
Kurso (6)
Libro (11)
Taglibro (10)
Socia Movado (21)
Vidpunkto (3)
Muziko (1)
Manifestacio (2)
Kunsido (8)
Intervjuo (2)
Artikolo (8)
Literaturo (2)
Belarto (1)
Socia Problemo (2)
Vojaĝo (4)
Totalo : 148,391
Hodiaŭ : 0 Hieraŭ : 3